torstai 20. kesäkuuta 2019

TO 20.06.2019 Suomi tarvitsee isänmaallisia päättäjiä eikä poliittisia taivaanrannan maalareita!Taitelija Markku Hakolan taidenäyttely Tapion Tuvalla Kalajoella

Onko vuoden 2015 invasiossa kysymyksessä maanpetoksesta? Miksi kansanedustajat hyväksyvät viranomaisten virheellisen menettelyn, mikä aiheuttaa 3,2 miljardin kulut vuodessa veronmaksajille ja suuren turvattomuuden tunteen Suomen kansalaisille? Se on valtava summa ja rasite työtetekevien kansalaisten maksettavaksi vuosittain. Eikö Supo ole tehtäviensä tasalla?


Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa ei ole riittäviä toimenpiteitä pakolaisasian ratkaisemiseksi. Suomeen on tullut, tai vapaasti päästetty ja jopa kutsuttu turvpaikkaturisteja, joista on tullut valtava taloudellinen rasite suomalaisille veronmaksajille ja turvallisuusuhka kansalaisille. Jopa perussuomalaisten toiminta Rinteen hallitusohjelman käsittelyssä asian osalta oli mielestäni suoraan sanoen hampaatonta. Sipilän hallituksen aikana invaasio tapahtui ja Rinteen hallituksella ei ole keinoja asian ratkaisemiseksi eikä keinoja vastaisuuden varalle uuden invaasion torjumiseksi.

Suomeen ei olisi saanut päästää rikollisjärjestöjen ja Ruotsin valtion organisoimaa pakolaisaaltoa Tornion kautta vuonna 2015. Olen pyytänyt Suojelupoliisia selvittämään asiaa. Miksi Supo vaikenee? Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on maanpetos. Odotin perussuomalaisilta vahvempaan kannanottoa asiaan hallitusohjelman käsittelyssä, mutta sain pettyä raskaasti, koska perussuomalaisetkin olivat asian osalta mielestäni varsin vaisuja hallitusohjelman käsittelyssä. Vieraslajikeista puhuminen tässä yhteydessä oli mielestäni tarpeetonta, koska asialle on asiallisiakin perusteita. Suomen olisi pitänyt sulkea rajat ja palauttaa turvapaikkaturistit Eu-tuomioistuimen ja Dublinin päätösten mukaisesti.


Vuonna 2015 Suomeen saapui noin 32 000 turvapaikanhakijaa, joista kaksi kolmasosaa oli irakilaisia. Suomen väkilukuun suhteutettuna se vastaa Saksaan tullutta puolta miljoonaa turvapaikkahakemusta. Jokin siis veti irakilaisia juuri Suomeen.Tämän tekstin on tarkoitus tiivistää, mitä se jokin oli. Lopuksi pohditaan, voisivatko irakilaiset lähteä suurin joukoin Suomeen jatkossakin?Aluksi on kuitenkin hyvä kerrata syyt, jotka työnsivät ihmiset pois Irakista.Analyysi: Miksi 21 000 irakilaista haki turvapaikkaa juuri Suomesta? Tässä 6 syytäIrwin Goodman - Kusessa ollaan
Samuli Sibakoff - Tornion tapahtumat


Seinäjoen arabikevät traileri

Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa – 1/3 Taustaa


Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa – Ministereiden laskelmat
Kannattaa lukea Päivi Nergin kirja Tiukka Paikka. Siinä kerrotaan arvokkaita taustatietoja asian taustoista.

Petteri Orpo kieltäytyy rajatarkastuksista - Ruotsilla ja Tanskalla ne on


Schengen-sopimus

Dublin-sopimus


Euroopan unionin tuomioistuin on tuomioissaan päättänyt, että EU:n jäsenmaat voivat palauttaa toisen EU-maan kautta tulleet turvapaikanhakijat ensimmäiseen EU:hun tulomaahan.
Tuomioistuimen päätöksellä on merkittävät seuraamukset, sillä erityisesti vuoden 2015–2016 turvapaikkakriisin aikana Dublinin asetusta ei noudatettu, vaan turvapaikkahakemukset käsiteltiin yleensä vasta siinä maassa, mihin hakija halusi hakemuksensa jättää.Kyse on Dublin III -asetuksen tulkinnasta, jonka mukaan turvapaikanhakijan hakemus on käsiteltävä ensimmäisessä EU-maassa, johon hakija on saapunut.EU:n tuomioistuin vahvisti: Turvapaikanhakijat voidaan palauttaa ensimmäiseen EU-maahan


Antti Rinteen hallituksen ohjelma


Kansanedustajat äänestivät luottamuksen puolesta äänin 113–75. Äänestys päätti eduskunnan tiedonantokeskustelun, joka koski uuden hallituksen ohjelmaa. Suuri sali on käsitellyt aihetta tiistaina ja keskiviikkona.Epäluottamusta hallitukselle esittivät oppositiopuolueet, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavi ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Oppositiopuolueiden kritiikin kohteena olivat molempina päivinä hallituksen linjaamat verojen korotukset ja menojen lisäykset. Oppositio on moittinut ohjelman talouspoliittisia linjauksia löperöiksi ja työllisyystavoitteita epärealistisiksi.
Eduskunta antoi hallitukselle luottamuksensa äänin 113–75


Suomi on suomalaisten ikioma maa. Turvapaikkaturismi on lopetettava. Jos henkilöt tekevät töitä normaalilla palkalla ( ei alipalkattuna) eivätkä elä sosiaalituilla ja noudattavat Suomen lakeja, niin asia on OK, mutta muiden osalta on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia ja EU-tuomioistuimen päätöksiä ja palautettava ko. henkilöt viipymättä ilman jalkapantaa sinne mistä ne ovat tulleetkin. Suomi ei voi olla maailman sosiaalitoimisto. Suomella pitää olla selkeä ja uskottava suunnitelma uuden invaasion torjumiseksi ja kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Suomalaisten turvallisuuden kannalta on tärkeä suorittaa oikeus- ja poliisihallinnon uudistus. On perustettava perustuslakituomioistuin, mikä kaikissa muissa maissa jo on. Perustuslakituomioistuin
Lisäksi on perustettava Totuuskomissio 1990-luvun ja pankkikriisin selvittämiseksi, koska valtiopetoksen seurauksena ns. Koiviston konklaavin asiakirjat julistettiin salaiseksi, ja SSP-sopimus julistettiin 100 vuodeksi salaiseksi ja Aktiv Hansa-kauppa 25 vuodeksi salaiseksi. Asioiden salaamiselle ei minun mielestäni ole muuta syytä kuin rikollisten suojelu.

Oikeushallinon uudistukseen tulee kuulua nykyisenkaltaisen laillisuusvalvonnan lakkautus. Nykyisin laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista 6 promillea aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Minun käsitykseni ja kokemukseni mukaan nykyinen laillisuusvaltonta on kansalaisten pettämistä verovaroilla ja virkavastuulla. Laillisuusvalvojen laitonta ja osittain jopa rikollistakin toimintaa suojelevat kansanedustajat , joiden perustuslain mukaan pitää noudattaa lakia. Korkeimman oikeuden toiminta ei minun mielestäni eikä minun kokemukseni perusteella ole tästä maailmasta. Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia ja siksi se on lakkautettava tarpeettomana ja kansalaisten edun vastaisena laitoksena. Hallinto-oikeudet ovat minun mielestäni ja minun kokemukseni perusteella yhtä tarpeettomia kuin nunnan nännit ja paavin pallit. Hallinto-oikeudet voidaan lakkauttaa, koska hallinto-oikeudet toimivat vain julkisen sektorin pönkittäjänä kansalaisten edun vastaisesti. Suomi tarvitsee tehokkaan ja kolmiportaisen oikeusjärjestelmän. Käräjäoikeudet ja hovioikeudet sekä perustuslakituomioistuin. Poliisi- ja syyttäjälatos on puhdistettava kyvyttömistä ja rikollisista henkilöistä. Kansalaisten oikeusurva ja perusoikeudet oikeus-ja poliisiasioissa on taattava perustuslain edellyttämällä tavalla. Tämä on suuri urakka ja tehtävä uudelle oikeusministerille ja uudelle poliisiministerille ja Rinteen hallitukselle.

Kalajoki

Kalajoki Keskusvaraamo tarjoaa käyttöösi majoitusta ympäri vuoden, Kalajoen laajmmasta tasokkaiden mökkien ja loma-asuntojen valikoimasta. Välitämme yksityisten omistajien loma-asuntoja, huoneistoja ja mökkejä. Valikoimassamme on myös joukko hotellihuoneita.
Lähes kaikki 200 majoituskohdettamme sijaitsevat Kalajoen Hiekkasärkkien alueella kymmenen kilometrin säteellä. Majoituskapasiteettia on noin 1500 vuodepaikkaa.
KALAJOKI KESKUSVARAAMO -KAIKKI PALVELUT SAMASTA PAIKASTA

Taitelija Markku Hakolan taidenäyttely Tapion Tuvalla

Alueuutiset

Kyseessä on kaksi yhtiötä, jotka toimivat kahden kunnan alueella Kokkolan ulkopuolella. Niillä on osittain yhteisiä vastuuhenkilöitä.Yritysten edustajat ovat kiistäneet tahallisuuden. Yhtiöiden toiminta jatkuu yhä, ja korjaaviin toimiin on poliisin tietojen mukaan ryhdytty.Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että yritykset ovat johtaneet tuotantoon liittyviä jätevesiä ja yhdyskuntavesiä ojaan ja siitä edelleen luontoon ja jokeen ilman asianmukaista käsittelyä vuosien 2006–2018 ajan.Jätevesiä johdettu jokeen ilman käsittelyä yli 10 vuotta – kahta elintarvikealan yritystä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Keski-Pohjanmaalla

Kotimaan uutiset

Afganistanin ja Pakistanin rajaseutu luo otollisen alustan radikaaleille islamistisille liikkeille, eikä väkivallalle näy loppua. Rajaseutua hallitsevaa Taliban-liikettä kuitenkin demonisoidaan liikaa, arvioi ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki.
Ruohomäki on yksi syksyllä ilmestyvän terrorismia käsittelevän kirjan kirjoittajista. Hän pohtii kirjassa juuri levottomalle rajaseudulle pesiytyneiden jihadististen liikkeiden toimintaa.
Onko julkisia teloituksia järjestäneestä Talibanista tulossa sopuisa? Muutos on dramaattinen, sanoo asiantuntija

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen ulosoton uudistamiseksi. Esityksessä ulosottolaitos organisoitaisiin yksiportaiseksi. Uudistuksen tavoitteena on ulosottotoimen tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen oikeusturvaa vaarantamatta.
Hallitus ehdottaa ulosottotoimen organisoimista yhdeksi virastoksi
Erkin kommentti. Ulosottotoimintaa ei saa viedä parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle. Ulosottotoiminnan virheet on korjattava. Tulospalkkaus on ulosottokaaren vastainen menettely. Saamistodisteet on oltava kaikista ulosottotapauksista. Mielestäni yksityinen perintätoiminta on otettava tiukkaan valvontaan ja lopetettava rikollisuuden rajamailla oleva perintätoiminta.

Ulkomaan uutiset

SUOMEN tuoreella hallituksella on käsissään alati kuumempi kysymys: millä tavoin Suomi toimii kansalaistensa kanssa, jotka ovat lähteneet terroristijärjestö Isisin kalifaattiin ja jääneet sen romahdettua jumiin Syyriaan al-Holin aavikkoleirille?
Vankileirin kaltaisiin oloihin on suljettu noin 20 000 erimaalaista Isis-taistelijoiden omaista. Leiriä ylläpitää Syyrian autonominen kurdihallinto ja sitä vartioivat asemiehet. Yle on aiemmin uutisoinut, että paikalla olijoiden mukaan leirillä on 11 naista ja 33 lasta, jotka ovat Suomen kansalaisia.
Pitääkö Isis-leirin suomalaisia auttaa? Oikeustieteilijöiden mukaan vastaus on täysin selvä, terrorismitutkija varoittaa riskeistä
Erkin kommentti: Suomen on autettava omia kansalaisiaan, vaikka on syytä epäillä, että he ovat syyllistyneet rikoksiin. Heidän rikoksensa on tutkittava ja saatettava heidät rikoksentekomaan oikeuden tuomittaviksi. Maassa maan tavalla. Lapsen oikeuksia on kunnioitettava ja noudatettava suomalaiset lapset Suomeen. Kuka pystyy varmuudella sanomaan, että he ovat suomalaisia lapsia? On noudatettava kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut.

HS-analyysi: Ay-liikkeen työllisyystoimet eivät auta hallitusta tippaakaan, mutta vaihtoehto on Rinteelle vielä vaikeampi
Erkin kommentti: HS-analyysi on virheasiantuntijan analyysi. Analyysintekijän analyysi on kuin pyöränistuin eli päin takapuolta. Mielestäni työllisyyttä voidaan parantaa kouluttamalla nuoria (suomalaisia tai Suomeen sopeutuvia) ammattikouluissa suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Lisäksi lähialueyhteistyö tarjoaa runsaasti työpaikkoja ja turvallisuutta. Turvallisuuden kannalta se on tärkeämpää kuin valtion omaisuuden myynnistä saatujen rahojen lähettäminen Afrikkaan. Veronkierron ja veroparatiisien käytön estäminen tuo suomalaiselle yhteiskunnalle suuren tuloerän samoin kuin pakolaisasian järkevä hoito. Maahanmuuttokustannuksethan ovat 3,2 miljardia vuositasolla. Yritystukien ja verotukien järkevä leikkaus tuo yhteiskunnalle suuren tuloerän mikä voidaan käyttää koulutukseen ja lähialueyhteistyöhön. Lähialueyheistyöllä on varmistettava ympäristö- ja ilmastoasioiden hyvä hoito, mistä suomalaiset yritykset hyötyvät ja sitä kautta työllistävät kansalaisia. Lähialue yhteistyä lisää kaupankäyntiä ja matkailua. Suomalaisten on neuvoteltava poikkeuksia Venäjä-pakotteisiin, koska sillä tavalla lisätään työpaikkoja ja turvallisuutta suomalaisille.
--------------------------------------------------------------------------
Ministeriö myös perii takaisin Perussuomalaiset nuoret ry:lle tänä vuonna jo maksetun osuuden. Tämän vuoden yhteensä 115 000 euron suuruisesta avustuksesta on ehditty jo maksaa 57 500 euron suuruinen erä. Loput olisi ollut opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen mukaan määrä maksaa tämän vuoden kesäkuussa.

AVUSTUKSEN peruuttamisen syynä on se, että ministeriö katsoo järjestön rikkoneen nuorisolain tavoitteita.Perussuomalaisten nuorten virallisella Twitter-tilillä julkaistiin aikaisemmin keväällä kuva, jossa oli tummaihoinen perhe. Kuvan yhteydessä kehotettiin äänestämään EU-vaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”.Perussuomalaisten nuorten avustus perutaan tältä vuodelta, järjestö aikoo kuitenkin jatkaa toimintaansa
Erkin kommentti: Perussuomalaisissa nuorissa on minunkin mielestäni henkilöitä, jotka ovat väärässä puolueessa kuten puheenjohtaja Halla-aho asian ilmaisi. Olen kuitenkin sitä mieltä, että avustuksen epääminen oli enemmän poliittinen päätös. Mielestäni puolueelle olisi tullut antaa aikaa korjata asia ilman sanktioita. Jos korjaus ei olisi onnistunut niin sitten olisi voitu lakkauttaa avustuksen maksaminen. Nyt ministeriön päätös haiskahtaa pahasti poliittiselta päätökseltä, jota on vaikea hyväksyä. Kriteerit ja menettely avustuksen katkaisemiselle eivät ole minun mielestäni kestäviä ja hyväksyttäviä.  Epäilen ministeri Annika Saarikkoa ylimoitoitetusta poliittisesta vallan väärinäytöstä.Tämä tulee näkymään puolueiden välisissä suhteissa jatkossa erittäin haitallisena asiana. Todella ajattelematonta toimintaa ministeri Annika Saarikolta. Kyllä äänestäjät tämän huomaavat ja se näkyy jo seuraavissa gallupluvuissa.

Talousuutiset

Jokereiden uusi osaomistaja Norilsk Nickel Harjavalta Oy teki Suomessa 37,4 miljoonan euron tuloksen viime vuonna. Jokerit on puolestaan tehnyt viiden viime vuoden aikana tappiota yli 50 miljoonaa euroa.Jääkiekkoseura Jokerien omistaja- ja rahoituskuviot ovat olleet viime viikkoina kuuma puheenaihe Suomessa. Liikemies Harry Harkimo ja seuran muut omistajat myivät osuutensa jääkiekkolegenda Jari Kurrille.
Kurri oli hetken seuran ainoa omistaja. Norilsk Nickel Harjavalta Oy 40 prosenttia seuran osakkeista maanantaina. Kauppasummaa ei kerrottu. Jari Kurri jatkaa pääomistajana 60 prosentin osuudellaan.Norilsk Nickeliä osattiin odottaa tavalla tai toisella Jokerien taustalle jo seuran Kurrille myynnistä saakka. Venäläinen nikkelialan suurtekijä omistaa Norilsk Nickel Harjavalta Oy.Yrityselämän asiantuntija listaa outouksia Jokereiden ja venäläisfirman liitossa – ”Summa on aivan hurja lukema”

PÄÄMINISTERI Antti Rinne (sd) on esittänyt uutistoimisto Bloombergin mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille, että Erkki Liikanen ja Olli Rehn olisivat sopivia ehdokkaita Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi.
Kyse ei ole Suomen virallisesta ehdotuksesta, vaan pääministeri otti Liikasen ja Rehnin esille kysyttäessä sopivia ihmisiä tehtävään. Helsingin Sanomien tietojen mukaan puheenjohtaja Tusk on soittanut kaikille eurovaltioiden päämiehille tiedustellakseen heidän kantojaan nimitykseen.Euroopan keskuspankin nykyisen pääjohtaja Mario Draghin toimikausi päättyy lokakuun lopussa. Uuden pääjohtajan nimitystä käsitellään torstaina Brysselissä alkavassa EU:n johtajien huippukokouksessa.
Antti Rinne on väläyttänyt Erkki Liikasta tai Olli Rehniä Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi
Erkin kommentti: On hyvä jos joku suomalainen saa hyvän EU-viran. On syytä muistaa, että Erkki Liikanen oli Holkerin hallituksen valtionvarainministeri ja toiminta oli minun mielestäni kansan edun vastaista. Pitääkö Euroopan keskuspankin pääjohtajan olla eläkkellä oleva vanhus? Liikanen on 69-vuotias ja Rehn 57-vuotias. Kumpikaan savolainen ei ole minun suosikkejani.

Poliisihallitus, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja käräjäoikeusien laamannit esittävät, että tietyt mallittamisen hallintaan osin soveltuvat rikoslain kriminalisoinnit muutettaisiin asianomistajarikoksista viralliseen syytteen alaisiksi rikoksiksi silloin kun rikoksen kohteena on virkamies, työntekijä tai näiden läheinen, virkamiehen tai työntekijän työtehtäviin liittyvistä syistä.
Näin poliisi puuttuisi maalittamiseen: Ehdottaa uusia rikoksia yleisen syytteen alaisiksi
Erkin kommentti: minä olen tuonut blogeissani esille viranomaisten rikollisen toiminnan kuvien kera. Tämä on varmaan sitä maalittamista. Näyttää olevan juuri ne tahot vaatimassa asiaa rangaistavaksi, joita on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta: poliisihallitus, valtakunnansyyttäjävirasto ja käräjäoikeudet. Siis virkamiesrikollisuutta ja mileivaltaa lisää! Suuntaus on mielestäni väärä ja kansan edun vastainen.

Urheilu-uutiset

21-vuotias moukarinainen Krista Tervo laittoi ennätyskirjat uusiksi Jyväskylässä yleisurheilun GP-kisassa. Tervo lennätti moukaria viimeisellään 70,18 metriin. Tulos on uusi Suomen ennätys. Aiempi ennätys oli Mia Strömmerin vuoden 2001 maaliskuussa heittämä 69,63 metriä. Omaa ennätystään Tervo paransi 76 senttiä. Viime vuonna Tervo heitti moukaria 69,42 metriä Jyväskylässä.Krista Tervo laittoi yli 18 vuotta vanhan moukarinheiton Suomen ennätyksen uusiksi – 70 metriä rikki!

Jyväskylän GP-kilpailu huipentui upeasti naisten 100 metrin aitojen finaaliin.
Voiton kisassa vei Puolan Klaudia Siciarz ajalla 12,77. Toiseksi pinnisti Nooralotta Neziri, joka aitoi aivan Suomen ennätyksensä tuntumaan ajalla 12,82. Myötätuuli kuitenkin puhalsi finaalissa 2,3 metriä sekunnissa. Nezirin vuonna 2016 juoksema Suomen ennätys on 12,81.
Aiturilla oli allaan hyvä kenraalipäivä Jyväskylässä. Vaikka Nezirin valmentajakin uskoi suojattinsa alittavan 12,90 Jyväskylässä, oli jännitys silti valtava jo ennen ensimmäistä starttia.Neziri aitoi Suomen ennätyksen tuntumaan kovassa myötätuulessa – Hurske jäi kovalla ajalla vielä ilman MM-lippua

Taru Lahti-Liukkonen ja Anniina Parkkinen pääsevät rankingkolmosina elokuussa Moskovassa pelattaviin beach volleyn EM-kisoihin.
Tavoitteenamme on parantaa kahden vuoden takaista EM-kisojen viidettä sijaa ja ottaa Moskovasta mitali, Parkkinen sanoi Lentopalloliiton tiedotteessa.
Suomi saa kaksi paria beach volleyn EM-kisoihin, miehet jäivät varalle

Maailmalla tapahtuu

Laajassa tutkinnassa on kahdeksan epäiltyä, joista yksi kasvatti koirasusia Lopella.
Poliisi epäilee, että Suomeen on salakuljetettu susia Venäjältä. Epäilyjen mukaan susia on käytetty siitostoimintaan Kanta-Hämeessä sijainneella koirasusitilalla.
Helsingin poliisi on tutkinut susiin ja koirasusiin liittyvää laajaa rikoskokonaisuutta vuoden alusta lähtien. Jutussa on yhteensä kahdeksan epäiltyä. Pääepäilty on nainen, joka oli kasvattanut koirasusia ja pitänyt koirahoitolaa tilallaan Lopella.
Poliisi epäilee, että naisen tilalle salakuljetettiin marraskuussa 2017 ja toukokuussa 2018 neljä sutta Venäjältä. Poliisi teki tammikuussa kotietsinnän naisen tilalle sekä kahteen kohteeseen Karkkilassa ja Orimattilassa, joihin susia oli siirretty piiloon.
Poliisi epäilee: Nainen kasvatti koirasusia Lopella, neljä sutta salakuljetettiin Venäjältä – tältä eläimet näyttivät

Tulevaisuudessa länsinaapurissa pulitetaan kolme kruunua tavallisesta pussista ja 30 äyriä pikkupussista, jota käytetään esimerkiksi hedelmille. Normaalikokoisen muovipussin hinnaksi tulisi noin seitsemän kruunua eli tuplat nykyisestä.
Muutos on osa Ruotsin hallituksen vihreää verouudistusta. Sen uskotaan tuovan valtiolle jopa 2,9 miljardia kruunua verotuloina. SVT:n mukaan potti käytettäisiin työn verotuksen keventämiseen.
Ruotsi lätkäisee kovan veron muovipusseille – tulevaisuudessa hinta tuplasti kalliimpi

Yle Areena

Poliitikot, ekonomistit ja media ylistävät talouskasvua. Mutta onko jatkuva talouskasvu edes mahdollista ja mistä idea on syntynyt ja mitä tapahtuu jos kasvu loppuu?
Ulkolinja: Talouskasvun takaraja

Yhdeksäntenä päivänä elokuuta 2001 Izz al-din El-Masri räjäytti itsensä jerusalemilaisessa pizzeriassa ja vei mennessään kuolemaan 18 ihmistä. Ohjelmassa puhuvat pommi-iskun tekijän sukulaiset ja uhrit, jotka kysyvät miksi näin tapahtui. Ulkolinja etsii syitä siihen, miksi marttyyrikuolema Jerusalemissa houkuttaa palestiinalaisnuoria. Toimittaja Pertti Pesonen. (28.11.2001)
Kuolema Jerusalemissa

Youtube

Täysistunto 11.6.2019 persujen puheet - Perussuomalaiset

10 Strongest People on the Planet

20 BEAUTIFUL MOMENTS OF RESPECT IN SPORTS

10 Biggest Guard Dogs In The World

Mielipiteet

Vakavimpina suomalaisen yhteiskunnan kyberuhkina lähitulevaisuudessa voi pitää:
Laajalle kriittiseen infrastruktuuriin (erityisesti finanssialaan, terveydenhuoltoon ja energiatuotantoon ja -jakeluun kohdistuva kyberhyökkäys)
Laajamittainen datamanipulaatio
Massiviinen tietovuoto valtionhallinnon organisaatiossa tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisessä yrityksessä.
Vakavimmat kyberuhkat Suomelle

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle on kasaantumassa merkittävä määrä talous- ja rahaliitto EMU:n syventämiseen tähtääviä hankkeita. Euroalueen oma budjetti, yhteinen talletussuoja pankeille ja Euroopan vakausmekanismin eli kriisirahasto EVM:n uudistaminen ovat pitkin kevättä kaikessa hiljaisuudessa edenneet kansallisten ja EU-vaalien katveessa.
Yhteisvastuun ja yhteisen budjettirahoituksen lisäämisen innokkaimpia puolestapuhujia on Ranskan presidentti Macron, joka yltiöfederalistisia pyrkimyksiä mm. yhteisestä valtiovarainministeristä ja -ministeriöstä on muiden maiden toimesta hillitty. Yhtä kaikki esitykset mm. euroalueen budjetista tarkoittavat kahden nopeuden Eurooppaa ja EMU:n asettamista EU:n syventymiskehityksen tienraivaajaksi. Melko selvää on myös se, että nettomaksajamaana Suomella on uusia rahareikiä edessään.
Eurobudjetista uusi rahareikä?

Elinkeinoelämän edustajien pitäisi myöntää edes itselleen, että ongelma ei ole yhteisöverotus, vaan että ongelma on palkan verotus. Jos duunareille jäisi enemmän käteen, eikä tämän verojen lisäksi pitäisi elättää työttömyysmaksuilla työttömiä, paineet palkankorotuksiin olisivat pienemmät, mutta ostovoima suurempi. Enkä usko, että ne ammattiyhdistykset, joiden jäsenet ovat töissä yksityisissä yrityksissä, panisivat nekään hanttiin, kun tuota ryteikköä ryhdytään perkaamaan. Julkisen sektorin liitot tietenkin kirkuisivat naamat punaisina, koska jäsenistön palkat maksetaan juuri niillä yksityisen sektorin työntekijöiltä kerätyillä veroilla. Vastakkain ovat todellisuudessa siis yksityisen sektorin työntekijät ja verovaroista palkkansa saavat työntekijät ja heidän liittonsa. ”Puolueeton” Yleisradio on kiritiikittömästi verovaroilla elävien puolella. Eikä ihme, ovathan Yleisradion toimittajat veroelättejä.
Mikä tässä muka on vaikeaa?

Kotimaan matkailu

Kalajoki-valssi

Pekka Himanka - Muistojen Kalla

Top 10 Places You HAVE to Visit Before You Die

Top 10 Places to Visit in the South of France

Monaco travel guide

Musiikki

PAUL ANKA - DIANA HD

Paul Anka - You Are My Destiny (Live)

Tom Jones - Delilah 1968 (1973) (HQ Audio)

Lopukevennykset

Vantaan Koivuhaan ja Hyvinkään Kehäkujan Teboil-kauppias Raakel Hynninen on valittu vuoden bensiinikauppiaaksi 2019. Valinnan perusteluissa nousi esiin Hynnisen rohkeus puuttua sosiaalisessa mediassa koko kauppiaskuntaa ravistelevaan polttoainevarkausongelmaan pelkäämättä toimenpiteen mahdollisia seuraamuksia.Bensavarkauksia usein näkevän Hynnisen nimi oli esillä uutisissa viime syksynä, jolloin hän sai 4 400 euron sakon, koska hän julkaisi bensavarkaan kuvan huoltoaseman Facebook-sivuilla. Sakkojen lisäksi Hynninen joutui maksamaan 1 500 euron vahingonkorvaukset sekä 2 400 euroa bensavarkaudesta syytetyn oikeudenkäyntikuluja.
Bensavarkaita uhmannut kauppias tuomittiin sakkoihin ja vahingonkorvauksiin – palkittiin eilen vuoden parhaana
Erkin kommentti: Tämä on oikeusvaltio Suomi

GRANDPA BACKFLIP PRANK! HoomanTV

Kuntoilu

DUMBBELL ONLY TOTAL UPPER BODY (At Home Workout Beginner Friendly)

Weight Training : How to Build Biceps & Forearms

Dumbbell Workout for Beginners 13 Essential Exercises for Total Body Training

Liikunta ja terveys

Verenpaine 146/83, 58 pulssi , Paino 108,0 kg. Jumppa 0 /3130 min, kuntosali 0/ 3360 min, kävely 0/359 km , uinti 1100/20200 m, pyöräily 22 /1016 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti