keskiviikko 26. toukokuuta 2021

TO 27.05.2021 Maailmassa on monta ihmeellistä asiaa …..

 


Sanna Marin Syö Verovapaata Aamupalaa, Vastuu Virkamiehille!

https://www.youtube.com/watch?v=0yIXhOQlALs

Sanna Marinille hankitaan 300€:n aamupalat verovaroilla!

https://www.youtube.com/watch?v=9AUTLJneCEM

Marin jäi kiinni: aamupaloja 300€/kk valtion piikkiin - näin paljon pääministeri tienaa yhteensä

https://www.youtube.com/watch?v=APDXdegK59M

Ateriaetu on verotettavaa tuloa

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/tyosuhdeedu/

Valtioneuvoston kanslia ohjeisti pääministerin virka-asunnon aamiaisedusta kaksi vuotta sitten

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008003244.html

Pääministerin ateriaetu: verottaja ja valtioneuvoston kanslia eri linjoilla - ”asuntoetu ei sisällä ruokailuja”

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f8c34f70-b493-43a2-afa8-d1f055555ed8?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=16220

Eläkkeellä olevana vero-opin opettajana minusta tuntuu pahalta.


PE 21.05.2021 Joutuiko kansanedustaja Hannu Hoskonen syrjinnän kohteeksi?

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/pe-21052021-joutuiko-kansanedustaja.html

Istuntopäällikkö Antti Linna

tiedoksi ja kantelun täydennykseksi eduskunnan oikeusasiamiehelle


Kiitän nopeasta vastauksestanne. Nyt on otettava huomioon perustuslain 29 § Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen on vastustanut EU:n elpymispaketin hyväksyntää ja on puhunut sen mukaisesti.


Hannu Hoskonen: EU:n Elpymispaketti on VALTAVA Virhe. Se Keskustan AITO Kotimainen.

https://www.youtube.com/watch?v=rZn6RQ8ckqQ


Kansanedustaja Hannu Hoskonen on toiminut perustuslain 29 §:n mukaisesti. Lisäksi eduskunta on valinnut eduskunnan ympäristövaliokunnan jonka puheenjohtajaksi on valittu keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen.


Keskustan eduskuntaryhmä antoi rangaistukset elvytyspaketin vastustajille, ympäristövaliokunnan johdosta poistettu Hoskonen: En aio jäädä kynnykselle itkemään

https://yle.fi/uutiset/3-11937577


Keskustan eduskunta rankaisi kansanedustaja Hannu Hoskosta sen takia, että hän noudatti perustuslain 29 §.ää. Lisäksi Keskustan eduskuntaryhmällä ei ole oikeutta erottaa ympäristoväliokunnan puheenjohtajaa Hannu Hoskosta, koska eduskunta on hänet valinnut.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen joutui siis syrjinnän kohteeksi mielipiteensä takia. Syrjinnän arviointi alkaa erilaisen kohtelun tunnistamisesta. Ihmisten erilainen kohtelu itsessään ei ole kiellettyä. Se on kiellettyä silloin, kun kohtelun syy on jokin henkilöön liittyvä kielletty syrjintäperuste. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvän syy. Lisäksi tapauksesta täytyy ilmetä myös seikkoja, jotka osoittavat erilaisen kohtelun johtuvan nimenomaan kielletystä syrjintäperusteesta.Suomessa syrjintä on kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla.


Esitätte , että eduskunnan työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti eduskunta (täysistunto) voi hyväksyttävästä syystä vapauttaa edustajan valiokunnan jäsenyydestä hänen omasta pyynnöstään.


Selvyyden vuoksi totean, että edustaja Hoskonen on itse henkilökohtaisesti jättänyt keskuskansliaan eilen 19.5. vapautuspyynnön, jossa on hän ilmoittanut eroavansa ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.


Nyt on kuitenkin niin, että kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt 19.5. vapautuspyynnön, jossa on hän ilmoittanut eroavansa ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Tämä kaikki on tapahtunut sen jälkeen kun hän on joutunut keskustan eduskuntaryhmän epäillyn syrjintärikoksen kohteeksi. Lisäksi on otettava huomioon perustuslain 106 §. Perustuslain etusija 106 §

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


On otettava huomioon myös seuraavat asiat


Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla Syrjinnän kielto

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.


17 artikla Oikeuksien väärinkäytön kielto

Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.


YK:n ihmisoikeusjulistus

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

4. artikla Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

  1. artikla Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.


Minä katson, että kansanedustaja Hannu Hoskonen on toiminut perustuslain mukaisesti ja sen johdosta hän on joutunut Keskustan eduskuntaryhmän syrjinnän kohteeksi. Keskustan eduskuntaryhmä on ylittänyt toimintavaltuutensa erottamalla kansanedustaja Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Koska eduskunta on valinnut Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi niin keskustan eduskuntaryhmällä ei ole mahdollisuutta erottaa Hannu Hoskosta. Keskustan eduskuntaryhmää on syytä epäillä syrjinnästä ja perustuslain 6§:n vastaisesta toiminnasta sekä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan ja 17 artiklan vastaisesta toiminnasta sekä YK:n Ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan vastaisesta toiminnasta.


Kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt eronpyyntönsä vasta sitten kun keskustan eduskuntaryhmä on erottanut hänet tästä tehtävästä. Pyydän oikeusasiamiestä toimimaan lain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Keskustan eduskuntaryhmän on purettava kireellisesti Hannu Hoskosta koskevat erottamispäätökset perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisina.


Kalajoki 20.05.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

Tietopyyntö ja täydennys kanteluuni koskien eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen ja varapuhemies Tarja Filatovin toimintaa

Pyydän saada tietää mikä on kanteluni diarinumero ja kuka on asian käsittelijä.

Samalla täydennän kanteluani. Normaalisti asian käsittely lopetetaan eduskunnassa kello 22.00. Nyt keskustelua jatkettiin läpi yön. Miksi tehtiin näin poikkeuksellinen menettely? Tässä varapumies Eerolan todistus asiassa:

Juho Eerola

Normaalisti eduskunnan istunnot päättyvät aina viimeistään kello 22.00. Jos asiat ovat kesken, siirtyvät pitämättä jääneet puheet tulevien päivien puolelle. Jostain syystä tämän asian kanssa takaraja poistettiin.

Miksi eduskunnan kanslia syyllistää asiassa perussuomalaisia,vaikka syyllinen on asiassa on eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ja varapuhemies Tarja Filatov.

Näin suuri oli perus­suomalaisten viivytys­keskustelun loppu­lasku – eduskunta laski

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007999249.html

Perussuomalaisten eduskunnassa toissa viikolla käymä viivytyskeskustelu EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista maksoi veronmaksajille yhteensä 77 800 euroa.

Hintalapun on laskenut Ilta-Sanomille eduskunnan hallinto-osasto.

Summa koostuu lähinnä virkamiesten ylityötunneista. Kokonaislaskusta 65 500 euroa on eduskunnan työntekijöiden ylitöitä ja 12 300 euroa työnantajamaksuja.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio muistuttaa Ilta-Sanomille, että kyseessä on arvio, joka varmistuu vasta kesäkuussa.

Syy kustannuksiin ei ole perussuomalaiset kuten Iltasanomat uutisoi. Asia tapahtui eduskunnan puhemiesten enemmistön eli puhemies Anu Vehviläisen ja varapuhemies Tarja Filtatov poikkeuksellisen menettelyn johdosta. Normaalisti istunnot lopetetaan kello 22.00 kuten varapuhemies Eerola todistaaJuho Eerola

Normaalisti eduskunnan istunnot päättyvät aina viimeistään kello 22.00. Jos asiat ovat kesken, siirtyvät pitämättä jääneet puheet tulevien päivien puolelle. Jostain syystä tämän asian kanssa takaraja poistettiin.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

Kiitän nopeasta vastauksestanne. Eduskunnan puhemiehistön toiminnasta on säädetty kahdessa laissa – perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Kumpikaan laki ei mahdollista puhemiehistön enemmistöllä hyllyttää eduskunnan varapuhemiestä asioiden käsittelystä. Toiseksi kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Eduskunnan työjärjestys ei mahdollista puhemiesneuvoston päätöksellä asioiden siirtämistä mielivaltaisesti yökäsittelyyn. Ei myöskään sekään että ennenkin on tehty näin mahdollista virheellistä menettelyä. Tähän on yksinkertaisesti saatava eduskunnan oikeusasiamiehen päätös jotta tällainen pelleily eduskunnassa saadaan loppumaan. Eduskunnan puhemieshistön on ajateltava miltä asia näyttää ulospäin. On käytettävä tervettä järkeä. Ei ole järjevää asioiden käsittelyä jos n.90 % tai enemmänkin kansanedustajista on poissa asian käsittelystä. Eikö kysymys ole eduskunnan resurssien varojen väärinkäytöstä ja puhemiestön enemmistön (hallituspuolueiden) vallan väärinkäytöstä.

Kalajoki 25.05.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Hirvola Matti <matti.hirvola@eduskunta.fi>


1:14 PM (58 minutes ago)


to me, Mäki-Lassila


Hyvä Erkki Aho,

eduskunnan istuntojen takaraja on yleensä klo 22, mutta kun käsittelyssä on asia, josta odotetaan pidettäväksi paljon puheenvuoroja, takaraja poistetaan. Näin toimittiin esimerkiksi myös kokoomuksen välikysymykseen liittyneessä keskustelussa viime viikolla. Päätös takarajan poistosta tehdään aina puhemiesneuvostossa.

yt,

Satu Mäki-Lassila, puhemies Vehviläisen erityisavustaja

Matti Hirvola, varapuhemies Filatovin erityisavustaja

Kiitos vastauksesta

Puhemies Vehviläinen hyllytti varapuhemies Eerolan ja puhemies Vehviläinen tunnustaa teon.


Puhemies Vehviläinen hyllytti perussuomalaisten vara­puhemies Eerolan elpymis­paketin käsittelyn ajaksi

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007975410.html

Mietin miten oikeus toteutuu ja teen sitten asiassa jatkotoimenpiteet.

Terv. Erkki Aho


                                           Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen ratkaisu

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan eduskunta ei ole julkisyhteisö. Minä olen professori Ilkka Saraviidan kanssa samaa mieltä julkisyhteisöstä.

julkisoikeudellinen yhteisö

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkisoikeudellinen_yhteis%C3%B6

Ilkka Saraviita

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilkka_Saraviita

Jos vapaasti tulkitaan eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen vastausta niin eduskunta ei ole julkinen laitos ja kansanedustajat ovat lainsuojattomia, sillä laillisuusvalvojan toimenkuvaan ei kuulu julkisyhteisön ja kansanedustajien laillisuusvalvonta.

Kysymyksessä on eduskunnan puhemiehistön enemmistön päätös hyllyttää toinen varapuhemies asian käsittelystä lainvastaisesti. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tunnustaaa teon. Kun kansanedustaja noudatti perustuslakia niin keskustan eduskuntaryhmä päätti rangaista häntä perustuslain vastaisesti mielipiteestä ja syrjäytti hänet sen johdosta ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Tämä täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Rikosepäily on syrjintärikos. Tämän syrjintärikosepäilyn junailija nimitetään torstaina kulttuuriministeriksi. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Jos kanteluni on tullut väärään osoitteeseen, niin eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen olisi hallintolain perusteella tullut siirtää asian ratkaisu keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle, joka on erikoistunut kansanedustajien rikosepäilyihin ja nimenomaan ihmisoikeusrikosepäilyihin.

Valtiontalouden tarkastusviraston pitäisi valvoa valtion varojen käyttöä. Toisin kuitenkin on. Hurraa saatana! Herätys kansalaiset! Ei voi välttyä vaikutelmalta, että maa on rikollisten käsissä.

Yli-viikarihumppa

https://www.youtube.com/watch?v=dxvzNgc3Odk

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti