lauantai 15. toukokuuta 2021

LA 15.05.2021 Tiedoksi keskusrikospoliisille ja blogger-teamille

 Blogger-sivujen sulkemisen johdosta tein rikosilmoituksen keskusrikospoliisille. Ehkä sen johdosta blogger-team ilmoitti sivujeni sulkemisen syyn.

Toinen mahdollisuus olisi ollut blogger-teamilla ottaa minuun yhteyttä ja ilmoittaa asiasta. Silloin minä olisin voinut ottaa blogitekstit pois yleisön nähtäviltä. Mielestäni tämä olisi ollut hyvää yhteistyötä, Nyt suljettiin sivut siitä minulle mitään etukäteen ilmoittamatta.

Olen tutkinut asioita jo yli 26 vuoden ajan ja olen kirjoittanut vain totuuden asioista. Tunnustan, että en ole riittävästi perehtynyt bloggerin sääntöihin ja siksi on ollut mahdollista, että kaikki tekstit eivät täytä bloggerin määräyksiä, mutta kaikki tekstit ovat totta.

Minä olen pyrkinyt saamaan oikeutta Suomessa jo 26 vuoden ajan, mutta viranomaiset toimivat rikollisesti. Mielestäni totuus on kerrottava niin kuin se on tapahtunut. Jos se on blogger-sääntöjen vastaista niin ilmoitus minulle ja otan tekstin pois leisön nähtäviltä.

Nyt odotan Rovaniemen hovioikeuden päätöstä asiassa, jossa kaikki viranomaisportaat ovat syyllistyneet rikoksiin. Se on tosiasia.

Minulla on runsaasti blogeja, jotka ovat syntyneet terapiatyönä, kun olen halunnut purkaa pahaa oloani positiivisesti. Lukijoita blogeissani on miljoonia. Toinen blogi on ulkomaisella palvelimella. Aineistoa on siinä 26 vuoden ajalta. Totuus ei pala tulessakaan, mutta jos aineisto on blogger-ohjeiston ja säännösten vastaista, niin ilmoitus minulle ja otan tekstit pois yleisön nähtäviltä.

Siksi pyydän blogger-teamilta hyvää yhteistyötä ettei tuhota aineistoja tietämättäni vaan hoidetaan asiat fiksusti yhteistyössä minulle siitä etukäteen ilmoittamalla.

Terv. Erkki AHO

Talvisodan hengessä Isänmaan puolesta


Tynkkynen rikkoi epävirallisen Suomen ennätyksen puheensa pituudella – jatkaa puhetta edelleen

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/394c6bd6-454a-4e16-b302-e19e200e80ee


Sebastian Tynkkysen jarrutuspuhe rikkoi ennätyksen – vietti puhujapöntössä yli 8 tuntia

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007978740.html


Sebastian Tynkkynen

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Tynkkynen
Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen isovanhemmat ovat kotoisin Himangalta. Sebastian Tynkkynen on asunut myös Kalajoella. Paljastan vaalisalaisuuden. Viime eduskuntavaaleissa äänestin Sebastian Tynkkystä. Katsoin, että Sebastian Tynkkynen on kehityskelpoinen poliitikko, vaikka juuri sillä hetkellä hän oli mielestäni liian paljon yhden asian ihminen. Maratonpuheellaan hän on osoittanut olevansa määrätietoinen poliittikko, jolla on yhtymäkohtia Kalajokeen. Sebastian Tynkkynen pääsee ennätyspuheellaan 8 tuntia 24 minuuttia historian kirjoihin ja Erkki Ahon taidenäyttelyyn. Sebastian Tynkkynen saa itsestään maalauksen Erkki Ahon taidenäyttelyyn.

Mistä EU elvytyspaketissa on kyse – Lue kattava tietopaketti

http://www.korhola.com/lang/fi/2021/05/mista-eu-elvytyspaketissa-on-kyse-lue-kattava-tietopaketti/

#neuvottelija 77 - Kaadetaan EUn paketti eduskunnassa (Tuomas Malinen)

https://www.youtube.com/watch?v=zc2v1zovGqw


MIKSI EU:n Elpymispakettia EI TULE Hyväksyä?

https://www.youtube.com/watch?v=71Nfbou7nYw

Perustuslain 34 §:n (Eduskunnan puhemies ja puhemiesneuvosto) mukaan;

Eduskunta valitsee keskuudestaan valtiopäiviksi kerrallaan puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä.

Eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit toimitetaan umpilipuin. Vaalissa valituksi tulee kansanedustaja, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ei ole saanut kahdessa ensimmäisessä äänestyksessä tarvittavaa enemmistöä annetuista äänistä, valituksi tulee kolmannessa äänestyksessä eniten ääniä saanut edustaja.

Puhemies ja varapuhemiehet sekä valiokuntien puheenjohtajat muodostavat puhemiesneuvoston. Puhemiesneuvosto antaa ohjeita eduskuntatyön järjestämiseksi ja päättää, sen mukaan kuin tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä erikseen säädetään, asioiden käsittelyssä valtiopäivillä noudatettavista menettelytavoista. Puhemiesneuvosto voi tehdä aloitteen eduskunnan virkamiehiä koskevan lain ja eduskunnan työjärjestyksen säätämisestä tai muuttamisesta sekä ehdotuksia muiksi eduskunnan toimintaa koskeviksi säännöksiksi.”

Eduskunnan työjärjestyksen 5 §:n (Puhemies ja puhemiehistö) mukaan;

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja tässä työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Jos puhemies ja varapuhemiehet ovat estyneet hoitamasta puhemiehen tehtävää, puhetta johtaa täysistunnossa puhemiesneuvoston iältään vanhin saapuvilla oleva jäsen. Tällöin istunnossa käsitellään ilmoitusasioita ja ilmoitetaan seuraavan täysistunnon ajasta, mutta ei tehdä päätöksiä muissa asioissa, ellei erityisen pakottavista syistä muuta johdu.”

Politiikan ja vähän juridiikankin penkkiurheilija lueskeli uudemman kerran HS:n uutisen, jonka otsikossa todetaan; ”Puhemies Vehviläinen vahvistaa, että perussuomalaisten varapuhemies Juho Eerola hyllytettiin elpymisvälinekeskustelun ajaksi.” (HS 13.5).

Kun tarkastellaan edellä mainittuja PeL:n 34 § ja EK:n työjärjestyksen 5 §:ää, herää kysymys, millä mandaatilla Vehviläinen hyllytti Eerolan?

Hätäisemmälle lukijalle totean, että blogi ei ole puolustuspuheenvuoro perussuomalaisille vaan sille, miten parlamentissamme toimitaan. Kun PeL 34 § ja EK:n työjärjestyksen 5 §:t eivät mahdollista – puolueesta ja olosuhteista riippumatta – varapuhemiesten eväämistä keskeisessä toimessaan, herää perustavaa laatua oleva kysymys; Päättääkö jatkossa – puolueesta riippumatta – ”ykköspuhemies” siitä, miten keskustellaan, puhumattakaan siitä, että varapuhemiehiltä viedään heille kuuluva mandaatti.

PeL 34 § ja EK:n 5 §:n työjärjestys ei luonnollisesti anna minkäänlaista mandaattia ”ykköspuhemiehelle” rajata varapuhemiesten läsnäoloa isossa salissa.

Polemisoida voimme toki sillä, miten Eerola olisi toiminut tai olisi ollut toimimatta, mutta tästäkään huolimatta Vehviläisellä ei ole ollut juridista mandaattia sivuuttaa varapuhemiestä – Eerolaa – hänelle kuuluvassa tehtävässä.

Kannattaa nimittäin ottaa huomioon, että mikäli ”ykköspuhemies” määrittelee yksin siitä, mitä salissa saa puhua, olemme matkalla Pohjois-Koreaan.

Puhemiesneuvosto on yksi maamme arvostetuimmista instituutioista heti Tasavallan presidentti-instituution jälkeen.  Ns. ”ykköspuhemiehellä” – tässä tapauksessa Vehviläisellä – ei ole juridista mandaattia tehdä päätöstä siitä, kuka varapuhemiehistä osallistuu mihinkin istuntoon, saati evätä hänen työtään. 

Jos lähdemme jatkossa siitä, että ns. ”ykköspuhemies” – vailla mandaattia – lähtee taklaamaan varapuhemiehet – oli väri mikä tahansa – isosta salista ulos, olemme vakavalla Pohjois-Korean tiellä.

Hätäisemmälle lukijalle totean blogin lopuksi, että blogi ei ole perussuomalaisten ”puolustuspuheenvuoro”, vaan huoli siitä, mitä Arkadianmäellä ylipäätään tapahtuu. Nyt todettu esimerkki on huolestuttava merkki siitä, että politiikkaa tehdään tunteella ja vähemmän lainsäädännön asettamissa reunaehdoissa.

Puhemies Vehviläisellä ei ole edellä mainittuihin (PeL, EK:n työjärjestys) seikkoihin viitaten toimivaltaa syrjäyttää varapuhemiestä hänelle kuuluvassa valtiosääntötoimessaan.

Perustuslaki 42 §

Puhemiehen tehtävät täysistunnossa

Puhemies kutsuu koolle täysistunnot, esittelee niissä asiat ja johtaa keskusteluja sekä valvoo, että asioita täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan perustuslakia.

Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt. Jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein.

Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun eikä äänestykseen.

Minun tulkintani asiasta on se, että perustuslakivalokunta joutuu käsittelemään kokouksessaan eduskunnan varapuhemiehen Tarja Filatovin perustuslain 42 §:n vastaisen toiminnan. Eduskunnan varapuhemies Filatov on estänyt asian pöydälle panon 30.6.2021 asti. Teko on suunnitelmallinen ja tarkoin harkittu. Asia olisi pitänyt hyväksyä, koska vastaehdotusta ei ollut.

Minun oikeustajuni mukaan perustuslakivaliokunta joutuu toteamaan eduskunnan puhemiehen Tarja Filatovin virhellisen menettelyn sekä hyväksymään perussuomalaisten pöydällepanoesityksen

Eduskunta päätti jatkaa asian käsittelyä eilen iltapäivällä äänin 68–38. Poissa oli 93 edustajaa.

Menettelytapa oli mielestäni väärä koska asia olisi pitänyt käsitellä ensin perustuslakivaliokunnassa ja tehdä päätös pöydällepanosta

Eduskunnassa täysi farssi – varapuhemies Tarja Filatov myönsi tehneensä virheen

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e23658b7-2cea-41db-a301-1bdbbe37bb57


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti