keskiviikko 29. tammikuuta 2020

29.01.2020 Toinen päivä jälkeen aivotärähdyksen


Kuva sairaalavaatteissa Kalajoen terveyskeskuksessa

Lääkäri ei kertonut minulle riittävästi aivotärähdyksestä eikä myöskään mitään hoito-ohjeita annettu. Siksi kaivoin netistä tietoja asiasta. Erityisesti minua vaivaa tämä lihaksien jumiutuminen ja lihasten kouristukset. Tällaista informaatiota löytyy netistä:

Aivotärähdyksen jälkeen kannattaa levätä ja välttää kovaa rasitusta ja alkoholinkäyttöä pari päivää. Särkyyn voi käyttää tarvittaessa ilman reseptiä saatavia särkylääkkeitä.
Aivotärähdyksen jälkeen ei saa jäädä yksin ja toisen ihmisen täytyy herättää aivotärähdyksen saanut pari kertaa seuraavan yön aikana. Aivotärähdyksen saanut ei saa mennä yksin nukkumaan ja laittaa herätyskelloa herättämään häntä yöllä. Näin siksi, että jos oireet pahenevat yöllä, hän ei välttämättä herää kellon soittoon eikä pysty välttämättä hakemaan apua.
Aivotärähdyksestä toipuu yleensä täysin oireettomaksi muutamassa päivässä. Töihin voi mennä 1–3 päivän kuluttua. Jos pään vammaan on liittynyt tajuttomuus, tai muisti on mennyt pidemmäksi ajaksi kuin 10 minuutiksi, toipuminen voi kestää muutamia viikkoja.
Huimausta ja päänsärkyä voi esiintyä vielä aivotärähdyksen jälkeisinä päivinäkin. Lepo on suositeltavaa välittömästi aivotärähdyksen jälkeen, mutta jalkeilla oleminen ja säännölliseen vuorokausirytmiin palaaminen mahdollisimman pian tärähdyksen jälkeen edistävät toipumista. Rankkaa fyysistä rasitusta ei suositella 7–10 vuorokauteen.
Aivo­tä­räh­dyk­sestä toipu­minen kes­tää yleensä 7–10 vuoro­kautta. Kui­tenkin noin 10–15 pro­senttia urhei­li­joista kär­sii pitkit­ty­neestä aivo­tä­räh­dyk­sestä, jon­ka oi­reita ovat pään­särky, hui­maus, keskit­ty­mis­vai­keudet, vä­symys, masen­tu­neisuus ja union­gelmat. Jos poti­laalla on ol­lut useita aivo­tä­räh­dyksiä aikai­sem­minkin, toipu­minen voi ol­la hi­taampaa ja ris­ki saa­da uu­sia aivo­tä­räh­dyksiä kas­vaa. Myös oi­reiden pitkit­ty­minen ja ur­heiluun palaa­minen toipu­mis­vai­heessa suu­rentaa ris­kiä saa­da uu­si aivo­tä­rähdys.
Aivotärähdyksen jälkeen on syytä välttää liian runsaita ärsykkeitä tai aivojen kuormittamista, kunnes vointi on normalisoitunut. Tämän takia potilas saattaa tarvita lääkärikontaktia sairauslomaa varten. Myös esimerkiksi autolla ajoa, television katselua, tietokonepelien pelaamista, alkoholin tai muiden päihteiden nauttimista ja kovaa fyysistä rasitusta tulee välttää, kunnes vointi on normalisoitunut. Koe-eläiminä käytetyt hiiret, jotka aivotärähdyksen jälkeen sijoitettiin mahdollisimman neutraaliin ympäristöön, palautuivat selvästi paremmin aivotärähdyksestä kuin ärsykkeille altistetut lajikumppaninsa. Samankaltaisia, liian varhaisen kuormituksen aiheuttamia vaikutuksia toipumiseen on todettu myös urheilijoilla.

Oikeustaistelu mafiaa vastaan jatkuu. Olen oikeassa ja pyrin saamaan oikeutta myös kaikille muille valtiopetoksen ja 1990-laman uhreille. Pankit pelastettiin ja yrittäjät ja heidän takajaansa joutuivat maksumiehiksi. Rikollisille annettiinsyytesuoja. Suomi on palautettava oikeusvaltioksi ja todelliset syylliset on saatava oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen teoistaan.

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, January 29, 2020 1:31 PM
To: Pekka.niskakangas@poliisi.fi ; Mensonen Hannu POL ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi ; maria.ohisalo@intermin.fi ; kirjaamo@okv.fi ; anna-maja-henriksson@om.fi ; hao@eduskunta.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; leena.meri@eduskunta.fi ; sari.essayah@eduskunta.fi ; paivi.rasanen@eduskunta.fi ; riikka.purra@eduskunta.fi
Subject: Täydennys asiaan 5770/R/15736/19

Täydennys asiaan 5770/R/15736/19

Minä toimitan tämän todistusaineiston Kalajoen poliisiasemalle torstaina 30.01.2020. Aivotärähdyksen vuoksi en pysty sitä itse toimittamaan sinne mutta pyydän jotain muuta toimittamaan tämän aineiston Kalajoen poliisiasemalle.
1. 2 kpl kirjoja Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X, kirjoissa selostukset ja valokopiot todistusaineistosta

 1. valokopiot 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä, jotka salatiin APR:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kaupoissa. Todistusaineistona törkeästä petoksesta. Nämä todistusaineistot puuttuvat kirjastani.
 2. Asianajaja Asko Keräsen tunnustus että hän jätti valitukset tekemättä. Tästä johtuu kaikki ulosottosaatavani, koska poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asiaa ja korkein oikeus ei ole purkanut vääriä päätöksiä. Tämä todistusaineisto puuttuu kirjastani.
 3. Kaupanvahvistajan Sulo Heiskarin kutsuman todistajan Arto Ranta-Ylitalon todistus siitä ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu.
  Tämä todistusaineisto puuttuu kirjastani.
 4. Kalevan lehtileike mikä todistaa, että ostettu keskeneräinen tilauskanta on 26 miljoonaa. Kera Oy todistaa myöhemmin, että keskeneräinen tilauskanta oli 10-11 miljoonaa. Petos kaupoissa oli tämän osalta 15 miljoonaa ja salattujen pantattujen kiinnitysten osalta 48 miljoonaa= yhteensä 63 miljoonaa.
 5. Syyttäjä Sulo Heiskarin on kiistatta toiminut esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain perusteella koko ajan. Tässä hänen väärä lausumansa asiassakäräjä- ja hovioikeudelle.
 6. Tasavallan Presidentti Tarja Halosen päätös kieltää ns. Koiviston konklaavin asiakirjojen luovutus minulle Erkki Aholle. Tämä todistusaineisto on todistusta valtiopetoksesta ja tätä todistusaineistoa ei ole kirjassani. Nyt poliisin on hankittava tämä todistusaineisto, koska minä olen osoittanut, että sellainen on olemassa. Koiviston konklaavin asiapaperit osoittavat, että tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan ja se on valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Valtiopetokseen kuuluu kolme asiakirjaa: 1. Koiviston konklaavin asiakirjat, SSP-sopimus ja Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat.
 7. Kuulustelutodistaja Heino Yli-Torven lausunto mikä todistaa, että kuulusteluni on tehty vastoin esitutkintalakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Minä en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä minun todistajaani kuultu. En myöskään saanut rikostutkintapyyntöä eli en tiennyt tarkasti mistä minua epäillään. Sain rikostutkintapyynnön vasta loppulausuntopyynnön yhteydessä.
  Oliko poliisin toiminta puolueellista vai eikö poliisi tunne rikoksesta epäillyn oikeuksia?
 8. Laatimani tutkintaohje poliisille Antero Penttilä Oy:n asiassa. Jos asiat olisi tutkittu tämän tutkintaohjeeni mukaan niin totuus asioissa olisi tullut esille ja bulgarialaiset työntekijät olisivat saaneet oikeutta. Asiat eivät ole vieläkään vanhentuneet, koska ne vaikuttavat ko.henkilöiden eläketurvaan. Työsuojelurikos on jätetty kokonaan tutkimatta sekä laittomat irtisanomiset on jätetty tutkmatta. Miksi poliisi on toiminut laivastaisesti ja valtakunnansyyttäjä ja oikeuslaitos on hyväksynyt rikollisen toiminnan?
 9. Rikoksesta epäillyn asema on vahva ja siksi poliisin on tutkittava varastossani oleva 9 banaanilaatikollista todistusaineistoja. Sillä todistetaan se, ettei Suomi ole oikeusvaltio ja Suomen viranomaiset toimivat vastoin lakeja ja ihmisoikeussopimuksia. Minulla on oikeus vaatia rikostutkintaa, mikä on esitutkintalain, poliislain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukainen rikostutkinta.
Tässä vielä muutama video joka todistaa valtiopetoksen tapahtuneen

Sinivalkoinen Kavallus eli 90-luvun laman edelleen jatkuvat vaikutukset

 Ns. pankkikriisin EMU-varauma

Ns. pankkikriisin taustaa

 Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

 Blogit ja kirjoitukset, jotka todistavat asiaa

Professori Vesa Kanniaisen kirjoitus Uudessa Suomessa Oliko Mauno Koivisto Suomen laman 1990-93 pääkonna?

Suomen 1990-luvun alun lama

1990-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä

90-luvun lama jakoi Suomen kahtia – "Jätti jälkeensä leipäjonot, joista ei vieläkään ole päästy eroon"

1990-luvun lama

2.2 Talouslama 1990-luvun alussa
Taloushistoriamme synkimmät vuosikymmenet

Suomen 90-luvun lama-saaga murenee

 Tämä kirja minulla on todistusaineistona asiaan omassa pankkikriisikirjastossani.
1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Englanninkielinen versio on viisi kertaa paksumpi kuin suomenkielinen versio.
Suomalainen yhteiskunta koki voimakkaita muutoksia 1990-luvulla. 1980-luvulla tapahtunutta rahamarkkinoiden vapauttamista seurasi 1980-luvun alussa vakaan markan politiikan haaksirikko ja modernin historian pahin rauhanaikainen lamakausi. Tuloksena olivat suurtyöttömyys, pankkikriisi ja julkisen talouden ongelmat. Mistä kriisi johtui ja mitä siitä seurasi?
Tässä kirjassa vedetään yhteen Suomen Akatemian talouskriisitutkimusohjelman tutkimustuloksia laman taloudellisista syistä ja sosiaalisista seurauksista. Kirjassa valotetaan laman ja pankkikriisin syitä, talouspolitiikan ja päättäjien reaktioita lamaan sekä arvioidaan suomalaisen hyvinvointivaltion ja suomalaisten selviytymistä lamasta.
Oman pankkikriisikirjastoni analysoimista todistusaineistoksi asioista en pysty nyt tekemään aivotärähdykseni vuoksi. Aivotärähdys maanantaina 27.01.2020. Todistusaineistoa siis löytyy kirjastostani ja asiakirjoja 9 banaanilaatikollisesta asiakirjoja.
Tämän osalta pyydän lisäaikaa ja myös sen takia, että rikostutkija tai tutkinnanjohtaja ei ole toimittanut minulle näitä asiakirjoja
 1. Koiviston konklaavin asiakirjat
 2. SSP-sopimus
 3. Aktiv-Hansakaupan asiakirjat
Lisäksi puuttuu tämä todistusaineisto
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Toimitan kuitenkin kirjani ja muun todistusaineiston Kalajoen poliisiasemalle torstaina 30.01.2020. Varsinaisen loppulausunnon antamiseen pyydän jatkoaikaa helmikuun loppuun saakka jotta poliisi voi toimittaa minulle pyytämäni todistusaineistot loppulausuntoa varteen ja jotta voin analysoida 9 banaanilaatikollista asiakirjoja todistusaineistoksi ja pankkikriisikirjastoni todistusaineistoksi sekä ajantasaistan vahingonkorvauslaskelmani ja todistus- aineistot niihin.

29.01.2020
Erkki Aho

PS. Vaadin, että Suomen hallituksen vastuulliset ministerit toimivat niin, että heidän alaisensa toimivat Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Siis sisäministeri Maria Ohisalo, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Heidän toimintaansa valvovat hallintovaltiokunta ja eduskunta sekä ennenkaikkea oppositiopuolueet.

5770/R/53493/18.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti