torstai 27. toukokuuta 2021

PE 28.05.2021 Kiitos kaikille merkkipäivääni muistaneille

 On hyvin tärkeää, että on ystäviä, jotka välittävät ja muistavat. Minulla on nyt 71 vuotta ikää. Tässä iässä huomaa jo vanhuuden merkit. Paino nousee ja liikkuvuus heikentyy. Muisti heikkenee ja näkökyky huononee. Elimistö ei toimi kuiten ennen. Minulla on pitkään vaivannut korkea verenpaine, mikä johtuu stressistä. Lisäksi ylipaino vaikutta polvien nivelrustojen toimintaan. Mikään ei ole niin kuin ennen. Luonnollisesti elämän laatuun on vaikuttanut se, että minä kunnioitan tiettyjä elämänarvojä – oikeudemukaisuus, tasapuolisuus, avoimmuus ja rehellisyys. Niiden arvojen puolustaminen on vienyt elämästäni aikaa lähes 40 % eli 26 vuotta.


Olen joutunut taistelemaan Suomen valtion rikollista toimintaa vastaan jo 26 vuotta. Koska olen historiasta kiinnostunut, niin olen selvittänyt asiat perinpohjin. Arvostin tasavallan presidentti Usho Kekkosta ja hänen toimintaansa erittäin paljon niin vaikeina aikoina jolloin olimme Neuvostoliiton talutusnuorassa. Urho Kekkosen ”kotiryssä” oli Viktor Vladimirov. Kekkosen kauden jälkeen alkoi Mauno Koiviston aika. Koiviston ”kotiryssä” oli Felix Karasev. Koivisto pyrki viemään Suomen länteen Neuvostoliiton ikeen alla. Tehtävä oli vaikea.


Mauno Koivisto oli toiminut aikaisemmin Suomen Pankinpääjohtajana ja valtionvarainministerinä. Suomi pyrki Euroopan Yhteisön jäseneksi keinoja kaihtamatta. Presidentti Mauno Koiviston johdolla lähdettin toteuttamaan vakaan markan politiikkaa. Se johti taloudelliseen katastrofiin. Presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit ja pankeille annettiin suosituimmuusaseman oikeuskäsittelyssä. Tämä onnistuu vain siten, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annetaan syytesuoja. Näin presidentti Mauno Koivisto puuttui rippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaa ja tämä on valtio petos mikä ei vanhene koskaan.


Pääministeri Esko Aho oli kuuliainen presidentti Mauno Koiviston juoksupoika. Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä sovittiin ns. SSP-sopimus 22.10.1993. Siinä sovittiin lainvastainen toimialarationailisointi ja tiettyjen alojen markkinoilta poistaminen. Pankit pelastettiin ja maksajiksi valitiin tiettyjen alojen yritykset ja yrittäjien ja takaajien omaisuudet. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 yritystä ja aiheutettiin n. 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli n. 280 000 ja kaadetujen yritysten johtajat tekivät n. 11 500 – 14 500 itsemurhaa. Minä hankn salapoliisityönä tuon SSP-sopimuksen kirjallisen kopion ja se on kiistaton toditusaineisto valtiopetoksen toteuttamisesta. Entinen pääministeri Esko Aho on minulle tuttu henkilö ja toivonkin, että hän vihdoinkin tunnustaa rikoksensa.


Suomen valtion virkakoneisto oli ohjeistettu suojelemaan rikollisia sekä rikollisesti toimivia poliittisia päättäjiä. Kera Oy oli rikoksissa vahvasti mukana. Kera OY:n oli perustettu varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuuteen ns. ruumiinpesuryhmä, jota veti kehityspäällikkö Veikko Antonen. Itse jouduin Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi kun olin mukana ryhmässä, joka osti Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet, tuoteoikeudet ja keskeneräisen sopimuskannan. Kauppasopimuksissa jouduimme tärkeän petoksen kohteeksi,kun myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa ostajan eli yrityksemme markkinoilta. Kauppasopimuksissa tehtiin 63 miljoonaa törkeä petos.


Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka vahvisti kaupan, jossa suuri määrä rikoksia. Myyjinä toimivat konkurssisäännän vastaisesti asianajajat Hannu Maskonen ja Antti Latola joka tekivät kaupanteossa 63 miljoonan törkeän petoksen. Kauppasopimus on kauppamaaten ja maakaaren vastainen. Kauppakirjan allekrjoittaja todistaa ettei ole koskaan kaupanvahvistajaa tavannutkaan ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa ettei ole ollut paikalla kun kaupat vahvistettiin. Kaikissa oikeudenkäynneissä, joista käytiin oikeutta, syyttäjänä toimi esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari.

Kera Oy käytti yritysten alasajossa omia saattohoitajiaan. Sellaisia PR-Teollisuus Oy:n alasajossa oli kaksi Jouni ja Stig Weckström. PR-Teollisuus Oy:n hallitus erotti heidät molemmat. Sen jälkeen kun saattohoitajat eivät saaneet yritystä konkurssiin määräajassa eli 31.1.1996 mennessä niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kun kaupat purettiin niin takaukset raukesivat. Näin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ei ollut mitään saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä. Siitä huolimatta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä asianomaisten tietämättä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Ylivieskan käräjäoikeus teki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus OY:n konkurssipätöksen. Lisäksi asiassa asanajaja Asko Keränen jätti valituksen Vaasan hovioikeudelle tekemättä. Väärä konkurssipäätös jäi voimaan sitä rikolliset käyttivät hyväksi uusien väärien päätösten aikaansaamiseen. Korkein oikeus ei ole purkanut vääriä päätöksiä eikä poliisi ole tutkinut rikoksia eikä oikeus ole ottanut asioita käsiteltäväkseen.


Siksi olen kärsinyt valtavat taloudelliset menetykset ja hirvittävät henkiset kärsimykset Suomen valtion kidutusrikoksen kohteena. Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Olen joutunut taistelemaan lestadiolaista rikollismafiaa vastaan. Aureina heillä on ollut syyttäjä Sulo Heiskari.


Jurdisesti kidutusrikos määritellään seuraavasti: Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasialli.sessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.Kidutuksesta on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.Nyt olen haastanut Suomen valtion oikeuteen.


HaastehakemusKantaja

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 KalajokiVastaajat

 1. Tuulikki Mylly
  Ulosottoylitarkastaja
  Ulosottolaitos, Pohjois-Suomen laajan täytäntöönpanon toimintayksikkö

Postiosoite: PL 1, 00067 Ulosottolaitos
Puh. 029 56 59935
s-posti: 
tuulikki.mylly@oikeus.fi

Henkilökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella

Ylivieskan toimipaikka, Valtakatu 4, 84100 YlivieskaAsiaOlen lähettänyt Ulosottolaitokselle laskun virheellisestä ulosotosta ja perustelut virheellisestä ulosotosta. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ilmoittanut, että hän hoitaa minun ulosottoasioitani.Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja.

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija.

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.Katson, että minua ja yritystoimintaani koskevat ulosottoasiat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi tuon asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiat on selvitetty seuraavien linkkien avulla. Ulosottoviranomaiset kieltäyvät maksamasta laskua.SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.htmlPE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.htmlMinulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Vastaajat asiasaKatson, että kidutusrikokseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, jotka on haastettava oikeuteen vastaamaan jurdisesti kidutusrikoksesta ja määrättävä heidät juridiseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Vaadin heille kidutusrikoksesta ja muista rikoksista Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta, 1. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 2. Ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Toukola

  Valtakunnanvoudin kanslia, PL 2 , 00067 Ulosottolaitos

 3. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 4. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 5. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti Käyntiosoite Snellmaninkatu 1, HELSINKI. Postiosoite PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO. Puhelin 0295 162 902 (kirjaamo) Sähköposti kirjaamo(at)okv.fi.

 6. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen Lintulahdenkuja 4
  00530 Helsinki 
  Puhelin
  029 562 0800 vaihde
  029 562 0810 kirjaamo
  029 562 0888 faksi

 7. Sisäministeri Maria Ohisalo Kirkkokatu 12, Helsinki Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 480 171 (vaihde), ohivalinta 0295...
  Faksi 09 160 44635 (kirjaamo)

 8. Pääministeri Sanna Marin Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
  Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto 
  Vaihde: 0295 16001
  Faksi: 09 1602 2165

 9. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen Puhelin: 09 4321 (eduskunnan vaihde)
  Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

 10. Perustuslakivaliokunnan vt. puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat ja että virkamiehet noudatavat Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Hallituksen tehtävänä on toimia niin, että Suomen virkamiehet toimivat oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.Lisäksi asia on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä

SU 23.05.2021 Onko Suomi oikeusvaltio – odotan Rovaniemen hovioikeuden päätöstä!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/su-23052021-onko-suomi-oikeusvaltio.htmlRikolliset pyrkivät kaikin keinoin pitämään oikeusvaltion kulissit kunnossa. Uskon, että kolmen seuraavan kuukauden aikana asiat järjestyvät, sillä minulla on kaikki asiat ja todistusaienistot kansalaisten nähtävänä interentissä oman turvallisuuteni takia. Tämä taistelu Suomen valtion rikollista toimntaa vastaan on ollut äärettömän raskasta johtuen taloudellisesta ahdingosta. Suomen valtion on pannut oikeudensaannin esteet niin suuriksi kuin mahdollista ja taloudellinen ahdinko ei ole niistä vähäsimpiä. Olen kuitenkin vielä hengissä vaikka minut on useita kertoja uhattu tappaa jopa Suomen valtion viranomaisten toimesta. Uskon, että oikeustaiteluni jää historian kirjoihin ja hyödyntää myös muita pankkikriirin ja valtiopetoksen uhreja.Terapiatyönä olen kirjoittanut Kalajoen historiaa ja koonnut taidenäyttelyn, jossa on jo 25 rakennusten pienoismallia sekä piirroksia, maalauksia, karikatyyrimaalauksia ja muotokuvia reilusti yli sata sekä valokuvia useita satoja. Näyttely jää jälkipolville kertomaan millaista Kalajoella elämä on ollut. Seuraavaksi valmistuu lähipäivinä taidenäyttelyyni karikatyyrimaalaus laulaja Pekka Himangasta.


Kiitokset kaikille minun merkkipäivääni muistaneille henkilöille Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Venäjällä, Italiassa ja Bulgariassa.


Erkki Aho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti