tiistai 14. tammikuuta 2020

KE 15.01.2020 Marinin hallituksen on jätettävä eronpyyntönsä ja eduskunta on hajotettava


                                        Oikeuden jumalatar

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, January 15, 2020 4:39 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi ; rovaniemi.ho@oikeus.fi ; KKO Kirjaamo ; kirjaamo@okv.fi ; kirjaamo@tpk.fi ; hav@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi ; kirjaamo@vnk.fi
Cc: raahe.uo@oikeus.fi ; vvv@oikeus.fi
Subject: Tyytymättömyyden ilmoitus


Oulun käräjäoikeus
Ilmoitan tyytymättömyyteni Oulun käräjäoikeuden päätökseen
KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 20/507
1. osasto Annettu kansliassa
Oikeuden kokoonpano:
käräjätuomari Timo Mäkeläinen 13.1.2020 U 19/30944
  1. Käräjätuomarilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta muuttaa haastehakemusta ulosottovalitukseksi.
  2. Oikeudenkäynti ei täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia, koska todistusaineistoani asiassa ei huomioitu eikä todistajiani kuultu.
  3. Ulosottoviranomaiset olivat tietoisia siitä, että ulosottosaatavani olivat syntyneet rikollisesti. Yksi syy oli valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Toinen syy oli PR-talojen konkurssivyyhti, mikä liittyy kiinteästi valtiopetokseen ja 3 syy oli Markku Kosken väärä lausuma käräjäoikeudelle.
Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille
Ulosottoviranomaisten toimintaa on syytä epäillä rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §.n vastaiseksi ja on syytä epäillä, että Suomen viranomaisten toiminta täyttää ihmisoikeusrikosten, muun muassa kidutuksen, tunnusmerkistön.
  1. Pyydän Oulun käräjäoikeutta ja Rovaniemen hovioikeutta toimittamaan kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset mahdollisimman nopeasti korkeimmalle oikeudelle purettavaksi mukaan luettuna myös tämä päätös. Valtiopetos ja muut rikokset ovat tosiasioita ja ne ovat oikeuskanslerilla ja korkeimmalla oikeudella tiedossa kuten seuraavasta käy ilmi http://kalajokinen.blogspot.com/2020/01/apulaisoikeuskansleri-mikko-puumalainen.html
Kalajoki 15.01.2020

Erkki Aho

Tiedoksi Rovaniemen hovioikeus, Korkein oikeus, oikeuskansleri, eduskunnan perustuslakivaliokunta, eduskunnan hallintovaliokunta, ulosottoviranomaiset, Euroopan oikeuskomissaari, valtioneuvoston kanslia, tasavallan presidentin kanslia

Käsitykseni mukaan tämä merkitsee sitä, että Sanna Marinin hallituksen on jätettävä eronpyyntönsä, koska se ei ole reagoinut asioihin, vaikka on varmasti ja todistettavasti tiennyt tosiasiat. Lisäksi eduskunta on hajotettava ja pidettävä uudet eduskuntavaalit kevään aikana. Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä on syytesuoja voimassa presidenttikauden loppuun saakka.
Henkilökohtaisesti toivon sitä, etteivät valtiopetokseen osallistuneet asetu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa. Luettelo näistä henkilöistä on blogissani, mikä on lähetetty oikeuskanslerille ja korkeimmaille oikeudelle.
Uuden eduskunnan on perustettava perustuslakituomioistuin sekä totuuskomissio selvittämään ja tutkimaan valtiopetos ja 1990-luvun pankkikriisi. Koko oikeusjärjestelmämme on uudistettava.


2 kommenttia:

  1. Taistelija!Onnea valitsemallesi tielle aidosti toivon!

    VastaaPoista
  2. Toivon Sydämmestäni Onnea valitseemallesi tielle,,,Se tulee olemaan Pitkä ja Kivinren.

    VastaaPoista