torstai 9. tammikuuta 2020

LA 11.01.2020 Valtakunnansyyttäjävirasto ei ota vastaan sähköpostiviestejäniPäätoimittaja Ulla Appelsin


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, jonka vastuualueeseen valtakunnansyyttäjävirasto kuuluu

From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 12:59 AM
To: kirjaamo@okv.fi
Subject: Valtakunnansyyttäjä ei ota vastaan sähköpostiviestejäni

Valtakunnansyyttäjävirasto ei ota vastaan sähköpostiviestejäni. Siksi tämä kirjoitus

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, January 9, 2020 8:37 PM
To: ulla.appelsin@iltasanomat.fi ; valtionsyyttaja.syyttaja@oikeus.fi ; oulu.ko@oikeus.fi
Cc: maria.ohisalo@intermin.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; riikka.purra@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi
Subject: Dnro 291/21/19

Päätoimittaja Ulla Appelsin, valtionsyyttäjä Mika Appelsin

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin on tutustunut Teihin syvällisemminkin , oletan. Tietääkseni valtionsyyttäjä Mika Appelsin on Teidän puolisonne. Valtionsyyttäjä Mika Appelsin on tehnyt ja allekirjoittanut yhdessä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen kanssa 9.1.2020 päätöksen Dnro 291/21/19.
Päätös on niin sisältä, syvältä ja pimiästä kuin olla voi. Päätöksellä pyritään suojelemaan kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen rikosta. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on itse tunnustanut rikoksensa. Miksi henkilöä pitää suojella?

Jotta asia voidaan selvittää tarkemmin niin pyydän Ilta-Sanomia ja valtiosyyttäjä Mika Applesinia hankkimaan kaikki asiaa koskevat asiakirjat ja toimittamaan ne minulle asiaa koskevaa rikostutkintaa varten.Osoite Erkki Aho Merenojatie 9 B 16 85100 Kalajoki. Pyydän toimittamaan kaikki asiakirjat kiireellisesti.

Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne tunnusti ettei hän ollut perehtynyt asiakirjoihin, joista hän oli päätöksen tehnyt. Nämä asiakirjat olivat 1. salaiseksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 2. salaiseksi julistettu SSP-sopimus ja 3. salaiseksi julistettu Aktiv-Hansa-kauppakirja.

Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne oli tehnyt päätöksensä Oulun poliisin Antti Räsäsen ja Lapin poliisin Jukka Kuvajan ( toivottavasti muistin nimen oikein) tietojen perusteella. Olen pyytänyt Raahen poliisia tutkinnanjohtaja Hannu Mensosta ja tutkija Pekka Niskakangasta hankkimaan nämä asiakirjat joiden perusteella kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on tehnyt väärän päätöksensä. Kysymyksessähän on tunnustettu virkarikos. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on tunnustanut tekonsa.

Oulun ja Lapin poliisit Räsänen ja Kuvaja ovat ymmärtääkseni alueidensa poliisien laillisuusvalvojia joiden tehtävänä on poliisirikosten suojelu ja matonalle lakaiseminen.
Oulun poliisi Antti Räsänen haluaa suojella Raahen poliisia Hannu Mensosta, joka jätti tutkimatta käräjätuomari Sarianne Ervastin rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Koska Mensonen jätti tutkimatta käräjätuomarin toiminnan  niin käräjätuomari Sarianne Ervasti sai vapaasti tehdä väärän päätöksen. Hän ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eli en saanut todistaa, että kaikki ulosottosaatavani oli saatu aikaan rikosten avulla. Katson, että käräjätuomari Sarianne Ervasti syyllistyi perustuslain vastaiseen toimintaan eli kidutukseen, koska hän ei antanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jotta olisin päässyt eroon 25 vuotta jatkuneesta velkahelvetistä. Katson, että käräjätuomari Sarianne Ervasti käytti törkeästi virka-asemaansa väärin ja laiminlöi virkavelvollisuutensa. Hän väärensi todistusaineistoja, koska todistusaineisto oli väärin tulostettu. Kävin asian tarkistamassa todistajana Raahen käräjäoikeudessa ennen käräjätuomarin päätöstä.

Olin haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen sen takia, että he perivät sellaista saatavaa mitä todellisuudessa ei ollut edes olemassa, sillä kaikki ulosotossa olevat saatavani on saatu rikollisesti aikaan.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin yhdessä valtiosyyttäjä Jukka Rappen kanssa pyrkii kaikin keinoin pelastamaan kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen, Oulun poliisin Antti Räsäsen sekä Lapin poliisin Jukka Kuvajan virkarikoksilta sekä Raahen poliisin Hannu Mensosen sekä käräjätuomari Sarianne Ervastin virkarikoksilta.

Tähän on vielä lisättävä keskusrikospoliisin rikoskomisario Erkki Rossi, joka teki myös asiassa suojelupäätöksen eli virkarikoksen.

Nyt käräjätuomari Sarianne Ervasti on tehnyt minusta rikosilmoituksen yhdessä ulosottomies Eveliina Nissilän kanssa. Tutkinnanjohtajana asiassa on esteellinen rikoskomisario Hannu Mensonen ja rikostutkijana Pekka Niskakangas. Erikoista asiassa on se, että minut kutsuttiin kuulusteluun Kalajoen poliisiasemalle ja poliisi Mäntysaari ilmoitti minulle etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä menin kuulustelutodistajan kanssa kuulusteluihin ,joissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajia kuultu. Rikostutkija Pekka Niskakangas kieltäytyy yhä edelleen vastaanottamasta todistusaineistoa ja kuulemasta todistajiani,

Minä katsoin parhaimmaksi lähteä maanpakoon , koska poliisin ja syyttäjän toimintaa ei voi luottaa ja asian käsittely Oulun käräjäoikeudessa olisi toverituomioistuimen toimintaa. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Suomessa.

Tulen nyt Suomeen 12.01.2020 antamaan asiassa loppulausunnon. Minä tiedän rikoksesta epäillyn vahvan  aseman ja oikeudet. Siksi en hyväksy rikostutkintaa mikä on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Olen pyytänyt poliisi Niskakangasta hankkimaan haastehakemuksen ja haastehakemuksen täydennyksen sekä salaiseksi julistetut asiakirjat todistusaineistoksi rikostutkintaa ja toimittamaan ne minulle 12,01.2020, kun olen kotona Kalajoella. Minä olen ilmoittanut että  annan loppulausunnon asiassa 31.01.2020 mennessä jos kaikki pyytämäni asiakirjat on siihen mennessä minulle toimitettu.

Kysymys on erittäin laajasta asiasta, josta olen tehnyt jo alustavaa työtä. Kysymys on valtiopetoksesta sekä siihen suoraan liittyvästä PR-talojen konkurssivyyhdestä. Asiat eivät ole vanhentuneet , koska ulosottovoimassa ja asiat ovat koko ajan olleet keskeytyksettä vireillä koko 25 vuoden ajan ja lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena.

Oulun käräjäoikeuden tuomari Tmo Mäkeläinen aikoo antaa ratkaisunsa ulosottoasiassa 13.01.2020. Minä ilmoitin jo etukäteen ettei kannata tehdä virkarikosta

Pyrin siirtämään Suomen valtion rikollisen toiminnan oikeuskäsittelyyn Yhdysvaltioihin
Haen poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista

Tästä myös sopivasti selviää se, että Ilta-Sanomien on syytä noudattaa journalistisia ohjeita. Tämä tiedoksi päätoimittaja Ulla Appelsinille.

Siellä jossakin
Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

Ps. valtakunansyyttäjävirasto on oikeusministeriön alainen joten oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on vastuussa valtiosyyttäjäviraston toiminnasta. Siksi asia tiedoksi ja toimenpiteitä varten hänelle.
Poliisiasioista vastuu kuuluu sisäministeri Maria Ohisalolle. Siksi asia tiedoksi ja toimenpiteitä varten hänelle. Kumpikaan ministeri ei ole aikaisemmin eväänsä väräyttänyt asialle vaikka varmasti ovat tietoisia syyttäjien ja poliisien rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Myös Ilta-Sanomilla on tapana vaieta näistä asioista. Epäilen, että niin käy nytkin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti