tiistai 7. tammikuuta 2020

KE 08.01.2020 Mikä on salaiseksi julistettu SSP-sopimus?
Salaiseksi julistettu SSP-Sopimus
Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä. Valtionvarainministerinä toimi Iiro n ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä ja 500 000 menetti työpaikkansa. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 14 500 valitsi lopullisimman ratkaisun. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Pankit puhdistivat mahdolliset ja epävarmat saatavansa pankkituen avulla ja samalla poistettiin markkinoilta 60 000 elinkelpoista yritystä, jotka olisi voitu pelastaa kohdistamalla pankkituki suoraan yrityksille. Samalla aiheutettiin puolen miljoonan työttömän armada Suomeen. Suomen valtio oli pankeille varmempi maksaja kuin talousvaikeuksissa ollut yrittäjä. Siksi terveitäkin yrityksiä kaadettiin surutta. Konkursseissa kärsivät eniten yritysten omistajat, joilta katosi tällä tavalla heidän elämäntyönsä, ihmisarvonsa ja omaisuutensa. Luonnollisesti menettelystä kärsivät heidän läheisensä, sukulaisensa, tuttavansa, takaajansa, yrityksen työntekijät, toiset yritykset, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit sekä kunnat, jotka menettivät verotuloja. Kerrannaisvaikutukset olivat valtavat.

Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä
Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria.

Markkinoilta poistettujen säästöpankkien johtajat saivat paikat Arsenal Oy:ssä, koska he parhaiten tunsivat kaatamiensa yritysten tilanteen. Arsenal Oy:n johtajat pyysivät kaadetuista yrityksistä lähes poikkeuksesta erityistilintarkastuksen. Oikeusministeriö oli kouluttanut tiettyjä tilintarkastustoimistoja tekemään sellaiset eritysitilintarkastuskertomukset, joista entiset säästöpankkien johtajat ja myöhemmin Arsenalin johtajat saivat tukevan selkänojan kaatamiensa yritysten tuhoamiseksi. Kera Oy hankki vakoilutietoja yrityksistä tekemällä niissä auliisti yritystutkimuksia edullisesti. Näin Kera Oy ja Arsenal Oy yhdistivät voimansa yritysten kaatamiseksi ja yritysjohtajien ja heidän omaisuutensa tuhoamiseksi.

Pankkikriisin varjossa Suomessa suoritettiin vallankaappaus, jossa pankeille annettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen ohjeistus sai Esko Ahon hallituksen talouspoliittiselta ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam Ruotsalainen kansanpuolue ja Toimi Kankaanniemi Kristilliset. Menettelyn osana solmittiin 14.10.1993 SSP:n pilkkomissopimus, mikä valtion puolesta allekirjoitettiin 22.10.1993. Sopimukseen sisältyi nimetyillä aloilla toimivien yritysten vapaa realisointioikeus. Tuomioistuinten tehtäväksi jäi tuomita pankkien vaatimusten mukaan. Laillisuusvalvojat ja valtakunnansyyttäjä varmistivat lainrikkojen syytesuojan. Säästöpankkisopimus julistettiin salaiseksi.
Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä n:o 2 vuonna 2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.
Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa
KEP:n Säästöpankin johtaja Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.
MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja Antti Ojala sanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.
Jälkien peittely
Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.

Sain hankittua tuon salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen kopion, jota esittelen tässä videossa:

SSP-sopimus


Olen taistellut Suomen valtiota vastaan nyt jo lähes 25 vuotta saadakseni. Minulla on kiistattomat näytöt asioista ja rikollisetkin ovat tunnustaneet tekonsa, mutta siitä huolimatta en saa oikeutta.

Haastoin Suomen valtion Ylivieskan käräjäoikeuteen ja tein erittäin yksityiskohtaisen todistusaineiston sekä liitin todistsusaineistoksi kopion SSP-sopimuksesta sekä Seppo Konttisen kirjan Salainen Pankkituki , A-P. Pietilän kirjan Pankkikriisin peitellyt paperit sekä Rahan ja Laman Pelurit kirjan sekä oman kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Lisäksi todistusaineistona olivat nämä aineistot
Videot
Erkki Ahon videot ( 6 videoa)
Hätähuuto Suomesta

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Tämän aineiston olen toimittanut Ylivieskan käräjäoikeuteen vuonna 2016 ja korkeimman oikeuden päätöksen mukaan sitä pitää säilyttää siellä vuoteen 2021. Kävin tarkistamassa asian Ylivieskan käräjäoikeudessa, josta löytyi vain korkeimman oikeuden säilyttämisilmoitus, mutta ei aineistoa. Tein silloin rikosilmoituksen asiasta Oulun poliisille, mikä jätti asian tutkimatta. Pyysin kuitenkin käräjäoikeutta hankkimaan tämän aineiston, koska olen sen sinne toimittanut. Nyt Ylivieskan, Raahen ja Oulun käräjäoikeudet ovat yhtä käräjäoikeutta.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Todellisia syyllisiä ovat nämä henkilöt
kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
asianjaja Antti Latola
asianjaja Hannu Maskonen
varatuomari Paavo M. Petäjä
entinen asianajaja Asko Keränen, nykyinen varatuomari
lestadiolainen poliisi Raimo Ollila

Tästä syystä

Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla:
Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myivät kiinteää omaisuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli 63 miljonan markan törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käydyissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.

Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuudessa edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Olen kääntynyt syyttäjä Petri Oulasmaan puoleen asiassa huonolla menestyksellä
Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

Olen tehnyt pankkikriisistä laajan selvityksen

Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki

Olen kääntynyt syyttäjä Petri Oulasmaan puoleen asiassa huonolla menestyksellä
Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin
Syyttäjä Petri Oulasmaa kieltäytyy noudattamasta lakia. Rikollisille on annettu syytesuoja.

Olen hakenut useamman kerran tuomion purkuja korkeimmalta oikeudelta,mutta korkein oikeus ei pura tuomioita.

Olen kääntynyt Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, mutta suomalaiset tuomarit ovat estäneet asiani käsittelyn,
Olen kääntynyt Kansainvälisen rikostuomioistuimen puoleen kolme kertaa. Kansainvälinen rikostuomioistuin ei ota asiaa käsiteltäväksi.

Olen kääntynyt Kansainvälisen rikospoliisin puoleen, mutta Interpol ei ota asiaa tutkittavakseen.

Olen kääntynyt Euroopan Oikeuskomissaarin ja Euroopan neuvoston puoleen asiassani. Euroopan Oikeuskomissaari ei ota käsiteltäväkseen asiaa ja Euroopan Neuvosto ei ole vielä vastannut minulle.

Olen kääntynyt YK:n Ihmisoikeusneuvoston puoleen asiassa,mutta sieltä en ole vielä saanut vastausta. Olen kääntynyt Amnesty Intrnationalin puoleen,mutta ilman tulosta.

Olen haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen useita kertoja jotta voin toidistaa että kaikki ulosotossa olevat saatavani on saatu aikaan rikosten avulla. Käräjäoikeus ei ole ottanut asiaa käsiteltäväkseen vaan on tehnyt minusta perättömän rikosilmituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Olen kannellut useita kertoja asioista laillisuusvalvojille, mutta joskus olen saanut ei anna aiheitta päätöksen. Pääosin ei ole kuulunut minkäänlaista vastausta.

Olen pitänyt ministerit ajan tasalla koko ajan asioistani

Terve Juha

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Myöskin kaikki kansanedustajat ovat sulkeneet silmät ja korvat valtiopetokselta eivätkä he halua perustuslakituomioistuinta ja totuuskomissiota. He eivät välitä kansalaisten valituksista eivätkä korvaansa lotkautta kansalaisten lain ja oikeuden vaatimuksille. Kansanedustajat eivät noudata lakia ja ministerit eivät noudata ministerivalaa.

Perustuslakituomioistuin on kaikissa muissa maissa paitsi ei Suomessa

Nyt olen ollut kuulusteluissa asiassani , jossa kuulustelut tehtiin vastoin esitutkintakia, vastoin poliisilakia, vastoin perustuslakia ja vastoin Ihmisoikeussopmuksia. Minä en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani kuultu.
Siksi jouduin lähtemään maanpakoon Bulgariaan.

Minun oikeustajuni ja kokemukseni mukaan Suomi ei ole oikeusvaltio. Suomessa on tapahtunut valtiopetos ja siihen ovat syyllistyneet Suomen kaikki tasavallan presidentit Mauno Koivisto Sauli Niinistöö sekä kaikki Suomen hallitukset Harri Holkerin hallituksesta Sanna Marinin hallitukseen. Valtiopetoksen toteuttajina ovat olleet oikeuslaitos , syyttäjälaitos , poliisijohto ja laillisuusvalvonta.
Jos nyt en saa esteetöntä rikostutkintaa asiassani, jossa minun pitää antaa loppulausunto tammikuun loppuun mennessä enkä saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jossa saan todistaa valtiopetoksen ja sen suoran yhteyden PR-talojen konkurssivyyhteen , niin käsitykseni mukaan Suomessa alkaa ns. ”tupenkrappinat”.

Kalajoki

Vuoden ensimmäinen kalajokinen syntyi viikonloppuna – laskettu aika oli viime vuoden puolella

Rautio Kisailijat vei Punttimaljan voiton – Kolme piirin joukkuetta taisteli voitosta Lohtajalla nostetussa painonnostokisassa

Alueuutiset

Sveitsin yleisradioyhtiö kävi salakuvaamassa pohjalaisilla turkistarhoilla – kuvissa näkyy ylisuuria kettuja

Kokkolan suurteollisuusalueella puitteet kunnossa akkutuotetehdasta varten: "Tehdas olisi aluetaloudellisesti merkittävä"

Kotimaan uutiset

Analyysi: Keskustan maali kateissa – Annika Saarikko väisteli johtajakysymystä
Erkin kommentti. Äänestäjien ja ettenkin keskustalaisten on syytä muistaa kuka allekirjoitti keskittämisasetuksen, jolla lakkautettiin Oulaskaan synnytysosasto ja Raahen sairaalan leikkaustoimintaan minimoitiin. Keskittämisasetus

Karu luku julki: melkein 400 000 suomalaisella maksuhäiriö – katso tästä oman alueesi tilanne

Hallituspuolueista ei luvata hoitajille palkkatukea: "Hoitajien työolosuhteita pitää parantaa"
Erkin kommentti: Keskustalta ja SDP:ltä ei riitä rahaa hoitajille, koska rahaa piitää jakaa yi miljardi Afrikkaan kehitysyhteistyöhön ja toimen miljardi maahanmuuttoon sekä pidetään yllä hyvä-veli-verkostoa yritystuilla ja verotuilla.

Ovaska vs Halla-aho

Niinistö: en minä yksin Suomea euroon vienyt – oli siinä kavereitakin

Poliisi antoi lisätietoa Espoon hyökkäyksestä: Huumekontissa oli yli 150 kiloa kokaiinia, arvo useita miljoonia euroja

Ulkomaan uutiset

Ainakin 50 kuollut ja yli 200 loukkaantunut väen­tungoksessa surmatun iranilais­komentajan hautajais­menoissa

Väitteet Marinin ”utopistisesta” ehdotuksesta levisivät maailmalle ja saivat aikaan äläkän – professori ärähti brittimedialle: ”Argh”

Talousuutiset

Maksuhäiriömerkinnät uuteen ennätykseen: Suomalaiset saivat viime vuonna lähes 1,9 miljoonaa uutta merkintää

Näkökulma: Valtionyhtiöiden johdolle väläytetään jopa 100 prosentin palkkion korotuksia – vaikea paikka demareille ja vasemmistoliitolle
Ainakin valtionyhtiöiden johdon palkitsemislinjauksissa hallitus kaipaa laajempaa parlamentaarista tukea. Valtionyhtiöiden hallitusten jäsenten ja huippujohtajien kerrotaan olevan palkkakuopassa ja hyvistä johtajista sanotaan olevan vaikea pitää kiinni. Ongelma koskisi muun muassa Fortumia, Nestettä ja Finnairia. Puhutaan jopa 100 prosentin korotustarpeista.
Sosiaalidemokraateilla on tuoreessa muistissa keskustelu Postin eronneen pääjohtajan Heikki Malisen palkasta. Höyry nousee edelleenkin niistä keskusteluista, joissa monet demaritkin olivat lyömässä löylyä Malisen huimasta palkasta. Mielenkiintoista onkin, että näin pian kaiken tapahtuneen jälkeen, demariministerin johdolla ongelmaksi löytyy valtionyhtiöiden huippujohtajien heikot palkkiot.
Erkin kommentti: On täysin järjetöntä puhua 100 %:n korotuksista kun pitäisi puhua palkkojen kohtuullistamisesta eli reilusta alentamisesta.

Urheilu-uutiset

Vöyrin SM-hiihdot vaarassa lumipulan ja lämpimän sään takia

Maailman parhaat talviurheilijat jälleen Ylen kanavilla! Katso tästä lähetystiedot ja kisa-aikataulut

Maailmalla tapahtuu

Päivän video: Joukkotappelu kebab-pizzeriassa Suomessa

Mielipiteet

Kommentti: Yksiselitteinen kysymys sai Saarikon kiemurtelemaan Ylellä – harkitseeko sittenkin keskustan puheenjohtajuutta?

Juhani Suomi ( erinomainen haastattelu)

Paavo Lipponen: Valehtelimme presidentti Niinistön kanssa Suomen kansalle!!

Yle Areena

Mikä on Silakat-liike?
Vihapuhetta vastustava uusi kansalaisliike Silakat on lyhyessä ajassa kerännyt kymmeniä tuhansia seuraajia Facebookissa ja Twitterissä. Kansalaisliike syntyi "rivikansalaisten vastalauseeksi rasismille, populismille ja vihaa lietsovalle politiikalle". Mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? Liikkeen perustajajäseniin kuuluvat Katriina Valli ja Fatima Verwijnen selittävät liikkeen toimintaperiaatteita.

ti 7.1.2020


Tuntematon sotilas
Väinö Linnan romaaniin perustuva, 2017 valmistunut ja miljoonayleisön teattereissa kerännyt, elokuva jalkaväkiosaston tiestä Suomen jatkosodassa. N: Eero Aho, Johannes Holopainen, Jussi Vatanen, Aku Hirviniemi. O: Aku Louhimies. Kuvailutulkkausmahdollisuus TV-esityksessä.

Youtube-videot

Karjala, Kekkonen ja Mauno Koivisto

UKK Kekkonen SAK

Urho Kekkonen 1961: Venäjäsuhteet

Hallituksen arvopohja

Päivi "metiedetäänjokaisentausta" Nerg

Matkailu

2012 - Banff National Park, Alberta, Canada

TOP 10 Tourist Attractions in CANADIAN ROCKIES.Full HD

Colorado Tourism: Awake

BIGGEST Castles On Earth!

KulttuuriBulgarialaisen taitelijan töitä 
Musiikki

Sissel - Hymne à l`amour (If You Love Me)

Margret Almer - Grüß euch Gott, liebe Leut (2008)

Engelbert Humperdinck - Please release me - 1989

Huumori

Top 5 Just For Laughs Gags - February 2017 (Jaw-Dropping!)

Top 10 Pranks of 2019 | Best of Just For Laughs Gags

Just for Laughs Gags- Ice cream action gag

Iltalypsy 3

iltalypsy 4

iltalypsy 7

Iltalypsy 12.3.1998

Putous 2013 - Ravintolasketsi

Kuntoilu

8 Effective Exercises to Get a Flat Belly in Just 30 Days

The Eight Minute At Home Abs Workout

The Four-Minute Advanced Level Ab Workout

Liikunta ja terveys


Verenpaine 130/78 pulssi 59, paino 106,7 kg, Jumppa 0/20 min, kuntosali 80/400 min, kävely 4/20 km, uinti 0/0 m, pyöräily 0/0 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti