sunnuntai 26. tammikuuta 2020

MA 27.01.2020 Hallitus on vastuussa Suomen oikeusvaltiotilanteesta ja kansalaisten perusoikeuksien ja ja oikeusturvan toteutumisesta


Erkki Aho ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

From: Erkki Aho
Sent: Monday, January 27, 2020 8:55 AM
To: Sanna.marin@vnk.fi ; maria.ohisalo@intermin.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; katri.kulmuni@vm.fi ; merja.yla-anttila@yle.fi
Subject: Re: 5770/R/53493/18.

Arvoisat ministerit ja Ylen pääjohtaja

Suomen hallitus on vastuussa Suomen oikeusvaltiotilanteesta ja kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta. Hallituksen on otettava käsittelyyn laillisuusvalvonnan tila sekä korkeimman oikeuden toiminta ja koko oikeuslaitoksen ja poliisijohdon toiminta. Väitän kokemukseni perusteella, että Suomi ei ole oikeusvaltio. Valtio-omisteinen YLE ei noudata journalistisia ohjeita, vaan vaikenee tilanteesta. Meillä on hyvä perustuslaki, mutta miksi sitä ei noudateta eikä sen noudattamista valvota. Tässä järkyttävä esimerkki oikeusvaltio Suomen toiminnasta.

From: Erkki Aho
Sent: Monday, January 27, 2020 1:43 AM
To: Mensonen Hannu POL ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi
Subject: 5770/R/53493/18.
Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, rikostutkija Pekka Niskakangas, syyttäjälaitos
Tässä on loppulausunto tähän mennessä
5770/R/53493/18.

 Poliisin on hankittava seuraava aineisto, minkä olen toimittanut Ylivieskan käräjäoikeuteen ja mitä pitää säilyttää siellä vuoteen 2021 asti. Tässä aineistossa on kaikki tapahtumat eli todistusaineistot ja oikeuden päätökset, joissa muun muassa on toiminut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari syyttäjänä jne. Lisäksi tässä aineistossa on kirjallinen kopio salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta ja blogeissani mainituista kirjoista, joissa todistetaan valtiopetos.
Seppo Konttinen Salainen Pankkituki
A-P Pietilä Pankkikriisin peittelyt paperit
Laman ja Rahan pelurit

Minulla on muistitikulla salaiseksi julistettu SSP-sopimuksen kopio. Jos poliisi voi kopioda muistitikun niin se auttaa asiaa.

Tästä aineistosta mainitsi käräjäsihterikin kuulustelukertomuksessa. Tämä on tärkeä todistusaineisto asiassa. Pyydän hankkimaan tämän todistusaineiston kiireellisesti jotta voin antaa siitä loppulausunnon.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
 Pyydän poliisi hankkimaan nämä asiakirjat, jotka todistavat valtiopetoksen
Olen haastehakemuksessa vaatinut, että käräjäoikeus hankkii todistusaineistoksi seuraavat salaiseksi julisterut asiakirjat, jotka todistavat valtiopetoksen.
Seuraavat asiakirjat paljastavat valtiopetoksen
  1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
  2. salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000
Käräjätuomari ei ole hankkinut ko.asiakirjoja ja vaadin nyt, että poliisi rikostutkinnassa hankkii nämä asiakirjat. Minulla on lisäksi muun aineiston avulla oikeus todistaa valtiopetos.
Minä voin toimittaa tämän viikon aikana Kalajoen poliisiasemalle kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sekä kopion entisen asianajajan, nykyisen varatuomarin Asko Keräsen tunnustuksesta. Tämä tunnustus on se tärkeä todistusaineisto, jolla todistetaan, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Tämä todistusaineisto on jo kyllä blogeissani, mutta miksi poliisi ei sitä ole huomioinut eikä myöskään käräjätuomari.
Valitettavasti tulostimeni ei toimi joten en voi ottaa kopioita salatuista pantatuista kiinnityksistä ( 48 miljoonaa markkaa). Niillä todistetaan kiinteistökaupoissa tehty törkeä petos. Niistä blogi-aineistossa on vain kuva yhdestä sivusta.
Poliisin on hankittava alkuperäiset haastehakemukset ja sähköpostikirjeenvaihtoni käräjätuomari Sarianna Ervastin kanssa. On toimittava esitutkintalain mukaisesti.
Esitutkinnassa selvitettävät asiat
Esitutkinnassa selvitetään:
1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja
4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.
Poliisilaki
1 §
Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.
Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.
Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011).

Muistutan vielä Euroopan ihmisoikeussopimuksesta

ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksesta

Niissä määritellään syytetyn asema.
Tässä aineistossahan olen paljastanut monia merkittäviä rikoksia ja siksi ne on otettava tutkintaan kuten esimerkiksi Kalajoen kaupungin yli 30 vuottta jatkunut syrjintäni sekä Natura-rikokset. Valitettavasti olen huomannut, että Natura-asiat ovat todella vaikeita niin juristeille kuin poliiseillekin. Natura-blogini auttaa asiassa. Suomen Natura on tehty vastoin EY-direktiivejä ja suhteellisen suojelun periaatetta.
Valtiopetos on tosiasia. Minä vielä luetteloin historiankirjastostani Suomen pankkikriisiä koskevat kirjat, joilla voidaan todistaa valtiopetosta. Lisäksi YLE:n arkistossa on hyvää aineistoa jotka on Yle Areenasta jo vedetty pois.
Minulla on vielä 9 banaanilaatikollista asiakirjoja, jotka sisältävät eri viranomaisten vääriä päätöksiä, jotka todistavat valtiopetoksen.

Koska valtiopetos ei vanhene koskaan, niin minä haluan, että kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri viranomaisten päätökset koko 25 vuoden ajalta otetaan tutkinnan kohteeksi. Väärien päätösten tekijät saatetaan oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen teoistaan ja heidän omaisuutensa asetetaan hukkaamiskieltoon.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään jo 25 vuoden ajan Suomen valtion virkamiesten rikollista toimintaa, mikä täyttää kidutuksen ja ihmisoikeusrikosten tunnusmerkistön. Nyt asialle on tultava loppu. Todelliset syylliset on saatava oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

LA 25.01.2020 Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä ei saa olla vihainen, vaikka hänen vastuualueellaan on asiat näin

SU 19.01.2020 Euroopan komission edustajat valvomaan rikostutkintaa ja oikeudenkäyntiä

Valtiopetoksessa on mukana Suomen valtion ylin poliittinen johto aina Mauno Koivistosta Sauli Niinistöön saakka sekä muu poliittinen johto ja heidän alaisensa. Tämän asian tutkimisessa on apuna poliisilaki. Poliisin noudatettava Suomen lakia. Ylempää tulevat määräykset eivät saa estää lain toteuttamista.

Kalajoella 27.01.2020

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti