lauantai 29. toukokuuta 2021

MA 31.05.2021 Kansliapäällikkö Pekka Timonen

 

Kansliapäällikkö Pekka Timonen


Te toimitte virkavastuulla oikeusministeriön toimialalla. Te vastaatte siitä, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuu. Minulla on perustuslain 21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Olen tehnyt Rovaniemen hovioikeudelle useita kirehtimispyyntöjä asiassani.

MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-24052021-kiirehtimispyynto.html


Miksi en saa asiassani Rovaniemen hovioikeuden päätöstä niin kuin perustuslaki edellyttää. Jos asiassa on jotakin epäselvää niin silloin on mielestäni parasta järjestää suullinen oikeudenkäynti oikeusvarmuuden saavuttamiseksi.


Olen pyytänyt sisäministeriöltä ja kansliapäällikkö Kirsi Pimiältä vastauksia siihen miksi sisäministeriö ei puutu poliisien rikolliseksi epäiltävää toimintaan.

MA 31.05.2021 Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-31052021-kansliapaallikko-kirsi-pimia.html


Kalajoki 30.05.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

Kalajoki 85100

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti