torstai 2. tammikuuta 2020

PE 03.12.2020 Historiallinen ja tapahtumarikas vuosi 2020 on alkanutJos Suomi on oikeusvaltio kuten EU:n oikeuskomissaari Vera Jourova on minulle kirjallisesti vakuuttanut, niin vuodesta 2020 tulee historiallinen vuosi Suomessa. Merkittäviksi ja käänteentekiviksi asioiksi tulevat muodostumaan oikeudenkäyntini Suomen valtiota vastaan, jos saan esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kuten Suomen laki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät.

Oulun käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervasti ja Raahenseudun ulosottoviraston ulosottomies Eveliina Nissilä on tehnyt minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Minä katson, että vastassani on Suomen valtio, koska molemmat ovat Suomen valtion virkamiehiä. Minä olin haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen, koska minä katson, että kaikki minun ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti ja ovat siten perintäkelvottomia. Tein Raahen käräjäoikeuteen, mikä nykyisin on Oulun käräjäoikeutta, haastehakemuksen, jossa todistin asiat niin kuin todellisuudessa ovat. Lähetin aineiston sähköpostitise käräjäoikeuteen, koska olen aiheettoman ulosoton kohteena ja minulla rahat eivät riitäneet todistusaineiston monistamiseen ja lähettämiseen Raahen käräjäoikeuteen. Siksi lähetin aineiston sähköisesti. Soitin asiasta ulosottomiehelle ja hän kertoi, ettei hänellä ole mitään tietoa siitä, että hänet on haastettu oikeuteen. Raahen käräjäoikeuden tuomari oli siinä vaiheessa ilmoittanut milloin ratkaisu asiassa annetaan. Minä soitin Raahen käräjäoiekuteen ja ilmoittin, että haluan tulla tarkistamaan sinnen sähköisesti lähettämäni aineiston ennen käräjäoikeuden tuomarin ilmoittamaan asian ratkaisupäivämäärää. Käräjäoikeus ilmoitti, että se sopii heille. Siksi menin todistajan kanssa tarkistamaan lähettämäni todistusaineiston. Haastehakemksen todistusaineisto oli väärin tulostettu. Linkit oli avaamatta ja todistusaineisto tulostamatta. Koska lähetin sähköisesti myös videolinkit niin niitä ei oltu katsottu.Asia selvisi kun käräjäsihteeri pyysi käräjätuomari Sarianne Ervastin paikalle. Minä kerroin kärjätuomarille totuuden todistusaineiston virheellisestä tulostamisesta ja tein muutaman tarkistavan kysymyksen todistusaineistosta ja youtubevideolinkeistä. Huomasin, että hänellä oli ennnakkoasenne asiaan ja lisäksi hänelle ei merkinnyt mitään se, että todistusaineisto oli väärin tulostettu. Huomasin, ettei hän ollut perehtynyt asiaan, josta hän oli jo ilmoittanut antavansa ratkaisun lähipäivinä. Koska käynti Raahen käräjäoikeudessa ja tapaaminen käräjätuomarin kanssa ei mielestäni auttanut, niin lähdimme todistajan kanssa Raahen poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta asiasta. Raahen poliisiasema oli suljettuna. Siksi tein rikosilmoituksen sähköisesti heti kun pääsimme todistajani kanssa Kalajoelle.
Rikosilmoitus Oulun poliisille ei tuottanut tulosta. Raahen poliisi teki asiassa tutkimattajättmispäätöksen. Kävime Raahen poliisin kanssa sähköpostikeskuskustelun asiasta ja todistin Raahen poliisille tosiasiat niin kuin ne ovat. Raahen poliisi vähätteli entisen asianajajan Asko Keräsen rikosta, jonka Asko Keränen on tunnustanut ja josta kaikki minun ulosottoni johtuvat.

Tämä on se perusasiassa ja siinä tärkein todistusaineisto on valtiopetos ja sen suora liittyminen PR-talojen konkurssivyyhteen. Olin pyytänyt käräjätuomari Sarianne Ervasti hankkimaan valtipetoksen todistusaineistoksi
 1. salaiseiksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat
 2. salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen 22.10.1992
 3. salaiseksi julistetut Aktiva Hansa-kauppakirjat 31.03.2000

Valtiopetos ei vanhene koskaan. Käräjätuomari laiminlöi virkavelvollisuutensa kun ei hankkinut noita vaatiminiani asiakirjoja todistusaineistoksi oikeudenkäyntiin. Näkemykseni mukaan käräjätuoamri käytti virka-asemaansa törkeästi väärin kun ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäynntiä eikä antanut minun todistaa tosiasioita siitä, että kaikki ulosotossa olevat saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja ovat siten perintäkelvottomia. Koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen, niin katson, että kysymys on myös ihmisoikeusrikoksesta eli kidutuksesta. Todelliset syylliset asioissa ovat nämä henkilöt:

Tässä on todelliset syylliset


kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, joka ei ole tunnustanut, että hän on toiminut koko ajan esteellisenä syyttäjänä asioissani, sillä hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi kauppakirjoissa, joissa kauppakirjan allekirjoittajan mukaan kaupanvahvistaja ei ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin eikä myöskään kaupahvavistajan kutsuma todistaja ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettin. Asian todisavat kaupankkirjana allekirjoittaja sekä kaupanvahvistajan kutsuma todista. Kihlakunnan syyttäjä Sulo Heskari onkäyttänyt törkeästi virka-asemaansa väärin ja aiheuttanut toiminnallaan valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiiä kärsimyksiä.

asianjaja Antti Latola. Alalvieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä teki törkeän 63 miljoonan petoksen kauppasopimuksissa sekä haki PR-Teollisuus Oyn väärillä tiedoilla konkurssiin, koska kaupat oli urettu eikä myyjällä ollut mitään saatavaa PR-Teolllisuus Oy:ltä. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän eli myyjien asiamieheinä toimivat Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n nimiämät asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen.
asianjaja Hannu Maskonen, joka ”putosi” parvekkelta ja kuoli
varatuomari Paavo M. Petäjä, joka tunnusti tekonsa eli hänellä ei ollut toimeksiantoja eikä valtakirjoja konkurssiasiassa, jossa hän antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle
entinen asianajaja Asko Keränen, nykyinen varatuomari, joka tunnusti, että hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen, vaikka hänellä oli valtakirjat ja toimeksi anto asiassa
lestadiolainen poliisi Raimo Ollila, joka jätti kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Hän siis laimnlöi virkavelvollisuutensa ja käytti törkeästi virka-asemaansa väärin.
rikollisten suojelijat

Näistä syistä

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2
.
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Hätähuuto Suomesta

ssp-sopimus

Saattohoitajat

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Haastehakmeuksessa esitetty todistusaienisto on kiistaton ja osoittaa selkeästi sen, että kaikki ulosottoni on saatu aikaan rikollisesti. Lisäksi se osoittaa sen, että valtiopetoksella ja PR-talojen konkurssivyyhdellä on suora yhteys ja valtipetos on vaiktuttnut siihen, että PR_talojen konkurssivyyhti on jätetty selvittämättä ja syylliset oikeudellisen ja taloudelliseen vastuuseen saattamatta.

Minä en ole syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen niin kuin käräjätuomari ja ulosottomies rikoislmoituksissaan väittävät. Minulla on todistajat asialle.

Mielestäni rikostutkinnassa on erikoisia piirteitä.Asian tutkinnanjohtajana on Raahen poliisi, joka jätti asiat tutkimatta silloin kun asia oli ajankohtainen eli silloin kun tein käräjätuoamarin toiminnasta rikostutkintapyynnön ennenkuin käräjätuomari ehti tekemään tietoista väärää päätöstä. Minun oikeustajuni mukaan tutkinnanjohtaja on esteellinen.
Lisäksi kuulustelija ilmoitti minulle puhelinsoitolla kuulustelusta ja ilmoitti samalla, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä kysyin kuulustelijalta perusteluita sille miksi näin on toimittu. Hän yritti selvästi hämillään korjata puheitaan ja vaati minua tulemaan kuulusteluun. Menin kuulusteluun todistajan kanssa. Minä en saanut kuulustelussa esittää mitään todistusaineistoa eikä todistajiani kuultu. Minun oikeustajuni mukaan kuulustelija toimi esitutkintalain, poliisilain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaisesti. Rikostutkijana asiassa on Raahen poliisi, joka ei ole suvainnnut ottaa minua eikä kirjallista todistusaienostoa vastaan. Sähköisesti olen sen toimittanut. Kaikki poliisin toiminta näyttää siltä, että käräjätuomari ja ulosottomies yritetään pelastaa keinoja kaihtamatta. Minä olen vaatinut, että saan antaa loppulausunnon asiassa. Olemme sopineet ”tutkivan” poliisin kanssa, että annan loppulausuntotni 31.01.2020 mennessä. Olen jo tehnyt alustavat luonnokset loppulausunnoiksi. Lisäksi erikoista on se, että asian käsitelee toverituomioistuin eli Oulun käräjäoikeus, jonka käräjätuomari on tehnyt minusta rikosilmoituksen. Minun oikeustajuni mukaan Oulun käräjäoikeus on esteellinen käsittelemään asiaa.

Loppulausunto

Loppulausunto 1. jatko-osa

Loppulausunto 2. jatko-osa
Olen vaatinut poliisia hankkimaan nämä asiakirjat

  1.salaiseiksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat
  2. salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen 22.10.1992
  3. salaiseksi julistetut Aktiva Hansa-kauppakirjat 31.03.2000

Olen pyytänyt poliisia hankkimaan ne 12.01.2020 mennessä jotta voin perehtyä niihin antaa loppulausuntoni niistä 31.01.2020 mennessä. Muussa tapauksessa joudun pyytämään lisäaikaan loppulaunnonantamiseen. Tärkeä todistusaineisto on haastehakemus sekä myös ulosottoviranomaisille lähettämini sähköpostiviestit, joilla vastustan ulosotto, koska ulosottosaatavat on saatu aikaan rikoksilla ja ovat siksi perintäkelvottomia.

Kun haastehakemuksesta ja loppulausunnosta selviää ja on todistettu, että kysymys on myös valtiopetoksesta, niin siksi asia tulee olemaan erittäin tärkeä ja merkittävä rikostutkinta ja oikeudenkäynti Suomen historiassa. Valtipetos ei vanhene koskaan ja ulosotto pitää asiassani rikokset avoimena ja lisäksi asiat ovat olleet koko 25 vuoden ajan keskeytyksettä vireillä.

Nyt on niin, että jos minä saan oikeutta eli jos saan esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, niin asialla on merkittävät ja kauaskantoiset vaikutukset Suomen asioihin. Asiakirjathan osoittavat, että valtiopetoksen salailuun ovat osallistuneet myös nykyisen hallituksen ministerit ja tasavalllan presidetti sekä kansanedustajat.

Tämä merkitsee sitä, että Sanna Marin hallituksen on jätettävä eronpyytönsä ja eduskunta on hajotettava. On pidettävä uudet eduskuntavaalit ja sen jälkeen on tehtävä Suomessa oikeusjärjestelmän uudistus. On perustettava perustuslakituomioistuin sekä totuuskomissio selvittämään valtiopetosta ja 1990-laman asioista ja pankkikriisiä.

Nyt Suomen kanssan on helpompi ymmärtää miksi Suomen kansa on vihainen ja miksi vihapuheen eliminointi on tasavallan presidentille ja oikeusministerille niin tärkeitä asioita.

Presidentti syyllisti kansalaisia vihaisesta puheesta turhaan
Sauli Niinistö moitti kansalaisia ”vihapuheesta” uudenvuodenpuheessaan. Hänen mukaansa niin sanotulla vihapuheella ”ei ole mitään yhteyttä sananvapauteen saati sen rajoittamiseen”.
Tosiasiassa viha ei ole itsensä syy vaan seuraus huonosta politiikasta. Pelkään pahoin, että syy kansakunnan kahtiajakoihin on valtavirtapoliitikkojen, he kun ovat hajottaneet kansallista yhtenäisyyttämme väestöpoliittisella sekasorrolla ja maahanmuutolla. Vierasperäisten etujen ajaminen on monin paikoin laitettu omien kansalaistemme edelle

Oikeusministeri Henriksson: Virkamiehiin kohdistuvan maalittamisen tulisi olla virallisen syytteen alaista
Erkin kommentti: oikeusministeri Henriksson on pihalla kuin lumiukko.


Jussi Halla-aho vastaa presidentin kritiikkiin: ”Niinistö on väärässä”

Presidentti Niinistön uudenvuodenpuheessa keskeisessä kappaleessa kritiikki kohdistui perussuomalaisia ja puolueen puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa kohtaan. Puoluejohtaja vastaa kritiikkiin Iltalehden haastattelussa.

Valtioepetoksen salailusta johtuu, että
Sinisilmäisyyden hintalappu.
Arvoisa lukijani. Toivoisin sinun ymmärtävän, kuinka sinua on petetty  jo hyvin pitkään tietämättäsi.  Käytännössä olet putsattu ja petetty kirjaimellisesti lähes jokaisella elämän osa-alueella. Sitä Suomea, jossa luulit eläväsi, ei yksinkertaisesti enää ole olemassa. Se on vain illuusio, harhakuva tai ehkä vain unelma mielessäsi.
Olet uskonut luottavaisesti ja sinisilmäisesti vuosia johtajiisi ja siihen, että he tekevät  Suomen, sinun ja läheistesi kannalta vilpittömästi hyviä ratkaisuja. Valitettavasti olet ollut täysin tietämätön, muutenhan tämä ei näin kauan olisi voinut jatkua. Siis on heräämisen aika.

Koska meillä ei ole perustuslakituomioistuinta niin hallitus voi menetellä näin

Hallituksen "linjaus" ei vastaa mihinkään

Leena Meri: Maahanmuutto tukkii hallinto-oikeudet

Maahanmuutto, maailman köyhyys ja purukumipallot

Oikeuskansleri ei tutki Pekka Haaviston toimia al-Hol-asiassa
Erkin kommentti: Jos meillä olisi perustuslakituomioistuin niin oikeuskanslerinkaan ei tarvitsi tehdä suojelupäätöksiä ja yrittää kiemmurrella asiassa poliittisen elimen eli perustuslakivaliokunnan selän taakse. Perustuslakivaliokuntaa tulee siunaamaan ulkoministeri Haaviston rikolliseksi epäiltävän toiminnan poliittisella enemmistöllä perustuslakivaliokunnassa. Tämä ärsyttää ja saa vihaiseksi. Tämä tasavallan presidentti Niinistölle tiedoksi.

Perussuomalaiset ja kristilliset eivät ole sotkeutuneet valtiopetokseen. Perussuomalaisten pelko on johtanut Suomessa perustuslain hengen ja oikeusvaltioperiaatteen vastaisen hallituksen nimittämiseen Suomeen.

Politiikkavuoden 2019 onnistuja ylitse muiden: Jussi Halla-aho!
"Nostanut hajonneen puolueen suurimmaksi, vastaa toimittajien kysymyksiin ja argumentoi selvästi - muutkin puolueet voisivat ottaa oppia"

Entä jos presidentti ei olisi myöntänyt pääministeri Antti Rinteelle eroa…?
Suomen Perustuslain 2 §:n mukaan valtiovalta ei kuulu Kepun eduskuntaryhmälle. On Perustuslain vastainen ajatus, että Kepun eduskuntaryhmän marina olisi yhtä kuin Eduskunnan epäluottamuslause pääministerille valtioneuvostossa, jossa Kepu on edustettuna. Jos Kepun ryhmä ilmoittaa pääministerille, että pääministeri ei nauti sen luottamusta, niin so what? Se ei ole Perustuslain mukainen eroperuste. Pääministeri Rinteen olisi pitänyt mittauttaa luottamuksensa kansanvallan edustajassa Eduskunnassa, johon oli mahdollisuus eron myöntämistä seuranneena päivänä.
Presidentin valtaoikeuksiin kyllä  kuuluu (58 §) mm. ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta eron myöntäminen valtioneuvostolle tai sen jäsenelle. Presidentille yhden eduskuntaryhmän epäluottamussuhde pää- tai muuhun ministeriin ei sen sijaan ole pakollinen erottamisperuste, sillä vain Eduskunnan täysistunnossa ilmaisema epäluottamus merkitsee sitä. Sen osalta presidentillä ei ole harkintavaltaa. Kyllä presidentti voi olla eri mieltä asioista. Jos erimielisyys koskee Eduskunnan tahtoa lainsäätäjänä eli siis hyväksyttyä lakia, siinä väännössä presidentti kärsii viime kädessä tappion.
Rinne siis nautti Eduskunnan luottamusta eronsa päivänä. Hänellä olisi ollut oikea tuhannen taalan paikka luottamuksen mittaamiseen eroa seuranneena päivänä, mikäli hän olisi vastannut Kokoomuksen välikysymykseen, niin kuin olisi pitänyt parlamentarismin nimessä. Hallitus on velvollinen vastaamaan välikysymykseen. Perustuslaki 29 § säätää lisäksi: ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattaman oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset”.

Kun pääministeri Rinne laisti vastaamisen parlamentarismin oleellisen osa-alueen eli opposition välikysymykseen ja pyysi siinä tilanteessa pikaeroa, on tapahtunut vähintään Perustuslain hengen vastainen toimi. On oleellista, että pääministeri vaihtuu Eduskunnan suuren salin kautta. Nyt vaan valta pomppimalla siellä sun täällä hakeutui Kepun peili-ihmisten kautta uusiin käsiin päätyäkseen SDP:n valitseman uuden pääministerin hallintaan.
YLE on aloittanut tapahtuneen peittelyn ja vääristelyn. YLE:n Ykkösaamun toimittaja väitti Sanna Marinin haastattelussa 21.12.2019 edellisen hallituksen ”menettäneen eduskunnan luottamuksen” (kohta 21 min 28–31 sek.) Rinteen hallitus ei ollut menettänyt Eduskunnan luottamusta ja siksi vallanvaihdos haisee. YLE toimii veronmaksajien rahoilla ja sen velvollisuus on toimia totuudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

TALOUSELÄMÄ-LEHTI KIRJOITTAA:
"Emeritusprofessori Heikki Paloheimo huomauttaa, että lähentyessään perussuomalaisten teemoja muut puolueet tekevät perussuomalaisten ohjelmasta politiikan valtavirtaa.
Valtiotieteen emeritusprofessori Heikki Paloheimo linjaa perussuomalaisten olevan kiistatta Suomen johtava oppositiopuolue ja kannatukseltaan yksi Länsi-Euroopan suurimmista oikeistopopulistisista puolueista.
Paloheimo viittaa lauantaina julkistettuun HS-gallupiin, jossa perussuomalaisten kannatus on 22,7 prosenttia. Toisen oppositiopuolue kokoomuksen kannatus on gallupissa 17,2 prosenttia ja pääministeripuolue sdp:n 15,1 prosenttia.
Perussuomalaisten gallup-lukema sivuaa puolueen aiempaa ennätystä, jonka se saavutti Timo Soinin johdolla kesän 2011 HS-gallupissa.
Paloheimo huomauttaa, että lähentyessään perussuomalaisten teemoja muut puolueet tekevät perussuomalaisten ohjelmasta politiikan valtavirtaa.
Tuoreiden puoluekannatusmittausten perusteella ei ole epäselvyyttä siitä, mikä puolue on johtava oppositiopuolue.
Perussuomalaisten poliittinen profiili on omintakeinen, muista puolueita erottuva. Kun muut puolueet hädissään vähän lähentyvät perussuomalaisten poliittisia kannanottoja, tästä lähentymisestä hyötyvät enemmän perussuomalaiset kuin muut puolueet. Lähentyessään perussuomalaisten teemoja muut puolueet tekevät perussuomalaisten ohjelmasta politiikan valtavirtaa. Miksi näitä teemoja kannattavat äänestäjät silloin kannattaisivat "kevytperussuomalaisia" kun oikeitakin voi kannattaa Perussuomalaiset on nyt kannatukseltaan yksi Länsi-Euroopan suurimmista oikeistopopulistisista puolueista”, hän analysoi Facebookissa.
"Parties and elections in Europe" tietokannan mukaan perussuomalaisten ohi menevät kannatuksessa vain Italian ja Sveitsin oikeistopopulistit. Tietokannassa tosin on laskettu yhteen Italian kolmen populistipuolueen eli Viiden tähden liikkeen, Legan ja Fratelli d’Italian kannatus, joka viime vuoden vaaleissa oli 54,5 prosenttia. Myös Sveitsissä yhteen on laskettu kolmen oikeistopopulistipuolueen kannatus, joka tänä vuonna pidetyissä parlamenttivaaleissa oli 26,6 prosenttia.
Paloheimo arvioi, että politiikan keskikentällä olevat valtavirtapuolueet näyttävät suurelle joukolle äänestäjiä olevan liian samanlaisia.
Se houkuttaa etsimään viime vuosikymmenien valtavirtapuolueista selvästi erottuvia vaihtoehtoja.”
Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvioi marraskuussa Uudelle Suomelle, että perussuomalaisten kannatuksen juurisyy on suomalaisten pelko köyhtymisestä. Rahkosen mukaan yhteiskunnallinen kehitys tukee tällä hetkellä protestipuolueen asemaa.
HS-gallupin jälkeen suurimmaksi puheenaiheeksi on noussut keskustan tilanne. Sen kannatus putosi 11,1 prosenttiin, mikä on keskustan alhaisin tulos HS-gallupeissa ikinä.
Heikki Paloheimo arvioi aikaisemmin syksyllä, että niillä teemoilla, joilla keskusta lisäisi kannatustaan etelän taajamissa, se todennäköisesti jättäisi maaseudulla selustansa auki perussuomalaisille.
Keskusta on kannatuksensa alueellisen eriytymisen vanki aivan toisella tavalla kuin perussuomalaiset. Perussuomalaiset saa kannatusta maan eri osista tasaisemmin kuin mikään muu eduskuntapuolue. Vuoden 2019 vaaleissa keskusta kärsi maaseudulla isoja tappioita perussuomalaisille ja vaalien jälkeisissä mielipidemittauksissa kannatuksen valuminen perussuomalaisiin on jatkunut.”
Liike Nytissä vaikuttava sdp:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner puolestaan ennakoi, kaikesta huolimatta keskusta saattaa olla ainoa hallituspuolue, joka on varmasti myös seuraavassa hallituksessa.
Jungner perustelee näkemystään sillä, että HS-gallupin perusteella Suomen politiikassa on alkanut blokkien aikakausi.
Sdp-vihreät-vasemmisto-blokki 38,7% ja PS-kok-blokki 39,9%. Puheet alkaa olla sellaisia, että juopa noiden blokkien välissä saattaa kasvaa railoksi ennen seuraavia vaaleja. Ei välttämättä hyväksi Suomelle”, hän kommentoi Twitterissä ja huomauttaa samalla, että molemmat blokit tarvitsevat keskustaa noustakseen hallitusvaltaan."

Li Andersson ehdottaa: Valtion pitäisi maksaa polttomoottoriautojen muuttamisen biokaasulla käyviksi vuoden ajan

Maria Ohisalo vaatii aktiivista muslimien rekrytoimista Poliisin riveihin - ehdottaa huntuja univormuihin

Valheellisuus paksua kuin mummin nilkat - Hallitusammattilaiset, pioneerit ja tasa-arvon partisaanit
Huvittava oli sekin ministerinimitys. Palautan mieleen, että Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti Bernerin lähdöstä Keskustan ehdokkaaksi 20.1.2015 Päätoimittajien yhdistyksen (PTY) kokouksessa, ja asiasta avautui muiden muassa Keskustan lehti Kaleva. Kaleva ei tosin kertonut, että sveitsiläisen Bernerin kaksoiskansalaisuus oli varmistunut vasta edellisenä päivänä. Vaikuttaa kuin yksityistämistorpedoksi sittemmin osoittautunut Berner olisi järjestetty eduskuntaan vain julkisen omaisuuden yhtiöittämistä varten, mihin hänelle myönnettiin heti ministerin valtaoikeudet. Tällöin pedattiin pohja myös Postin palkkakriisille. Kun missio oli ohi, Berner lopetti lähetyksen kuin hänestä olisi katkaistu virta.

ISIS-lapset ovat kiistaton turvallisuusuhka Suomelle ja suomalaisille | UMV-Kolumni

Maahanmuutto, maailman köyhyys ja purukumipallot

Putkonen: "Paskalaki oli täydellinen vedätys"

NRK: Norja on estänyt pysyvästi viidentoista ”Isis-taistelijan ja Isis-äidin” paluun maahan

Haluan tarkastella vielä Ylen toimintaa ja Jari Tervon Mauno Koivistodokumenttisarjaa. Mielestäni ja minun tietämykseni mukaan se ei anna todellista ja oikeaa kuvaa tasavallan presidentti Mauno Koiviston toiminnasta.

 1. Selviytyjä
 2. Sosialisti
 3. Uusille reviireille
 4. Erittäin salainen
 5. Yksinäinen sheriffi
 6. Työväenliikkeen Mannerheim
 7. Sanansa mittainen
 8. Sopivan salainen

Jari Tervon dokumenttisarja on Koiviston kuvaa kiillottava ja totuuksia salailevat dokumentti Koivistosta. Tervolta jää kertomatta se, että mikä oli Koiviston todellinen elämäntyö. Se on tämä:

Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan.

Koiviston konklaavi

Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä asiakirjat

1.salaiseksi julisterut Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
  2. salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000

Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä videot

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä selvitykset ja kirjat

Jorma Jaakkolan kotisivut

Jukka Davidsonin nettikirja Isänmaan ryöstäjät

Kiireellinen toimenpidepyyntö Euroopan neuvostolle

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Valtiopetos on tosiasia

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi


Näistä kirjoista olisi löytynyt lisää tietoa,

Uutta todistusaineistoa asioista tulee koko ajan ja tärkein niistä on tohtori Jukka Davidssonin haastattelut 27.05.2019 ja tutkimukset, jotka tukevat omia todistusaineistojani

Totuudesta muutokseen


Velallisten tuki ry
c/o Liisa Mariapori
Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi
Suomi

SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019

IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSA

Suomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:

Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.

Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.

Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.

Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.

Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.

Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.

Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.

Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.

Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.

Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).

Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:
 1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.
 2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.
 3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.
 4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.
 5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.
 6. Oikeus sosaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla
 7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.
 8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.
 9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.
Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.

Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.

Tuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.

Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?
Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.

Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.


Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.

Liisa Mariapori
Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja
liisa.mariapori@velallistentuki.fi 
 +358405604180

Mauno Koivisto oli suomalaisten betonilähiöiden isä – Jari Tervon tv-sarja sivuuttaa silloisen pankinjohtajan roolin Suomen suuressa muutoksessa

Lasse Lehtisen kommentti: Mauno Koiviston suosio yhdisti Sdp:n
Erkin kommentti: Lasse Lehtiselle kiitos kirjoituksesta, mikä on mielestäni totuudenmukainen kirjoitus asioista.

Todistajani on Mauno Koivisto itse

Näkökulma:Ylen dokumentti nosti väittelyn yhdestä Suomen politiikan legendasta: Koivistosta luotiin kestävä sankaritarina heikon Kekkosen avulla
Erkin kommentti: Kiitos Juha Ristamäelle tosiasioiden tuomisesesta esille. Jari Tervon dokumentti antaa yksipuolisen kuvan Koivistosta, Sitä voi sanoa jopa vääräksi kuvaksi eli totuuden vastaiseksi kuvaksi.

From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 3, 2020 9:46 AM
To: raahe.uo@oikeus.fi ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; kirjaamo@okv.fi ; sanna.marin@vnk.fi
Subject: ulosotto toimii kirjallisen päätöksensä vastaisesti

Raahenseudun ulosottovirasto oli myöntänyt minulle ulosotosta vapaa kuukausiksi hakemanani tammi- ja helmikuun, koska minun pitää tulla Bulgariasta Suomeen tekemään loppulausunto käräjätuomarin ja ulosottomiehen tekemään rikosilmoitukseen. Raahenseudun ulosottovirasto myönsi minulle vapaa kuukausien siirrot, mutta jätti toteuttamatta kirjallisen päätöksensä asiassa. Minulta on edelleenkin tammikuussa peritty ulosotossa eläkkeestäni rahaa kirjallisen päätöksen vastaisesti. Katson että tämä on pelkkää kiusantekoa jotta en voisi toimia asiassani niin kuin olen poliisin kanssa sopinut. Nyt en pysty tekemään loppulausuntoa kirjallisesti koska rahat eivät riitä ulosoton jälkeen edes elämiseen eikä vuokran maksuun.

Siellä jossakin 03.01.2020

Erkki Aho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti