keskiviikko 19. toukokuuta 2021

TO 20.05.202 Hoskonen, Sinä et leiki minun hiekkalaatikolla!

 


Keskustan ryhmä antoi tuomionsa: Hoskoselle varoitus, menettää valiokunnan puheenjohtajuuden – suora lähetys käynnissä

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/eb73f495-9e75-4a67-806c-9e76bd0829a6

EU:n elvytyspakettia vastaan äänestäneet keskustan kansanedustajat Hannu Hoskonen ja Tuomas Kettunen saivat varoituksen. Lisäksi Hoskonen menettää ympäristövaliokunnan puheenjohtajuuden. Keskustan eduskuntaryhmässä on paljon tyytymättömyyttä Hoskosta kohtaan. Ryhmässä on luonnollisesti paljon muitakin sellaisia, jotka eivät EU:n elvytyspaketista pidä, mutta äänestivät hallitusyhteistyön nimissä sen puolesta.

Valokunnat valitsee eduskunta ja nyt keskustan eduskuntaryhmä erottaa valiokunnan puheenjohtajan. Onko menettely juridisesti oikein? Ylittääkkö keskustan eduskuntaryhmä toimivaltuutensa?


Eduskunnan pääihteeri Maija-Leena Paavola ja eduskunnan oikeusasiamies

tiedoksi kansanedustaja Hannu Hoskonen

Kansanedustaja Hannu Hoskonen on toiminut peruslain 29 §:n mukaisesti. Eduskunta on valinnut hänet ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan eduskuntaryhmä erottaa Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Mihin lakiin perustuu keskustan eduskuntaryhmän toiminta? Toimiiko keskustan eduskuntaryhmä perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen vastaisesti? Onko syytä epäillä, että keskustan eduskuntasyhmä syyllisyy perustuslain vastaiseen toimintaan ja syrjintää?

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Kommentti: Kepu teki kapina-Hoskosesta marttyyrin ja sankarin

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007986938.html

Keskustan eduskuntaryhmä päätti erottaa EU-elpymispakettia vastaan äänestäneen Hannu Hoskosen ympäristövaliokunnan puheenjohtajan paikalta ja antoi hänelle varoituksen. Samalla kepu loi Hoskoselle marttyyrin sädekehän, teki hänestä maakuntansa sankarin – ja antoi aseita persuille, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Hoskonen on siitäkin outo hahmo, että kyseinen metsätalousinsinööri on ensimmäinen kepulainen ympäristövaliokunnan puheenjohtajana kautta aikain.

Valiokuntatyöstään Hoskonen on saanut kiitosta yli puoluerajojen.

Mutta kepuaisan yli ei hypitä. Sille tuli stoppi.

Hoskosen ja Kettusen lisäksi moni muukin ryhmässä olisi halunnut äänestää EU:n elpymispakettia vastaan, mutta hallitus- ja ryhmäkurin takia ei uskaltanut. Sama oli tilanne Haavisto-äänestyksessä.Omastatunnosta, alkiolaisuudesta ja EU:n sääntöjen peukaloinnista ja EU:n muuttumisesta velkaunioniksi muistutellut Hoskonen saa ainakin kotikunnaillaan ylistystä.

Ja äänestäjilleenhän kansanedustaja on tilivelvollinen. Perustuslaissa ei puhuta sanakaan ryhmäkurista.MIELEEN TULEE, olisiko keskustan ollut helpompi jättää Hoskonen rankaisematta.

Sillä puolue ja eduskuntaryhmä olisi väistänyt monta pilkka- ja ivapuhetta. Mutta ryhmän muiden jäsenten piti saada palkinto ryhmäkurin seuraamisesta ja noudattamisesta; siksi Hoskonen piti poliittisesti kivittää.KEPUSSA KANNATTAISI katsoa myös istuntosalin vasempaan reunaan: Hallituskumppani vasemmistoliitosta Markus Mustajärvi, Jari Myllykoski, Katja Hänninen ja Johannes Yrttiaho protestoivat myös.

Esimerkiksi Mustajärvi istui äänestyksen aikana salissa, mutta ei äänestänyt. Paketin tai edes hallituksen kaatumista Mustajärvi ei Helsingin Sanomille antamansa kommentin mukaan olisi surrut.

Keskusta sen sijaan onnistui luomaan toiminnallaan sellaisen vaikutelman, että se oli EU:n elpymispaketin kovin kannattaja – totta tai ei.

Politiikka kun on pohjimmiltaan juuri sellaista, miltä se näyttää.


Hannu Hoskonen: EU:n Elpymispaketti on VALTAVA Virhe. Se Keskustan AITO Kotimainen.

https://www.youtube.com/watch?v=rZn6RQ8ckqQ


Nyt puhuu elpymispakettikannastaan rangaistuksen saanut keskustan Hannu Hoskonen: "En varmasti ole rikkonut mitään sääntöjä"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nyt-puhuu-elpymispakettikannastaan-rangaistuksen-saanut-keskustan-hannu-hoskonen-en-varmasti-ole-rikkonut-mitaan-saantoja/8145466#gs.16lmkp

Hannu Hoskosen kohtelu ei minun mielestäni ole lain eikä ihmisoikeussopimusten mukaista. On syytä epäillä, että keskustan eduskuntaryhmä syyllistyy syrjintään ja perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan.

Marchas Militares Finlandesas - Valalaulu

https://www.youtube.com/watch?v=ODdszyqYudE

Perustuslaki 29 §

Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.Syrjinnän kohteeksi joutuminen

Syrjinnän arviointi alkaa erilaisen kohtelun tunnistamisesta. Ihmisten erilainen kohtelu itsessään ei ole kiellettyä. Se on kiellettyä silloin, kun kohtelun syy on jokin henkilöön liittyvä kielletty syrjintäperuste. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvän syy. Lisäksi tapauksesta täytyy ilmetä myös seikkoja, jotka osoittavat erilaisen kohtelun johtuvan nimenomaan kielletystä syrjintäperusteesta. Suomessa syrjintä on kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla.


Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla Syrjinnän kielto

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.


17 artikla Oikeuksien väärinkäytön kielto

Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.


YK:n ihmisoikeusjulistus

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

4. artikla Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

  1. artikla Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.


Kansanedustaja Hannu Hoskonen on erittäin hyvin perehtynyt Natura-asiaan. Suomessahan Natura tehtiin EU-direhtiivien vastaisesti. Natura-ratkaisu olisi pitänyt tehdä uhanalaisluetteloiden perusteella ja suojella vain suhteellisen suojelun perusteella. Nyt Suomessa Naturaratkaisu tehtiin suojeluohjelmien perusteella eli vastoin EU:n direktiivejä. Katso kuvaa isontamalla miten Natura-suojeluohjelma olisi pitänyt tehdä

Tarkemmin asioista Naturablogissani

http://naturansalat.blogspot.com/


Maanpetturit, jotka äänestivät elvytyspaketin puolesta

https://tokentube.net/view?v=3821920654

Suomi ostaa kavereita EU:ssa

https://www.vahtera.blog/post/suomi-ostaa-kavereita-eu-ssa

On tarinoita ja tositarinoita erilaisesta pojasta, jolla ei ole kavereita. Poika näpisti ja varasti ostaakseen karkkia koulunsa oppilaille. Ja niinpä hän sai karkeilla kavereita. Olivatko tällaiset kaverit oikeasti kavereita, vai ainoastaan pojan hyväksikäyttäjiä?

Suomea sanotaan rikkaaksi, vaikka suomalaisten hyvinvointi perustuu velaksi elämiseen. Sekin on varastamista. Varastamista omilta lapsilta ja lastenlapsilta.

Suomi on kuin se koulun erilainen poika sillä erolla, että Suomi on velkainen ja köyhä kuin kirkonrotta. Ostamme isolla rahalla velaksi oikeuden päästä Marinin ja Macronin pusuttelun maksajiksi. Pussaisiko Macron Marinia, jos Suomi ajaisi EU:ssa Suomen etua. Tuskin.

Kommentti: Seuraavaksi alkaa vääntö EU:n taloussäännöistä – Suomen on turha haikailla talouskurin paluuta

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007985009.html

EUROOPAN unionin elvytysrahasto on yhteisvelkoineen virallisesti kertaluontoinen poikkeama EU:n taloussäännöistä. Se kuitenkin vahvistaa jo kymmenen viime vuoden kriiseissä vakiintuneen käytännön:

Ellei jäsenmaa syystä tai toisesta kykene tai halua noudattaa EU-sopimusten ja taloussääntöjen vaatimuksia, niistä voi myös lipsua – ja tarvittaessa sääntöjä voidaan yhteistuuminkin kiertää.

EU:n taloussääntöjen räikeäkin rikkominen on joka tapauksessa jo itsessään menettelytapana sääntö eikä poikkeus.

Erilaisia kertaluontoisia syitä ja selityksiä sääntöjen kiertämiseksi on erityisesti kymmenen viime vuoden mittaan ilmennyt niin tiheään tahtiin ja niin runsaasti, että yhdessä ne muodostavat jatkumon ja vakiintuneen käytännön.

Tällaista taustaa vasten koronaelvytyspakettikin on mahdollista hahmottaa vain yhdeksi uudeksi vaiheeksi "kertaluontoisten" poikkeustoimien perinteessä.

RIKKAUDEN PILVILINNA, JOTA EI OLE

https://a-ppietila.eu/rikkauden-pilvilinna-jota-ei-ole/

RIKKAUDEN HARHA on sokaissut niin Sanna Marinin (sd.) hallituksen kuin osakesäästämisen vähäisyyttä ihmettelevät rikkaat.

Pääministerin mielestä suomalaisilla on varaa maksaa EU:n elpymistukea muille maille, koska Suomi on rikas maa. Tulotasomme on bruttokansantuotteella mitattuna korkea. Kyse on kuitenkin bruttoansiosta, jota ei ole vielä verotettu.

Me maksamme menomme nettotuloilla, jotka jäävät käteen korkeiden tuloverojen jälkeen. Nettorahalla maksamme myös korkeat hinnat. Viron hintataso on 47 prosenttia, Kreikan 46, Espanjan 30 ja Italian 24 prosenttia Suomea alhaisempi.

KORKEA HINTATASO selittää myös suurta työttömyyttä. Verojen ja palkan sivukulujen vuoksi suomalainen työ maksaa enemmän kuin monissa kilpailijamaissa. Siksi olemme menettäneet muutamassa vuodessa yli 100 000 teollista työpaikkaa jo ennen koronakriisiä.

Kansanedustaja Leena Meri

https://www.facebook.com/kansanedustajaleenameri/videos/946578126137503

Vihreä kansanedustaja Iiris Suomela natsittelee persuja - nuori Miko Bergbom ottaa luulot pois

https://www.youtube.com/watch?v=zWpOjYUybD0

Sanna Marinin pandemiateoria

https://www.facebook.com/100007114187634/videos/2877410609172717


Puheenjohtajatentti: Jussi Halla-aho

https://areena.yle.fi/1-50759270


Halla-aho esiintyi tapansa mukaan rauhallisesti, asiallisesti ja kohteliaasti vaalitentissä. Olen hänen kanssaan asioista pitkälle samaa mieltä, vaikka en ole perussuomalaisen puoleen jäsen. Puheenjohtajatentti ei näy ulkomailla.


Get Over It!

https://www.youtube.com/watch?v=J63xdXsbhoo&t=3s


Onnea uusille ylioppilaille! Abit saivat tietää valkolakeistaan – katso valmistuvien nimet Ylen ylioppilaskoneesta

https://yle.fi/uutiset/3-11928669

Kalajoella altistuneiden määrä kasvaa – omaehtoisessa ja määrätyssä karanteenissa satoja

https://yle.fi/uutiset/3-11936137

Koronatilanne Kalajoella on synkentynyt nopeasti.

Nyt 200 ihmistä on Kalajoella määrätty altistuskaranteeniin. Omaehtoisessa karanteenissa on 600 ihmistä.

Altistuneihin on otettu yhteyttä tiistaina. Lisäksi kaupunki tiedottaa, että karanteenissa oleviin ollaan yhteydessä ainakin kerran jakson aikana voinnin tarkistamiseksi.

Viranomaisten mukaan altistumiset ovat tapahtuneet vapaa-ajalla ja perhepiirissä.

Taustalla on kaksi koronavirustartunnan saanutta oppilasta, jotka ovat saaneet tartunnan perhepiiristä.

He ovat oireettomana altistaneet Kalajoen kouluissa ja Raution koulukuljetuksessa oppilaita ja henkilökuntaa viime viikolla tiistaina ja keskiviikkona.

Jussi Jokinen

https://www.youtube.com/watch?v=NOBF0jGLa9U

Yli tuhannen NHL-ottelun kärppälegenda Jussi Jokinen lopettaa peliuransa: ”Pystyin elämään pikkupojan unelmaa”

https://www.iltalehti.fi/smliiga/a/ee3f4aed-a143-4bd7-9d51-010e09fa1243

Jussi Jokinen, yksi Suomen kaikkien aikojen NHL-pelaajista, on päättänyt lopettaa pelaajauransa. Kalajoelta lähtöisin oleva hyökkääjä pelasi urallaan yli 1500 ammattilaisottelua, joista yli tuhat maailman kovimmassa kiekkoliigassa, NHL:ssä.

Viime kaudella Kärppiä edustanut Jussi Jokinen on päättänyt lopettaa pelaajauransa. Jokinen, 38, pelasi ammattilaistasolla Kärppien lisäksi yhdeksässä eri NHL-organisaatiossa sekä Sveitsissä EHC Klotenin riveissä.

Kaudella 2020–2021 hän toimi Kärppien varakapteenina ja iski 51 otteluun tehopisteet 9+17=26.

Lopettamispäätös syntyi Jokisen mukaan tunteesta, ettei hän pystynyt enää auttamaan joukkuettaan riittävästi kaukalossa.

Isoin syy oli se, etten pystynyt enää pelaamaan sillä tasolla, millä olin ison osan urastani pelannut. Koin, että nyt oli oikea aika lyödä hokkarit naulaan. On äärimmäisen etuoikeutettu ja kiitollinen olo siitä, että pystyin elämään pikkupojan unelmaa kaksikymmentä vuotta, Jokinen kertoo Kärppien tiedotteessa.

Tulevaisuudelle Jokisella ei vielä ole selkeitä suunnitelmia. Kokemustensa ja kontaktiensa myötä hänellä on varmasti paljon annettavaa jääkiekolle tulevaisuudessa.

Erkin kommentti: Toivon, että Kalajoen Urheilu-Akatemiassa olisi Jussi Jokisen seuraava työpaikka.


Näillä pelaajilla Huuhkajat lähtevät kohti EM-kisoja – kaksi nimeä kiinnostivat yli muiden

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007984568.html

Suomen joukkue

■ Maalivahdit: Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen; Jesse Joronen, Brescia Calcio; Anssi Jaakkola, Bristol Rovers.

■ Puolustajat: Juhani Ojala, Vejle Boldklub; Leo Väisänen, IF Elfsborg; Sauli Väisänen, Chievo Verona; Paulus Arajuuri, Pafos FC; Daniel O’Shaugnessy, HJK; Robert Ivanov, Warta Poznan; Albin Granlund, Stal Mielec; Jere Uronen, KRC Genk.

■ Keskikenttäpelaajat ja hyökkääjät: Nicholas Hämäläinen, Queen’s Park Rangers FC; Nikolai Alho, MTK Budapest; Pyry Soiri, Esbjerg Fb; Glen Kamara, Glasgow Rangers; Joni Kauko, Esbjerg fB; Onni Valakari, Pafos FC; Rasmus Schüller, Djurgårdens IF; Thomas Lam, PEC Zwolle; Tim Sparv, AEL Larissa; Fredrik Jensen, FC Augsburg; Joel Pohjanpalo, 1. FC Union Berlin; Lassi Lappalainen, FC Montreal; Marcus Forss, Brentford FC; Jasin Assehnoun, FC Lahti; Teemu Pukki, Norwich City FC


Jääkiekon MM-ksat Suomen ottelut

Suomen pelit

PVM

Ottelu

22.05.2021 16:15

Suomi - USA

23.05.2021 16:15

Kazakstan - Suomi

25.05.2021 20:15

Suomi - Norja

27.05.2021 20:15

Suomi - Italia

29.05.2021 20:15

Saksa - Suomi

30.05.2021 20:15

Suomi - Latvia

01.06.2021 12:15

Kanada - Suomi

Yli 94 metriä! Johannes Vetter kiskaisi hirmuisen keihästuloksen – ”Herran jestas”

https://www.is.fi/yleisurheilu/art-2000007988732.html

SAKSAN keihäskarju Johannes Vetter, 23, on kiskaissut Tshekin Ostravassa hurjan kaaren. Kauden kärkitulos kirjataan nyt 94,20.

Vertailun vuoksi Aki Parviaisen Suomen ennätys on 93,09.


Poliitikkojen paritusjutusta kertoneiden poliisien vapauttava tuomio jää voimaan

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a1df1c0f-f4fe-4189-9770-129df92e2ce5

Syyttäjä ei hae valituslupaa hovioikeuden tuomioon, joka totesi komisario Kari Lintilän ja kokoomuspoliitikon paritusrikosepäilyä tutkineen vanhemman konstaapelin syyttömiksi.

Taustalla oli Lintilän kuulusteluissa ja oikeudessa kertoman mukaan se, että hän oli kuullut kokoomuksen puoluesihteerin ja Sauli Niinistön (kok) vuoden 2006 presidentinvaalien kampanjapäällikön Harri Jaskarin (kok) paritustutkinnasta uutta tietoa. Jaskaria tutkittiin vuonna 2006 epäiltynä virolaisen naisystävänsä uhkaamisesta, pahoinpitelystä ja parittamisesta vuonna. Syyttäjä nosti syytteen ainoastaan laittomasta uhkauksesta, josta Jaskari tuomittiin vuonna 2007.

Vanhempi konstaapeli kertoi Lintilälle, että seksipalvelujen myynnin paljastumisesta alkanut paritustutkinta ajettiin tarkoituksellisesti alas kesän 2006 aikana, jolloin väkivaltarikosyksikön tuolloinen päällikkö, nykyinen kansanedustaja Kari Tolvanen (kok) otti jutun tutkinnanjohtajuuden itselleen.

Samaan aikaan vanhempi konstaapeli irrotettiin jutun tutkinnasta. Lintilä oli tämän kuultuaan kysellyt syksyn 2017 aikana asiasta myös jutun toiselta päätutkijalta, rikosylikonstaapeli Kenneth Erikssonilta.


Markku Joki-Sipilän kirjoitus

En ole kaksinenkaan uskovainen edes tapakristittynä eikä minulla ole voimakkaita uskonnollisia näkemyksiä. En tunne minkäänlaista halua neuvoa kanssaihmisiäni seksuaaliasioissa eivätkä heidän tekemisensä minulle millään muotoa kuulukaan. Ihmisenä ja yksilönä koin kuitenkin ehdottoman tarpeelliseksi kirjoittaa Päivi Räsäsen puolesta.

Totuus, armo ja järki

(kolumnini Ilkka-Pohjalaisessa 6.5.2021)

Hiljattain uutisoitiin selvityksestä, jonka mukaan hallituksemme naispoliitikoihin kohdistuu verkossa valtava vihakampanja, jossa kyseenalaistetaan heidän arvonsa ja päätöksentekokykynsä. Joku raja se pitää hallituksen kritisoinnissakin olla, opastivat kansalaisia asiaan tarttuneet kolumnistit ja pääkirjoitustoimittajat.

Kukaan heistä ei ole kuitenkaan ilmaissut huoltaan siitä ajojahdista, joka kohdistuu kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäseen. Valtakunnansyyttäjä on nyt nostanut häntä vastaan syytteen kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syynä ovat Räsäsen homoseksuaalisuudesta esittämät näkemykset, jotka valtakunnansyyttäjän mukaan loukkaavat homojen ihmisarvoa ja aiheuttavat suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa heitä kohtaan.

Olen todella huolestunut siitä, mitä Suomessa on tapahtumassa sananvapaudelle ja omantunnon vapaudelle. Valtakunnansyyttäjän toiminta vaikuttaa siltä, että jos yksilöä voidaan epäillä vähemmistöryhmän loukkaamisesta, hänen omilla yksilöllisillä ihmisoikeuksillaan voidaan pyyhkiä lattiaa.

Räsänen on poliitikko ja julkisuuden henkilö, jonka tulee sietää ankaraakin julkista kritiikkiä. Hänen tapauksessaan kyse on kuitenkin todella paljon rajummasta asiasta kuin anonyymien nettikirjoittajien solvauksista. Yksilön oikeusturvan näkökulmasta hänen kohtelunsa näyttää absurdilta ja jopa törkeältä.

Perustuslakimme takaa Räsäselle sananvapauden sekä oikeuden harjoittaa uskontoa ja ilmaista vakaumuksensa. Hänen yksityiselämänsä, kunniansa, kotirauhansa ja yhdenvertaisuutensa lain edessä sekä oikeutensa henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on nekin perustuslaissa turvattu. On perusteltua kysyä, toteutuvatko nämä periaatteet hänen kohdallaan oikeusvaltiolta vaadittavalla tavalla.

Räsänen on nyt valtiollisten syytetoimien kohteena kolminkertaisesti epäiltynä rikoksesta, josta voidaan tuomita jopa kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen. Hän on ollut useiden rikostutkintojen kohteena ja joutunut puolustamaan itseään tuntikausia kestäneissä poliisikuulusteluissa. Valtakunnan syyttäjän mukaan hänen uskonnollinen vakaumuksensa on lainvastainen.

Media on vuositolkulla julkisesti ruotinut Räsäsen henkilökohtaisten uskonnollisten näkemysten oikeutusta ja hyväksyttävyyttä. Valtakunnan päälehti ilmoitti tuoreessa pääkirjoituksessaan Räsäsen puheiden yksiselitteisesti olevan moraalisesti loukkaavia ja ”syvästi vastenmielisiä”. Lehti katsoi Räsäsen ”pyyhkivän jalkansa” kristittyjen enemmistön arvoihin hyötyäkseen poliittisesti ja vihjasi hänen yllyttävän väkivaltaan. Näin rankka yksittäisen henkilön uskonnolliseen vakaumukseen kohdistuva mustamaalaaminen pääkirjoitustasolla on täysin poikkeuksellista.

Onko nykyilmapiirissämme enää tilaa järjenkäytölle, suhteellisuudentajulle ja erilaisten näkemysten sietämiselle?


Minä, Erkk Aho, olen myös huolissani kansanedustaja Päivi Räsäsen ajojahdista, jonka kohteena hän on valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toimesta. Nyt toivon, että kansalaiset kautta maan ottavat voimakkasti kantaa Päivi Räsäsen ajojahtiin. Kysymys on kansalaisten perusoikeuksista.


Kesänriemua

https://www.iltalehti.fi/iltvluontojaelaimet/a/d44dd4db-b50e-4730-9fea-3f1a3e6ee4d9


Tutkimuksen tekijälle toinen sähköposti


Pinja.Niemi@tuni.fi


Minä olen joutunut kärsimään Suomen valtion 26 vuotta jatkuneesta kidutuksesta. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkiryhmän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Kysymyksessä oli valtiopetoksen todistusaineisto, josta johtuu PR-talojen konkurssivyyhti ja minun kidutusrikokseni. Kidutusrikos on alkanut 30.6.1996 ja jatkunut tähän päivään, Valtiopetos ei vanhene koskaan,


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.htmlOikeuslaitos ja poliisiblogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html


Tässä näet tärkeimmät tiedot minusta

http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Videoni on vielä nähtävillä


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Tuhottu pk-yrittäjä Erkki Aho 26.3.2020: “Esteellinen syyttäjä on estänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin – Kidutus alkoi 11.5.1996 ja jatkuu edelleen

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/tuhottu-pk-yrittaja-erkki-aho-26-3-2020-esteellinen-syyttaja-on-estanyt-oikeudenmukaisen-oikeudenkaynnin-kidutus-alkoi-11-5-1996-ja-jatkuu-edelleen/


Viranomaiset kaatoivat nettisivuni viime viikonlopppuna. Tein asiasta rikosilmoituksen keskusrikospoliisille ja viranomaiset palauttivat sivuni lukuunottamatta 10 blogitekstiäni.


Kalajoki 19.5.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


www.erkkiaho.com


e.ahoky@gmeil.com


044-3025948


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4Ei kommentteja:

Lähetä kommentti