keskiviikko 8. tammikuuta 2020

PE 10.01.2020 Haen poliittista turvapaikkaa YhdysvalloistaFrom: Erkki Aho
Sent: Wednesday, January 8, 2020 2:06 PM
To: sanna.marin@vnk.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; maria.ohisalo@intermin.fi ; katri.kulmuni@vm.fi
Subject: Pyydän poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista ja pyydän, että asiani käsitellään yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa

Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Robert Frank Pence

Pyydän poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista.

Nimeni on Erkki Aho. Tässä henkilötietoni

perustelut turvapaikkapyynnölleni

1. Suomen valtion viranomaiset ovat tehneet minusta rikostutkintapyynnön sellaisesta rikoksesta jota en ole tehnyt. En ole syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen Rikostutkinnassa en ole saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani ole kuultu. Rikostutkinta on tehty Suomen lain ja Ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Rikostutkintapyyntö on perätön ilmianto. Suomen valtion viranomaiset peittelevät omia rikoksiaan. Helmi-maaliskuun aikana Suomen oikeuslaitos tuomitsee minut ehdottomaan vankeuteen sellaisesta rikoksesta jota en ole tehnyt. Siksi tarvitsen poliittisen turvapaikan.
2. Suomen oikeuslaitos ei suostu käsittelemään asiaani ja siksi tarvitsen oikeudenkäynnin yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa.
3. Olen nyt Bulgariassa ja olen pyytänyt poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta. Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourova on vastannut, että en voi saada poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionin maista. Euroopan Unionin maat katsotaan turvallisiksi maiksi. Euroopan oikeuskomissaari ei puhu totta.

Matkustan sunnuntaina 12.01.2020 Suomeen antamaan loppulausunnon asiassani. Tiedän, että en tule saamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja siksi tarvitsen poliittisen turvapaikan tammikuun 2020 aikana. Tarvitsen poliittisen turvapaikan, kunnes Suomi on palautettu oikeusvaltioksi. Se on mahdollista jos asiani käsitellään yhdysvaltalaisessa okeusistuimessa.
Stara Zagorassa Bulgariassa 08.01.2020
Erkki Aho

Ministerit ovat vannoneet ministerinvalan:

Virkavala
"Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."

Tuomarinvala
Tuomarinvalan kaava on säilynyt muuttamattomana vuodesta 1734.
"Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja [Ruotsin] lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta."

Rikoslaki 15 luku

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Ministerit toimivat ministerivalansa ja rikoslain 15 luvun vastaisesti elleivät he ryhdy toimenpiteisiin valtiopetosasiassa.

Perustuslain 29 §:n mukaan
Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Olen lähettänyt jokaiselle Suomen 200:lle kansanedustajalle seuraavan sähköpostiviestin:

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, January 8, 2020 6:55 AM
To: sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi ; ville.vahamaki@eduskunta.fi ; heikki.autto@eduskunta.fi ; kaisa.juuso@eduskunta.fi ; katri.kulmuni@eduskunta.fi ; mikko.karna@eduskunta.fi ; markus.lohi@eduskunta.fi ; markus.mustajarvi@eduskunta.fi ; johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi
Subject: arvoisat kansanedustajat

ARVOISAT KANSANEDUSTAJAT

Suomi ei ole oikeusvaltio. Suomessa on tapahtunut valtiopetos ja siksi suomalaiset eivät saa oikeutta. Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission selvittämään 1990-luvun laman ja pankkikriisin asiat. Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Se on kansanedustajien tehtävä. Kansanedustajan tulee perustuslain mukaan noudattaa Suomen lakia.
Olen taistellut Suomen valtion rikollista toimintaa vastaan jo lähes 25 vuotta, mutta en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton.

09.01.2020 Suomi ei ole oikeusvaltio – tuomioistuinten ihmisoikeusrikokset saavat jatkua laillisuusvalvojien silmien alla.

Erkki Aho

Jos kansanedustajat eivät ryhdy toimenpiteisiin asiassa niin he syyllistyvät peruslain ja rikoslain 15 luvun vastaiseen tekoon.

Olen lähettänyt seuraavan sähköpostiviestin kaikille YLE:n toimipisteille

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, January 8, 2020 4:38 AM
To: helsinki@yle.fi ; hameenlinna@yle.fi ; jyvaskyla@yle.fi ; joensuu@yle.fi ; kajaani@yle.fi ; kemi@yle.fi ; kokkola@yle.fi ; kotka@yle.fi ; kuopio@yle.fi ; lahti@yle.fi ; lappeenranta@yle.fi ; mikkeli@yle.fi ; oulu@yle.fi ; pohjanmaa@yle.fi ; pori@yle.fi ; rovaniemi@yle.fi ; tampere@yle.fi ; turku@yle.fi
Subject: avunpyyntö suomalaisille

Avunpyyntö suomalaisille

Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Nyt Suomi on rikollisten käsissä. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Rikolliset saavat jatkaa toimintaansa villisti ja vapaasti kuin siat vatukossa. Kansanedustajat ja ministerit ajattelevat vai omaa etuaan – ei kansan etua. Ministerit seisovat tumput suorina ja odottavat kuuta taivaalta. Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission selvittämään valtiopetoksen ja 1990-luvun laman ja pankkikriisin asiat. Suomi on palautettava takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.

09.01.2020 Suomi ei ole oikeusvaltio – tuomioistuinten ihmisoikeusrikokset saavat jatkua laillisuusvalvojien silmien alla.

Erkki Aho

Yle on sitoutunut noudattamaan Journalistisia ohjeita. Jos YLE vaikenee asioista niin se syyllistyy journalististen ohjeiden vastaiseen toimintaan.

JOURNALISTIN OHJEET JA LIITE

Johdanto

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.
Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.
Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.
Ammatillinen asema

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.
4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.
5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.
6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.
Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 
9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. 
14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 
Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.
16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet

17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.
18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

19. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

Virheen korjaus ja oma kannanotto
 
20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 
21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.
23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.
24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.
25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.
 
Yksityinen ja julkinen

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.
27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.
30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.
31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.
32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.
33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.
34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.
35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.
Ohjeet on hyväksytty Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen kokouksessa 4.11.2013. Ne astuvat voimaan 1.1.2014.

Liite:
Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla
Tämä liite on laadittu Journalistin ohjeiden täydennykseksi. Liitteen painoarvo ja velvoittavuus ovat samanlaisia kuin Journalistin ohjeilla. Liite sitoo kaikkia Julkisen sanan neuvoston taustayhteisöjen jäseniä ja muita perussopimuksen allekirjoittajia. Liite ja muutokset siihen vahvistetaan Journalistin ohjeiden tavoin yksimielisesti JSN:n kannatusyhdistyksessä.

Liitteen erityisluonteella halutaan korostaa eroa Journalistin ohjeisiin, jotka koskevat toimituksellista sisältöä. Sillä tarkoitetaan toimituksen laatimaa, tilaamaa, käsittelemää sekä journalistisin perustein julkaistavaksi valitsemaa tai journalistisesti korostamaa aineistoa. Liite koskee yleisön tuottamaa sisältöä tiedotusvälineiden ylläpitämillä verkkosivuilla. Sitä ei pidetä toimituksellisena aineistona.

Neuvosto ja puheenjohtaja  voivat käsitellä  toimituksen  toimintaa  yleisön  tuottamaa  aineistoa  sisältävien verkkopalstojen ylläpitäjänä vain niiltä osin, onko toimitus noudattanut liitteen periaatteita. Liitteen periaatteita sovellettaessa ennakko- ja jälkimoderoituja yleisön verkkopalstoja käsitellään samanarvoisesti.

Liitteeseen on päädytty myös tarkoituksenmukaisuussyistä. Journalistin ohjeita on uudistettu 6-13 vuoden välein. Verkkomaailma muuttuu ja kehittyy erittäin nopeasti. Liitettä voidaan sen erityisluonteen vuoksi muuttaa avaamatta Journalistin ohjeita.

1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt.

2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.

3. Lapsille ja nuorille suunnattuja verkkopalstoja on valvottava erityisen huolellisesti.

4. Yleisölle on varattava mahdollisuus ilmoittaa toimitukselle asiattomasta sisällöstä niin, että ilmoittaja saa siitä vahvistuksen.

5. Yleisölle varattujen palstojen ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä tiedotusvälineiden
verkkosivuilla.

Liite hyväksytty JSN:n kannatusyhdistyksen kokouksessa 5.9.2011.
Liite tulee voimaan 1.10.2011, paitsi kohta 4, joka tulee voimaan viimeistään 1.12.2011.


Lähetin asian tiedoksi myös Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourovalle
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, January 9, 2020 5:36 AM
To: cab-jourova-contact@ec.europa.eu
Subject: Pyydän poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista ja pyydän, että asiani käsitellään yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa

Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Jourova

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, January 8, 2020 2:06 PM
To: sanna.marin@vnk.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; maria.ohisalo@intermin.fi ; katri.kulmuni@vm.fi
Subject: Pyydän poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista ja pyydän, että asiani käsitellään yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa


Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Robert Frank Pence

Pyydän poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista.
Nimeni on Erkki Aho. Tässä henkilötietoni.

Perustelut turvapaikkapyynnölleni

1. Suomen valtion viranomaiset ovat tehneet minusta rikostutkintapyynnön sellaisesta rikoksesta jota en ole tehnyt. En ole syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen Rikostutkinnassa en ole saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani ole kuultu. Rikostutkinta on tehty Suomen lain ja Ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Rikostutkintapyyntö on perätön ilmianto. Suomen valtion viranomaiset peittelevät omia rikoksiaan. Helmi-maaliskuun aikana Suomen oikeuslaitos tuomitsee minut ehdottomaan vankeuteen sellaisesta rikoksesta jota en ole tehnyt. Siksi tarvitsen poliittisen turvapaikan.
2. Suomen oikeuslaitos ei suostu käsittelemään asiaani ja siksi tarvitsen oikeudenkäynnin yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa.
 3. Olen nyt Bulgariassa ja olen pyytänyt poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta. Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourova on vastannut, että en voi saada poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionin maista. Euroopan Unionin maat katsotaan turvallisiksi maiksi. Euroopan oikeuskomissaari ei puhu totta.
4. Matkustan sunnuntaina 12.01.2020 Suomeen antamaan loppulausunnon asiassani. Tiedän, että en tule saamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja siksi tarvitsen poliittisen turvapaikan tammikuun 2020 aikana. Tarvitsen poliittisen turvapaikan, kunnes Suomi on palautettu oikeusvaltioksi. Se on mahdollista jos asiani käsitellään yhdysvaltalaisessa oikeusistuimessa.
Stara Zagorassa Bulgariassa 08.01.2020

Erkki Aho


PS. Toivottavasti FBI on kiinnostunut ainakin näistä asioista

Liittyykö PR-talojen konkurssivyyhtiin rahanpesua?
Vastukseni: Liittyy. Rienstrojen yhtiön New England Surety jäi ulkomailla kiinni rahanpesusta. Suomessa rahaa tältä yhtiöltä saivat asianajaja Asko Keränen ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä sekä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesä. Sain tämän luettelon pankinjohtajalta, jonka perusteella pankki oli päätynyt epäilemään rahanpesua. Lisäksi vahvistuksen asialle antoi eräs myyntimiehistäni, joka soitti, että USA:ssa Hendrik ja Richard Rienstra ovat jääneet rahanpesusta kiinni. Hendrikille vaaditaan vankeutta 210 vuotta ja Richardille 190 vuotta. Tein asiasta ilmoituksen KRP:lle, mutta poliisi jätti tutkimatta asian. 1 kommentti:

  1. Mielestani jos tapaukseesi liittyy, jotain sellaista. Mika koskee USA.n kanssa toimivaa yritysta tai yhteisoa. Joita koskevat USA.n lait, voi ilmoittaa asian FBI.n tutkittavaksi. Antamalla heille tiedot tapahtuneista todistettavista tosiasioista.
    Silla tavalla "iso pyora" voisi lahtea liikkeelle.

    Will pover!

    VastaaPoista