torstai 16. tammikuuta 2020

PE 17.01.2020 Kansa kaduille, hallitus nurin ja Suomi takaisin oikeusvaltioksi


Näille miehelle valtiopetoksessa on annettu syytesuoja. Nämä miehet kavereineen ovat tuhonneet minun yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja elämäni.

Välilausuma asiassa 5770/R/53493/18
17.01.2020
Erkki Aho

Välilausuma asiassa 5770/R/53493/18

tiedoksi rikosylikonstaapeli Pekka Niskakangas, tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, Oulun poliisi, poliisiministeri Maria Ohisalo, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra, valtakunnansyyttäjävirasto, oikeuskansleri, Rovaniemen hovioikeus ja korkein oikeus ja oikeusministeri.

Rikosylikonstaapeli Pekka Niskakangas on pyytänyt minulta loppulausumaa asiassa 31.01.2020 mennessä.

Minä katson, että en voi antaa asiassa loppulausumaa ennenkuin rikostutkinta on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Katson, että rikostutkinta ei täytä näitä vaatimuksia. Rikostutkinta on selvästi puolueellinen ja rikostutkinnan punaisena lankana on käräjätuomari Sarianna Ervastin pelastaminen. Rikostutkinnassa on toimittu esitutkintalain vastaisesti.

Esitutkinnassa selvitettävät asiat
Esitutkinnassa selvitetään:
 1. asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
Esitutkinnan tärkeimmät asiakirjat loistavat poissaolollaan rikostutkinnasta. Nämä tärkeät asiakirjat ovat haastehakemus ja haastehakemuksen täydennys sekä avioero-oikeuden käynnin asiapaperit. Näissä asioissa käräjätuomarina toimi Sarianna Ervasti. Katson, että hän ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassa. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Hän laiminlöi virkavelvollisuutensa, kun ei hankkinut valtiopetoksen todistavaa todistusaineistoa oikeudenkäyntiin.

Tämä aineisto on 1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi 6.5.1992, salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992 ja salaiseksi julistertu Aktiv Hansa-kauppakirjat 31.03.2000.

Nämä asiakirjat todistavat valtiopetoksen ja PR-talojen konkurssivyyhti ( Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssi, PR-Teollisuus Oy:n konkurssi ja ITC Finland Oy:n konkurssi) johtuvat suoraan valtiopetoksesta ja SSP-sopimuksesta. Valtiopetoksessa tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan ja pankit pelastetiin. Maksajiksi valittiin yritykset, joita markinoilta poistettiin 60 000 ja aiheutettiin yli 500 000 ihmisen työttömyys, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 16 000 yrittäjää teki Velallisten Tukiryhmän mukaan itsemurhan. Rikollisille on annettu syytesuoja.

Katson, että käräjätuomari Sarianna Ervasti käytti törkeästi virka-asemaansa väärin kun ei antanut minun todistaa, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Kysymyksessä on myös rikollisten suojelu. Lisäksi käräjäoikeuteen sähköisesti lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin. Kävin todistajani Ivan Georgievin kanssa Raahen käräjäoikeuden kansliassa tarkistamassa ja toteamassa asian. Asiasta ilmoitettiin käräjätuomarille ja hän tulikin paikan päälle toteamaan asian. Hän ei kuitenkaan pitänyt tärkeänä sitä, että asiakirjat olisi tulostettu oikein ja linkit olisi avattu niin, että todistusaineisto olisi tullut myös tulostettua. Sähköisesti olin laitanut todistusainesitoksi myös youtubevideoita, mitkä todistivat valtiopetoksen. Niistä tein tarkentavia kysymyksiä käräjätuomarille ja huomasin, ettei hän ollut perehtynyt asiaan lainkaan. Lisäksi hän oli jättänyt haastamatta vastapuoleni eli ulosottomiehen oikeuteen kokonaan. Tämä kävi ilmi kuin soitin ulosottomiehelle, joka ei tiennyt asiasta yhtään mitään.

Olen sähköpostitse ilmoittanut rikosylikomisaari Pekka Niskakankaalle, että haluan todistusaineistoksi ilmoittamani haastehakemukset, haastehakemuksen täydennyksen sekä avioeoro-oikeuden käynnin asiakirjat loppulausuntoa varten, koska ne ovat tärkein todistusaineisto käräjätuomarin lainvasaisessa toiminnassa jota minä pidä tietoisensa ja tuhoisana kannaltani. Minä vaadein, että ennen avioeroasiaa käsitellään toinen asia, koska siinä minulla on n. 180 miljoonan euron korvausvaatimukset Suomen valtiolle ja vasta sittten avioeroasia. Olemme yhdessä vaimoni kanssa joutuneet kestämään yli 30 vuotta Kalajoen kaupungin syrjintää ja 25 vuotta Suomen valtion rikollista toimintaa. Vahingonkorvaukset kuuluvat molemmille. Käräjätuomari halusi kuitenkin käsitellä huomattavasti pajon myöhemmin vireille tulleen avioeroasian ensin. Nähtävästi hän halusi aiheuttaa minulle mahdollisimman paljon vahinkoa tietoisesti. Asiakirjoista selviää vaatimukseni asiassa. Käräjätuomari Sarianna Ervasti ei ottanut huomioon, että avioero johtui hyvin pitkälle Suomen valtion ja ennekaikkea syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisesta toiminnasta. Suomen valtion rikollinen toiminta on ollut niin järkyttävää kiduttamista ettei sitä tavallinen ihminen kestä eikä ole kestänytkään koska 16 000 ihmistä on tehnyt itsemurhan.

Käräjätuomari Sarianne Ervasti ei antanut minun todistaa minkälaisia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä Suomen valtion rikollinen toiminta mukaanluettuna 25 vuotta jatkunut rikollinen ulosotto on minulle ja vaimolleni aiheuttanut. Käräjätuomari Sarianne Ervasti ei antanut minun todistaa, että ulosottoviranomaisten toiminta on ollut tietoista ja että he ovat toimineet ulosottokaaren ja rikoslain 15 luvun vastaisesti sekä syyllistyneet kidutuksen eli ihmisoikeusrikokseen.
Katson, että käräjätuomari Sarianna Ervasti on syyllistynyt ihmisoikeusrikoksiin ja ennenkaikkea kidutukseen estämällä minulta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Käräjätuomari Sarianna Ervastin kunnia on tässä valossa kuin kanakusi valtameressä.

Rikosylikomisaari Pekka Niskakangas ei ole hankkinut tarvittavia asiakirjoja jotta voisin antaa asiassa loppulausunnon. Kaiken lisäksi loppulausuntoa varten lähetetyt asiakirjat on tulostettu väärin elin linkit on avaamatta ja todistusaineisto tulostamatta. Kaikesta näkyy, että rikostutkinnan tarkoituksena on pelastaa käräjätuomari Sarianna Ervasti. Se tuli esille jo kuulusteluissa kun kuulustelija Mäntysaari ilmoitti etukäteen että kysymykset ja vastaukset on tehty valmiiksi. Kuulusteluissa mnulla oli mukana todistaja joka todistaa, etten saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani kuultu. Tärkeä todistaja on Ivan Georgiev, joka oli Raahessa todistamassa kun tarkistin käräjäoikeuteen lähettämin todistusaineiston ja todistin asian käräjätuomari Sarianna Ervastin ja todistajan läsnäollessa. Häntä ei ole kuulutu asiassa. Tämäkin osoittaa rikostutkinnan puolueellisuuden ja rikostutkinnan punaisen langan eli käräjätuomari Sarianna Ervastin pelastamisen.

Rikostutkinnasta puuttuu kokonaan se prosessi mitä tapahtui kun huomasin todistajan läsnäollessa käräjätuomari Sarianna Ervastin rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Siitä alkoi valtava Suomen valtion viranomaisten toimesta käräjätuomari Sarianne Ervastin suojeluoperaatio. Keskeinen suojelija on nyt tutkinnanjohtajana esiintyvä Hannu Mensonen. Eikö tutkinnanjohtajalle tule mieleenkään esiteellsyysasiat vaikka olen niistä hänelle itselleen sekä rikosylikomisaario Pekka Niskakankaalle ilmoittanut. Tämä prosessi on keskeinen osa rikostutkintaa, koska sen aiheuttaja on käräjätuomari Sarianna Ervasti. Siihen kuuluu seuraavat asiat: poliisi Hannu Mensonen toiminta ja siihen liittyvät asiakirjat, KRP:n rikostutkija Erkki Rossin toiminta ja siihen liittyvät asiakirjat, Rovaniemen hovioikeuden päätös ja siihen liittyvät asiakirjat, vatalkunannsyyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjän Heidi Savurinteen toiminta ja asiakirjat, Oulun poliisin Antti Räsäsen toimintna ja siihen liittyvät asakirjat sekä Lapin poliisin Jukka Kuvajan toiminta ja siihen liittyvät asiakirjat, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin toiminta asiassa, sisäministeri Maria Ohisalon toiminta asiassa, rikoskomisario Eero Välimäen suojelupäätös, mikä on minun oikeustajuni mukaan törkeä virkarikos ja mikä kiistatta osoittaa, että valtiopetoksessa on hyväksytty syytesuoja rikollisille, valtakunnansyyttäjä Jukka Rappen ja valtiosyyttäjä Mika Appelsin suojelupäätös, mikä osoittaa heidän rikolliseksi epäiltävän toiminnan sekä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen toimnta ja päätös. Lisäksi asiaa kuuluu avunpyynnöt kaikille Suomen kansanedustajille, ministereille ja tasavallan presidentille, Amnesty Internationalille, avunpyynnöt kaikille Euroopan Unionin jäsenmaille, avunpyynnöt Unkarin pääministeri Viktor Orbanille, Venäjän johtaja Vladimir Putinille, avunpyynnöt YK:n Ihmisoikeusneuvostolle, poliittisen turvapaikan hakeminen Bulgariasta ja Euroopan oikeuskomissaarin Vera Jourovan päätökset ja vastaukseet, Kansainvälisen rikostuomioistuimen kirje, kirjeet Interpolille, Bulgarian suurlähetystön kirje, poliittisen turvapaikan hakeminen Yhdysvalloista.

Nämä mainitut asiat johtuvat rikosylikomisario Pekka Niskakankaan ja tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen sekä kuulustelija Mäntysaaren lakien ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta rikostutkinnasta. Tuleeko mieleen, että voisitte olla esteellisiä jatkamaan asioiden tutkimista ja käräjätuoamarin ja ulosottoviranomaisten suojelua? Ulosottoviranomaiset varmasti tietävät todellisen tilanteen mutta toimivat rikoslain 15 luvun vastaisesti ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Tässä on todelliset syyllisset, joita Suomen valtio ja rikosylikomisaario Pekka Niskakangas suojelevat.

kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
asianjaja Antti Latola
asianjaja Hannu Maskonen
varatuomari Paavo M. Petäjä
entinen asianajaja Asko Keränen, nykyinen varatuomari
lestadiolainen poliisi Raimo Ollila
rikollisten suojelijat

Hätähuuto Suomesta

 ssp-sopimus

 Saattohoitajat
Rikoslaki 13 luku
1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos
Jos valtiopetoksessa
1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Rikoslaki 15 bluku
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Erkki Aho on joutunut lähtemään maanpakoon.

Siellä jossakin jouluna 2019

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena yrittäjä Erkki Aho

 Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä153 828 383 euroa
 15. korko 7 %:a ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 n 10 767 986.81 euroa
  164 596 369,80
 16. korko 7 % ajalle 1.6.2018 – 30.11.2018 5 760 872, 94 euroa
  yhteensä 170 357 242,74 euroa
17. Avioero, häätö ja hengenvaarallisen korkeaan verenpainetautiin sairastuminen.
Vaimoni on ollut minulle todella rakas, mutta hän ei kestänyt kovassa paineessa oikeustaisteluni ja vävyni 7,2 miljoonan lottovoiton painetta. Menetys on minulle todella raskas mitä on vaikea rahaksi muuttaa. Blogissani arvioin menetykseni arvoksi n.10 miljoonaa euroa. Syyttäjä Sulo Heiskari soitti minulle ja kertoi kysyneensä vaimoltaan minkä arvoiseksi hän arvoi itsensä. Heiskari on vittuillut netissä minulla useiden vuosien ajan. Hän kirjoitti, että ”hyppää Eilan selkään niin asia saadaan kuntoon” Hän on kommentoinut jatkuvasti ilkeästi blogiani ja facebookia.
Häätö ja hengenvaaralliseen verenpainetautiin sairastuminen ovat myös vaikeasti arvioitavia asioita rahassa mitattuna. Kysymyksessä on kuitenkin kidutusrikos. Jos jotain pitää arvioida niin: avioero 1 miljoonaa eroa, häätö kidutusrikoksena 100 000 euroa ja korkeaan verenpainetautiin sairastuminen 300 000 euroa.
Yhteensä 1 400 000, 00 euroa
Kaikki yhteensä 171 757 242,74 euroa
Verenpaineeni on nyt 196/116. 11 eri lääkäriä on tutkinut minut ja todennut korkean verenpaineeni johtuvat kovasta stressistä. Vakavasti sairaana ja avioliiton loppumisen järkyttämänä, kodistaan häädettynä oman perheenjäsenen, diakoni-tytön ja hänen miehensä toimesta, leipäjonon asiakkaana, rikollisen ulosoton kohteena ja heitteille jätettynä ihmisenä en pysty parempaan asioiden selvitykseen tällä hetkellä. Vahingonkorvauslaskelmat ajantasaistetaan ja todisteet esitetään siten kun se on ajankohtaista.

Yhteys valtiopetokseen tulee salaiseksi julistetun ns. Koiviston konklaavin ja 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen ja 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansa kaupan kautta.
Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä minulle annettu pyynnöstäni huolimatta kopioa kuulutelukertomusta omakseni. Kuulustelut tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelutodistaja todistaa asian kirjallisesti.

Kuulustelutodistajan lausunto

Jos en saa esteetöntä rikostutkintaa asiassa ja poliisi ei hanki todistusaineistoksi
 1. salaiseksi julistettuja ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja 6.5.1992
 2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
 3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjoja 31.03.2000

ja jos en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassani niin pyydän Euroopan Unioinilta poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan ja poliittisen ajojahdin johdosta.

Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla:

Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.

Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuussa edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Ulosottoviranomaiset ovat olleet tarkasti tietoisia totuudesta, mutta ovat toimineet lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Olen joutuntu olemaan Kalajoella 30 vuotta poliittisen syrjinnänn kohteena, koska poliisi ei tutki asioita eikä syyttäjä syytä.
Kultainen ansiomerkki

Erkki Ahon työkokemus
 • Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky, toimitusjohtaja 1991 –
 • ITC Russia toimitusjohtaja 1997
 • ITC Finland Oy, toimitusjohtaja 1996 – 1997
 • PR-Teollisuus Oy, toimitusjohtaja 1996
 • PR-Teollisuus Oy, myyntipäällikkö 1995
 • Pohjanmaa-lehti, päätoimittaja 1990 – 1991
 • Särkkäin Sanomat, päätoimittaja 1988 – 1989
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulun Konsultit Oy, toimitusjohtaja 1988 – 1989
 • Pohjois-Suomen Toimitusjohtajakoulun vetäjä 1988 – 1989
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opettaja 1983 – 1995
 • Leiribaari Ky, toimitusjohtaja 1983 – 1988
 • Kalajoen Osuuskauppa, markkinointipäällikkö 1981 – 1983
 • Pudasjärven Osuuskauppa, markkinointipäällikkö 1981
 • Pudasjärven Osuuskauppa, tavaratalopäällikkö 1979 – 1981
 • Osuuskauppa Vuoksenmaa, osastopäällikkö 1978 – 1979
 • PKO-Sokos, tarkastaja 1977 – 1978
 • SOK:n liikkeenjohdollinen tavaratalokoulutus 1977 – 1978
 • Osuuskauppa Vuoksenmaa, henkilöstöpäällikkö 1976 – 1977
 • SOK Kokkola, tarkastaja 1976
 • SOK:n liikkeenjohdollinen kenttäkoulutus 1974 – 1976
 • Kalajoen Osuuskauppa, myyjä 1973 – 1974
 • Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueen päävalvoja 1973
 • Kalajoen Osuuskauppa, myyjä Raution myymälä 1970
 • Raution kunnan nuoriso- ja urheiluohjaaja 1970
 • Lemminkäinen Oy, liikenteenohjaaja 1968
Erkki Ahon luottamustoimet


 • Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 2009-2012
 • Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen 1988 – 2016
 • Kalajoen kaupunginhallituksen jäsen 2007 – 2008
 • Kalajoen kaupunginhallituksen varajäsen 2005 – 2006
 • Kalajoen ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2005 – 2008
 • Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsen 2007 – 2008
 • Perussuomalaisen puolueen puoluevaltuuston jäsen 2005 –
 • Keskipohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen 2005 –
 • Kansanedustajaehdokas 2002
 • Kalevala-projektin puheenjohtaja 1996
 • Kalajoen sivistyslautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 1992 – 1996
 • Kalajoen käsi- ja taideteollinen oppilaitos, johtokunnan puheenjohtaja 92 – 96
 • Kalajoen Junkkarit, jääkiekkojaoston puheenjohtaja 1988 – 1989
 • Kalajoen Junkkarit lentopallojaoston puheenjohtaja 1982 – 1983
 • Kalajoen reserviupseerikerho, hallituksen jäsen 1981
 • Pudasjärven kunta, tilintarkastaja 1981
 • Pudasjärven Urheilijat, lentopallojaoston puheenjohtaja 1980 – 1981
 • Pudasjärven reserviupseerit ry:n hallituksen jäsen 1981
 • SOK:n Oulun piirin päällikkökillan hallituksen jäsen 1980
 • Kalajoen kunnan nuorisolautakunnan puheenjohtaja 1973 – 1974
 • Raution Kisailijoiden puheenjohtaja 1974
 • Kalajokilaakson reserviupseerikerhon rahastonhoitaja 1974
 • Raution Kisailijoiden varapuheenjohtaja 1973
 • SM-maastojuoksut, järjestelytoimikunnan jäsen 1973
 • Kalajoen Osuuskauppa, nuorisotoimikunnan jäsen 1973
 • Nuoren Keskustan Liiton valtuuskunnan jäsen 1971 – 1972
 • NKL:n Raution osaston puheenjohtaja 1969 – 1971

Kunnallisvaalti 2012
1. Hanna Halmeenpää Vihreät 218
2. Eija Pahkala Keskusta 190
3. Juha Nivala Keskusta 160
4. Riitta A Tilus Keskusta 158
 1. Erkki Aho Perussuomalaiset 99
Kunnallisvaalit 2008
 1. Tomi Reinikainen Kokoomus 201
 2. Terttu Myllylahti Keskusta 153
 3. Jorma Untinen Pro Kalajoki 150
 4. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 131
 5. Kaarlo Isokääntä Keskusta 113
 6. Erkki Aho Pro Kalajoki /Perussuomalaiset 105
Kunnallisvaalit 2004
 1. Jorma Untinen Pro Kalajoki 307
 2. Erkki Aho Pro Kalajoki 199
 3. Kaarlo Isokääntä Keskusta 145
 4. Raili Myllylä Keskusta 109
 5. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 108
 6. Juhani Latukka Keskusta 102
Kunnallisvaalit 2000
 1. Erkki Aho Kristillisdemokraatit, sitoutumaton 216
 2. Simo Kärjä Keskusta 114
 3. Pirkko Nygård SDP 111
 4. Reijo Rautakoski Keskusta 105
 5. Päivi Siironen Keskusta 101
 6. Raili Myllylä Keskusta 98
Kunnallisvaalit 1996
 1. Erkki Aho Keskusta 243
 2. Eero Nevalainen Keskusta 150
 3. Raili Myllylä Keskusta 132
 4. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 130
 5. Esko Lindström Vasemmistoliitto 127
 6. Alpo Murtoniemi Keskusta 114
Kunnallisvaalit 1992
 1. Esko Lindström Vasemmistoliitto 166
 2. Pirkko Nygård SDP 163
 3. Eero Nevalainen Keskusta 131
 4. Erkki Aho Keskusta 128
 5. Markku Rautio Kokoomus 110
 6. Keijo Kukkola Keskusta 107
Kunnallisvaalit 1988
 1. Esko Lindström Vasemmistoliitto 138
 2. Eero Nevalainen Keskusta 122
 3. Juha Tavasti Keskusta 113
 4. Erkki Aho Keskusta 111
 5. Alpo Murtoniemi Keskusta 101
 6. Jorma Juusola Keskusta 95

Miksi maan hallitus ei tee mitään asioiden korjaamiseksi? Miksi oikeusministeri ja sisäministeri laiminlyövät tehtävänsä? He ovat kiinnostuneita vain siitä ettei totuus tulisi ilmi eikä todelliset syylliset joutuisi oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen. He pitävät kynsin ja hampain kiinni hillotolpastaan ja puhuvat vihapuheen rangaistavuudesta. Todellisuudessa heitä on syytä epäillä rikoksesta, koska he ovat vuoren varmasti tietoisia valtiopetoksesta eivätkä ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin. Mielestäni he eivät voi jatkaa ministereinä, koska perustuslain 60 §:n mukaan ministerin tulee olla rehellinen ja taitavaksi tunnettu Suomen kansalainen. Minä en syyllisty vihapuheeseen vaan kerron totuuden asioista. Miksi kansanedustajat eivät tee mitään asioiden korjaamiseksi? Miksi kansa hyväksyy tällaisen toiminnan? Kuinka kauan tällainen rikollisuus saa jatkua Suomessa?

Rikosylikomisaari Pekka Niskakankaan rikostutkina ei siis täytä millään mittareilla esteettömän rikostutkinnan tunnusmerkistöä. Kaikki oleellinen tutkinta-aineisto loistaa poissaolollaan ja sekin mitä on tehty on tehty väärin eli tulostus on tehty väärin ja jätetty todistusaineisto tulostamatta. Ei voi välttyä vaikutelmaltal, että ainoana rikostukinnan tarkoituksensa ja tavoitteena on suojella valtion rikollista toimintaa ja estää minun Erkki Ahon oikeudensaanti. Voidaanko sukunimistä Niskakangas, Ervasti. Kuha, Ollilla, Tasanto, Aulakoski jne. edelleen päätellä jotakin?

Tarkemmin asiat selviävät loppulausuntoluonnoksistani. Ne eivät ole vielä loppulaustoja asiassa, koska rikostutkinta on tehty väärin enkä halua väärästä rikostutkinnasta antaa loppulausuntoja.

Loppulausuntoluonnnos
Esitän tässä ne oikeudet mitä rikoksesta syytetyllä on ja näyttää siltä, että rikosylikonstaapeli Pekka Niskakangas on kokonaan sivuttanut ne rikostutkinnassa

Loppulausuntoluonnoksen ensimmäinen jatko-osa

Loppulausuntoluonnoksen toinen jatko.osa
Tähän blogiin teen tydennyksiä koko ajan.

Huomautan siitä, että rikostutkinta aineistoon kuuluvat myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on selostukset asioista ja todistusaineistot kopioituna sekä oikeustoimi ja poliisiblogi kokonaisuutena sekä pankkikriisiploki kokonaisuutena sekä nettikirjablogi kokonaisuutena sekä muista blogeista tietyt osat sekä 9 banaanilaatikollista asiakirjoja, jotka todistavat Suomen valtion rikollisen toiminnan. Minä en koskaan olisi ryhtynyt kirjoittamaan blogeja ellei se olisi muodostunut minulle eräänlaiseksi terapiatoiminnaksi jotta jaksan kestää Suomen valtion ihmisoikeusrikoset ja kidutuksen minua kohtaan. Nyt ne ovat todistusaineistona tässä rikostutkinnassa ja oikeudenkäynnissä ja siihen minulla on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukainen oikeus. Nämät rikosylikonstaapeli Pekka Niskakangas haluaa jättäää rikostutkinnan ulkopuolelle.

Huomatan myös siitä, että sähköpostiviestini osoittavat, että rikosylikomisario Pekka Niskakangas ei ole ryhtynyt tutkimaan tekemiäni rikostutkintapyyntöjä vaan ainoastaan minua vastaan tehtyjä rikostutkintapyyntöjä. Toivottavasti tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen ja rikostutkija Pekka Niskakangas osaavat vetää oikeat johtopäätösestä rikostutkinnasta ja omasta esteellisyydestään.Minä haluan esitutkintalain , poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisen rikostutkinnan. Kun näin on tehty, niin vasta sitten voin antaa asiassa loppulausunnon. Sen jälkeen on vuorossa oikeudenmukainen oikeudenkäynti jotta oikeus toteutuu. Siitä hyötyy koko Suomen kansa.


Kalajoella 16.01.2020

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho


1 kommentti:

 1. Me tulemme voittamaan tämä taistelun! Olen vasta 4 vuotta yrittänyt saada asiallista hitoa minulle aiheuteetuihih vammoihin ja korvausta koko elämän läpikanmilleni traumoille, niistä edes tietämättä... kakri heitteille panoa seurauksineen toinen ihmisoikeu rikoksen seurauksena että samassa veneessä ollan! Kyllänäille pelleille oikeus löytyy, eeenmmin tai myöhemmin! Nyt on myöhemmin! Valoa ja voimaa sinulle, ehkä tapaamme vielä. Kiitos että olet jaksanut taistella!!!

  VastaaPoista