sunnuntai 9. kesäkuuta 2019

SU 09.06.2019 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

tiedoksi ja toimenpiteitä varten Raahenseudun ulosottovirasto ja Oulun käräjäoikeus

Onnittelun ministeriksi valinnan johdosta sekä RKP:n puheenjohtajuudesta. Teidän vastuullanne on nyt nin ulosttotoiminta kuin oikeuslaitoksen toiminta. Minulla on Suomen perustuslain suoma omaisuuden suoja. Siitä huolimatta ulosottoviranomaiset ovat ulosmittanneet omaisuuttani yli 24 vuoden ajan olemattoman saatavan perusteella. Ulosottoviranomaisen on esitettävä ulosottokaaren 4 luvun 6 §;n mukaan hakemukseen on liitettävä saamistodistus. Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, johon ulosottoperusteessa määrätty maksuvelvollisuus perustuu, on liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Jos täytäntöönpanon luotettavuus sitä edellyttää tai jos velallinen sitä pyytää, ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa myös tavallinen velkakirja. Ulosottomies voi toimittaa täytäntöönpanon, vaikka tavallinen velkakirja on kadonnut tai sitä ei ole muusta syystä mahdollista liittää hakemukseen. Velallista on tällöin kuultava ennen täytäntöönpanoa.
Kun maksuvelvollisuus on täytetty, ulosottomiehen hallussa oleva saamistodiste jää ulosottomiehen haltuun, jollei velallinen pyydä sitä itselleen. Jos tavallinen velkakirja on jätetty hakijan haltuun, hakijan on toimitettava se velalliselle, kun velkakirjan määrä on suoritettu. Ulosottomies saa tarvittaessa lykätä tilitystä, kunnes velkakirja on toimitettu.

Olen pyytänyt ulosottoviranomaisilta tuota ensimmäisen ulosottoni saamistodistusta alkuperäisenä kappaleena. Ulosottoviranomainen ei ole tähän päivään mennessä pystynyt sitä minulle toimittamaan. Olen haastanut ulosottoviranomaiset Oulun käräjäoikeuteen, koska pystyn todistamaan että kaikki ulosottoni ovat syntyneet rikosten avulla.Valitettavasti Oulun käräjäoikeus ei ole suostnut ilmoittamaan milloin asian oikeuskäsittely on. Minä katson, että Suomen valtion viranomaisten rikokset eivät voi vanhentua, koska ulosotto on voimassa. Ei ole mahdollista, että rikokset vanhenevat ja rikoksilla aikaansaadut ulosotot jäävät voimaan.

Minä toivon, että Te oikeusministerinä toimitte niin, että ulosottoviranomaiset lopettava ulosoton siihen asti kunnes he pystyvät toimittamaan minulle alkuperäisen saamistodistuksen ja minulla pitää olla mahdoliisuus todistaa tarvittaessa kärjäoikeudessa, että ulosotto perustuu Ylivieskan käräjäoikeuden virheelliseen toimintaan ja rikosliigan toimintaan, jonka jäsenistä osa tunnustanut rikoksensa ja yksi päärikollisista on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa. Minä katson, että Ylivieskan käräjäoikeuden liittäminen Oulun käräjäoikeuteen mahdollistaa ja velvoittaa Oulun käräjäoikeutta niin, että se oma-aloitteisesti ja omaitoimisesti toimii niin, että kaikki minua ja yritystoiimintaani vastaan tehdyt eri oikeusasteiden tuomiot puretaan korkeimmassa oikeussa. Vastuu on niillä, jotka ovat väärät tuomiot aiheuttaneet eli nykyisin Oulun käräjäoikeus, johon Ylivieskan käräjäoikeus on liitetty. Vaadin, että Te toimitte niin, että Suomen viranomaiset toimivat lain ja oikeuden mukaisesti niin, että oikeus toteutuu. Ulosotto keskeytetään ja Oulun käräjäoikeus toimii niin, että korkein oikeus voi purkaa kaikki tuomioni sekä Suomen valtio korvaa valtavat taloudelliset tappioni ja mittamattomat henkiset kärsimykseni. Kysymys on ihmisoikeusrikoksista. Viranomaisten on toimittava ilman aiheetonta viivytystä

Kalajoki 09.06.2019

Erkki Aho
044-3025948
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti