lauantai 29. kesäkuuta 2019

LA 29.06.2019 Finland is not a rule of law. - Suomi ei ole oikeusvaltio.
President of European Komission
Dear Sir

I hope that You are interested about the Finnish economic crisis of the 1990´s. The economic experiences of Finland in the second half of 1980`s and through 1990`s have been dramatic.
The matter of “massacre” in Finland In early 1990’s was a result of government’s “Steady Markka” policy. Finland went through a period of great economic depression. This policy was the cause of unemployment for over 500,000 Finnish citizens. In addition the policy resulted in over 280,000 people being burdened with debts far greater than their incomes and approximately 60,000 productive and viable companies ceased to exist. According to the statistics published by the Stakes over 11,500 suicides were committed during that period.
The “Steady Markka” policy was an official government program adopted by both Harri Holkeri’s and Esko Aho’s cabinets. During the “Steady Markka” policy a lot of money was made available for market manipulation and unfortunately the society allowed it to happen. People responsible for safeguarding and especially the office of “Rahoitustarkastus” (government’s department responsible for financial markets) simply failed to take appropriate action. There are a lot of guilty parties for this period of great depression in various organizations including “Suomen Pankki” (Bank of Finland) and “Pankkitarkastusvirasto” (the office responsible for regulating Finland’s banking industry). Finland’s depression of 1990’s was a result of poor choices made by the political and economical policy makers.
I have been fighting for justice against the Finnish government for over 24 years, after having been one of victims of Arsenal Oy’s betrayal. At the time of sale, I was not made aware of secured assets of 48 million and as a result I have suffered tremendous financial losses (at the present my personal claim against Finnish government is Euro 171 million) and great deal of mental anguish and suffering. Finnish Police is refusing to investigate, the prosecutor is refusing to prosecute and legal courts do not see anything illegal in the actions of related parties. The Courts make knowingly wrong decisions. In my legal battles the prosecutor has always been Sulo Heiskari. I have suffered from multiple wrong decisions from various Courts, which I have been forced to bear. But according to the statistics published by the /Stakes/, 11,500 victims did not have the strength to continue fighting the criminal actions of the government of Finland and decided that the suicide was their only option.
You can find more information about the economic crises in Finnish language from http://www.blogger.com/profile/00295090684102203500
pankkikriisi and oikeuslaitos ja poliisi
Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
Finland
044-3025948
email e.ahoky@kotinet.com

Arvoisat ministerit – pääministeri Antti Rinne, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

Te korostatte oikeusvaltioperiaatetta. Niin minäkin. Teitä sitoo perustuslaki ja ministerinvala.

Perustuslaki 29 §
Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Ministerin juhlallinen vala vannotaan seuraavan kaavan mukaan: ”Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä ministerin tehtävässäni noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Minä N.N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa ratkaisuissani tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja toimin Jumalan ja Suomen valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta.”

Ministerin juhlallinen vakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan: ”Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä ministerin tehtävässäni noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa ratkaisuissani tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja toimin Suomen valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena ilman kavaluutta ja juonia, kunniani ja omantuntoni kautta.”

Tälläinen on oikeusvaltio Suomi
Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

ja näin se kohtelee kansalaisiaan
Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Te vastaatte oikeusvaltio Suomen toiminnasta. Miksi minulta on viety perus- ja ihmisoikeudet?

21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Oikeus työhön ja elinkeinovapaus
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.
Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Kalajoella 29.06.2019

Erkki Aho

nimeni on Erkki Aho

Jakelu Suomen ao.ministerit sekä Ruotsin, Viron, Saksan ja Ranskan televisiot

Kalajoki

Vesiliukumäkeä pitkin kiitää rengas, jonka kyydissä on kaksi aikuista. Vauhti kasvaa liian kovaksi, sillä aikuisilla on liian paljon painoa. Liukumäen loppuosassa on ylämäki, jonka tarkoitus on hiljentää vauhtia ennen veteen tuloa. Renkaan vauhti on kuitenkin niin kova, että ylämäkeen tullessaan he lentävät renkaan kyydistä ja iskeytyvät mäkeen.
Törttöilevä aikuinen on vesipuistojen vaarallisin vieras – onnettomuuksia sattuu, kun vesiliukumäkien painorajoituksista ei piitata

Alueuutiset

Oulaisissa Kettuperkkiön peltoaukealla Piipsjärvellä on nostettu ilmeisesti kuluneella viikolla heinää seipäälle. Monelle perinteinen näky nostattaa mieliin lapsuusmuistot ja heinäntekoajat.Vanhoja perinteisiä heinäseipäitä näkee nykyään enää harvemmin ja tavallisesti niitä näkee muutaman ryppäissä. Kettuperkkiön peltoaukella heinäseipäitä on tehty koko pellolle.Oulaisissa ohikulkijoita ilostuttaa nykyään harvemmin nähty maisema: heinäseipäät tuovat monen mieleen nostalgisia lapsuusmuistoja

Kotimaan uutiset

Lapin käräjäoikeus on vapauttanut virkarikoksista epäillyt Kittilän kuntapäättäjät syytteistä. Käräjäoikeus hylkäsi 27 kuntapäättäjää ja yhtä muuta henkilöä vastaan nostetut syytteet törkeästä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja työturvallisuusrikoksesta laajalti huomiota saaneessa oikeusjutussa.
Käräjäoikeuden tuomion perusteella valtio määrätään korvaamaan syytettyjen kuntapäättäjien ja tilapäisen valiokunnan sihteerin oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 770 000 eurolla.
Kittilän kunnanhallituksen entinen puheenjohtaja ja jutun keskiössä ollut Timo Kurula (kesk.) kertoo olevansa "hyvin huojentunut" päätöksestä.
Kittilän vuosia kestänyt virkarikosjuttu on Suomen kuntakentässä ainutlaatuinen – Katso tästä, miten tapahtumat ovat kehittyneet

Kittilän kuntapäättäjille vapauttava tuomio ainutlaatuisessa virkarikosoikeudenkäynnissä – kaikkien 28:n syytteet hylättiin

Suomi aikoo ottaa vastaan Välimereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita. Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan tänään perjantaina, että Sea Watch 3 -alukselta voidaan ottaa vastaan enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa.
Alus on Italialle kuuluvan Lampedusan saaren satamassa, eikä Italian hallitus päästä sillä olevia siirtolaisia maihin. Euroopan komissio on pyytänyt jäsenmaita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita, jotka on pelastettu alukselle Libyan rannikolta. Laivalla on kaikkiaan 40 siirtolaista.Uuden hallituksen linjaus: Suomi ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Italian torjumalta pelastusalukselta

Miesparka tarvitsee vähän aikaa. Eihän hän heti voi olla täydessä terässä”, sanoo italialaisen Avvenire-lehden toimittaja Giovanni Maria Del Re. Halmai kiittelee myös eurooppaministeri Tytti Tuppuraista (sd), joka sanoi keskiviikkona illallistilaisuudessa, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on Suomen puheenjohtajakauden ytimessä.
Hassu suomalainen” Antti Rinne keräsi kiitosta kansainvälisiltä toimittajilta, vaikka piti melko huonon puheen: ”Miesparka tarvitsee vähän aikaa”

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Hallitus päätti tänään perjantaina, että Suomi ottaa vastaan Italian hallituksen torjumalta Sea Watch 3 -alukselta vastaan kahdeksan turvapaikanhakijaa. Kyseessä on uuden hallituksen linjanmuutos pakolaispolitiikkaan, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo Ylelle. Euroopan komissio on esittänyt tällaisen pyynnön eri jäsenvaltioilleen, ja Suomi EU:n tulevana puheenjohtajamaana kantaa hieman enemmän vastuuta, Ohisalo kertoo.
Kyse on totta kai myös ihmisoikeuksista. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi neuvottelee puheenjohtajakaudellaan yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkapolitiikasta. Valitettavasti se keskustelu on tällä hetkellä harvinaisen jumissa, ja sen takia joudutaan valitettavasti päätymään tällaisiin yksittäisiin nopeisiin ratkaisuihin. Asian ei lainkaan pitäisi olla näin.Ohisalon mukaan on ymmärrettävää, etteivät Välimeren valtiot voi yksin kantaa vastuuta kaikista Eurooppaan pakenevista ihmisistä. – Tällaisessa tilanteessa nousee esiin yhteinen eurooppalainen vastuu ja solidaarisuus. Tässä me näytämme nyt omalla esimerkillämme tietä.Sisäministeri Ohisalo Suomen päätöksestä ottaa vastaan Italian torjumia turvapaikanhakijoita: Pakolaispolitiikan linja on muuttunut

Ympäristörealistin käsikirja

Lain vaatima jätevesiremontti on edelleen tekemättä hurjalta määrältä kesämökkejä ja asuinrakennuksia. Aikaa remonttien tekemiseen on enää lokakuun loppuun.
Suomen ympäristökeskuksen laatiman uusimman laskelman mukaan eniten jätevesijärjestelmien korjaustarpeita on suosituilla kesämökkiseuduilla, kuten Etelä-Savossa (10 300 huvilaa ja asuinrakennusta) ja Pirkanmaalla (9900).
Se ei ole näkynyt lupahakemusten määrässä. Valtavaa ruuhkaa ei ole ollut. Soittoja on tullut ja tulee, mutta kyselijät ovat enimmäkseen heitä, joiden ei tarvitse tehdä mitään, kuten kantovesitalouksia, sanoo suositun pirkanmaalaisen mökkikunnan Kangasalan ympäristötarkastaja Heini Tanskanen.
Kello tikittää: jätevesiremonti tekemättä 114 000:lta – katso kartasta tilanne seudullasi

Ulkomaan uutiset

Ranskassa on mitattu tänään maan mittaushistorian korkein lämpötila.
CNN kertoo, että Ranskan ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä-Ranskassa sijaitsevassa Villevieillessä mitattiin 45,1 astetta hieman ennen kello kolmea perjantaina iltapäivällä.
Aiempi lämpöennätys rikkoitui yhdellä asteella. Ranskan aiempi ennätys oli 44,1 astetta ja se oli mitattu elokuussa vuonna 2003.Ranskassa oli tänään kuumempaa kuin koskaan ennen – mittaushistorian korkein lämpötila on nyt 45,1 astetta

Hymyjä ei juuri väläytelty puolin tai toisin, kun Britannian pääministeri Theresa May ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtasivat G20-maiden kokouksen yhteydessä Japanin Osakassa.Mayn mukaan Britannian ja Venäjän suhteet eivät voi palautua ennalleen ennen kuin Venäjä lopettaa "vastuuttoman ja horjuttavan" toiminnan.Mayn tiedottaja kertoi, että pääministeri oli viitannut Venäjän vihamieliseen sekaantumiseen toisten maiden asioihin, disinformaatioon ja kyberhyökkäyksiin.Ensimmäinen kohtaaminen hermomyrkkyiskun jälkeen – yhteiskuva paljastaa Putinin ja Mayn jäiset välit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat sopineet jatkavansa sakkaavia kauppaneuvotteluitaan, kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua.
Kiinan mukaan Yhdysvallat on lisäksi suostunut siihen, ettei se enää aseta uusia tullimaksuja.
CNN:n mukaan uutistoimisto kertoo, että Kiina ja Yhdysvallat sopivat jatkavansa kauppaneuvotteluita, jotka perustuvat yhdenvertaisuudelle ja molemminpuoliselle kunnioitukselle.
Trump ja Xi keskustelivat aiemmin tänään noin tunnin kestäneessä tapaamisessa. Trump ja Xi tapasivat G20-maiden kokouksessa Japanissa.Kiinan uutistoimisto: Trump ja presidentti Xi sopuun kauppaneuvotteluiden jatkamisesta

Talousuutiset

Suomen maatalous on syvässä kriisissä. Tilojen kannattavuus on heikentynyt niin, että keskimäärin tuotanto on tappiollista niin viljan viljelyssä, lypsykarjataloudessa, lihantuotannossa, siipikarjataloudessa kuin kasvihuoneviljelyssäkin.
Joka tuotantosuunnasta löytyy toki kannattaviakin maatalousyrityksiä. Yleensä nuo poikkeukset ovat suuria tiloja, sanoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuspäällikkö Arto Latukka. Luonnonvarakeskus laatii ennusteita maatalouden rakennemuutoksista. Ennusteet pohjautuvat yksittäisten tilojen kannattavuuskirjanpitotietoihin ja maatilarekisterin dataan.
Jopa 1100 lypsykarjatilaa lopettaa vuoteen 2020 mennessä – Heikot sadot, tappiot ja uupumus kaatavat maatiloja

Rakennusyhtiö Skanska rakentaa ydinjäteyhtiö Posivalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen Eurajoen Olkiluotoon. Sopimuksen arvo on Skanskalle noin 45 miljoonaa euroa.Posiva julkisti tiistaina ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan yhteensä noin 500 miljoonan euron jätti-investoinnin.Skanska on toteuttanut aikaisemmin Olkiluodon alueella lukuisia ydinvoimaprojekteja.Kapselointilaitoksen on suunniteltu valmistuvan kesällä 2022. Laitos on kooltaan noin 11 500 kerrosneliömetriä. Siihen tulee betonirakenteita noin 16 000 kuutiota.
Rakennus on kokonaistilavuudeltaan suunnilleen samankokoinen kuin esimerkiksi Turun linna, kuvailee Skanskan Satakunnan tulosyksikön johtaja Kari Sundelin.
Posiva aloittaa omistajiensa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoituksen 2020-luvulla.Skanska rakentaa Posivalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen – "Turun linnan kokoinen rakennus"

Metsäyhtiö Stora Enso suunnittelee sulkevansa sahansa Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Suunnitelma johtaisi toteutuessaan enintään 85 työpaikan vähenemiseen, ja Kiteen saha suljettaisiin vaiheittain tämän vuoden loppuun mennessä.Samalla yhtiön tarkoituksena on keskittää ja lisätä kuusitavaran tuotantoa Varkaudessa Pohjois-Savossa.Varkauteen syntyisi kuusta jatkojalostava yksikkö, joka tuottaa jatkojalostettua sahatavaraa ja LVL-viilupuuta. Siellä henkilökunta vahvistuisi 20 henkilötyövuodella.Stora Enso suunnittelee sahan sulkemista Kiteellä tänä vuonna – tuotanto keskitettäisiin Varkauteen

Urheilu-uutiset

Mira Potkonen oli varmistanut Suomelle jo aiemmin ensimmäisen mitalin Minskissä käytävistä Euroopan kisoista. Suomalainen kohtasi perjantaina 60–kiloisten välierässä moninkertaisen arvokisamitalistin Anastasia Beljakovan. Tasainen avauserä kääntyi Potkoselle, kun venäläinen sai erän lopulla varoituksen lyötyään siniasuista suomalaista takaraivoon.Potkonen oli vahvimmillaan toisessa erässä, jossa oli selvästi aktiivisempi ja tarkempi Beljakovaa, joka joutui kerran hakemaan vauhtia jopa polviltaan.Viimeisessä erässä Potkonen hallitsi keskikehää, teki tarvittavan, eikä päästänyt vastustajaa missään vaiheessa takaa-ajoon.Mira Potkonen upeasti finaaliin Euroopan kisoissa

Megan Rapinoen kaksi maalia johdattivat USA:n naisten jalkapallon MM-kisoissa välieriin.
Yhdysvallat voitti Ranskan Pariisissa maalein 2–1 ja eteni MM-välieriin. Joukkueen molemmat maalit iski 33-vuotias tähtipelaaja Megan Rapinoe. Ranskan kiri jäi vajaaksi – Rapinoen kaksi maalia veivät USA:n MM-välierään

Maailmalla tapahtuu

Asiasta sopivat G20-maiden kokoukseen Japanin Osakassa osallistuvat EU-maiden päämiehet perjantaina iltapäivällä. Welt: Manfred Weberistä ei tule EU-komission puheenjohtajaa

Kiinalaisen Juneyao Airlinesin matkustajakone laskeutuu Helsinki-Vantaan kentälle puolitoista tuntia etuajassa. Koneen matkustajista valtaosa jatkaa Euroopan lennoille.
Olen läpikulkumatkalla, mutta ennen jatkolentoa ehdin käymään tutustumassa Helsinkiin, sanoo ensilennolla Shanghaista tullut Shij Ze Xu.Juuri tällaisten matkustajien varaan Juneyao laskee reitin suosion perustuvan.Helsinki-Vantaasta tulee meille erittäin tärkeä solmukohta, sen kautta matkustajat voivat jatkaa edelleen Eurooppaan, sanoo Juneyao Groupin hallituksen puheenjohtaja Wang Junjin.Kiinalaisten lentoyhtiöiden Euroopan valloitus on täydessä käynnissä – "Helsinki-Vantaasta tulee meille erittäin tärkeä solmukohta"

Trump speaks with Putin at G20 summit in Osaka, Japan

Trump meets with China's President Xi for high stakes trade talk

Yle Areena

Saudi-Arabia rakennuttaa moskeijoita ympäri maailmaa levittämään wahhabismia, radikaalia islamin tulkintaa. Maa osallistui myös Bosnian sotaan ja rahoittaa Syyrian ja Jemenin sotaa. Kuningashuoneen liberaalina pidetty prinssi Mohammed bin Salman muuttaa Saudi-Arabiaa, mutta mihin suuntaan? T: BBC.
Ulkolinja: Saudi-Arabian kahdet kasvot

Maahanmuuttovastaisuus on nostanut oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle-puolueen kannatusta. Repiikö populistipuolueen kannatuksen nousu Saksan hajalle? Ohjaus Minna Pye. Ulkolinja: Kamppailu Saksasta

Youtube

Ympäristörealistin käsikirja - minidokumentti

Jussi Halla-aho ja Petteri Orpo kurittavat Sanna Maria ja Antti Kaikkosta faktoilla

Oppositiossa vihreille riitti, että puhuttiin kauniisti - nyt pitäisi tehdä päätöksiä

KorkkiTV: Kunhan nyt edes pysyisi unioni kasassa

Urho Kaleva Kekkonen külaskäigul Eestis (1964)

UKK Kekkonen SAK

Urho Kekkosen puhe Paasikiven patsaan paljastustilaisuudessa

Mielipiteet

Poliitikot puhuvat mielellään koulutuksesta. Yleensä mielipide on se, että koulutukseen tulisi käyttää enemmän rahaa tai aikaa. Samaan aikaan yritykset valittavat, että koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi saatavilla. Toiveet ja ratkaisut eivät kohtaa niin kuin pitäisi.
Olisiko mahdollista, että nopeasti muuttuvassa maailmassa ja työelämässä yhdistettäisiin työssäkäynti ja elinikäinen koulutus sen sijaan, että nämä pyritään erottamaan? Tarvitsemme kulttuurinmuutoksen: kouluttautuminen ja osaamisen päivittäminen pitäisi ymmärtää keskeiseksi osaksi tulevaisuuden työntekoa.
Taitoa tarpeen mukaan

Pääministeri Rinteen hallitus kaavailee SDP:n vaalilupauksen ”vappusatasen” lunastamiseksi työeläkkeiden leikkaamista. Sairaanhoitajien ja opettajien työllään ansaitseminen eläkkeiden leikkaamisselvitykset on tyrmättävä alkuunsa. Ahkerien suomalaisten on voitava luottaa, että heidän työllään ansaitsemiaan eläkkeitä ei käytetä vaalilupauksien rahoittamiseen. Rinteen hallituksen työeläkkeiden leikkauskaavailut tyrmättävä

Digitalisaatio tuo mukanaan paljon hyvää, mutta samalla on tunnistettava Suomen kaltaisen digitalisoituneen yhteiskunnan haavoittuvuudet uhkakuvineen – ja osattava oikealla tavalla varautua niihin. Teknologian kehittyminen tuo yhä uusia kyvykkäitä toimijoita turvallisuuden ja sodankäynnin areenoille. Vihamielisten toimijoiden joukon voi arvioida monipuolistuvan. Uhkaajien listaus laajenee valtioista terroristeihin, poliittisiin ja taloudellisiin vakoojiin, rikollisiin, yrityksiin, aktivisteihin, löyhiin aatteellisiin yhteenliittymiin ja yksilöihin. Tulevaisuudessa joudutaan huomioimaan suurempi joukko arvaamattomasti käyttäytyviä tahoja.
Vakavimmat kyberuhkat Suomelle

Muutama perusmuuttuja on toisenlainen kuin vuosikymmeniä sitten. Yksi näistä on teknologian, eikä vain aseteknologian, kehitys, joka on muuttamassa sodankäynnin ja siinä menestymisen luonnetta ja perusteita. Toinen on muutaman suuren kehitysmaan nousu merkittäviksi ydinaseiden omistajiksi ja niitä käyttämään kykeneviksi mahdeiksi. Kolmas, kahdesta edellisestä osittain riippuva tekijä on suurvaltojen yleinen voimasuhteiden ja kilpailuasetelmien muuttuminen. Ydinaseiden omistaminen on niiden antaman sotilaallisen toimintakyvyn ja turvan ohella myös symbolinen, statuskysymys, eikä toisen maailmansodan päättyessä vallinnut nokkimisjärjestys ole enää pitkään aikaan kaikille kelvannut. Perverssiä kyllä, vielä neljäskin tekijä vaikuttaa asiaan: kun ydinaseita ei ole kertaankaan vuoden 1945 jälkeen käytetty, ei tarkoituksella eikä vahingossa, on välinpitämättömyys ja tietämättömyys niihin liittyvistä vaaroista kasvanut siihen määrään, että – ainakin joidenkin asiantuntijoiden mukaan – tarvittaisiin jokin aivan hirveä ydinasekatastrofi, jotta yleinen mielipide antaisi riittävän potkun niitä koskevien rajoitteiden uudelleen neuvottelemiseen. Kansainvälinen järjestys rakoilee myös ydinaseiden kohdalta

Kotimaan matkailu

Kalajoki hiekkasärkät, Kalajoki Finland - drone 4K -

Kalajoen hiekat, Finland - drone -

How beautiful @ Kalajoen hiekkasärkät

Kalajoen Hiekkasärkät

Ulkomaan matkailu

Latvia Vacation Travel Video Guide

14 Things to do in Riga Latvia | The ultimate travel guide

TOP 10: Things To Do In Riga

Musiikki

Rauli Badding Somerjoki -Paratiisi

Rauli Badding Somerjoki - Tähdet, Tähdet

Rauli Badding - Laivat

Loppukevennykset

Spede show - Päältäkyselijät

Matti Näsä - myymälävaras

Kummeli - Pikku Henry - Vääpeli

Kuntoilu

FULL BODY CARDIO STRENGTH HIIT WORKOUT (No Equipment 10 Min)

FULL BODY FAT BURN HIIT WORKOUT (At Home No Equipment)

LOVE HANDLE Workout BURN BELLY FAT! (At Home No Equipment)

Liikunta ja terveys

Verenpaine 139/92, 58 pulssi , Paino 107,4 kg. Jumppa 10 /3320 min, kuntosali 90/ 3540 min, kävely 3/368 km , uinti 0/23300 m, pyöräily 2 /1152 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti