maanantai 17. elokuuta 2020

TI 18.08.2020 Ymmärrys hoi, äly älä jätä!

 

Kalajoki

Kalajoelle haetaan suden kaatolupaa – Tähän mennessä sudet ovat verottaneet miltei 50 lammasta samasta laumasta: Katso kuva sudesta, joka liikkui lammaslauman luona

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/599642

Erkin kommentti: Nyt haetaan yhden suden kaatolupaa. Kalajoen hiekkasärkät ovat luontokohde ja matkailukeskus Kalajoella, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Perämeren rannikolla. Kalajoen hiekkasärkät sijaitsevat valtatie 8:n varrella noin kymmenen kilometrin päässä Kalajoen kaupungin keskustaajaman eteläpuolella. Hiekkasärkät ovat noin kolmen ja puolen kilometrin mittainen laaja hiekkasärkkien ja -rantojen muodostama alue. Alueelle on tyypillistä myös rantojen kohoamisilmiö, joka on Pohjanmaan rannikolla voimakkainta Suomessa. Hiekkasärkkien alueen luontoon, dyynien syntyyn, maan kohoamisilmiöön sekä perinteisiin perehdyttää nykyaikainen multimediatekniikkaa hyödyntävä meriluontokeskus ,joka kuuluu Metsähallituksen ylläpitämään luontokeskusten verkostoon. Kalajoen hiekkasärkkien matkailukeskuksen ympärivuotisia palveluita ovat muun muassa reitistöt hiihtoon ja sauvakävelyyn, lenkkeilyyn, hevosurheiluun, kylpylähotelli hyvinvointi-, terveys- ja kuntoliikuntapalveluineen, ruoka- ja viihderavintolapalvelut sekä ympärivuotiset majoitus- ja kokouspalvelut.

Kalajoen Hiekkasärkillä on Seikkailupuisto Pakka pitää kokea! Puihin rakennetuilta seikkailuradoilta löytyy sopivia haasteita kaiken ikäisille ja tasoisille seikkailijoille ympäri vuoden. Tule Kalajoen Hiekkasärkille kokemaan jotain jännittävää – ja elämys voi alkaa! Uudistunut, Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin Seikkailupuisto.

Seikkailupuisto Pakan liikeideaa ei kuulu luonnonvaraiset elävät sudet ja karhut. Ei myöskään minkään muun Hiekkasärkkien matkailualueen tai Kalajoen muun yrityksen liikeideaan kuulu luonnonvaraiset elävät sudet ja karhut.

Tänä koronakesänä Kalajoen Hiekkasärkkien matkailualueen yritykset saivat nauttia perhelomailijoista. Sehän on se matkailualueen ihanneasiakasryhmä. Perheen kanssa voi liikkua vapaasti ja turvallisesti matkailualueella ja sen läheisyydesssä luontopoluilla, pururadoilla ja pyöräteillä. Elävät ja luonnonvaraiset sudet ja karhut eivät kuulu minkään matkailualan yrityksen liikeideaan. Luontopoluilla, pururadoilla ja pyöräteillä pitää pystyä liikkumaan pienten lastan ja lemmikieläisten kanssa turvallisesti ilman pelkoa. Lampaita pitää pystyä laiduntamaan edelleenkin Letolla myös matkailijoiden iloksi.

Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Perustuslain 20 §:n mukaan Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Perustuslain perusteella matkailualueen ja Leton alueen eläimistöön eivät kuulu sudet eikä karhut. Kalajokiset matkailualueen yritykset haluavat tarjota matkailijoille miellyttävää ja turvallista lomailua. Siihen ei todellakaan kuulu luonnonvaraiset elävät sudet ja karhut.

Minun on vaikea ymmärtää niitä toimenpiteitä mitä vastuulliset viranomaiset ovat käyttäneet Heikkilän lampaiden tapauksessa. Lampaathan jaettiin pienempiin ryhmiin ja laitettiin riistakamerat seuraamaan tilannetta. Lammasparat siis laitettiin susien syötiksi. Näin saatiin sudesta riistakamerakuva ja sille haetaan kaatolupaa. Mielstäni kysymys on eläinrääkkäyksesta – vähintaankin. Ymmärrys hoi, äly älä jätä! Nyt tarvitaan järeämpia toimia. Kalajoen, Kannuksen, Sievin, Ylivieskan, Merijärven, Oulaisen ja Pyhäjoen alueelta on susikantaa merkittävästi harvennettava. Tämä tarkoittaa sitä, että kaatoluvat on haettava vähintäänkin 5-8 sudelle ja 2-3 karhulle. Tämä on minimi. Tämä on toistettava joka vuosi tästä edespäinkin niin, että Kalajoen matkailualan yritysten ei tarvitse kärsiä siitä, että sudet ja karhut vahingoittavat matkailijoiden turvallisuutta. Elävät sudet ja karhut eivät kuulu Kalajoen matkailualueelle eikä sen läheisyyteen. AMEN!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta


Pyydään kiirehtimään asiani käsittelyä. Vetoan perustuslain 21 §:ään.


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Teille on toimitettu todistusaineistot ja Te itse olette todistaneet kirjallisesti vastaanottaneenne todistusaineistot asiassa.


28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Oulun käräjäoikeus jätti asian käsittelemättä. Minun näkemykseni on se, että se johtuu siitå, että poliisi ei ollut tutkinut asiaa eikä syyttäjä näinollen ollut yhtynyt syytevaatimukseeni.

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja rikoslain vastaista.


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Koska vahingonkorvauslaskelman loppusumma on muodostunut varsin suureksi niin olen valmis tekemään sopimuksen Suomen valtion kanssa ja kohtuullistamaan vaatimukseni. Olen valmis tekemään sopimuksen XX miljoonan euron vahingonkorvaussummalla. Luonnollisesti ulosotto pitää lopettaa ja väärät tuomiot on purettava. Pyydän asian kiireellistä käsittelyä.


Kalajoella 30.07.2020


Kalajoella 18.08.2020


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=3s

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten asiassa vastuullisille henkilöille Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilälle, pääministeri Sanna Marinille, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille sekä sisämnisteri Maria Ohisalolle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti