sunnuntai 4. huhtikuuta 2021

SU 05.04.2021 Haastehakemus

 


Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi


Haastehakemus


Kantaja

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Vastaajat

 1. Tuulikki Mylly
  Ulosottoylitarkastaja
  Ulosottolaitos, Pohjois-Suomen laajan täytäntöönpanon toimintayksikkö

Postiosoite: PL 1, 00067 Ulosottolaitos
Puh. 029 56 59935
s-posti: 
tuulikki.mylly@oikeus.fi

Henkilökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella

Ylivieskan toimipaikka, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska


Asia


Olen lähettänyt Ulosottolaitokselle laskun virheellisestä ulosotosta ja perustelut virheellisestä ulosotosta. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ilmoittanut, että hän hoitaa minun ulosottoasioitani.


Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja.

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.


Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija.

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Katson, että minua ja yritystoimintaani koskevat ulosottoasiat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi tuon asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiat on selvitetty seuraavien linkkien avulla. Ulosottoviranomaiset kieltäyvät maksamasta laskua.


SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html


Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.


Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Nämä asiakirjat on pyydettävä lainaksi asian käsittelyä ja todistamista varten.


Lisäksi todistusaineistona nämä asiakirjat


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisäksi minulla on todistusaineistot sähköisessä muodossa

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


ja kirjallisessa muodossa kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


sekä videoina

ideoni todistavat tapahtumat ja tosiasiat samoin kuin blogini https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500


Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8&t=86s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=2


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=3


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=4


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=5


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=7


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8


Vaadin, että ulosotto lopetetaan ja määrätään Ulosottolaitos palauttamaan kaikki Erkki Ahon ulosotot 30.06.1996 alkaen tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Pyydän käräjäoikeuden päättämään ulosottojen palauttamisesta, koska perustuslaki sitä edellyttää. Tarkkaa summaa ulosottopalautusten summasta on vaikea määrittää, mutta todennäköisesti se on n. 400 000 -450 000 euroa. Ulosottolaitos on velvollinen selvittämään asian.


Syytteen osa 2


Poliisi ei ole tutkinut asioita eikä oikeus ole ottanut asioita käsiteltäväkseen ja ulosotto on toiminut tietoisesti virheellisten oikeuden päätösten perusteella. Näin asiasta on muodostunut Erkki Ahon kidutusrikos, mikä on alkanut 30.06.1996 ja jatkunut tähän päivään.


Rikos on tämä:


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.Jurdisesti kidutusrikos määritellään seuraavasti: Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.Kidutuksesta on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.


Vastaajat asiasa


Katson, että kidutusrikokseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, jotka on haastettava oikeuteen vastaamaan jurdisesti kidutusrikoksesta ja määrättävä heidät juridiseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Vaadin heille kidutusrikoksesta ja muista rikoksista Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta,


 1. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 2. Ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Toukola

  Valtakunnanvoudin kanslia, PL 2 , 00067 Ulosottolaitos

 3. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 4. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 5. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti Käyntiosoite Snellmaninkatu 1, HELSINKI. Postiosoite PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO. Puhelin 0295 162 902 (kirjaamo) Sähköposti kirjaamo(at)okv.fi.

 6. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen Lintulahdenkuja 4
  00530 Helsinki
  Puhelin
  029 562 0800 vaihde
  029 562 0810 kirjaamo
  029 562 0888 faksi

 7. Sisäministeri Maria Ohisalo Kirkkokatu 12, Helsinki Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 480 171 (vaihde), ohivalinta 0295...
  Faksi 09 160 44635 (kirjaamo)

 8. Pääministeri Sanna Marin Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
  Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
  Vaihde: 0295 16001
  Faksi: 09 1602 2165

 9. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen Puhelin: 09 4321 (eduskunnan vaihde)
  Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi
  Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

 10. Perustuslakivaliokunnan vt. puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat ja että virkamiehet noudatavat Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Hallituksen tehtävänä on toimia niin, että Suomen virkamiehet toimivat oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.

Todistusaineistona sähköpostiviestini


TI 30.03.2021 Eduskunnan kansliatoimikunnalle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ti-30032021-eduskunnan.html


SU 28.03.2021 Eduskunnan puhemies Anu Vehvilänen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-28032021-eduskunnan-puhemies-anu.html


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


TO 25.03.2021 Herätys, saatanan tunarit!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-25032021-heratys-saatanan-tunarit.html


TI 23.03.2021 Kiirehtimispyyntö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ti-23032021-kiirehtimispyynto.html


SU 21.03.2021 Julkistan sähköpostiviestivaihtoni päävastuullisen kanssa

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-21032021-julkistan.html


PE 19.03.2021 Kiitos kansliapäällikölle vastauksesta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-19032021-kiitos-kansliapaallikolle.html


MA 15.03.2021 Miksi rikostutkinnat eivät käynnisty?

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ma-15032021-miksi-rikostutkinnat-eivat.html


PE 12.03.2021 Arvoisa tasavallan presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-12032021-arvoisa-tasavallan.html


TO 11.03.2021 Arvoisa pääministeri Sanna Marin

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-11032021-arvoisa-paaministeri-sanna.html


KE 10.03.2021 Arvoisa eduskunnan puhemiehistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-10032021-arvoisa-eduskunnan.html


TI 9.03.2021Virkamiesvastuu asiassa kuuluu ministeriöiden kansliapäälliköille

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ti-9032021virkamiesvastuu-asiassa.html


MA 08.03.2021 Miksi tiedotusvälineet eivät noudata journalistisia ohjeita?

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ma-08032021-miksi-tiedotusvalineet.html


SU 07.03.2021 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-arvoisa-oikeusministeri.html


LA 06.03.2021 Vaadin selvitystä ja tutkintaa poliisien rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/la-06032021-vaadin-selvitysta-ja.html


LA 06.03.2021 Arvoisa oikeuskansleri Tuomas Pöysti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/la-06032021-arvoisa-oikeuskanlsleri.html


PE 05.03.2021 Riitautan laskun 623/94533 Katson, että lasku on saatu aikaan rikoksilla ja siksi se on aiheeton.

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-05032021-riitautan-laskun-62394533.html


TO 04.03.2021 Vaadin valtakunnansyyttäjän toimenpiteitä asiassa

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-04032021-vaadin-valtakunnansyyttajan.html


KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


TI 16.02.2021 Rikostutkintavaatimus keskusrikospoliisille

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/ti-16022021-rikostutkintavaatimus.html


PE 12.02. 2021 R20/834

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/pe-1202-2021-r20834.html


TI 09.02.2021Miksi oikeus ei toteudu?

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/ti-09022021miksi-oikeus-ei-toteudu.html


TI 09.02.2021 Ulosoton keskeytyspyyntö ja -vaatimus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/ti-09022021-ulosoton-keskeytyspyynto-ja.html


LA 06.02.2021 Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/la-06022021-eduskunnan-puhemies-anu.html


KE 03.02.2021 Rovaniemen hovioikeus ja keskusrikospoliisi

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/ke-03022021-rovaniemen-hovioikeus-ja.html


TI 02.02.2021 Kiirehtimispyyntö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/ti-02022021-kiirehtimispyynto.html


PE 29.01.2021 Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/pe-29012021-arvoisa-valtakunnansyyttaja.html


TO 28.01.2021 Kiirehtimispyyntö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/to-28012021-kiirehtimispyynto.html


KE 27.01.2021 Rovaniemen hovioikeuden presidentti ja oikeuskansleri

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ke-27012021-rovaniemen-hovioikeuden.html

TI 26.01.2021 Tässä mojova tietoisku kotitekoisen 1990-luvun laman asioista

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ti-26012021-tassa-mojova-tietoisku.html


MA 25.01.2021 Kantelu viranomaisten toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ma-25012021-kantelu-viranomaisten.html


SU 24.01.2021 Dear Madame

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/su-24012021-dear-madame.html


LA 23.01.2021 Onko Suomi oikeusvaltio?

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/la-23012021-onko-suomi-oikeusvaltio.html


TO 21.01.2021 Tämä totuus – miksi oikeus ei toteudu Suomessa?

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ke-20012021-tama-totuus-miksi-oikeus-ei.html


SU 17.01.2021 Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/su-17012021-tuulikki-mylly.html

 

LA 16.01.2021 Kantelu ja syytevaatimus Oulun poliisin rikosylikonstaapeli Hannu Lappalaisen päätöksistä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/la-16012021-kantelu-ja-syytevaatimus.html


TI 29.12.2020 Rovaniemen hovioikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-29122020-rovaniemen-hovioikeudelle.html


MA 28.12,2020 Vaadin, että kaikki syytteet hylätään ja Suomen valtio määrätään korvausvelvolliseksi

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ma-28122020-vaadin-etta-kaikki-syytteet.html


SU 27.12.2020 Erkki Aholle 5 kuukauden vankeusrangaistus valtiopetoksen paljastamisesta (20/1480)

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-27122020-erkki-aholle-5-kuukauden.html


TO 17.12.2020 Oulun käräjäoikeus – Rovaniemen hovioikeus

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/to-17122020-oulun-karajaoikeus.html


KE 16.12.2020 Kantelu oikeuskanslerille aluesyyttaja Juha Karikosken ja käräjätuomari Jarkko Pekkalan toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ke-16122020-kantelu-oikeuskanslerille.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


MA 14.12.2020 Viranomaisille – palautetaan Suomi oikeusvaltioiden joukkoon

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ma-14122020-viranomaisille-palautetaan.html


SU 13.12.2020 Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-13122020-rovaniemen-hovioikeuden.html


LA 12.12.2020 VALTIOPETOS ON TUTKITTAVA

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/la-12122020-valtiopetos-on-tutkittava.html


PE 11.12.2020 Metsäpelto ja Appelsin

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/pe-11122020-metsapelto-ja-appelsin.html


TO 10.12.2020 Kiireellinen asia - kysymys on murhaan verrattavasta asiasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/to-10122020-kiireellinen-asia-kysymys.html


TI 08.12.2020 Arvoisa Rovaniemen hoivioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-08122020-arvoisa-rovaniemen.html


SU 06.12.2020 Virkavallan väärinkäyttö

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-06122020-virkavallan-vaarinkaytto.html


Asia: Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/asia-valitus-karajaoikeuden-patoksesta.html


Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-karajaoikeuden-patoksesta.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Asiano: R20/2753

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-3.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-2.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html


Täydennys KRP:lle eilen 30.11.2020 tekemääni rikostutkintapyyntöön

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/taydennys-krplle-eilen-30112020.html


Terve Juha

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Todistusaneistona käytän myös blogikirjoitukssiani https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500 , jotka ovat merkittäviltä osin vastuullisille virkamiehille ja poliittisille päättäjille lähetetettyjä sähköpostiviestejä, jotka todistavat, että laillisuusvalvonta Suomessa ei toimi, valtakunnansyyttäjä ja keskusrikospoliisi laiminlyövät virkavelvollisuutensa ja poliisit jättävät tietoisesti rikokset tutkimatta. Kansanedustajat eivät noudata lakia eikä ministerit ministerinvalaansa. Tässä on vain muutama esimerkki todistusaineistosta. Hallitus ja ministerit eivät kykene turvamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa. Suomi toimii oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti.

Todistusaienistona on siis blogikirjoitukset ovat ajalta 2007-2022 ja erityisesti oikeustoimi ja poliisi-blogini http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ sekä pankkikriisiblogini http://pankkikriisi.blogspot.com/ ovat kiistatomia osoituksia Suomen valtion rikollisesta toiminnasta. Lisäksi todistusaineistona on kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, johon on kopioitu tärkeät todistusaineistot sekä kerrottu tosiasiat ja videoni http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Vaadin Suomen valtiota korvaamaan minulle aiheuttamansa merkittävät taloudelliset vahingot ja hirvitävät henkiset kärsimykset. Vaadin oikeudelta vain päätöstä Suomen valtion korvausvelvollisuudesta. Sen jälkeen neuvottelut n. 200 miljoonan euron vahingonkorvauksista käydään erikseet Erkki Ahon ja Suomen valtion kesken. Vaadin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta ja aiheuttamiensa taloudellisten vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen.

Vaadin asian suullista käsittelyä oikeuden laajennetulla kokoonpanolla.


Kalajoki 05.04.2021


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti