sunnuntai 16. kesäkuuta 2019

MA 17.06.2019 Saamistodiste – 25 vuoden kidutus ja ihmisen elämän tietoinen ja tarkoituksellinen tuhoaminensisäministeri Maria Ohisalo


oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta


pääministeri Antti Rinne

From: Erkki Aho
Sent: Monday, June 17, 2019 3:28 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi ; pohjois-suomi.hao@oikeus.fi ; maria.ohisalo@eduskunta.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; antti.rinne@eduskunta.fi
Cc: rovaniemi.ho@oikeus.fi ; KKO Kirjaamo ; kirjaamo@okv.fi ; VKSV@oikeus.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Oulun käräjäoikeus ( käräjätuomari Heikki Sneck)
on ilmoittanut antavansa ratkaisunsa asiassani 18.06.2019 eli huomenna
Jo etukäteen ilmoitan, että
  1. käräjätuomari Heikki Sneck on esteellinen asiassa oikeudenkäymiskaaren perusteella
  2. oikeudenkäynti ei ole oikeudenmukainen ( perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset)
  3. ulosottoviranomaiset eivät ole pystyneet toimittamaan minulle ulosottokaaren mukaista saantitodistetta. Vaikka he olisivat pystyneet toimittamaan ulosottokaaren mukaisen saantitodisteen, niin minulla on oikeus todistaa se virheelliseksi ja kaikki ulosottosaatavani perintäkelvottomiksi. Minulla on Suomen perustuslain suoma omaisuuden suoja. Siitä huolimatta ulosottoviranomaiset ovat ulosmitanneet omaisuuttani yli 24 vuoden ajan olemattoman saatavan perusteella. Ulosottoviranomaisen on esitettävä ulosottokaaren 4 luvun 6 §;n mukaan hakemukseen on liitettävä saamistodistus.Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, johon ulosottoperusteessa määrätty maksuvelvollisuus perustuu, on liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Jos täytäntöönpanon luotettavuus sitä edellyttää tai jos velallinen sitä pyytää, ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa myös tavallinen velkakirja. Ulosottomies voi toimittaa täytäntöönpanon, vaikka tavallinen velkakirja on kadonnut tai sitä ei ole muusta syystä mahdollista liittää hakemukseen. Velallista on tällöin kuultava ennen täytäntöönpanoa.
Kun maksuvelvollisuus on täytetty, ulosottomiehen hallussa oleva saamistodiste jää ulosottomiehen haltuun, jollei velallinen pyydä sitä itselleen. Jos tavallinen velkakirja on jätetty hakijan haltuun, hakijan on toimitettava se velalliselle, kun velkakirjan määrä on suoritettu. Ulosottomies saa tarvittaessa lykätä tilitystä, kunnes velkakirja on toimitettu.
Olen pyytänyt ulosottoviranomaisilta tuota ensimmäisen ulosottoni saamistodistusta alkuperäisenä kappaleena. Ulosottoviranomainen ei ole tähän päivään mennessä pystynyt sitä minulle toimittamaan. Olen haastanut ulosottoviranomaiset Oulun käräjäoikeuteen, koska pystyn todistamaan että kaikki ulosottoni ovat syntyneet rikosten avulla.Valitettavasti Oulun käräjäoikeus ei ole suostunut ilmoittamaan milloin asian oikeuskäsittely on. Minä katson, että Suomen valtion viranomaisten rikokset eivät voi vanhentua, koska ulosotto on voimassa. Ei ole mahdollista, että rikokset vanhenevat ja rikoksilla aikaansaadut ulosotot jäävät voimaan.
  1. Käräjätuomari on jättänyt vastapuolen haastamatta oikeuteen
  2. käräjätuomari Heikksi Sneck on jättänyt todistusaineiston hankkimatta oikeuskäsittelyyn. Todistusaineistoksi olen vaatinut salaiseksi julistetun ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen ja 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv Hansa-kauppakirjan. Näillä on kiistaton yhteys rikolliseen ulosottoon.
  3. Minun on syytä epäillä, että käräjätuomari käyttää virka-asemaansa väärin ja syyllistyy rikollisten suojeluun. Käräjätuomari estää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja syyllistyy kidutukseen eli ihmisoikeusrikokseen, mikä on rikoslain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Kidutus on kestänyt jo 24 vuotta. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Vastaus lausumapyyntöön 23.5.2019, 00759/19/1222
Rovaniemen hovioikeus tekee ihmisoikeusrikoksen ja vaatii maksua minulta sitä – tämä on oikeusvaltio Suomi

Suomi pyrki pois Neuvostoliiton ikeen alta Mauno Koiviston presidenttikaudella. Presidentti Koiviston johdolla tehtiin valtiopetos, jonka seurauksena markkinoilta poistettiin 48 000 yritystä ja aiheutettiin työttömyys yli 500 000 ihmiselle sekä ylivelkaantuminen noin 280 000 henkilölle. 11 500 yrittäjää teki itsemurhan tapahtumien seurauksena vuoden 1997 loppuun mennessä. . Pankit pelastettiin. Kysymyksessä on kansanmurha ja omaisuuden ryöstö, Valtiopetos ei vanhene koskaan. Asioiden selvittämiseksi on perustettava totuuskomissio ja perustuslakituomioistuin.

Valtiopetos

 Koiviston konklaavi

Pyydän sisäministeri Maria Ohisalolta ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta sekä pääministeri Antti Rinteeltä vastausta 30.06.2019 mennessä mihin toimenpiteisiin ministerit ja hallitus ryhtyy asioiden ja tilanteen johdosta.

Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti