maanantai 31. toukokuuta 2021

TI 01.06.2021 Tärkeää tietoa kaikille suomalaisille!

 


TÄRKEÄÄ TIETOA KAIKILLE SUOMALAISILLE!

Meneillään on Suomen suurin valtiopetoshanke, jota johtaa ja on jo 1990-luvulta saakka johtanut istuva presidentti Sauli Niinistö. Jos virkamafia ei tapata minua ennen aamua, julkistan huomenna Suomen sodanjälkeisen historian merkittävimmän asiakirjan auttaakseni meitä kaikkia suomalaisia judisin keinoin lopettamaan itsenäisyytemme ja valtiontalouden tahalliseen tuhoamiseen tähtäävän törkeän hankkeen ja käynnistämään rikosprosessin teoista vastuullisten (jokaisen heistä tittelistä riippumatta) saattamiseksi vastuuseen ja myös korvausvelvolliseksi valtiosääntömme tahallisesta rikkomisesta ja sillä suomalaisille ja valtiolle aiheutetuista miljardivahingoista.

Tutkintapyynnöstäni selviää, että emme tarvitse 10 kansanedustajaa saadaksemme törkeää valtiopetosta, Suomen itsemääräämisoikeuden loukkausta, vaalirikosta, vaalitulokseen vaikuttamista, törkeää petosta, törkeää avustuspetosta, törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä ja muita huomenna selviävästä tutkintapyynnöstä ilmeviä rikosnimikkeitä koskevaa rikosasiaa vireille ja 18.5.2021 äänestystä ja kaikkia EU-petokseen liittyviä sopimuksia nurin. KAIKKI Suomea vahingoittava sopiminen ja PL 73 §:n vastainen äänestäminen menee nurin selvittämälläni juridiikalla.

Toimitan huomenna siis kansalaisille ja laajaan jakoon tutkintapyynnön, josta kaikki juridiikka selviää ja se on ase, jolla kansanvallan varastajat saadaan vastuuseen ja valtiopetoshanke ja törkeä suomalaisten velkuutusprojekti loppumaan.

Jätän itse sen tutkintapyynnön poliisille huomenna omasta ja Oikeusturvakeskus ry:n puolesta ja sitten jokainen kansalainen voi halutessaan yhtyä siihen ja annan siihen huomenna ohjeet. Tutkintavelvoite poliisille syntyy jo minun vireille laittamallani asiakirjalla ja siitä riippumatta, kuka siihen yhtyy.

Jakakaa tätä ennakkotietoa jo nyt kaikkialle eli ihan jokaiseen mahdolliseen tietämäänne tiedotuskanavaan. Huomenna siis tiedossa tärkeä päivä taistelussa valtiosääntömme palauttamiseksi ja tutkintapyynnöstä selviää, ketkä ovat teoista vastuussa ja miten törkeästä ja salakavalasta hankkeesta on kyse.


Jaana Kavonius OTK

TUTKINTAPYYNTÖ VALTIOPETOSTA YM. KOSKEVASSA ASIASSA ON TULLUT VIREILLE

Olen äsken lähettänyt alla oleville viranomaisille laatimani 72-sivuisen tutkintapyynnön. Alla on tiedoksenne s-postini kentän viesti lähetystietoinee. Kentän viestissä on tiivistelmä laajasta tutkintapyynnöstä.

Toimitan tänään varsinaisen tutkintapyynnön tekstin vielä linkin kautta luettavaksi klo 22 mennessä ww.virkamafia.fi-sivuilleni ja ilmoitan erikseen, kun myös 72-sivuinen varsinainen tutkintapyyntö on kansalaisten luettavissa. Tutkintapyynnöstä ja alta selviää, että rikosasian vireille laittamiseksi me kansalaiset emme tarvitse 10 kansanedustajaa, Pöystiä ja että PL 112-118 §:n rajoitukset eivät siis koske rikosasian vireillelaitto-oikeutta poliisiin.


Kun ilmoitan tänään teille linkin, annan ohjeen, miten tähän tutkintapyyntöön voivat kansalaiset yhtyä. Laatimani tutkintapyyntö on asiakirja, johon on koottu KAIKKI teon etenemisvaiheet, KAIKKI rikotut normit ja selvitys siitä, miten tahallista kansalaisten erehdyttäminen ja ylimmän lakimme perustuslain rikkominen on ollut valtiopetoshankkeen jokaisessa vaiheessa 1992-2021 ja että 18.5.2021 äänetys ei sido Suomea ja suomalaisia, mutta synnyttää kyllä täydellisen korvausvastuun koko miljardivahingosta Niinistölle, Marinille, Rinteelle, Kurviselle, Pöystille, Henrikssonille, Lipposelle, Aholle, 134 kansanedustajalle ja kaikille valtiosääntömme loukkaajille.

Jakakaa viestintääni ja olkaa kuulolla. Tiedottaminen siis jatkuu vielä tänään.

JaanaLähettäjä: jaana pedersen <jaana.pedersen@hotmail.com>

Lähetetty: maanantai 31. toukokuuta 2021 19.27

Vastaanottaja: POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi>; heikki.kohijoki@oikeus.fi <heikki.kohijoki@oikeus.fi>; kirjaamo@okv.fi <kirjaamo@okv.fi>; mikko.puumalainen@okv.fi <mikko.puumalainen@okv.fi>; henna-riikka.valinen@okv.fi <henna-riikka.valinen@okv.fi>; markus.lofman@okv.fi <markus.lofman@okv.fi>; g-plaintes@ec.europa.eu <g-plaintes@ec.europa.eu>; kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi>; oikeusyksikko.lansi-uusimaa@poliisi.fi <oikeusyksikko.lansi-uusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi>; Vahingonkorvaus (VK) <vahingonkorvaus@valtiokonttori.fi>; Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>; oikeusministerio@om.fi <oikeusministerio@om.fi>; presidentti@tpk.fi <presidentti@tpk.fi>; Syyttäjälaitos Länsi-Suomi - Åklagarmyndigheten Västra Finland <lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi>; valtiovarainministerio@vm.fi <valtiovarainministerio@vm.fi>

Kopio: tuomas.poysti@okv.fi <tuomas.poysti@okv.fi>; tietosuoja@om.fi <tietosuoja@om.fi>; kirjaamo@finanssivalvonta.fi <kirjaamo@finanssivalvonta.fi>; Valvonta <info@valvontalautakunta.fi>; anu.vehvilainen@eduskunta.fi <anu.vehvilainen@eduskunta.fi>; anna-maja.henriksson@om.fi <anna-maja.henriksson@om.fi>; antti.rinne@eduskunta.fi <antti.rinne@eduskunta.fi>; antti.kurvinen@eduskunta.fi <antti.kurvinen@eduskunta.fi>; sanna.marin@eduskunta.fi <sanna.marin@eduskunta.fi>; maria.ohisalo@intermin.fi <maria.ohisalo@intermin.fi>; Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>; tero.haapala@poliisi.fi <tero.haapala@poliisi.fi>; johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi <johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi>; maria.ohisalo@eduskunta.fi <maria.ohisalo@eduskunta.fi>; lisa.palm@om.fi <lisa.palm@om.fi>; Rappe Jukka (SY) <jukka.rappe@oikeus.fi>; petteri.orpo@eduskunta.fi <petteri.orpo@eduskunta.fi>; matti.vanhanen@eduskunta.fi <matti.vanhanen@eduskunta.fi>


Aihe: Törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksia koskeva tutkintapyyntö


1. Törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksia koskeva tutkintapyyntö

Liitetiedostona on omasta ja perustamani oikeusturvajärjestön Oikeusturvakeskus ry:n (Y-tunnus 3201937-1) puolesta tänään jättämäni vireille tuleva tutkintapyyntö törkeää valtiopetosta ja törkeän valtiopetoksen valmistelua (RL 13:1-3 §), Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamista (RL 12:1 §), vaalirikosta (RL 14:1 §) ja vaalituloksen vääristämistä (RL 14:4 §), törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämistä (RL 15:10 §), rikoksentekijän suojelemista (RL 15:11 §), törkeää petosta (RL 36:2 §), törkeää avustuspetosta ja törkeää avustuksen väärinkäyttöä (RL 29:5-7a §:t), syrjintää (RL 11:11 §), törkeää virkarikosta (RL 40:8 §) ja kiihottamista kansanryhmää vastaan (RL 11:10 §) koskevassa tekokokonaisuudessa.


Minä ja jokainen Suomen kansalainen olemme epäillyn rikoksen asianomistajia ja henkilöitä, joihin tutkittavaksi vaadittavat rikokset kohdistuvat eli rikosten suoria uhreja sekä taloudellisen vahingon aiheuttamisen kohteena että muiden teonkuvausten mukaisten oikeusloukkausten kohteena. Lisäksi yhtenä asianomistajana on Suomen valtio, jolle on kansalaisten ohella aiheutettu huomattavaa satojen miljardien eurojen suuruisia taloudellisia vahinkoja ja rikosten teonkuvauksessa mainittuja muita oikeusloukkauksia, kuten vaarantamisrikoksessa tarkoitettu itsemääräämisoikeuden vaarantamisseuraamus sekä muissa teonkuvauksissa tarkoitettuja valtiosäännön sisällöllisiä muutoksia, konkreettisia itsemääräämisoikeuden loukkauksia, valtiosäännön koskemattomuutta ja valtiovallan kolmijakoa ilman laillista oikeutta poistavia seurauksia.


Olen myös julkistanut tutkintapyynnön ja kehottanut kaikkia seuraajiani ja kaikkia Suomen kansalaisia yhtymään tutkintapyyntööni.

  1. PL 112-118 §:n rajoitukset eivät estä vireille laittamista eikä poliisi voi niihin vedoten jättää tekoja tutkimatta

Tutkintapyynnön otsikoissa 6.1-6.5 selvitetään

a) miksi tutkinnan vireille laittamisoikeus ja poliisin tutkintavelvoite on riippumaton PL 112-118 §:n rajoituksista ja miksi minä tai kukaan muukaan kansalainen emme tarvitse 10 kansanedustajaa eikä Pöystiä saadaksemme rikosasian vireille niin, että poliisille tänään syntyy myös tutkintavelvoite ja että Pöysti on myös esteellinen, koska tutkittava asia koskee myös hänen tekojaan ja laiminlyöntejään

b) miksi tekoa tulee tutkia RL 8:2 §:n 2 momentin mukaisena jatkettuna rikoksena, jossa mikään teko ei vanhene tekokohtaisesti osateoista, vaan vasta viimeisestä osateosta ja koska teko seurauksineen jatkuu edelleen, vanhentuminen ei ole alkanut

3. Tutkintapyynnön kohteena olevat henkilöt ja teot

Tutkintapyyntö koskee istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla vuosina 1992-2021 toteutettua törkeää valtiopetoshanketta, jonka tavoitteena on ollut alusta saakka valtiosäännön kumoaminen. Lisäksi se koskee pääministeri Marinia, perustuslakivaliokunnan nykyistä ja entistä puheenjohtajaa Rinnettä ja Ojala-Niemelää, oikeusministeri Henrikssonia, VM:n entistä ja nykyistä ministeriä Vanhasta ja Kurvista, oikeuskansleri Tuomas Pöystiä, Sipilää, Ahoa, Lipposta, Tiitistä, 134 kansanedustajaa ja muita törkeänä valtiopetoshankkeena, vaalivilppinä, vaalitulokseen vaikuttamisena, törkeänä virka- ja petosrikoksena, törkeänä avustuspetoksena, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisenä tutkittavaan tekokokonaisuuteen osallistuneita, jotka yksilöidään ja luetteloidaan tutkintapyynnön otsikossa 3.


Valtiopetosrikollisuuden lisäksi tutkintapyyntö koskee Marinin ja hänen miehensä taloudellisia väärinkäytöksiä epäiltynä törkeänä virka-aseman väärinkäyttönä (RL 40:8 §), törkeänä petoksena (RL 36:2 §), törkeänä avustuspetosrikollisuutena (RL 29:5-7a §:t) ja Rinteen julkisia lausumia RL 15:11 §:n mukaisena rikoksentekijän suojelemisena. Rinne on lausumillaan yrittänyt estää petosten asianmukaista esitutkintaa.

Lisäksi tutkintapyyntö koskee Niinistön ja Toiviaisen yhteisenä epäiltynä tekona törkeää virka-aseman väärinkäyttöä (RL 40:8 §), kiihottamista kansanryhmää vastaan (RL 11:10 §), syrjintärikoksia (RL 11:11 §) lavastettuja kostoluonteisia ja sanan ja uskonnonvapauden estämiseksi organisoidusti toteutettuja kunnianloukkaussyytteitä, tuomioiden vaatimista Niinistön julkilausumilla "esimerkinomaisina" ja niiden motiivina olevaa virkamafiarikollisuuden mahdollistamista Suomessa. Kiihottamis- ja syrjintärikoksen kohderyhmänä ovat a) kantaväestön kaikki henkilöt, b) kristityt, c) kansanedustaja Sebastian Tynkkynen ja hänen edustamansa ryhmä kansalaisaktivisteja, d) perussuomalaiset ja kaikki maahanmuuttokriittiset, e) Päivi Räsänen ja f) minä ja muut kansalaisaktivistit.Jokaisen teon toteutustavat, teonkuvausten toteutumiskriteerit ja rikottu lainsäädäntö kuvataan yksityiskohtaisesti tutkintapyynnössä.

4. Koko elvytysäänestys, euroon siirtyminen ja EU-liittyminen on tapahtunut valtiosääntöä rikkoen eikä siksi sido Suomea ja suomalaisia lainkaan

Mikään 1994 äänestys, 18.5.2021 äänestys, EU-sopimus, EU-lainsäädäntö ja europäätös ei ole pätevästi tullut voimaan lainkaan eikä siksi sido Suomea ja suomalaisia. Ne ovat pätemättömiä, koska

1) kaikilla sopimuksilla ja äänestyksillä on rikottu valtiosääntöä, joka on Suomessa loukkaamaton

2) elvytyspakettiäänestyksessä ja 1994 äänestyksessä on käytetty väärää määräenemmistönormia eli 18.5.2021 PL 94 §:n 2 momentin mukaista 2/3 ja 1994 vastaavaa 2/2-normia, vaikka on tullut käyttää PL 73 §:n mukaista 5/6-äänestystä (ent. valtiopäiväjärjestyksen 67 § vastaava 5/6-menettely)

3) Suomessa ei voi sopia valtiosäännön kumoamisesta, koska se säädetään rikokseksi. Tästä syystä myöskään perustuslakia rikkovaa sopimusvelvoitetta ei voi voimaansaattaa perustuslakia ensin muuttamatta.

4) perustuslakia ja valtiosääntöä rikkova sopimus ei tule voimaan millään sopimisella, väärällä määräenemmistöllä eikä muuttamatta ensin sitä perustuslain tekstiä 5/6-äänestyksellä

5) elvytyspaketissa ei ole kyse edes "sopimusvelvoitteesta" eikä koronatuesta

6) kaikissa äänestyksissä on vaikutettu äänestystulokseen tuottamalla valheellista tietoa valtion toimesta ja painostamalla ja uhkailemalla ja perustuslain 29 §:n kieltämiä ryhmäkuriäänestyksiä toteuttamalla

Juuri siksi ne äänestykset ja sopimiset eivät sido Suomea ja Suomen kansaa ja kansalaisiamme. Sen sijaan heistä jokainen on siitä meille jokaiselle kansalaisille henkilökohtaisessa korvausvastuussa ja kehotan KAIKKIA kansalaisia ryhtymään näiden perustuslain rikkojien vaatimista PL 118 §:n, odious dept-periaatteen, rikoslain ja VahL:n mukaiseen vastuuseen nykyinen istuva presidentti Niinistö mukaan lukien ja KAIKKIEN EU:hun liittyvien päätösten, äänestysten ja sopimusten mitätöimistä ja toteamista perustuslakimme vastaiseksi.5. Asian ydin valtiopetos- ja äänestysmenettelyrikoksissa ja PL 73 §:n säätämän 5/6-äänestyksen pakollisuudessa

Suomen valtiosääntö on loukkaamaton. Tämä tarkoittaa suhteessa kaikkiin sopimuksiin:

1) Mitä tahansa ei voi tietenkään ”saattaa voimaan ” Suomessa ”sopimusvelvoitteena”. Valtiosäännön vastaisia sopimusvelvoitteita ei voi saattaa voimaan lainkaan PL 94 §:n 2 momentin 2/3:lla, koska valtiosäännön vastainen sopiminen on kielletty kokonaan ja säädetään rikokseksi RL 12-14 luvuissa.

2) Millään sopimuksella ei ole muutettavissa valtiosääntöä, koska se valtiosäännön sisällön muuttaminen ja siihen säädettyjen valtaoikeuksien siirtäminen EU:lle tai kenellekään muullekaan ei ole sopimuksenvarainen asia. Sen sijaan valtiosäännön vastaisen sopimuksen voimaansaatto edellyttää, että ensin on poistettava perustuslain ja sopimuksen välinen ristiriita eli muutettava valtiosääntömme teksti sellaiseksi, että se mahdollistaa sen sopimuksen ja se voi tapahtua vain PL 73 §:n säätämällä tavalla eli pikapäätöksellä 5/6:lla (eikä 2/3:lla)

3) Jos joku sopimus on perustuslakimme vastainen

sitä sopimusta ei tietenkään voi saattaa Suomessa voimaan PL 94 §:n 2 momentin mukaisena ”sopimusvelvoitteena”, koska sopimusvelvoitteella ei voi rikkoa perustuslakiamme.

sellainen ”sopimusvelvoite” (kuten valtaoikeuksien siirto eduskunnalta EU:lle) voi tulla ainoastaan voimaan niin, että ensin muutetaan PL 73 §:n säätämässä järjestyksessä perustuslakimme teksti, jotta vasta sitten se sopimusvelvoite voidaan osaksi oikeusjärjestelmäämme voimaan saattaa.

4) Henkilöt, joita tutkintapyyntö koskee, ovat toimineet tahallaan valtiosääntömme vastaisesti ja käänteisesti: Vaikka kaikki EU-sopimukset ovat valtiosääntömme vastaisia (niillä on PL 1-3 §:n ja PL 82 §:n ihan selvän tekstin vastaisesti siirretty kansallisille elimille yksinoikeudella kuuluvat oikeudet EU-elimille)

a) perustuslain tekstiä ei ole muutettu missään vaiheessa

b) perustuslain vastaisia sopimuksia on ”voimaan saatettu” väärän lainkohdan PL 94 §:n 2 momentin mukaisella 2/3:lla, vaikka on tullut toteuttaa ensin PL 73 §:n säätämällä 5/6:lla perustuslain muutos, jotta se sopimus ylipäänsä voisi tulla voimaan (sopimus on perustuslain mukaan voitu ”saattaa voimaan” vain sen jälkeen, kun se sopii muutettuun perustuslakiin)

5) Nämä valtiosääntömme röyhkeät loukkaajat ovat rikokseksi säädetyllä menettelyllään vuosina 1992-2021 jatkettuna tekona aiheuttaneet tilanteen, jossa valtiosäännön teksti ei lainkaan vastaa todellista vallankäyttöä.

He pyrkivät siihen, että erissä salakavalasti ja perustuslain tekstiä muuttamatta tosiasiassa siirretään KAIKKI valtiosääntömme mukaiset loukkaamattomiksi säädetyt suomalaisten valtaoikeudet EU-elimille (X % + X % + X % = 100 %) aiheuttaakseen törkeässä valtiopetosrikoksessa ja RL 12:1 §:ssä säädetyn tilanteen, jossa 0 % valtiosääntöön kirjoitetuista valtaoikeuksista kuuluu enää eduskunnalle ja kansallisille valtaelimille, vaikka perustuslain kirjoitetussa tekstissä silti samaan aikaan väitetään edelleen, että muka 100 % kuuluisi suomalaisille elimille, Suomen kansalle ja Suomen valtiolle ja että muka olisimme "täysivaltainen" tasavalta.5. Valtiopetoshankkeen motiivit ja poliisin selvitettävät kysymykset

Tutkintapyynnön otsikossa 5 on luettelo kysymyksistä, joihin poliisin tulee valtiopetoshankkeen selvittämiseksi selvittää vastaukset. Kysymykset, jotka poliisin tulee selvittää tässä rikoskokonaisuudessa:

1) Johtuuko juridisesti kestämättömin valheellisin perustein ja valtiosäännön vastaisin menetelmin toteutuksessa oleva Suomen velkuutus siitä, että euroa ei ole sidottu mihinkään, koko EU- ja eurovaluuttajärjestelmän korttitalo on kaatumaisillaan ja kyseessä on eräänlainen pyramidipeli, jossa Suomi tuhotaan ennen koko keinotekoisen rakennelman kaatumista?

2) Onko valtiopetoshankkeen tavoitteena se, että kaatumaisillaan olevaa eurojärjestelmää pidetään vain jonkin aikaa tekohengittämällä voimassa velkuuttamalla Suomi ja pitämällä Suomi suhteettoman suurella nettomaksajan roolilla pyramidipelin huipulla maksajan roolissa, kunnes koko korttitalo eli eurojärjestelmä ja EU kaatuu?

3) Italialla on kultavarantoja ja mahdollisesti myös entisellä siirtomaavaltiolla Espanjalla eli niillä, joiden valtionvelkoja yritetään ennen euron kaatumista maksattaa Suomella. Onko tavoitteena se, että euron kaatuessa Italia ja muut maat, joilla on kultavarantoja, pystyvät ottamaan liiran tai muun oman entisen rahayksikkönsä käyttöön, mutta Suomen kansantalous romahdutetaan tahallaan 1920-luvun Saksan talous- ja pörssiromahdusta vastaavaan tilaan?

4) Ketkä ovat Suomen nykyiset velkojat 127 Mrd velassa eli Suomen konkurssissa Suomen velkojat? Kuka/ketkä ovat siis olleet valmiit antamaan näin suuria luottoja nollakorolla tai miinuskorolla valtiolle ja miksi joku suostuisi sellaiseen taloudellisesti ei-järkevään velanantoon noin suurilla summilla?

5) Miksi tietoa valtiolle 127 Mrd velkaa myöntäneistä tahoista salataan julkiselta tarkastelulta, vaikka JulkL 3 § säätää valtion varojen käyttöä koskevat kaikki tiedot julkisiksi?

6) Mihin perustuu se, että Suomi pienenä maana joutuisi maksamaan 6,6 Mrd ja saisi vain 2,7 Mrd eli vain 1/3 takaisin? Onko Suomen osuus siis suurin kaikista EU-maista ja suhteessa BKT:iin esim. Saksan ja muiden suurten EU-maiden maksuosuuksia suurempi ja miten näin suuri Suomen maksuosuus on laskettu ja miksi myös sen määräytymisperusteita suomalaisilta salaillaan JulkL 3 §:n vastaisesti?

  1. Miksi Marin, Pöysti, Rinne, Henriksson, Vanhanen, Sipilä, Ohisalo, Ojala-Niemelä, perustuslakivaliokunta ja 134 kansanedustajaa hyväksyivät tällaisen omaa kansaansa vakavalla tavalla vahingoittavan, Suomelle pelkästään vahingollisen elvytyspaketin harkintavaltansa ylittäen, vaikka perustuslakivaliokunnan asiakirjoissa todettiin se valtiosäännön vastaiseksi, se on selvästi valtiosäännön vastainen ja myös äänestysmenettely on valtiosäännön vastainen?

Kun nyt valtion ylin johto on murentanut ei-mihinkään perustuen eli pelkkään EU:n oikeuspalvelun ”katsomiseen” perustuen KOKO valtiojärjestyksen eikä mikään perustu enää PL 2 §:n 3 momentin säätämällä tavalla laillisuusperiaatteeseen eli kirjoitettujen lakien ja sopimusten sanamuodon mukaiseen tulkintaan, onko tavoitteena korvata itsenäisen Suomen koko oikeusjärjestys, koko valtiotalous ja perustuslaissa säädetyt perus- ja ihmisoikeudet PL 2 §:n 3 momentin kieltämällä pienen virkamieseliitin mielivallalla, jossa KOKO oikeusvaltio, kaikki perus- ja ihmisoikeudet ja kaikki säädetyt lait ovat jatkossa poistettavissa milloin vain pelkällä lain sanamuodosta irtaantuneella ”katsomisella” ja siten, että se ”katsomis”-valtuuskin on ulkoistettu EU-elimille ja EU:n oikeuspalvelulle, joka ei ole edes viranomainen ja jolle valtiosäännön mukaan julkisen vallan käyttöä ei saa siirtää lainkaan?

9) Eurojärjestelmä ei perustu reaaliomaisuuteen eikä mihinkään aineelliseen, vaan pelkkiin sovittuihin ”sitoumuksiin.” Kun mikään ei perustu elvytyspaketin osalta enää sopimusten ja valtiosopimusten sanamuotoihin, vaan kirjoitusasusta irtautuneeseen ”katsomiseen”, onko myös eurovaluuttajärjestelmä kohta tarkoitus sellaisella ”katsomisella” lopettaa ja sitä ennen tuhota peruuttamatonta vahinkoa aiheuttaen suomalaiset yritykset ja suomalaisten kansantalous?

10) Onko ”katsomisella” tarkoitus siirtää myös valtiomme vesistöt ja maaomaisuus ja muu reaaliomaisuus valtiosääntömme vastaisesti valtion ulkopuolisille tahoille lait, sitoumukset ja sopimukset ohittamalla ja ne ”katsomisilla” mitätöimällä?

11) Kun mikään valtiosäännön rikkominen ja valtaoikeuksien siirto edes Suomen valtion sisällä ei voi tapahtua PL 1-3 §:n vastaisesti esim. lainsäädäntövallan siirtona eduskunnalta kunnalle tai presidentille muuttamatta perustuslakia PL 73 §:n säätämisjärjestyksessä, miksi meille kansalaisille valehdellaan lailliseksi 1992-1994 päätöksiä ja 18.5.2021 äänestystä, joista mikään ei ole tapahtunut PL 73 §:n eikä 1990-luvulla voimassa olleen HM 72 §:n ja valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n säätämässä järjestyksessä 5/6 enemmistöllä?

12) PL 1-3 §:ien ja PL 94 § 3 momentin mukaan mikään valtiosopimus ei voi muuttaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. On aivan selvää, että perustuslain muuttaminen eli mm. lainsäädäntö- ja budjettivallan ”säätäminen” pois eduskunnalta ei voi tapahtua koskaan millään muulla tavalla kuin PL 73 §:n mukaisessa perustuslain säätämisjärjestyksessä eli muuttamalla ensin perustuslain teksti, jotta niitä valtaoikeuksia voi muille tahoille siirtää. Kun sellaista siirtoa ei siis voi tehdä esim. lainsäädäntö- ja budjettivallan osalta eduskunnalta esim. presidentille tai kunnan toimielimelle ilman PL 73 §:n säätämisjärjestystä

a) Miksi väitetään, että sellaisten valtaoikeuksien siirto EU:n elimille olisi muka kuitenkin ollut mahdollinen ja laillinen toimenpide 1992-1994, siinä välillä ja 18.5.2021, vaikka ei selvästikään ole?

b) Valtiosäännön kumoaminen ja jopa pelkkä sellaisen vaaran aiheuttaminen säädetään Suomen rikoslaissa rikokseksi (RL 12:1 §, RL 13:1-3 §:t, RL 14:1 ja 4 §). Miksi juuri sellainen hanke on ollut toteutuksessa 1992 lukien, on edelleen toteutuksessa, sitä toteutettiin viimeksi tahallaan 18.5.2021 äänestyksellä ja mihin perustuu se, että valtaa tässä maassa käyttävät valtion ulkopuoliset tahot kirjoitettuun perustuslakiin perustumattomalla tavalla ja ilman PL 73 §:n mukaisesti toteutettuja tekstimuutoksia, vaikka valtiosäännön rikkomisesta ei voi sopia eikä sellaista sopimusrikkomusta ja perustuslaillista ristiriitaa voi saada kukaan voimaan 2/3-enemmistöllä eikä Lipposen, Niinistön tai kenenkään muunkaan ”ilmoitusasiana”?

c) Miksi Niinistö Lipposen, Ahon, Tiitisen, Salolaisen ym. kanssa valtiosääntöä rikottuaan väitti valtiosääntöämme ”kirjoitusvirheeksi” ja muutti markan euroksi ”kirjoitusasun korjaamisena” ja pelkkänä ”ilmoitusasiana”, vaikka valuutasta oli säädetty hallitusmuodossa ja valuutan muutosta ei HM 72 §:n mukaan voinut kukaan ”kirjoitusvirheenä” ja ”ilmoitusasiana” toteuttaa, koska HM 72 §:ssä säädettiin, että valuutasta säädetään aina lailla?

d) Miksi istuva presidentti on 1994 lukien ollut toteuttamassa tätä ja muita lainvastaisia hankkeita ja jokaisessa toteutusvaiheessa juristikoulutuksestaan huolimatta johtanut prosessia, jossa kansalaisille, kansanedustajille on valehdeltu lain sisällöstä ja tekojen laillisuudesta, vaikka ainuttakaan hänen ja muiden hankkeen toteuttajien tekoa ei ole valtiosääntömme mahdollistanut?

13) Miksi Suomen lainsäädännöstä 80 % tulee valmiina eikä sitä ole säätänyt eduskunta, vaan EU:n elin, vaikka sellainen valtaoikeuksien muutos lainsäädäntövallan osalta ei ole valtiosääntömme mukaan mahdollinen lainkaan perustuslain tekstiä muuttamatta?

14) Miksi ja kenen käskystä VM:n nettisivuille ja OM:n toimesta on painatettu materiaalia ja annettu julkilausumia, jossa ”elvytykseksi” kutsuttua valtiontalouden tuhoamishanketta väitetään kertaluonteiseksi koronatueksi, vaikka perustuslakivaliokunnan omienkin

valmisteluasiakirjojen mukaan kyseessä ei ole a) kertaluonteinen velka eikä b) koronatuki, vaan päinvastoin julkisuudelta peitellyssä materiaalissa todetaan, että varmuudella 70 % on aivan muuta kuin koronasta johtuvaa eli kiellettyä vieraan valtion valtionvelan maksattamista suomalaisilla eikä edes velan määrä eikä lisämaksuvelvoitteen määrä ole selvillä ja ”elvytys”-paketteja on tarkoitus maksattaa Suomella ja suomalaisilla tämän jälkeen lisää ja kaikki perustuu pelkästään PL 2 §:n 3 momentin vastaiseen sellaisen EU-elimen (EU:n oikeuspalvelun) ”katsomiseen”, jossa se ”katsominen ei perustu lainkaan perussopimusten ja valtiosääntömme tekstiin, vaan valehteluun eikä oikeuspalvelu ole PL 82 §:ssä ja 124 §:ssä säädetty viranomainen, jolle ylipäänsä oikeuksia voisi siirtää?

15) Miksi tähän kaikkeen törkeäksi valtiopetokseksi säädettyyn toimintaan ei ole puutunut Pöysti, OM, oikeusministeri Henriksson, sisäministeri Ohisalo, valtiovarainministeri Vanhanen eikä perustuslakivaliokunta, vaan heistä jokainen ovat osallistuneet siihen hankkeeseen?

16) Miksi halutun äänestystuloksen aikaan saamiseksi on esitetty 1992-2021 väärää tietoa tahallaan ja uhkailtu äänestäjiä, kohdistettu edustaja Hoskoseen painostustoimia ja kiellettyjä vastastoimia, vaadittu puoluejohdon tai jonkun ryhmän ryhmäkuripäätösten mukaista äänestämistä ja palkittu uhkailuihin osallistunut Kurvinen ministeriviralla, vaikka sellainen teko on aina PL 29 §:n vastainen ja säädetään RL 14:1 ja 4 §:ssä rikokseksi?

17) Kun valtiosäännön kumoaminen ja sen yritys säädetään rikokseksi, miksi Niinistön ja muun valtionjohdon toimesta on juuri sellaista hanketta vuodesta 1992 lukien toteutettu kansamme ja valtiomme vahingoksi ja joka vaiheessa on perustuslain ihan selvän tekstin vastaisesti valehdeltu, että sellainen muutos voisi muka tulla voimaan ”sopimusvelvoitteen voimaansaattamisena” ja PL 73 §:n mukaista valtiosäännön tekstimuutosta ensin toteuttamatta?

18) Valtiosäännön mukaan siis on toimittava niin, että ensin on pakollista muuttaa valtiosäännön teksti, jotta sen kanssa ristiriitainen sopimus voidaan voimaansaattaa Suomessa. Miksi valtiosäännön tosiasialliseen sisällölliseen kumoamishankkeeseen ja omien kansalaistensa häikäilemättömään tuhoavaan velkuutukseen osallistuneet valtiojohtoon kuuluvat henkilöt ja 134 kansanedustajaa ovat toteuttaneet valtiosäännön kieltämää käänteistä menettelyä, jossa

a) ensin on ”voimaansaatettu” väärällä määräenemmistöäänestyksellä ja euroon siirtymisessä pelkillä Lipposen ja Niinistön ilmoituksilla perustuslakimme vastaisia sopimuksia

b) sitten on jätetty niiden kanssa ristiriitainen perustuslain teksti muuttumattomana voimaan (vaikka sopimus ja ristiriitainen perustuslaki eivät voi olla samaan aikaan totta ja voimassa)

c) sitten on vaan alettu elelemään Suomessa sen ”sopimusvaltiosäännön” mukaisia uusia valtaoikeuksia EU-elinten toimesta käytellen eli perustuslakia rikkoen, vaikka juuri sellainen valtiosäännön kumoaminen ja itsemääräämisoikeuden loukkaus säädetään RL 12:1 §:ssä ja RL 13:1-3 §:issä törkeäksi rikollisuudeksi.

19) Ovatko asiasta sopinut Marin ja muut hankkeen osallistujat 1992-2021 saaneet, edustaneet ja hankkineet itselleen tai jollekin taloudellista etua palkkioksi valtiosäännön vastaisesta valtiota vahingoittavasta toiminnasta?

6. Suomalaisten velkuuttaminen, lakien ja sopimusten ohittaminen "katsomisella" ja muiden tekotapojen tahallisuus ja törkeys

Asialla ovat olleet juristikoulutetut henkilöt ja jokaisessa vaiheessa ylimmän lakimme rikkominen on ollut suunnitelmallinen osa valtiopetokseksi säädettyä hanketta, jossa kaikkiin keskeisiin loukkaamattomiin perustuslaillisiin valtaoikeuksiin on puututtu ja valtiopetoshanke toteutettu salakavalasti niin, että sitä ei huomaisi Suomen kansa: Jättämällä perustuslain teksti muuttamatta, vaikka vallankäyttö on muutettu kokonaan.

Erityisen törkeää on se, että tätä kansaamme ja valtiotamme vahingoittavaa hanketta on organisoidusti ollut toteuttamassa mm. istuva presidentti Niinistö, koko ylin valtiojohto, oikeuskansleri Pöysti, perustuslakivaliokunta ja 134 kansanedustajaa eli perustuslakiamme ovat tahallaan rikkoneet ne, jotka ovat sen lain säätäneet ja joiden erityisiin virkatehtäviin on säädetty huolehtia valtiosäännön loukkaamattomuudesta.

Tutkintapyynnössä kuvataan, miten häikäilemätöntä petoksellista erehdyttämistä on kohdistettu kaikkiin kansalaisiin, äänestäjiin jokaisessa toteutusvaiheessa 1992-2021 painattamalla valheellista informaatiota tahallaan, uhkailemalla äänestäjiä, käyttämällä väärää äänestysmenettelyä, väärää määräenemmistönormia, sivuutettu täysin selvä PL 73 § ja äänestys on tapahtunut kokonaan PL 29 §:n vastaisesti noudattamalla perustuslain vastaista "ryhmäkuriäänestystä", vaikka PL 29 § säätää pakolliseksi kansanedustajien riippumattomuuden ja perustuslain ehdottoman kunnioittamis- ja noudattamisvelvoitteen.

KOKO "elvytykseksi" valehdeltu tahallinen velkuutus perustuu itse asiassa vain ei-juridisen poliittisen valtion ulkopuolisen "elimen" EU:n oikeuspalvelun "katsomiseen" selvät lait ja perussopimukset sillä "katsomisella" (=valehtelulla) ohittamalla ja vaikka PeVL 14/2021 asiakirjassa myönnetään, että "koronatukeeksi" väitetty tuki on perussopimukseen perustumaton ja 70 % aivan muuta kuin koronasta johtuvaa, silti VM ylläpitää sivustoa, jossa sitä väitetään koronatueksi ja kertaluoteiseksi sen olematta kumpaakaan.

Koska hankkeen tavoitteena on alusta saakka ollut valtiosääntömme kumoaminen ja itsenäisyytemme vaarantaminen ja sellaisia vakavia oikeusloukkauksia ja valtavia taloudellisia vahinkoja on jo aiheutettu konkreettisesti, jokainen tekoihin osallistunut on PL 118 §:n säätämässä yhteisvastuussa koko miljardivahingosta ja kaikista vahingoista ja tutkintapyynnön faktoilla ja todisteilla tutkinta on käynnistettävä siitä riippumatta, miten hienoilla titteleillä niitä tekoja on toteutettu. Päinvastoin tekoja törkeyttää se, miten korkeassa asemassa ylhäällä valtiojohdossa ja laillisuusvalvonnassa toimivat henkilöt niitä ovat olleet toteuttamassa.

7. Todisteet ja todistajat

Tutkintapyynnön todisteet ja todistajat ilmenevät lopusta otsikosta 49 ja 50.

Lohja 31.5.2021

Jaana Kavonius

Lakimies, OTK


1 kommentti: