torstai 9. tammikuuta 2020

SU 12.01.2020 Käräjätuomari Timo MäkeläinenFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 8:24 AM
To: vvv@oikeus.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; leena.meri@eduskunta.fi ; mari.rantanen@eduskunta.fi ; sanna.marin@vnk.fi
Subject: Re: käräjätuomari Timo Mäkeläinen


From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 3:43 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi ; raahe.uo@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; pev@eduskunta.fi
Subject: käräjätuomari Timo Mäkeläinen


Käräjätuomari Timo Mäkeläinen

Minä olen haastanut ulosottoviranomaiset käräjäoikeuteen vastaamaan siitä, että he tietoisesti perivät minulta sellaista saatavaa, jonka tietävät syntyneet rikosten avulla. Saatava on siis perintäkelvoton.
Käräjätuomari Timo Mäkeläinen , Te olette muuttaneet haastehakemuksen ulosottovalitukseksi. Miksi? Mihin lakiin perustuu toimintanne?
Minulla on perustuslain suoma oikeus omaisuuden suojaan. Ulosottoviranomainen eikä käräjätuomarikaan saa toimia perustuslain vastaisesti. Olen joutunut olemaan ulosottoviranomaisten järjestämässä velkahelvetissä jo lähes 25 vuotta. Minulla on oikeus todistaa, että he toimivat tietoisesti väärin ja että se on rikos. Se on tässä tapauksessa ihmisoikeusrikos – kidutusrikos.
Minä olen lähettänyt Teille käräjäoikeuteen aineiston, mikä varmasti todistaa, että kaikki ulosottosaatavani perustuvat rikoksiin ja ovat siten perintäkelvottomia. Te olette saaneet tämän todistusaineiston tiedoksenne

Teillä ei ole oikeutta estää minulta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Minulla on perustuslain suoma oikeus todistaa se, että Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä on suorassa yhteydessä PR-talojen konkurssivyyhteen, josta kaikki ulosottosaatavani johtuvat. Rikokset eivät ole vanhentuneet koska ulosotto on voimassa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 25 vuoden ajan ja valtiopetos pitää rikokset avoimena. Ulosottoviranomaiset ovat olleet tietoisia asioista, mutta ovat tietoisesti rikkoneet lakia.
Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Minä olen joutunut ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen viranomaisten rikollisen toiminnan johdosta.
 Minulla on perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen mukaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Pyydän oikeuskansleria valvomaan, että Oulun käräjäoikeus ja käräjätuomari Timo Mäkeläinen toimii lain mukaisesti.
Pyydän eduskunnan perustuslakivaliokuntaa valvomaan, että oikeuskansleri toimii lain- ja oikeuden mukaisesti. Pyydän perustuslakivaliokuntaa valvomaan, että oikeusministeriön ja siten oikeusministerin alaisuudessa toimiva oikeuskansleri toimii lain- ja oikeuden mukaisesti.

Siellä jossakin 10.01.2020
Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

Päätoimittaja Ulla Applesin, valtiosyyttäjä Ulla Appelsin

From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 12:59 AM
To: kirjaamo@okv.fi
Subject: Valtakunnansyyttäjä ei ota vastaan sähköpostiviestejäni

Valtakunnansyyttäjävirasto ei ota vastaan sähköpostiviestejäni. Siksi tämä kirjoitus

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, January 9, 2020 8:37 PM
To: ulla.appelsin@iltasanomat.fi ; valtionsyyttaja.syyttaja@oikeus.fi ; oulu.ko@oikeus.fi
Cc: maria.ohisalo@intermin.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; riikka.purra@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi
Subject: Dnro 291/21/19


Päätoimittaja Ulla Appelsin, valtionsyyttäjä Mika Appelsin

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin on tutustunut Teihin syvällisemminkin , oletan. Tietääkseni valtionsyyttäjä Mika Appelsin on Teidän puolisonne. Valtionsyyttäjä Mika Appelsin on tehnyt ja allekirjoittanut yhdessä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen kanssa 9.1.2020 päätöksen Dnro 291/21/19.

Päätös on niin sisältä, syvältä ja pimiästä kuin olla voi. Päätöksellä pyritään suojelemaan kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen rikosta. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on itse tunnustanut rikoksensa. Miksi henkilöä pitää suojella?
Jotta asia voidaan selvittää tarkemmin niin pyydän Ilta-Sanomia ja valtiosyyttäjä Mika Applesinia hankkimaan kaikki asiaa koskevat asiakirjat ja toimittamaan ne minulle asiaa koskevaa rikostutkintaa varten.Osoite Erkki Aho Merenojatie 9 B 16 85100 Kalajoki. Pyydän toimittamaan kaikki asiakirjat kiireellisesti.

Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne tunnusti ettei hän ollut perehtynyt asiakirjoihin, joista hän oli päätöksen tehnyt. Nämä asiakirjat olivat 1. salaiseksi julistetut ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 2. salaiseksi julistettu SSP-sopimus ja 3. salaiseksi julistettu Aktiv-Hansa-kauppakirja.
Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne oli tehnyt päätöksensä Oulun poliisin Antti Räsäsen ja Lapin poliisin Jukka Kuvajan ( toivottavasti muistin nimen oikein) tietojen perusteella. Olen pyytänyt Raahen poliisia tutkinnanjohtaja Hannu Mensosta ja tutkija Pekka Niskakangasta hankkimaan nämä asiakirjat joiden perusteella kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on tehnyt väärän päätöksensä.
Kysymyksessähän on tunnustettu virkarikos. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on tunnustanut tekonsa.

Oulun ja Lapin poliisit Räsänen ja Kuvaja ovat ymmärtääkseni alueidensa poliisien laillisuusvalvojia joiden tehtävänä on poliisirikosten suojelu ja matonalle lakaiseminen.
Oulun poliisi Antti Räsänen haluaa suojella Raahen poliisia Hannu Mensosta, joka jätti tutkimatta käräjätuomari Sarianne Ervastin rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Koska Mensonen jätti tutkimatta käräjätuomarin toiminnan  niin käräjätuomari Sarianne Ervasti sai vapaasti tehdä väärän päätöksen. Hän ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eli en saanut todistaa, että kaikki ulosottosaatavani oli saatu aikaan rikosten avulla.

Katson, että käräjätuomari Sarianne Ervasti syyllistyi perustuslain vastaiseen toimintaan eli kidutukseen, koska hän ei antanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jotta olisin päässyt eroon 25 vuotta jatkuneesta velkahelvetistä. Katson, että käräjätuomari Sarianne Ervasti käytti törkeästi virka-asemaansa väärin ja laiminlöi virkavelvollisuutensa. Hän väärensi todistusaineistoja, koska todistusaineisto oli väärin tulostettu. Kävin asian tarkistamassa todistajana Raahen käräjäoikeudessa ennen käräjätuomarin päätöstä.

Olin haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen sen takia, että he perivät sellaista saatavaa mitä todellisuudessa ei ollut edes olemassa, sillä kaikki ulosotossa olevat saatavani on saatu rikollisesti aikaan.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin yhdessä valtiosyyttäjä Jukka Rappen kanssa pyrkii kaikin keinoin pelastamaan kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen, Oulun poliisin Antti Räsäsen sekä Lapin poliisin Jukka Kuvajan virkarikoksilta sekä Raahen poliisin Hannu Mensosen sekä käräjätuomari Sarianne Ervastin virkarikoksilta.
Tähän on vielä lisättävä keskusrikospoliisin rikoskomisario Erkki Rossi, joka teki myös asiassa suojelupäätöksen eli virkarikoksen.

Nyt käräjätuomari Sarianne Ervasti on tehnyt minusta rikosilmoituksen yhdessä ulosottomies Eveliina Nissilän kanssa. Tutkinnanjohtajana asiassa on esteellinen rikoskomisario Hannu Mensonen ja rikostutkijana Pekka Niskakangas. Erikoista asiassa on se, että minut kutsuttiin kuulusteluun Kalajoen poliisiasemalle ja poliisi Mäntysaari ilmoitti minulle etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä menin kuulustelutodistajan kanssa kuulusteluihin ,joissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajia kuultu. Rikostutkija Pekka Niskakangas kieltäytyy yhä edelleen vastaanottamasta todistusaineistoa ja kuulemasta todistajiani,

Minä katsoin parhaimmaksi lähteä maanpakoon , koska poliisin ja syyttäjän toimintaa ei voi luottaa ja asian käsittely Oulun käräjäoikeudessa olisi toverituomioistuimen toimintaa. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Suomessa.

Tulen nyt Suomeen 12.01.2020 antamaan asiassa loppulausunnon. Minä tiedän rikoksesta epäillyn vahvan  aseman ja oikeudet. Siksi en hyväksy rikostutkintaa mikä on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.
Olen pyytänyt poliisi Niskakangasta hankkimaan haastehakemuksen ja haastehakemuksen täydennyksen sekä salaiseksi julistetut asiakirjat todistusaineistoksi rikostutkintaa ja toimittamaan ne minulle 12,01.2020, kun olen kotona Kalajoella. Minä olen ilmoittanut että  annan loppulausunnon asiassa 31.01.2020 mennessä jos kaikki pyytämäni asiakirjat on siihen mennessä minulle toimitettu.

Kysymys on erittäin laajasta asiasta, josta olen tehnyt jo alustavaa työtä. Kysymys on valtiopetoksesta sekä siihen suoraan liittyvästä PR-talojen konkurssivyyhdestä. Asiat eivät ole vanhentuneet , koska ulosottovoimassa ja asiat ovat koko ajan olleet keskeytyksettä vireillä koko 25 vuoden ajan ja lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena.

Oulun käräjäoikeuden tuomari Tmo Mäkeläinen aikoo antaa ratkaisunsa ulosottoasiassa 13.01.2020. Minä ilmoitin jo etukäteen ettei kannata tehdä virkarikosta

Pyrin siirtämään Suomen valtion rikollisen toiminnan oikeuskäsittelyyn Yhdysvaltioihin
Haen poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista

Tästä myös sopivasti selviää se, että Ilta-Sanomien on syytä noudattaa journalistisia ohjeita. Tämä tiedoksi päätoimittaja Ulla Appelsinille.

Siellä jossakin
Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

Ps. valtakunansyyttäjävirasto on oikeusministeriön alainen joten oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on vastuussa valtiosyyttäjäviraston toiminnasta. Siksi asia tiedoksi ja toimenpiteitä varten hänelle.
Poliisiasioista vastuu kuuluu sisäministeri Maria Ohisalolle. Siksi asia tiedoksi ja toimenpiteitä varten hänelle. Kumpikaan ministeri ei ole aikaisemmin eväänsä väräyttänyt asialle vaikka varmasti ovat tietoisia syyttäjien ja poliisien rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Myös Ilta-Sanomilla on tapana vaieta näistä asioista. Epäilen, että niin käy nytkin.


Arvoisat Yle:n toimittajat

From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 2:04 AM
To: helsinki@yle.fi ; hameenlinna@yle.fi ; jyvaskyla@yle.fi ; joensuu@yle.fi ; kajaani@yle.fi ; kemi@yle.fi ; kokkola@yle.fi ; kotka@yle.fi ; kuopio@yle.fi ; lahti@yle.fi ; lappeenranta@yle.fi ; mikkeli@yle.fi ; oulu@yle.fi ; pohjanmaa@yle.fi ; pori@yle.fi ; rovaniemi@yle.fi ; tampere@yle.fi ; turku@yle.fi
Subject: Journalististen ohjeiden noudattaminen

Arvoisat YLE:n toimittajat

Pyydän Teitä noudattamaan journalistisia ohjeita. Valtakunnansyyttäjävirasto ei ota vastaan sähköpostiviestejäni. Miksi? Valtakunnansyyttäjävirasto kuluu oikeusministeriön alaisuuteen. Miksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei vastaa sähköpostiviesteihini? Miksi sisäministeri Maria Ohisalo ei vastaa sähköpostiviesteihini? Miksi pääministeri Sanna Marin ei vastaa sähköpostiviesteihini? Hallituksella on 82 avustajaa ja eduskunta-avustajat lisäksi. Siis ehkä noin 100 avustajaa. Miksi systeemi ei toimi? Onko valtiopetoksen tunnustaminen ja tutkiminen liian vaikeaa vastattavaksi? Miksi toimittajat vaikenevat asioista?

Valtakunnansyyttäjävirasto ei ota vastaan sähköpostiviestejäni.

Haen poliittista turvapaikkaa Yhdysvalloista
Siellä jossakin 10.01.2020

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho


Pöytäkirjan asiakohta
PTK
55
2018 vp
Täysistunto
Torstai 24.5.2018 klo 16.02—19.12
2.2
Suullinen kysymys
SKT 76/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Erkin kommentti: Haastoin Antti Häkkäsen oikeuteen, mutta oikeus kieltäytyi käsittelemästä asiaa. Tämä on oikeusvaltio Suomi. Rikollisilla on syytesuoja.

Laura Huhtasaari: 1990-luvun pankkikriisin uhrit

Tekikö Koivisto valtiopetoksen

valtiopetoksen toteutuksen tekijöiksi ja valtiopetoksen toteutukseen osallistuneiksi epäillemäni henkilöt

tasavallan presidentit
Mauno Koivisto SDP
Martti Ahtisaari SDP
Tarja Halonen SDP
Sauli Niinistö Kokoomus

pääministerit
Harri Holkeri Kokoomus
Esko Aho Keskusta
Paavo Lipponen SDP
Anneli Jäätteenmäki Keskusta
Matti Vanhanen Keskusta
Mari Kivimäki Keskusta
Jyrki Katainen Kokoomus
Alexander Stubb Kokoomus
Juha Sipilä Keskusta
Antti Rinne SDP
Sanna Marin SDP

oikeusministerit
Matti Louekoski SDP
Tarja Halonen SDP
Hannele Pokka Keskusta
Anneli Jäätteenmäki Keskusta
Sauli Niinistö Kokoomus
Kari Häkämies Kokoomus
Jussi Järventaus Kokoomus
Johannes Koskinen SDP
Leena Luhtanen SDP
Tuija Brax Vihreät
Anna-Maja Henriksson RKP
Jari Lindström PS/Siniset
Antti Häkkänen Kokoomus
Anna-Maja Henriksson RKP

Sisäministerit
Jarmo Rantanen SDP
Mauri Pekkarinen Keskusta
Jan-Erik Enestam RKP
Kari Häkämies Kokoomus
Ville Itälä Kokoomus
Kari Rajamäki SDP
Anne Holmlund Kokoomus
Päivi Räsänen Kristilliset
Petteri Orpo Kokoomus
Paula Risikko Kokoomus
Kai Mykkänen Kokoomus
Maria Ohisalo Vihreät

Valtionvarainministerit
Erkki Liikanen SDP
Matti Louekoski SDP
Iiro Viinanen Kokoomus
Sauli Niinistö Kokoomus
Antti Kalliomäki SDP
Eero Heinäluoma SDP
Jyrki Katainen Kokoomus
Jutta Urpilainen SDP
Antti Rinne SDP
Alexander Stubb Kokoomus
Petteri Orpo Kokoomus
Mika Lintilä Keskusta
Katri Kulmuni Keskusta

Kauppa- ja teollisuusministerit
Ilkka Suominen Kokoomus
Kauko Juhantalo Keskusta
Pekka Tuomisto Keskusta
Seppo Kääriäinen Keskusta
Antti Kalliomäki SDP
Erkki Tuomioja SDP
Sinikka Mönkäre SDP
Mauri Pekkarinen Keskusta

Oikeuskanslerit
Jorma S. Aalto
Paavo Nikula
Jaakko Jonkka
Risto Hiekkataipale
Tuomas Pöysti

Apulaisoikeuskanslerit
Jukka Pasanen
Jaakko Jonkka
Mikko Puumalainen
Risto Hiekkataipale
Kimmo Hakonen

Eduskunnan oikeusasiamiehet
Jacob Söderman
Lauri Lehtimaja
Riitta-Leena Paunio
Petri Jääskeläinen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehet
Pirkko K. Koskinen
Riitta-Leena Paunio
Jaakko Jonkka
Petri Jääskeläinen
Ilkka Rautio
Jukka Lindstedt
Jussi Pajuoja
Maija Sakslin
Pasi Pölönen

Valtakunnansyyttäjät
Matti Kuusimäki
Matti Nissinen
Raija Toiviainen

Apulaisvaltakunnansyyttäjät
Jukka Rappe
Matti Jaatinen
Jorma Kalske
Raija Toiviainen

Poliisiylijohtajat
Olli Urponen
Petri Naulapää
Markku Salminen
Mikko Paatero
Seppo Kolehmainen

Korkeimman oikeuden presidentit
Olavi Heinonen
Leif Sevon
Pauliine Koskelo
Timo Esko
Tatu Leppänen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajat
Ben Zyskowicz Kokoomus
Sauli Niinistö Kokoomus
Kari Häkämies Kokoomus
Ville Niinistö Kokoomus
Paula Kokkonen Kokoomus
Ben Zyskowicz Kokoomus
Kimmo Sasi Kokoomus
Jan Vapaavuori Kokoomus
Kimmo Sasi Kokoomus
Johanna Ojala-Niemelä SDP
Johannes Koskinen SDP
Annika Lapintie Vasemmistoliitto
Mari Guzenina SDP
Johanna Ojala-Niemelä SDP

Perustuslakivaliokunnan sihteerit
Jarmo Vuorinen
Kalevi Laaksonen
Timo Tuovinen
Petri Helander
Matti Marttunen

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentit
Antti Suviranta
Pekka Hallberg
Pekka Vihervuori
Kari Kuusiniemi

Valtakunnanvoudit
Juhani Toukola

------------------------
Puuttuu vielä tiedot korkeimman oikeuden jäsenistä vuosilta 1987-2020
Puuttuu vielä tiedot laillisuusvalvojat eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa ja oikeuskanslerinvirastossa 1987 – 2020
Puuttuu vielä tiedot poliisipäälliköistä vuosilta 1987-2020
Puuttuu vielä tiedot hovioikeuden presidentit vuosina 1987-2020

PYYDÄN LUKIJOITA TÄYDENTÄMÄÄN LISTAANI VALTIOPETOKSENTEKIJÖIDEN YDIN JOUKOSTA, JOKA ON SAATAVA OIKEUDELLISEEN JA TALOUDELLISEEN VASTUUSEEN TEOISTAAN.
Tiedot voi lähettää sähköpostilla tai facebookin kautta.From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 10, 2020 9:45 AM
To: matias.turkkila@perussuomalaiset.fi ; toimitus@perussuomalaiset.fi ; matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Subject: Perususuomalaiset tarvitsevat kannatukseensa piristysruiskeen

Tervehdys

Perussuomalaiset tarvitsevat nyt kannatukseensa piristysruiskeen. Mielestäni se on saavutettavissa valtiopetoksen avaamisella.
Siellä jossakin 10.01.2020

Erkki Aho

Nimeni on Erkki AhoEi kommentteja:

Lähetä kommentti