torstai 28. maaliskuuta 2019

TO 28.03.2019 Se älähtää johon kalikka kalahtaaPresidentti Sauli Niinistö vaatii yhdessä puoluejohtajien kanssa, että vaalirauha on turvattava. Uhkailu tai väkivalta sanoissa tai teoissa eivät presidentin mielestä kuulu suomalaiselle vaalikentälle, Niinistö kirjoittaa presidentin kanslian verkkosivuilla julkaistussa blogissaan.

STT:n tietojen mukaan presidentti oli asiassa aloitteellinen. Niinistö sanoo keskustelleensa jo syksyllä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa siitä, miten tulevissa eduskuntavaaleissa vältettäisiin paitsi ulkopuolinen vaikuttaminen myös vaalitunnelman ylikuumeneminen.Niinistö kertoo nyt jatkaneensa samaa keskustelua kaikkien puheenjohtajien kanssa viimeaikaisten tapahtumien vuoksi.
Presidentti Niinistö yhdessä puoluejohtajien kanssa: Vaalirauha on turvattava
Valtiopetos on tosiasia
Sipilän mukaan poliittiset päättäjät ovat anteeksipyynnön velkaa monen yrittäjän kärsimyksistä.–Voin tehdä sen tässä nyt, sanoo Sipilä HS:lle.
Yrittäjätaustainen Sipilä sanoo, että hänkin olisi saattanut ajautua konkurssiin valuuttalainojen takia, ellei hänen yrityksellään olisi ollut ulkomaankauppaa.
Parinkymmenen vuoden takaisessa lamassa ja konkurssiaallossa kaatui runsaasti yrityksiä. Laman taustalla on jälkikäteen arvioitu olleen sarja virheellisiä tai huonosti ajoitettuja päätöksiä.Lamasta kärsivät lisäksi muun muassa lainojen takaajat, kovaonniset asunnonvaihtajat ja työpaikkansa menettäneet. Sipilä arvioi, että laman uhreista vaikeneminen on rapauttanut poliitikkojen ja politiikan mainetta. Hänestä tästä kielii äänestysprosentti, joka on matala muihin Pohjoismaihin verrattuna.
HS: Juha Sipilä pyytää anteeksi 1990-luvun laman uhreilta
Erkin kommentti: Valtiopetos ei vanhene koskaan. 60 000 yritystä poistettiin markkinoilta. Yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi. Yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui. 16000 yrittäjää teki itsemurhan. Kysymys on kansanmurhasta ja omaisuudenryöstöstä. Se ei anteeksipyynnöllä korjaudu, vaan Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Todelliset syylliset on saatava taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen. Nyt on tekojen aika.


Koiviston konklaavi

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi


Oikesuministeri Antti Häkänen laiminlyö virkavelvollisuutensa kun ei ryhdy toimenpiteisiin valtiopetoksen ja 1990-luvun laman sekä pankkikriisin rikosten johdosta. Katson, että oikeusministeri Antti Häkkänen käyttää virka-asemaansa törkeästi väärin.

Ns. pankkikriisi puhuttaa eduskuntaa

Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö vievät Suomen euroon ilman kansanäänestystä 1998


Ministeri Kai Mykkänen toimii minun oikeustajuni mukaan vastoin lakia ja ministerivalaa ja laiminlyö virkavelvollisuutensa sekä käyttää virka-asemaan törkeästi väärin kun ei puutu valtiopetokseen, 1990-luvun laman ja pankkikriisin asioihin. Valtipetos ei vanhen koskaan. Mielestäni MOT-ohjelma osoittaa minkälainen ketku ministeri Kai Mykkänen on.

Ministerien ja järjestöeliitin seminaarikaruselli pyörii ja ay-väen soppatykki porisee. Kansalainen ei vieläkään saa tarkkaa tietoa siitä, kuka tukee ketä ja miten. MOT penkoi vaalirahalain porsaanreikiä.
Vaalirahaa ja salarahaa

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, koska poliittiset päättäjät haluavat suojella rikoksiaan eivätkä he halua, että kansalaiset Suomessa saavat oikeutta. Muissa maissa on on perustuslakituomioistuin.
 • Suomen perustuslain 1 §:n mukaanvaltiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. 
 • Perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettavatarkoin lakia
 • Perustuslain 3 §:n mukaan tuomivaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. 
 • Perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä.
 • Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella onoikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen. 
 • Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu.
 • Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus työhön ja elinkeinovapauteen. 
 • Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan.
 • Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksiasianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
 • Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on perusoikeuksien jaihmisoikeuksien toteutuminen.

Ns. Koiviston konklaavin 6.5.1992 jälkeen kansalaisten usko Suomen oikeuslaitoksen toimintaan alkoi horjumaan. Koiviston konklaavisssa tasavallan presidentti ohjeisti ylempien oikeusasteiden tuomareita ja tämä ohjeistus näkyi tuomioistuinten toiminnassa. Asiasta on valmistunut useita väitöskirjoja. Tasavallan presidentillä ei ole lainmukaista oikeutta puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Vaasan hovioikeuden eläkkeelle jäänyt presidentti Erkki Rintala totesi haastattelussaan Ilkka-lehdessä 12.6.1998, että ”kuilu kansan ja oikeuslaitoksen välillä kasvaa”. Rintalanmukaan Suomi on oikeuvaltioiden takarivissä yhdessä Puolan ja Italian kanssa.
Usko oikeuslaitoksen ja laillisuusvalvonnan toimintaan horjuu

Transparency Internationalin selvityksen mukaan Suomen oikeuslaitos on maailman neljänneksi epäluotettavin. Se kuuluu samaan viiteryhmään Perun, Kamerunin ja Indonesian kanssa.
Koiviston konklaaviin osallistunut entinen Vaasan Hovioikeuden presidentti Erkki Rintala arvosteli kovin sanoin oikeuslaitosta Ilkka-lehden haastattelussa kesäkuussa 1998. Hänen mukaansa Suomi seisoo oikeusvaltion takarivissä yhdessä Italian ja Puolan kanssa. Rintalan mukaan Suomi kuuluu oikeudenkäytössä huonoon seuraan.
Järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia ja - rikoksia Suomessa

 • Korkein oikeus myrskyn silmässä
  Entinen Korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan "Taistelu oikeudesta" sivulla 15 näin: "Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja "korkein oikeus" naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa".
  Kirjassaan Oikeus voittaa entinen oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki käy terrierimäisesti KO:n ukkoseuran kimppuun. Hän arvostelee Korkeimman Oikeuden viime vuosien toimintaa. Jäätteenmäen mielestä Eeva Vuoren tapaus todistaa, että KO ei elä nykyajassa ja arkipäivässä. Korkeimman Oikeuden jäsenen Eeva Vuoren miehen kerrottiin saaneen entiseltä Turun kaupungin johtajalta, Juhani Lepältä 200 000 markkaa "pimeää rahaa" kauppasumman osana huvilakaupassa. Lehtitietojen mukaan samassa pöydässä istunut Eeva Vuori ilmeisesti näki tuon rahasumman, mutta hänelle saattoi käydä kuin vitsin mustalaispojalle: hai, kyllä näki, mutta ei huomannut. Syyttäjä jättikin syyttämättä, koska syyttäjän mukaan 200 000 markkaa on niin pieni raha Vuorien muuhun omaisuuteen nähden.
  KO:n remontti tulisi Jäätteenmäen mielestä aloittaa jäsenten nimitystavasta, mikä nyt ruokkii salamyhkäisyyttä. Korkein Oikeus päättää itse ehdokkaistaan ja Tasavallan Presidentti nimittää. Viran täyttömenettely on tehtävä avoimemmaksi. Virkaesitys ja esillepano tulisi myös perustella. Varatuomari Jäätteenmäki pitää ongelmana myös sitä, ettei Korkein Oikeus perustele kielteisiä ratkaisujaan vaikka Suomen perustuslain 21 §:n mukaan ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätösten mukaan jokaisella on oikeus saada perusteltu päätös asioissa.
  Järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia
  Ekonomi Jukka Davidsson väittää kantelussaan eduskunnan oikeusasiamiehelle, että Suomessa on tehty massamuotoisesti ihmisoikeusloukkauksia julkisen vallan toimesta. Nämä ihmisoikeusloukkaukset sisältävät yksilötasolla tarkasteltuna lähes poikkeuksetta sarjan erilaisia perus- ja ihmisoikeuksien menetyksiä.

Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain 0,6 prosenttia aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Poliisin ja syyttäjän mielivallasta kertoo myös
1. toimittaja Mikko Niskasaari blogissaan http://mikkoniskasaari.fi/ .
 1. Myös tohtori Kari Uoti tarkasteee oikeuslaitoksen toimintaa krittisesti blogikirjoituksissaan http://blog.oikeus.pro/
 2. Professori Jyrki Virolainen käsittelee Suomen oikeuslaitoksen toimintaa blogikirjoituksissaan http://jyrkivirolainen.blogspot.com/
 3. Professori Erkki Aurejärvi käsittelee Suomen oikeslaitoksen toimintaa blogikirjoituksissaa http://erkkiaurejarvi.blogspot.com/

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvi

Ulosotossa on 600 000 kansalaista !!

Yrittäjän "oikeusturva" Suomessa - Liisa Mariapori

Velallisten Tukiryhmä ry on myös aktiivinen toimija'

TULE MUKAAN 30.3.2019 HISTORIALLISEEN “MAAN TAPA”-MIELENOSOITUKSEEN!
Erkin kommentti: Valitettavasti en pääse mukaan tuohon mielenosoitukseen. Minulla ei ole varaa matkustaa Helsinkiin. Eläkkeeni saan vasta viikon kuluttua. Luulen tietäväni kuka on mielenosoitusidean isä. Kävin asiasta sähköpostiviestikeskustelun erään aktiivin kanssa joka lupasi keskustella asiasta joidenkin henkilöiden kanssa ja tässä on tulos.

Perussuomalaisten video osuu naulankantaa ja herättää hämmennystä nilkkien ja kelmin keskuudessa, joilla on syytä epäillä olevan rikoksia tilillään.
V niin kuin ketutus

Pitääkö kansalaisten vaieta rikollisten poliittisten päättäjien toimista? Nyt on aika toimia ja kertoa ja näyttää mielipiteensä. Vallanipitäjät vapisevat ja tiedostusvälineet vaikenevat. Olen huolissani tilanteesa , sillä se johtaa katastrofiin, jossa teurastetaan useampi kuin yksi Suomen poliittisista rikollisista.


Kalajoki

Marinan kokonaisuus tuo Hiekkasärkille yli 2 000 vuodepaikkaa lisää, ja niiden ohella matkailua, virkistystä ja kulttuuria tukevia palvelu- ja liiketiloja. Dyynikylään tavoitellaan esimerkiksi ravintolatoimintaa, saunamaailmaa, väline- ja venevuokrausta sekä palveluja, jotka tarjoavat merellisiä aktiviteetteja kuten ohjattuja safareja ja kajakkiretkiä.
Kalajoella kehitetään Marinan matkailualuetta: Tavoitteena on saada esiin elämyksellinen meriluonto
Erkin kommentti: Uskoo ken tahtoo. Taivaanrannaanmäälärit asialla.


Tänään Kalajoella oli kristillisdemokraattien vaalitilaisuus. Paikalla oli myös Sari Essayah.Keskustelin Sarin kanssa. Hän lupasi perehtyä 1990-luvun laman ja pankkikriisin aineistoon, minkä lupasin toimittaa hänelle. Mielestäni Sari Essayah on asioihin perehtyvä politiikko, jolla on perusarvot kunniassa. Toivottavasti Kristilliset saavat eduskuntaan riittävästi kansanedustajia jotta voisivat olla hallituksessa mukana. Sari Essayah on mielestäni hyvää ministeriaineista. Oulun vaalipiirissä Kristillisdemokraatit ovat aika lähellä ensimmäistä paikkaansa. Kannatuksen tulisi nousta vielä 0,7 prosenttia 4.7%:iin jotta ensimmäinen paikka varmistuisi.

Tänään Kalajoella vieraili Tähtiliikkeen johtohahmo Paavo Väyrynen sekä liikkeen kansanedustajaehdokkaita. Kysyin Paavolta 1990-luvun lamasta ja pankkikriisin selvittämisestä. Paavo oli sitä mieltä, että asia on vaikea selvittää. Olen Paavo Väyrysen kanssa monista asioista samaa mieltä, mutta pankkikriisin selvittämisen osalta olen eri mieltä. Asia on helppo selvittää: perustetaan totuuskomissio ja sitten perustettava perustuslakituomioistuin ratkaisee asia eli tuomitsee syylliset ja valtion korvattavat vahingot. Paavo Väyrynnen tuntee asiat tarkasti, mutta ehkä muisti on valikoiva.

Alueuutiset

Alavieskan kehitysjohtajan vaalissa ovat mukana Sami Hyypän ja Sami Nyrhisen lisäksi myös Tapio Salmi ja Katja Lahti, toisin kuin keskiviikkona ilmestyneessä Kalajokilaaksossa annettiin ymmärtää. Hakemuksensa on perunut Nina Kurunlahti. Kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja vs. hallintojohtaja ovat haastatelleet virkaan Sami Hyypän ja Sami Nyrhisen.
Oikaisu: neljä mukana Alavieskan kehitysjohtajan vaalissa
Erkin kommentti:Mielstäni Alavieska on niin pieni kunta ettei se tarvitsekehitysjohtajaa ja kunnanjohtajaa. Parempi olisi valita energinen ja taloudellisestikin viisas kunnanjohtaja.

Kotimaan uutiset

Turvapaikanhakijatilanne on vähintään melko suuri uhka Suomen ja suomalaisten turvallisuudelle.
Tätä mieltä on 79 prosenttia Lännen Median kyselyyn vastanneista poliiseista. Lähes joka neljännen mielestä uhka on erittäin suuri.Poliisien tuomio Suomen maahanmuuttopolitiikalle on tyly.
Poliisit jät­ti­ky­se­lys­sä: Tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lan­ne uhkaa suomalaisten tur­val­li­suut­ta

Perussuomalaiset julkaisi Youtubeen vaalivideonsa
V niin kuin ketutus viime keskiviikkona 20. maaliskuuta. Sarjakuvan ja fantasiaelokuvan kerrontatapoja hyödyntävällä videolla kansan pettymys korruptoituneeseen eliittiin ja tiedotusvälineisiin saa hirviön muodon, joka kostaa petetyn kansan puolesta.

Videota vastaan syntyi voimakas vastareaktio, jota siivittivät osaltaan viime viikonlopun uutiset vaaliväkivallasta. Videossa kun hirviö oli kolkannut poliittisen eliitin edustajien autonkuljettajan.
Perässä seurasivat pian videon ja kohun uutisointi ja analysointi
tiedotusvälineissä.

Perussuomalaiset oli hankkinut videon puoliminuuttiselle trailerille esitysaikoja myös Finnkinon elokuvateattereissa. Trailerin esittäminen keräsi kritiikkiä somessa, ja maanantaina Finnkino twiittasi
puolustavansa suvaitsevaisuutta, sananvapautta ja demokratiaa. Samalla yhtiö kertoi kampanjan päättymisestä tiistaina. Aluksi hyllyttämiseksi tulkittu viesti kuitenkin tarkoitti kampanjan normaalia päättymistä. Finnkinon viesti ehti sekin poikia uutisia ja kohua videon ympärillä.

Me kysyimme tutkijoilta, mistä video ja sitä seurannut kohu rakentuvat. Ja kuka siitä lopulta hyötyy.Tutkijat: Perussuomalaisten vaalivideo toimi kohun logiikkaa hyödyntämällä, levityksessä apuna videon paheksujat

Suomen Postin päätös irtisanoa työntekijöitään Suomessa ja tarjota heille uutta työtä Virosta on herättänyt runsaasti mielenkiintoa Virossakin. Virossa on vielä tuoreessa muistissa Viron valtion käynnistämä Work in Estonia -projekti, jonka tarkoitus oli houkutella Viroon IT-alan työntekijöitä etenkin Suomesta.Projekti epäonnistui. Viroon on siirtynyt vain harvoja suomalaisia IT-ihmisiä ja heistäkin suurin osa on johtoportaan porukkaa tai itsenäisiä yrittäjiä. Viron palkkataso ei ole suomalaisittain houkutteleva siitäkään huolimatta, että palkat ovat Virossa viime vuosina nousseet 6−8 prosentin vuosivauhtia.Keskipalkka Virossa pyörii 1300 eurossa, mutta etenkin palvelu- ja alihankinta-aloilla edes tonnin palkka on pelkkää unelmaa.Postialan työntekijät saavat Virossa tyytyä usein alle 600 euron kuukausipalkkaan, kertoo Viron posti- ja logistiikka-alan ammattiliiton Estalin puheenjohtaja Kadri Kangur. Minimipalkka 540 euroa/kk. Posti irtisanoo Suomesta ja siirtää töitä Tallinnaan – peruspalkka 645 e/kk, jolla ei tule toimeen edes Virossa

Oulun vaalipiirissä jännitetään, missä määrin keskusta menettää eduskuntapaikkoja, jos heiko gallup-tulokset realisoituvat vaaleissa. Informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvonen Oulun yliopistosta uskoo, että vaaleista on tulossa tavallista kiinnostavammat Oulun vaalipiirissä. Vaihdoksia on tulossa paljon, Karvonen ennustaa.
Oulun vaalipiirissä jaetaan uudelleen noin 20 000 ääntä, sillä eduskuntapaikasta luopuvat Tapani Tölli (kesk.), Niilo Keränen (kesk.) ja Hanna Halmeenpää (vihr.). Äänioikeuttaan vaalipiirissä käytti viime kerralla noin 250 000 äänioikeutettua, ja äänestysprosentti oli 68,1.
Ääniä jakaa Oulun vaalipiirissä poikkeuksellisen suuri määrä ehdokkaita ja ehdokaslistoja.
Analyysi: Vaaleista tulossa poikkeuksellisen kiinnostavat Oulun vaalipiirissä – ottaako keskusta turpaan, entä nousevatko perussuomalaiset?

Jyväskylässä perussuomalaisissa vallan ottavat he, jotka olivat nostaneet unohdetun kansan ja Suomen maaseudun puolueen poliittisen perillisen suureksi puolueeksi: nykyisen kaltaisen maahanmuuton vastustajat.Iso jytky jo vuoden 2011 eduskuntavaaleissa syntyi saman väen tuella. Eduskuntaan nousi maahanmuuttokielteisen Nuivan manifestin allekirjoittajia: muun muassa Jussi Halla-aho ja Juho Eerola. Myöhemmin nuivaksi tunnustautui Laura Huhtasaari.Jussi Halla-aho arvioi kaiken maahanmuuton kurkistusreiästä – Tällainen puolue on perussuomalaiset, jolle maahanmuutto on uhka

Eläketurvakeskus julkaisi uuden päivityksensä Suomen eläketilanteesta 2050-2085. Nyt ETK ennustaa järjestelmän ajautuvan vaikeuksiin 2050 jälkeen.
Pari vuotta sitten tehdyssä ennusteessa arvioivat järjestelmän rahastojen kasvavan loputtomiin, vaikka eläkeindeksiksi olisi otettu ns. puoliväli-indeksi.Millaisenhan tuloksen arpovat parin vuoden päästä?
En tiedä mitään muuta maata maailmassa kuin Suomi, jossa tuollaisilla 60-70 vuoden päähän ulottuvilla ennusteilla päätetään esimerkiksi seuraavan vuoden indeksikorotuksista. Se on röyhkeä tapa sivuuttaa normaali päätöksenteko.Teknokraatit julistavat heillä olevan kristallipallon, joka yksin tietää totuuden ja sen mukaan pitää kaikkien toimia.
Olli Pusan näkökulma: Eläkepropaganda on röyhkeä tapa sivuuttaa normaali päätöksenteko - ”nyt esiin tulleet seikat eivät puolla mitään katastrofia eläkejärjestelmässä

Helsingin hovioikeus on tuominnut Talvivaaran Kaivosyhtiön entisen toimitusjohtajan Pekka Perän sakkorangaistukseen yhdestä tiedottamisrikoksesta. Oikeuden määräämästä 40 päiväsakosta kertyy Perälle maksettavaa 240 euroa. Hovioikeus katsoi, että Perä oli yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana kesällä 2013 aiheettomasti viivytellyt yhtiön nikkelin vuosituotantoennustetta koskeneen pörssitiedotteen antamisessa.
Hovioikeuden mukaan Perän on täytynyt kesäkuussa 2013 ymmärtää, että Talvivaaran kaivoksen tuotannon vaikeuksien vuoksi 18 000 tonnin vuosituotantoennuste ei ollut todennäköinen.Oikeuden mielestä yhtiön olisi pitänyt ilmoittaa jo tuolloin, että se luopuu ennusteesta. Oikeus piti Perän menettelyä tahallisena.Hovioikeus tuomitsi Pekka Perälle 240 euroa sakkoa tiedottamisrikoksesta – syyttäjä oli vaatinut ehdotonta vankeutta

Ulkomaan uutiset

Parlamentissa äänestettiin kaiken kaikkiaan kahdeksasta ehdotuksesta.Lähimpänä enemmistön hyväksyntää oli ehdotus, jonka mukaan Britannia olisi neuvotellut kattavasta tulliunionista EU:n kanssa. Tätä kannatti 264 kansanedustajaa, mutta 272 vastusti..
Myös ehdotus uuden kansanäänestyksen järjestämisestä mistä tahansa erosopimuksesta kaatui äänin 295-268.Parlamentti torppasi myös kuusi muuta ehdotusta mukaan lukien sopimuksettoman EU-eron ja EU-eron perumisen.Britannian parlamentin enemmistö ei kannattanut yhtäkään brexit-vaihtoehtoa

Talousuutiset

Usea norjalainen pankki on viime vuosina rantautunut Suomen lainamarkkinoille ja kerännyt itselleen uskollisen asiakaskunnan. Norjalaispankit vastaavat tarjonnaltaan perinteisiä suomalaisia pankkeja, joten niitä vertailemalla voi säästää huomattavia summia.
Norjalaispankeilla hurja suosio Suomessa - Onko joku näistä sinun uusi pankkisi?

Urheilu-uutiset

Jari Sailio pelasi yhden uransa makeimmista otteluista, kun Kärpät varmisti paikkansa Liigan mitalipeleihin keskiviikkoiltana Tampereella. Kokenut duunarihyökkääjä oli mukana joukkueensa kaikissa maaleissa, kun Kärpät voitti Ilveksen jatkoerässä 3–2.
Duu­na­ri­hyök­kää­jä Jari Sailio vei Kärpät välieriin – Ilves kaatui jatkoerässä

Maailmalla tapahtuu

Rahanpesuskandaalin keskelle joutunut ruotsalainen Swedbank on erottanut toimitusjohtajansa Birgitte Bonnesenin. Pankki ilmoitti asiasta tiedotteessaan
(siirryt toiseen palveluun)
vain tuntia ennen pankin yhtiökokouksen kokoontumista.Viime päivien kehityskulut ovat asettaneet pankin valtavan paineen alle. Siksi hallitus on päättänyt erottaa Birgitte Bonnesenin tehtävistään, pankin hallituksen puheenjohtaja Lars Idemark ilmoitti tiedotteessa.

Aiemmin pankin suuromistajat, eläkeyhtiöt Alecta, AMF ja vakuutusyhtiö Folksam, olivat ilmoittaneet, että ne aikovat äänestää yhtiökokouksessa Bonnesenin vastuuvapautta vastaan.
Ruotsalaisen Swedbankin toimitusjohtaja erotettiin rahanpesuskandaalin vuoksi

Yle Areena

Tentissä puheenjohtaja Li Andersson. Puheenjohtajan puhe suorassa lähetyksessä. Ohjelman juontavat Marja Sannikka, Kirsi Heikel ja Olli Seuri. #vaalit2019
Vasemmistoliitto

Perussuomalaiset
Erkin kommentti: Ei ollut vaikea havaita, että toimittaja Pirjo Auvinen oli selkeän asenteellinen ja vihamielinen perussuomalaisia kohtaan.

Youtube-videot

Kun länsimainen sivistys on liikaa vihervasemmistolle

Ouluun lähiöpoliisit käyttöön

Vihdoin järkevää ilmastopolitiikkaa

Halla-aho vetoaa perussuomalaisten kannattajiin - käytä ääntäsi

Mielipiteet

Nyt teollisuus on herännyt. Vientiteollisuuden yritysjohtajat ovat huolissaan perustutkimuksen rahoituksesta Suomessa (Kauppalehti 26.3. s. 7A). Hekin kaipaavat perusosaamisen tason nostamista ja arvostelevat Sipilän hallituksen koulutusleikkauksia lyhytnäköisiksi. Voin vain huokaista – vihdoinkin!
Innovaatioita

Kotimaan matkailu

#Supermessut 2016 = Kotimaan Matkailu, Puutarha, Keräily ja April Fest

Olavinlinna

Ulkomaan matkailu

Puola kiertoajeluille Varsovan vanhastakaupungista ja keskustan

25 Things to do in Warsaw, Poland | Top Attractions Travel Guide

10 Top Tourist Attractions in Warsaw

Musiikki

PAUL ANKA - DIANA HD

Paul Anka - You are my destiny - 1958

Paul Anka - "Only You"

Loppukevennykset

Charlie Chaplin - The Great Dictator - Barber Shop Scene (Brahms’ Hungarian Dance No. 5)

Laurel and Hardy - The Dentist

Benny Hill - Film Editors (1986)

Ketonen ja Myllyrinne - Seksiopetusta koulussa

Kuntoilu

Ultimate HIIT Workout for People Who Get Bored Easily - Fat Burning HIIT Cardio Workout

ADIOS RASVA - 15 min rasvanpolttotreeni | TIKIS

Rasvanpolttotreeni kahvakuulalla - Anni Vainio | Tikis - Parempi olla

Liikunta ja terveys


Verenpaine 138 / 91, pulssi 62 , Paino 103,0 kg. Jumppa 0 /1460 min, kuntosali 0/ 1510 min, kävely 2/327 km , uinti 0/2800 m, pyöräily 0/17 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti