maanantai 26. huhtikuuta 2021

TI 27.04.2021 Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti

 


Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti


Kansalaisella on oikeus odottaa, että oikeusistuimen tuomarit toimivat rehellisesti ja luotettavasti sekä lain mukaisesti. Te johdatte Rovaniemen hovioikeutta. Nyt on kiistattomasti käynyt ilmi, että Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on saatu viranomaisten rikosten avulla aikaan. Oulun Kajaanissa oleva poliisi teki asiassa tutkimattajättämispäätöksen ja palautti tutkinta-aineiston takaisin saatekirjelmän kera. Hän syyllistyi vuoren varmasti rikokseen jättäessään rikokset tutkimatta. Haastoin poliisin oikeuteen. Oulun käräjäoikeudessa asian käsitteli esteellinen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä. Lisäksi asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa. Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä oli asian täydellinen todistusaineisto valmiina, mutta käräjätuomari ei pyytänyt siirtämään aineistoa Ouluun. Hän tunnustaa sen sähköpostiviestissä. Hän syyllistyi kiistatta virkarikokseen.

Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen hyväksyi päätöksellään poliisi Tiina Sarparannan rikollisen toiminnan sekä Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määtän rikollisen toiminnan. Melestäni kysymys on hyvä-veli-järjestelmän toiminnasta. En voinut hyväksyä oikeudenkäyntimaksua sellaisesta oikeudenkäynnistä, jossa Oulun poliisi Tiina Sarparanta ja Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä sekä Rovanimen hovioikeuden hovioikeudenneuvos syyllistyvät rikokseen ja Rovaniemen hovioikeus laskuttaa siitä minua. Erikoista päätöksessä oli se, että toinen päätöksessä mainuttu hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ilmoitti minulle puhelimitse ettei hän ole ollut mukana tuon päätöksen tekemisessä. Pyysin Rovaniemen hovioikeudelta kirjallista selvitystä asiasta. Hovioikeudenneuvos Nykänen ilmoitti minulle seuraavana päivänä, että hän on sittenkin ollut tekemässä tuota päätöstä. Tällainen toiminta ei lisää luotettavuutta Rovaniemen hovioikeuden toimintaaan. Minä en suostunut hyväksymään oikeudenkäyntimaksua rikoksilla aikaansaadusta päätöksestä. Kuka määräsi määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen Tuomo Hietasen tekemään 20.04.2021 päätöksen Nro 100 Diaarinumero H 31/202. tuosta rikoksilla aikaansaadusta oikeuden päätöksen oikeudenkäyntimaksusta? Minä en voi kyväksyä tällaista toimintaa. Siksi jouduin tekemään asiasta kantelun oikeuskanslerille, syytevaatimuksen valtakunnansyyttäjälle ja tutkintapyynnön keskusrikospoliisille sekä kaiken varmuuksi haastamaan päätöksen tekijän Oulun käräjäoikeuteen.


Nyt Rovaniemen hovioikeudessa on käsiteltävänä järkyttävän pitkan ajan asia, jossa käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi teosta kiinni. Hän teki minusta rikosilmoituksen kun kerroin asiassa julkisesti. Rikostutkinnanjohtajaksi määrättiin esteellisyytensä tunnustanut Raahen poliisi Hannu Mensonen. Rikostutkinta tehtiin esitutkinalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Rikostutkijana asiassa oli Raahen poliisi Pekka Niskakangas. Minä en saanut esittää mitään todistusiaineistoja eikä todistajaani kuultu. Ns. kuulustelussa, jossa kuulustelija ilmoitti etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen valmiiksi, kirjattiin kuulustelukertomukseen, että annan asiassa loppulausunnot. Tein loppulausunnot. Tein kuten sovittiin ja kuulustelukertomukseeni kirjattiin. - tein loppulausunnot ja toimitin todistusaineistot Raahen poliisille postitse ja sähköpostitse. Syyttäjä Juha Karikoski teki syyteharkinnan virheellisen rikostutkinnan perusteella, koska kaikki minun lähettämäni todistusaineistot oli jätetty syyteharkinnassa huomioonottamatta. Aluesyyttäjä Juha Karikosken olisi tullut huomata tämä kuulustelukertomuksestani. Lisäksi Oulun poliisin asiakirjaosasto ilmoitti minulle, että syytteessa mainitut asiakirjat eivät liity asiaani. Oulun poliisi ei toimittanut minulle noita asiakirjoja. Syyttäjävirasto toimitti aineiston, jonka perusteella syyte oli tehty. Siitä huomasin, että kaikki minun esittämäni todistusaineistot oli jätetty huomoon ottamatta.

Oulun käräjäoikeuden käsittelyyn Rovaniemen hovioikeus määräsi tuomariksi määräaikaisen Rovaniemen hovioikeuden tuomarin, joka jätti todistajani oikeuskäsittelyyn kutsumatta eikä ottanut todistusaineistoani vastaan asiaan kuuluvana. Lisäksi hän esti minua vapaasti kuulustelemasta todistajana esiintynyttä vastapuoltani eli käräjätuomari Ervastia. En saanut myöskään vapaasti kuulustella todistajana esiintynyta ulosottomiestä. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden ja tässä tapauksessa myös kolmannen artiklan vastaista toimintaa.

Miksi päätöksen tekeminen asiassa kestää niin kauan? Jos asiassa on jotakin ongelmaa niin järjestetään suullinen käsittely.


Minä olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta jo 26 vuoden ajan. Kysymyksessä on kidutusrikos mikä on alkanut 30.06.1996 ja on kestänyt tähän päivään. Se johtuu perimmältään valtiopetokesta.

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.

Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 14500. Voidaanko puhua kansanmurhasta?

Koiviston konklaavi on valtiopetos?

Tasavallan presidentti 
Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti 
Heinonen. Palveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.


Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/


Tässä lausuntoni minulle toimitettuun aineistoon


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


Olen toiimittanut Rovaniemen hovioikeudelle täydellisen todistusaineiston PR-talojen konkurssivyyhdestä postitise. Lisäksi olen toimittanut sähköpostitse tämän todistusaineiston

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Olen pyytänyt Rovaniemenn hovioikeutta pytämään tämän aineiston Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä todistusaineistoksi asiassa.


Tässä on todistusaineisto poliisien rikollisesta toiminnasta. He kieltäytyivät vastaamasta minulle kysymyksiini.

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

https://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Historian harrastajana olen tehnyt laajan selvityksen Suomen historian tapahtumista. Tässä muutama näyte


Pankkikriisi puhkeaa

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/pankkikriisi-puhkeaa.htmlMatkailukuume riivaa kuntia

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/matkailukuume-riivaa-kuntia.htmlNäytelmä säätytalolla

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/naytelma-saatytalolla.htmlEi tahtonut oviaukko riittää”

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/ei-tahtonut-oviaukko-riittaa.htmlViimeinen taistelu ja valuuttavarannon ehtyminen syyskuussa 1992

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/viimeinen-taistelu-ja-valuuttavarannon.htmlDevalvaatio kaatui yrittäjien syliin

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/devalvaatio-kaatui-yrittajien-syliin.htmlSe tuli sitten jumalattoman arkaan kohtaan”

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/se-tuli-sitten-jumalattoman-arkaan.htmlElinkelpoiset yritykset jätettiin pankkien mielivallan kohteeksi

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/elinkelpoiset-yritykset-jatettiin.htmlSuomen taloushistorian suurin omaisuuksien uusjako

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/suomen-taloushistorian-suurin.htmlKujanjuoksua

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/kujanjuoksua.htmlPankkien pelastamiseksi kehitettiin malli

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/pankkien-pelastamiseksi-kehitettiin.htmlKoivisto hermostuu

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/koivisto-hermostuu.htmlOikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06.05.1992 kl 19.00

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/oikeuspoliittinen-keskustelutilaisuus.htmlVuosi 1992 – Salaiseksi julistettu SSP-sopimus – ns. Koiviston konklaavi

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/vuosi-1992-salaiseksi-julistettu-ssp.htmlPankkikriisin pitkä varjo

http://pankkikriisi.blogspot.com/2015/02/pnakkikriisin-pitka-varjo.html


Viranomaisten toiminta osoittaa selkeästi, että rikoksia yritetään peitellä ja rikollisia suojella. Valtiopetos on tosiasia ja se on aika tunnustaa.

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-25042021-totisesti-mina-sanon-teille.html


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Valtiopetso on tosiasia ja se koski 1.5 miljoonaa suomalaista.

http://valtuustoaloite.blogspot.fi/


Erkki Aho videot ( 7 videoa)


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8&t=86s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=2


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=3


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=4


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=5


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8


Olen joutunut olemaan Suomen valtion viranomaisten ahojahdin kohteena kymmeniä vuosia. Olen ollut maanpaossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa.


Olen hakenut poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta ja Bulgarian valtiolta. Bulgarian presidentti teki kielteisen päätöksen asiassa.


Pyydän kiirehtimään Rovaniemen hovioikeutta asiani käsittelyssä, mikä on kestänyt jo 26 vuotta. Ulosotto on voimassa ja pitää rikokset avoimena. Asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 26 vuoden ajan joten ne eivät ole siitäkän syystä vanhentuneet ja valtiopetos pitää rikokset avoimena.


Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artikla

3 artikla

Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen

    5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

    6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

    7. artikla.Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

    8. artikla Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

EOS:n 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Tämä minun tapaukseni varmasti täyttää kidutuksen eli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja YK:n ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tunnusmerkistön. Tämä johtuu siitä, että poliisi kieltäytyy tutkimasta ja oikeus käsittelemättä.Kalajoki 27.04.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti