maanantai 3. toukokuuta 2021

TI 04.05.2021 Totuus on tämä

 


Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti

oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä, keskusrikospoliisi


Minulla on oikeus tietää miksi ulosottoani ei ole keskeytetty, vaikka olen kiistattomasti todistanut, että kaikki ulosottoni 30.06.1996 tähän päivään asti on aikaansaatu rikosten avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia?


Olen kiirehtinyt asiani käsittelyä jo lähes puolen vuoden ajan. Jos asian käsittely on näin vaikeaa, niin järjestetään suullinen käsittely.


Asian ydin on se, että silloisen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksesta kiinni ja ryhtyi puolustustaisteluun yrittämällä tehdä minusta rikollista. Käräjätuomari Sarianne Ervasti ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, vaan jätti kokonaan todistusaineistoni asiassa käsittelemättä. Kävin todistajan kanssa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kansliassa tarkistamassa sinne lähettämäni todistusaineiston ennen käräjätuomari Sarianne Ervastin tekemään päästöstä. Totesin tarkistuksessa todistajani, kanslistin, käräjäsihteerin ja käräjätuomari Sarianne Ervastin läsnäollessa, että käräjäoikeuteen toimittamani todistusaineisto oli väärin tulostettu ja että käräjätuomari ei ollut pyytänyt Ylivieskan toimipisteessä ollutta valmista aineistoa käräjäoikeuden käsittelyyn.


Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Asia käy ilmi käräjäsihteerin kuuluustelukertomuksesta ja minun loppulausunnossani.


Käräjätuomari siis laiminlöi virkavelvollisuutensa ja esti minulta oikeudenmukaisen oikeudenäynnin. Koska oikeuden saanti on kestänyt jo 26 vuotta niin kysymyksessä on kidutusrikos, jos lain mukainen ankarin rangaistus on 12 vuotta vankeutta. Kun käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksesta kiinni , niin hän  käytti törkesti virka-asemaansa väärin tekemällä minusta perättömän ilmiannon.


Virkakunta ryhtyi suojelemaan rikoksista kiinnijäänyttä käräjäoikeuden tuomaria. Tutkinnajohtajana toimi esteellisyytensä tunnustanut Raahen poliisi Hannu Mensonen.


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Rikostutkinta asiassa tehtiin vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslaki ja vastoin ihmisoikeussopimuksia. Tutkijana asiassa oli Raahen poliisi Pekka Niskakangas. Kuulustelija Joel Mäntysaari ilmoitti minulle ennen kuulustelua, etta asiassa on kysymykset ja vastaukset tehty etukäteen. Minä ihmettelin menettelyä. Siksi otin kuulustelutodistajan mukaan kuulusteluun, joka todistaa , että en saanut esittää mitään todistusaineistoa asiassa eikä todistajaani kuultu. Minä sanin kuitenkin kuulustelukertomukseeni loppuun lausuman, että anna loppulausumat asiassa.


Toimitin poliiselle sähköpostitse ja postitse todistusaineistot asiassa sekä tein loppulausumat. Kaikki nämä oli jätetty syyteharkinnassa huomioonottamatta. Syyte oli tehty tietoisesti virheellisesti poliisien rikollisen toiminnan johdosta.


Oikeudenistunossa Oulun käräjäoikeudessa Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen hovioikeudenneuvos jätti kaikki minun todistajani oikeuteen kutsumatta eikä ottanut todistusaineistoani asiaan kuuluvan vastaan. Minä en myöskään saanut vapaasti kuulustella todistajana esiintynyttä vastapuoltani Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuuden ja kolmannen artiklan vastainen menettely. Oikeudenkäynti ei siis ollut oikeudenmukainen.


Tilanne on tämä:


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomiaLA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on siis vuoren varmasti väärä. Poliisi Tiina Sarparanta jätti rikokset tutkimatta ja palautti todistusaineistot takaisin ja teki tutkimattajättämispäätöksen. Hän siis laimin löi virkavelvollisuutensa ja suojeli rikollisia ja peitteli rikoksia. Todisteena asiassa on poliisi Tiina Sarparannan kirjallinen ilmoitus todistuaineiston palauttamisesta ja tutkimmatta jättämispäätös.

Haastoin Kajaanissa työskentelevän Oulun poliisin oikeuteen. Oulun käräjääoikeuden esteellin käräjätuomari Jyrki Määttä ryhtyi käsittelemään asiaa vaikka asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteleväksi. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei siirtänyt Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä aineistoa oikeuskäsittelyä varten. Käräjätuomari Jyrki Määttä tunnustaa kirjallisesti asian. Käräjätuomari Jyrki Määttä laimin löi virkavelvollisuutensa ja esti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Valitin asiasta Rovaniemen hovioikeuteen, jossa hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen teki väärän päätöksen.


Minä vaadin ulosoton välitöntä keskeytystä ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntia asiassa.


Kalajoki 04.05.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

rovaniemi.ho@oikeus.fi, kirjaamo@okv.fi, raija.toiviainen@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi


Käsitykseni mukaan Rovaniemen hovioikeus joutuu tekemään oikean päätöksen asiassani lähiaikoina.


Tämän lisäksi olen haastanut kiduttajani oikeuteen. Jos oikeus noudattaa Suomen laki ja Ihmisoikeussopimuksia niin oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä ja Marinin hallituksen vastaavat ministerit eli pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä sisäministeri Maria Ohisalo tuomitaan kiduttamisestani useiden vuosien vankeusrangaistukseen. He eivät ole kyenneet turvaamaan perusoikeuksiani ja oikeusturvaani ja ovat sallineet kidutukseni.


SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html

Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi

Haastehakemus

Kantaja

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Vastaajat

  1. Tuulikki Mylly
    Ulosottoylitarkastaja
    Ulosottolaitos, Pohjois-Suomen laajan täytäntöönpanon toimintayksikkö

Postiosoite: PL 1, 00067 Ulosottolaitos
Puh. 029 56 59935
s-posti: 
tuulikki.mylly@oikeus.fi

Henkilökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella

Ylivieskan toimipaikka, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska

Asia

Olen lähettänyt Ulosottolaitokselle laskun virheellisestä ulosotosta ja perustelut virheellisestä ulosotosta. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ilmoittanut, että hän hoitaa minun ulosottoasioitani.

Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja.

Omaisuuden suoja Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija.

Perustuslain etusija Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Katson, että minua ja yritystoimintaani koskevat ulosottoasiat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi tuon asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiat on selvitetty seuraavien linkkien avulla. Ulosottoviranomaiset kieltäyvät maksamasta laskua.

SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html

PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html

Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi

Vaadin Teille ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta. Koska kysymykksessä on kidutusrikos niin rangaistus on lain mukaan 12 vuotta vankeutta.

Kalajoki 03.05.2021

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Minun kantani on se, että Marinin hallitus ei voi eikä saa tehdä maanpetosta.


Rikoslaki 12 luku (21.4.1995/578)

Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.


Hoskonen tykittää: Kannattaa kertoa totuus kansalle eikä käännellä ja väännellä

https://www.youtube.com/watch?v=fWcvsRzelLA

Mielenkiintoisin Kyselytunti Aikoihin! EU Uhkailee, Suomi Maksaa

https://www.youtube.com/watch?v=_s8z18m8KDg

Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayahin mielipide EU:n elvytyspaketista:

Miksi KD aikoo äänestää EU:n elpymispakettia vastaan

https://www.facebook.com/kristillisdemokraatit/videos/779288946308318

Keskustan entinen puheenjohtaja, pitkäaikainen ulkoministeri ja tohtori Paavo Väytynen kertoo mielipiteensä asiasta:

Suomen ei tule osallistua EU:n elpymispakettiin -haastattelussa Paavo Väyrynen

https://www.youtube.com/watch?v=85VId3_K3us

Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Hannu Hoskonen kertoo mielipiteensä asiasta:

Hannu Hoskonen: Perustuslaillinen kriisi

https://www.youtube.com/watch?v=LQeV5zmWsd0&t=127s

Asiantuntijoiden mielipiteet asiasta

Lausuntoni suurelle valiokunnalle

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/lausuntoni-suurelle-valiokunnalle/

Kommentti: Kova hinku maksaa omia ja muiden velkoja – Suomi lipsuu kohti hyödyllisen hölmön osaa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007938060.html

Valta Kuuluu Kansalle OSA II

https://www.facebook.com/jussipekka.samuel/videos/4332746716755960

Kiitos ja anteeksi

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eija-riitta-korhola/kiitos-ja-anteeksi/

Joka päivä kysyn itseltäni myös, olenko mielipiteineni oikeassa. (Itse asiassa pelkään ehdottomia ihmisiä, jotka eivät tätä itseltään kysy.) Minun ei ole myöskään vaikea kunnioittaa älyllisesti rehellisiä ihmisiä, jotka päätyvät vastakkaiseen kantaan. Kaikesta pohdinnasta huolimatta ja sen vuoksi ajattelen silti, että Kokoomus on tekemässä nyt suuren virheen, joka maksaa Suomelle paljon. Voin olla väärässä mutta en voi vaihtaa moraalista kompassiani. Aivan kuten 11 vuotta sitten Kreikka-paketin kanssa, omatuntoni vaatii minua nyt pysymään siinä minkä näen. Odotan parempia aikoja ja parempia vaaleja.


Haasteeni pääministeri Marinille 17.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=O0ivUILkvAc


Ekonomisti Tuomas Malinen tylyttää Tytti tuppuraista ja hallitusta

https://www.youtube.com/watch?v=ALFxxDJcIaw&t=95s


Asiantuntijat vs. Hallitus: EU:n Elpymispaketti, Suomalaisia Johdetaan Harhaan?

https://www.youtube.com/watch?v=qLtJiM_I31c&t=73s


Nyt puhuu entinen valtiovarainministeriön ylijohtaja: ”Tämä on suurin uhka Suomelle - Näin ovi uusille tukipaketeille avataan matkalla kohti budjettiunionia”

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-puhuu-entinen-valtiovarainministerion-ylijohtaja-tama-on-suurin-uhka-suomelle-nain-ovi-uusille-tukipaketeille-avataan-matkalla-kohti-budjettiunionia/b4d8c69b-c88b-4e27-a0f6-5d410beb4529


Tuomas Malinen | Dosentti 16.2.2021

https://www.youtube.com/watch?v=QpYjI6SYqKo&t=100s


Tuomas Malinen - UUSI kommentti EU-tukipakettiin

https://www.youtube.com/watch?v=BQfPx5VoAC0Kommentti: Ei tässä näin pitänyt käydä – Ranska ja Italia haluavat jo kasvattaa EU:n elvytyspakettia

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007891632.html


Kommentti: EU:n elvytysraha on suurelle Italialle ilmaista – pikkuinen Suomi maksaa tolkutonta ylihintaa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007864025.html


Näkökulma: Marinin hallituksen mainostama EU:n elpymispaketti ei juuri elvytä Suomen taloutta

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/3762a95b-2154-4908-a485-fcdf5ca3ea4a


Kommentti: EU:n elvytysmiljardit ovat Suomelle kalliita, hitaita, tehottomia ja jopa taloudellisesti kyseenalaisia

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007861920.html


Jakso 129 | Tuomas Malisen ulostulo: Hallitus on kaadettava! | Heikelä & Koskelo 23 minuuttia

https://www.youtube.com/watch?v=CvRJekSNhkc&t=1574s


Tuomas Malinen - Viimeinen show!

https://www.youtube.com/watch?v=009ZiahEY8U


Halla-aho laukoo tosiasioita EU:n elvytyspaketista. Pääministeri Marin yrittää puolustella.

https://www.youtube.com/watch?v=UoKQrCNuLBU&t=48s


Suomen ei tule osallistua EU:n elpymispakettiin -haastattelussa Paavo Väyrynen

https://www.youtube.com/watch?v=85VId3_K3us&t=252s


Hannu Hoskonen: EU:n Elpymispaketti on VALTAVA Virhe. Se Keskustan AITO Kotimainen.

https://www.youtube.com/watch?v=rZn6RQ8ckqQ&t=69s


EU:n elvytysrahasto - Mitä Suomi saa vastineeksi? Tuomas Malinen ym

https://www.youtube.com/watch?v=te9iIS8BrnA&t=256s


Keskuspankit, elvytys ja rahapolitiikka (Päivi Puonti & Tuomas Malinen) | #puheenaihe​ 130 | PODCAST

https://www.youtube.com/watch?v=mqD6_lDt2I8&t=137s


#neuvottelija​ 62 - Pimeää pelottelua, euro ja hallituksen möröt (Tuomas Malinen)

https://www.youtube.com/watch?v=ZJWypezUQbI&t=42s


Elpymisrahaston ongelmat - Tuomas Malinen | Huuki Show Ep. 30

https://www.youtube.com/watch?v=RWlFmHbksLM&t=52s


#neuvottelija​ 54 - The Great Reset (Tuomas Malinen)

https://www.youtube.com/watch?v=wGHFQ1HImc0&t=567s


PB: Elpymisrahasto

https://paivanbyrokraatti.com/2021/02/28/elpymisrahasto/

Elpymisrahastossa olisi kyse Euroopan Unionin omiin nimiinsä ottamasta 750 miljardin euron suuruisesta lainasta, jonka takaisinmaksu on suunniteltu järjestettävän siten, että kukin jäsenmaa sitoutuu maksamaan lainasta oman osuutensa sekä tuohon osuuteen kohdistuvat korot korotettuina EU-jäsenmaksuina vuosina  2028 – 2058. Lisäksi aikeena on luoda uusia EU:n perimiä veroja. Näistä enemmän jäljempänä.

 Elpymisrahaston matematiikka toimii siten, että Suomi ottaisi lainasta vastuulleen noin 6,6 miljardia euroa ja saisi siitä omaan käyttöönsä 2,7 miljardia euroa. Loput rahasta jaetaan julkisen taloutensa laiminlyöneille Etelä-Euroopan maille. Monilla yksityistalouden mittareilla useilla näistä maista menee paremmin kuin Suomella. Ei ole täysin väärin sanoa, että suomalaiset joutuvat auttamaan itseään rikkaampia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti