keskiviikko 20. maaliskuuta 2019

KE 20.03.2019


Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari

Kalajoen kaupunginvaltuusto käsittelee seuraavassa valtuustonkokouksessaan 25.03.2019 vuoden 2018 valtuustoaloitteet. Valtuustoaloitteiden joukossa on myös Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin erottamisaloite. Minua ainakin kinnostaa asian juridinen puoli. Kuka toimii asian selvittäjänä? Missä asiasta on päätetty? Kuinka paljon selvitys maksaa? Ei ole voinut välttyä vaikutlemalta ,että asia pyritään lakaisemaan maton alle.

Kultainen ansiomerkki

Tarjous Kalajoen kaupungille

Vaiettu valtuustoaloite

Piittaamattomuutta ja paskahousuksi nimittelyä? Osa valtuutetuista haluaa erottaa kaupunginjohtajan Kalajoella

Huutamista, haukkumista, painostusta ja kiroilua – Kalajoen kaupunginjohtajan sanotaan johtaneen kovalla kädellä jo pitkään, ja nyt kaupunkia koettelee kriisi

Mielipide: Kalajoen valtuutetut ja kaupunginjohtaja Jukka Puoskari

Minun apuani Kalajoen päättäjät eivät pyytäneet asian hoitamiseksi. Siksi asian hoitamisessa on tehty virheratkaisuja kuten esim. elinkeino- ja maankäyttätoimikunnan korvaamisessa vastoin kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin omaa ehdotusta.
Kaupunginjohtajan erottamisaloite oli sikäli erikoinen, että aloitteentekijät olivat jo hyväksyneet päätökset, joista he tekivät aloitteen erottamisesta eli päätökset olivat jo lainvoimaisia. Siksi tein asiasta rikostutkintapyynnön, koska katsoin, että päätökset ovat syntyneet mahdollisen rikoksen avulla ja siksi laittomia. Epäilin myös, että enemmistö päättäjistä pyrkii estämään asioiden selvittämisen ja tilanten muuttamisen lainmukaiseksi. Valitettavasti olen ollut oikeassa. Valitettavasti Oulun poliisi ei ole noteerannut rikostutkintapyyntöäni lainkaan. Johtuukohan se siitä, että Oulun poliisin alaisuudessa Ylivieskan poliisina rikoskomisario Ilkka Piispanen. Hän on keskustalainen poliisi ja tullut suuren yleisön tietoisuuteen mm. MOT-ohjelman kautta https://areena.yle.fi/1-4303247 . Mielestäni Ilkka Piispanen ei sovi poliisiksi ja siksi hänet tulisi siirtää sellaisiin tehtäviin missä hänellä on edellytyksiä selviytyä.

Kävin tänään Kalajoen kirjastossa lainaamassa viisi kirjaa: Aini Linjakumpu Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot, Jake Bernstein Rahaeliitin salainen maailma Miten miljoonaomaisuudet luodaan ja piilotetaan, Juho Ovaska Mauno Koiviston idänkortti, Toivo Sandqvist Itsenäistymisen vuodet Keski-Pohjanmaalla ja Olli Kleemola Selviytymistarina Suomi 1939-1945.

Tein tänään rikosilmoituksen ulosottoviranomaisista. Kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi , suojelupoliisi@supo.fi, raahe.uo@oikeus.fi, vvv@oikeus.fi antti.hakkanen@omi.fi, korkein.oikeus@oikeus.fi , merja.yla-anttila@yle.fi , il.toimitus@iltalehti.fi, uutiset@iltasanomat.fi
Rikosilmoitus ulosottomies Matti Ukuran ja hänen esimiestensä valtakunnanvouti Juhani Toukolan ja oikeusministeri Antti Häkkäsen toiminnasta. Oikeusministeri Häkkänen ei ole järjestänyt minulle oikeusapua lukuisista vaatimuksistani huolimatta.
Ilmoitan, että ulosottomies Matti Ukura ja hänen esimiehensä valtakunnanvouti Juhani Toukola ja oikeusministeri Antti Häkkänen ovat syyllistyneet rikoslain, perustuslain 7 §:n, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen mukaiseen kidutukseen. He ovat tietoisesti jättäneet huomionottamatta rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n.
Suomen rikoslaki määrittelee kidutuksen rikokseksi, johon viranhaltija, luottamushenkilö tai muu julkista valtaa käyttävä henkilö syyllistyy, jos hän aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä Euroopan ihmis­oikeus­sopimuksen 3. artiklassa kielletään kiduttamasta ketään tai rankaisemasta epä­inhimillisellä tai halventavalla tavalla.Lisäksi Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat tehneet erityisen eurooppalaisen yleis­sopimuksen kidutuksen ja epä­inhimillisen tai halventavan kohtelun estämiseksi.Kidutus on kielletty monissa kansain­välisissä sopimuksissa kuten YK:n ihmis­oikeuksien julistuksessa ja kansalais­oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansain­välisessä yleis­sopimuksessa vuodelta 1966. Vuonna 1984 tehtiin Yhdistyneiden kansakuntien aloitteesta erityinen kidutuksen vastainen sopimus. Kidutusta pidetäänkin yhtenä pahimmista ihmis­oikeus­loukkauksista (ruumiillisen koskemattomuuden loukkaus). .
Kidutuksesta rangaistaan vähintään kahden ja enintään kahdentoista vuoden vankeudella. Siihen syyllistynyt virkamies on myös pantava viralta. Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön suorittaman kidutuksen. Vaadin ko. henkilöille ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta eli viralta panoa ja 12 vuoden vankeutta.

Kalajoki

Hankkeiden joukossa oli Kalajoen kaupungin ja Kokkolan kaupungin hankkeet. Kalajoki sai avustusta 20 000 euroa ja Kokkolalle myönnettiin 28 000 euroa avustusta.Avustuksen saajina ovat kunnat sekä vastaanottokeskustoiminnan järjestäjät, jotka yhteistyössä eri liikuntapalveluiden tuottajien ja liikuntajärjestöjen kanssa kehittävät maahanmuuttajille liikuntamahdollisuuksia. Kehittämisavustus on tarkoitettu monikulttuuriseen lasten ja nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan sekä tukemaan urheilu- ja liikuntaseuroja monikulttuurisen liikunnan järjestämisessä.Kalajoelle ja Kokkolaan rahaa maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Brexit on pysäyttänyt alkuvuodesta kokonaan kalajokisen Junnikkala Oy:n sahatavaran viennin Iso-Britanniaan.– Brexit on vaikuttanut kysyntään. Tavaravirrat ovat pienentyneet, ja tällä hetkellä vienti Iso-Britanniaan on nollassa. Se loppui alkuvuodesta, toimitusjohtaja Kalle Junnikkala vahvistaa.Hänen mukaansa asiakkaiden varastoissa on jäljellä sahatavaraa, jota he myyvät.– Mutta he eivät uskalla ostaa, koska eivät tiedä, mitä on tapahtumassa, Junnikkala sanoo.Brexit pysäytti Junnikkalan sahatavaran viennin Iso-Britanniaan – Epätietoisuus pahinta

Alueuutiset

Poliisi varoittelee kansalaisia Airbnb-majoituksesta – tai oikeastaan haluaa havahduttaa majoittajat selvittämään, milloin on kyse elinkeinosta, milloin harrastuksesta ja lisätulosta. Karkeasti asia menee näin.– Jos puhutaan kotimajoituksesta tai perhemajoituksesta, tilanne on eri kuin ammattimainen, laajempi majoitustoiminta. Usein tällaista laajempaa toimintaa varten on hankittu erikseen kiinteistö, joka voi olla suurikin, sanoo talousrikostutkinnan johtaja Sakari Palomäki.
Pimeä majoitus tutkinnassa Kokkolassa – Airbnb-majoitus on synnyttänyt bisnestä, jota kaikki eivät miellä bisnekseksi

Kotimaan uutiset

SDP:n etumatka kokoomukseen on kasvanut viime kuusta Helsingin Sanomien gallupissa. Maaliskuun mielipidemittauksen mukaan SDP:n johto on kasvanut helmikuun 2,2 prosenttiyksiköstä 2,9 prosenttiyksikköön.SDP keräisi nyt 21 prosentin ja kokoomus 18,1 prosentin äänisaaliin. Keskustan kannatus heikkeni helmikuun 14,7 prosentista 14,3 prosenttiin.Neljänneksi suosituin puolue on vihreät 14 prosentin kannatuksella ja viidenneksi suosituin perussuomalaiset 11,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus pieneni aavistuksen, kun taas kuudentena olevan vasemmistoliiton kannatus kasvoi hieman ja oli 8,9 prosenttia.RKP:tä kannatti 4,4 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 4,2 prosenttia kyselyyn vastanneista. Sinisten kannatus oli 1,2 prosenttia.HS-gallup: SDP kasvatti eroaan kokoomukseen

Se on tuominnut Muso Asoevin kolmeksi vuodeksi kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.
Käräjäoikeuden mukaan vuonna 1975 syntynyt Asoev kosketteli alle 10-vuotiasta tyttöä eri puolilta tämän vartaloa seksuaalisesti olennaisella tavalla noin neljällä eri tekokerralla. Käräjäoikeus katsoo, että Asoev käytti hyväkseen sitä, että tyttö oli pelkotilansa tai muun avuttoman tilan vuoksi kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.Vankeustuomio alle 10-vuotiasta Oulussa hy­väk­si­käyt­tä­neel­le miehelle – Oikeus: Miehen tehtävänä oli vastata lapsen us­kon­nol­li­ses­ta kasvatuksesta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa, että seuraava hallitus toteuttaa sote-uudistuksen kaupunkien ja kuntien yhteistyön pohjalta. Orpo haluaa ampua historiaan puheet maakuntauudistuksesta. Puolue vastustaa maakuntien perustamista Suomeen, koska se pitää niitä veronmaksajien kustannuksia lisäävänä hallinnon paisuttamisena. – Ei kokoomus ole mallinsa kanssa yksin. Olemme kaupunkien ja kuntien kanssa samalla puolella. Olemme kuuden suurimman kaupungin kanssa samassa rintamassa, Orpo painottaa.Emme todellakaan usko, että uusi hallinnon taso ratkaisee ongelmia, Orpo jatkaa maakuntiin viitaten.Kokoomus ampuu maakunnat historiaan ja haluaa kuntien toteuttavan sote-uudistuksen - ”kaupungit ovat valmiita lähtemään liikeelle”

Ulkomaan uutiset

Idai-syklonin jälkeiset pelastustyöt jatkuvat Mosambikissa. Hirmumyrskyn aiheuttamat tulvat ja maanvyöryt ulottuvat myös naapurimaihin Zimbabween ja Malawiin.
Viime torstaina Afrikan mantereelle rantautunut sykloni on vaatinut tähän mennessä yli 300 vahvistettua kuolonuhria. Määrän pelätään kuitenkin kasvavan, sillä satoja ihmisiä on edelleen kateissa. Mosambikin presidentti Filipe Nyusi on kutsunut myrskyvahinkoja suuren luokan humanitaariseksi katastrofiksi. YK:n mukaan Idai-sykloni on vaikuttanut lähes miljoonan ihmisen elämään ja pakottanut yli 80 000 asukasta poistumaan kodeistaan. Presidentti Nyusin mukaan jopa 350 000 ihmistä on vaarassa.Kuvat paljastavat Mosambikin tuhon laajuuden – Idai-syklonin uhriluku jatkaa nousuaan

Talousuutiset

Vuosi 2018 oli Suomessa katovuosi
(siirryt toiseen palveluun)
.Sato oli koko 2000-luvun surkein. Maatalouden tuet eivät kuitenkaan kasvaneet, sillä ne on sidottu eläinten lukumäärään ja pellon pinta-alaan – ei tuotantomääriin.Suurimpia yksittäisiä tukien saajia ovatkin muut kuin maatilat.
Tässä listassa on kymmenen suurinta maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukirahan saajaa.Miten maatalouden katovuosi näkyi tukimiljoonissa? Katso lista suurimmista maataloustukien saajista

Urheilu-uutiset

Olympiapaikka karkasi Satu Mäkelä-Nummelalta Meksikossa. Satu Mäkelä-Nummela sijoittui viidenneksi haulikkolajien maailmancupin finaalissa Meksikon Acapulcossa.Sijoitus oli raju suomalaiselle pettymys, sillä se ei riittänyt Tokion 2020 olympialaisten maapaikkaan.– Finaali loppui kuin kananlento. Harmittaa! hän kuvasi Suomen Ampumaurheiluliiton tiedotteessa.– Muutama kiekko meni omalla rytmillä, mutta muuten rytmi vaihteli liikaa. Ei vaan lähtenyt, kun olisi tarvinnut.Aiemmin maanantaina Mäkelä-Nummela oli ampunut naisten trapin peruskilpailun maailmanennätystuloksen. Hän rikkoi peruskilpailussa 123 kiekkoa. Orimattilalainen tähtäsi kilpailussa neljä puhdasta 25 kiekon sarjaa. Tulos 123 koostui sarjoista 25+25+23+25+25.Satu Mäkelä-Nummela pettyi rajusti – ampui maailmanennätyksen, mutta olympiapaikka jäi haaveeksi: ”Loppui kuin kananlento”

Emmi Peltonen karsiutui taitoluistelun MM-kisojen vapaaohjelmasta. Taitoluistelun MM-kisat alkoivat Emmi Peltoselta epäonnisesti. Keskiviikkoisessa lyhytohjelmassa Peltonen, 19, kaatui heti ensimmäisen hyppynsä jälkeen.Peltonen tuli kolmoisflipistä huonosti alas ja joutui ottamaan kädellä tukea jäästä. Hän ei kuitenkaan saanut pidettyä tasapainoaan, kompastui omiin jalkoihinsa ja pyllähti jäähän.Synkän alun jälkeen Peltonen kokosi itsensä hienosti ja luisteli ohjelmansa loppuun puhtaasti.Ensimmäinen hyppy murskasi mahdollisuudet – Emmi Peltonen karsiutui MM-kisojen vapaaohjelmasta

Urheilijat edustavat viittä eri lajia, joista kolme on talviurheilua. Epäiltyjen nimiä ei julkistettu.Veritankkauskertoja on laskettu olleen yli 300. Saksalaissyyttäjän mukaan kyseessä on maailmanlaajuinen verkosto, joka on toiminut useassa eri maassa. Dopingskandaalin pääjehuksi aikaisemmin nimetty saksalaislääkäri Mark Schmidt oli Norjan yleisradio NRK:n mukaan paikalla muun muassa Rukan maailmancupissa viime syksynä. Hiihdon MM-kilpailujen aikaan Saksan ja Itävallan poliisit tekivät iskuja sekä MM-isäntäkaupunkiin sekä Erfurtiin, jossa Schmidt on pitänyt klinikkaansa.Ratsioissa poliisit saivat haltuunsa veridopingiin liittyviä välineitä sekä kasvuhormonia. Itävallan poliisi kertoi myös ottaneensa Seefeldissä kiinni urheilijoita itse teossa.

MM-hiihtojen dopingpommin laajuus selviämässä: 21 urheilijaa epäillään veritankkauksesta, syyttäjä puhuu maailmanlaajuisesta verkostosta

Maailmalla tapahtuu

Kaakkois-Afrikassa riehuneen hirmumyrsky Idain tuhojen laajuus on alkanut hahmottua tiistaina.
Myrsky on tehnyt todellista tuhoa erityisesti Mosambikin noin puolen miljoonan asukkaan Beiran kaupungissa. Jopa 90 prosenttia kaupungista arvioidaan tuhoutuneen.Järkyttävät tuhot alkavat paljastua: hirmumyrsky tuhosi 90 prosenttia Helsingin kokoisesta kaupungista https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/e59a3a2b-aec5-420a-8952-8d750c0a2f06

Yle Areena

Tentissä puheenjohtaja Sari Essayah. Puheenjohtajan puhe suorassa lähetyksessä. Ohjelman juontavat Marja Sannikka, Kirsi Heikel ja Olli Seuri. #vaalit2019
Kristillisdemokraatit
Erkin kommentti: Mielestäni toimittaja Kirsi Heikel on todella ärsyttävä toimittaja. Ilmastovouhutus on aivan turhaa Suomessa, mutta Heikelille se näyttää olevan elämän ja kuoleman asia.

Youtube

Sota syttyy ja 9-vuotiaan Eeron isä lähtee rintamalle. Vaikka isä lupaa Eerolle, että sota on ihan pian ohi, ei mikään enää palaa ennalleen - vain vähän sodan alkamisen jälkeen rintamalta saapuu suruviesti. Leskeksi jäänyt, surun murtama Kirsti-äiti ei kykene pitämään huolta pojastaan ja lähettää Eeron turvaan Ruotsiin, hyvinvoinnin keskelle. Äiti vakuuttaa, että muutto Ruotsiin on vain pojan omaksi parhaaksi, mutta Eeron on vaikea ymmärtää sitä. Alkaa matka kohti tuntematonta maata ja uutta äitiä.
Äideistä parhain

Suomi esti Venäjän rajapäällikkö Medvedevin pakotelistauksen

Raiskaajat pääsevät usein pälkähästä

V niin kuin KETUTUS

Sipilä: Kaikki Suomeen tulleet turvapaikanhakijat olisi voitu palauttaa


Mielipiteet

Edellinen blogikirjoitukseni Rakas nuori tällä palstalla on tuottanut valtavasti palautetta. Kiitos kannustuksesta. Se on myös saanut minut huomaamaan, kuinka järkyttävän syvissä poteroissa keskustelu on. Jos ilmasto on lämmennyt, niin sitä koskeva keskustelu on ylikuumentunut. Kun ennakkoluulot seurustelevat keskenään, aito keskustelu on näennäistä ja jälki surkeaa. Tekisi mieleni sanoa, herätkää! Aikuiset, annatte onnettoman esimerkin lapsille luetun ymmärtämisestä.Yksi esimerkki: tunnettu vaikuttaja totesi Twitterissä, että tekstini alkoi hyvin “mutta sitten tuli tuo 0,1%”, jonka “toistaminen vie uskottavuuden muiltakin argumenteilta”. Kauas on menty. Ymmärtäisin, jos jokin valhetieto veisi uskottavuuden, mutta sen, että kertoo faktan, ei pitäisi viedä keneltäkään uskottavuutta. Jos vie, jokin on logiikassa pielessä.Ilmastokeskustelu alkaa kuumottaa

Olen puhunut julkisuudessa verottajan kyseenalaisesta toiminnasta verotarkastuksissa. Sen johdosta on lehdistä saatu lukea veroviraston kirjallisia vastineita, joissa kielletään verottajan tulospalkkiot ja väitetään minun puhuvan höpöhöpöjä.Verottajan sisäpiiristä kuitenkin tulee jatkuvasti viestiä siitä, että olen oikealla asialla. Verotarkastajia on vuosikymmenten ajan kannustettu tulokselliseen toimintaan eri keinoin: tulokseen perustuvalla palkkauksella ja johtajien ohjeistuksilla. Verohallinnossa on keväällä 1996 otettu käyttöön tulospalkkion mahdollistavasta virkamiespalkkauksen malli.
Tästä esimerkkinä verohallinnon yritysverotusyksikön valvontajohtajan sähköposti verotarkastajille 19. huhtikuuta 2018, jossa kehotetaan tarkastajia kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ”verotarkastuksissa saadaan yhdessä aikaan sellainen vuositulos, josta voidaan olla ylpeitä”. Lisäksi johtaja korostaa, että vaikuttavuutta saadaan aikaiseksi käyttämällä työaika kohteisiin, joissa intressit ovat merkittäviä Verotarkastajien salaiset palkitsemiskäytännöt heikentävät oikeusturvaa

Ja sitten luen sähköpostikirjeenvaihtoani. Orpo vaikuttaa ihan terveeltä, kunnes hän puhuu virkamiestensä kanssa. Sen jälkeen valot sammuvat ja pimeys syttyy. Kompassi sekoaa ja laiva alkaa, siis jatkaa kulkuaan kuten sitä käsketään. Käskijänä virkamiehet. Mihin poliitikkoja tarvitaan, kun heillä ei ole munaa eikä ymmärrystä tehdä päätöksiä. Valtiolaiva on aika lailla säännelty kulkemaan omaa polkuaan, väite siitä, että poliitikot oikeasti päättäsivät jostakin on harha, jossa on kauan menty. Matka jatkuu virkavallan diktatuurissa
Petteri on Orpo

Kotimaan matkailu

Nähtävää ja koettavaa Suomessa‎

Ulkomaan matkailu

10 Best Places To Visit In Italy | 2018

Italiano per stranieri - Roma (con i sottotitoli)

In viaggio con Sara: Venezia | ALMA Edizioni

Musiikki

CCR Greatest Hits Full Album - The Best of CCR - CCR Love Songs Ever

Loppukevennykset

Jarkko Tamminen - 21 henkilöä kolmessa minuutissa

Jukka Puotilan monet kasvot - 2,5 minuuttia hervotonta imitaatiota

Kuntoilu

Fat Burning HIIT Pilates Workout - 35 Minute Pilates and HIIT Cardio Blend

HIIT Workout for Abs and Obliques - High Intensity Interval Training Cardio & Abs

15 Minute Total Body Boot Camp - Fitness Blender HIIT Workout

Kävin tänään uimassa 1000 m ja saunassa Sanifanissa.

Liikunta ja terveys

Verenpaine 141 / 81, pulssi 59 , Paino 100,2 kg. Jumppa 40 /1190 min, kuntosali 0/ 1330 min, kävely 1/317 km , uinti 1000/2300 m, pyöräily 0/0 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti