keskiviikko 5. kesäkuuta 2019

KE 05.06.2019 Virkavallalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten
Raahenseudun ulosottovirasto, Oulun käräjäoikeus

Kiitän vastauksestanne. Minulla on perustuslain mukainen omaisuudensuoja. Ulosottoviranomaisilla on velvollisuus todistaa ja todeta, saatava on oikea ja sen perusteella voidaan suorittaa ulosmittaus, Ulosottoviranomaisten on toimitettava minulle todistuskappale, jossa se todistaa, että se voi ja on voinut suorittaa ulosmittausta omaisuudestani.
Asin helopottamiseksi laitan ulosottoviranomaisille todistuksen ja selostuksen asioista ja nyt ulosottoviranomaiset voivat toimittaa minulle haluamani ensimmäistä ulosottoani koskevan asiakirjan. Se ei muuten ole käräjäoikeuden päätös ,vaann laskelma, jonka perusteella rikollinen ulosotto on aloitettu. Minulla on oikeus todistaa, että tuo ulosottomiehen laskelma on väärä.

Tässä tapahtumat joiden perusteella ulosottotoiminta on käynnistetty eikä ulosottoviranomaiset ole ryhtyneet rikoslain 15 luvun vaatimiin toimiin asioiden korjaamiseksi. Olen joutunut olemaan ulosottoviranomaisten kidutuksen kohteena jo yli 24 vuotta.

Haastehakemus

Haastehakemuksesta näkyy kaikki olennaiset asiat ja todistusaineistot asiassani. Nyt on teidän vuoronne esittää todistusaineistonne koska teillä on todistustaakka asiassa. Rikokset eivät voi vanhentua koska ulosotto voimassa. Olisi järjen vastaista jos rikokset vanhenisi ja rikoksilla aikaan saatu ulos jäisi voimaan. Minu oikeustajuni mukaan kysymys on törkeästä petoksesta, prsessipetoksesta, rikosliigan toiminnasta ja pitkäaikaisesta ihmisoikeusrikoksesta eli kidutuksesta.

MA 03..06.2019 Arvoisa Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

SU 02.06.2019 Vastaus valtakunnanvoudinviraston ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Hei!
Mikäli tarkoituksenne on pyytää ulosottoperusteeseen liittyvä käräjäoikeuteen jätetty haastehakemus, sitä tulee tiedustella ulosottoperusteena olevan tuomion antaneelta käräjäoikeudelta.
Muussa tapauksessa teitä pyydetään yksilöimään tietopyynnön kohteena oleva asiakirja täsmällisesti. Onko tarkoituksenanne esimerkiksi pyytää tietty ulosottohakemus?
Raahen seudun ulosottovirastoLähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 4. kesäkuuta 2019 3:45
Vastaanottaja: UO Raahen seutu <raahe.uo@oikeus.fi>
Aihe: Tietopyyntö

Raahenseudun ulosottovirasto
Pyydän Raahenseudun ulosottovirastoa toimittamaan minulle minun enimmäistä ulosottoani koskeva täytäänpanohakemus eli peruste ulosotolle. En tarkoita oikeudenpäätöstä, vaan sitä hakemusta (laskelma) jolla oikeuden päätös on saatu aikaan. Ulosotto on velvollinen toimittamaan sen minulle ilman aiheetonta viivytystä eli 14 vrk:n kuluessa.
Ulosottokaari 3 § ja 4 §
3 §
Asianosaiset ja sivullinen
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) hakijalla sitä, joka on hakenut täytäntöönpanoa;
2) vastaajalla sitä, jota vastaan täytäntöönpanoa on haettu;
3) velkojalla maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa hakijaa ja muuta henkilöä, jolla on oikeus saada maksu ulosmitatusta omaisuudesta;
4) velallisella maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa vastaajaa;
5) asianosaisella 1–4 kohdassa tarkoitettua henkilöä;
6) sivullisella muuta kuin 1–5 kohdassa tarkoitettua henkilöä.
Henkilöllä tarkoitetaan myös yhteisöä, laitosta ja säätiötä. Henkilöstä, joka vastaa hakijan saatavasta vain omistamansa esineen arvolla, on soveltuvin osin voimassa, mitä velallisesta säädetään.
4 §
Hakijan saatava
Hakijan saatavalla tarkoitetaan ulosottoperusteessa vahvistettua pääomaa, pääomalle ulosottoperusteen mukaan laskettavaa korkoa sekä ulosottoperusteessa maksettavaksi määrättyjä kuluja korkoineen taikka sitä osaa edellä mainituista, johon hakija on rajoittanut hakemuksensa.
Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti