maanantai 12. huhtikuuta 2021

TI 13.04.2021 Vastaus Rovaniemen hovioikeudelle

 Vastaus Rovaniemen hovioikeudelle


Rovaniemen hovioikeuden presidentti


HO Rovaniemi


1:35 PM (3 hours ago)


to meOlette lähettäneet hovioikeuden presidentille sähköpostin 8.4.2021 otsikolla Vastaus maksukehotukseen.


Hovioikeus tiedustelee, haluatteko kyseisellä sähköpostilla hakea tuomioistuinmaksulain 11 §:n mukaista oikaisua Teille asiassa R 20/855 määrättyyn oikeudenkäyntimaksuun? Jos haluatte hakea kyseiseen oikeudenkäyntimaksuun oikaisua, hovioikeus pyytää teitä esittämään perustelut mahdolliselle oikaisuvaatimuksellenne.


ystävällisin terveisin


Marja-Leena Pitkäniemi
kirjaaja, Rovaniemen hovioikeus
PL 8210, 96101 Rovaniemi
Valtakatu 10-12, 96200 Rovaniemi
puh. 029 56 41841
telekopio kirjaamo 029 56 41850Rovaniemen hovioikeudelle


Kiitän Rovaniemen hovioikekutta sähköpostiviestistä. Tuomioistuin maksulaki 11 § on seuraava:


11 § (27.11.2020/843)

Maksua koskeva muutoksenhaku

Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua maksun määränneeltä virkamieheltä tai viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan viranomaisen toimipaikka sijaitsee. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

Edellä 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ratkaisuun ei kuitenkaan saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla.


Minä pyydän oikaisua Rovaniemen hovioikeuden päätökseen R20/855 ja samalla koko maksun poistamista.


Rovaniemen hovioikeuden päätös perustuu virheelliseen poliisi Tiina Sarparannan tekemään rikostutkintaan tai paremminkin tutkimattajättämispäätökseen. Hän jätti asiat tutkimatta ja palautti tutkinta-aineiston minulle. Rikostutkinta jäi siten tekemättä. Siksi olen haastanut poliisi Tiina Sarparannan oikeuteen. Perusteet selviävät haastehakemuksesta.

Haastehakemus

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html


Koska asian käsittely käräjäoikeudessa näytti vaikealta niin tein haastehkaemuksen täydennyksen.

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html


Koska asian käsittely käräjäoikeudessa näytti vaikealta niin tein avunpyynnön Oulun käräjäoikeuden laamannille ja Oulun poliisipäälliölle

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/laamanni-antti-savela-ja.html


Tein esteellisyysväittämän Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määtästä, koska hän toimi minu lain tulintani perusteella esteellisenä käräjätuomarina ja lisäksi hän jätti hankimatta Ylivieskan toimipisteestä todistusaineiston oikeudenkäyntiä varten. Lisäksi asia olisi tullut käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, koska epäilty rikos oli tehty Kajaanissa. Oulun poliisin Tiina Sarparannan asemapaikka on Kajaanissa.

Esteellisyysväittämä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html


Minulle on muodostunut sellainen kuva, ettei käräjätuomari ole perehtynyt todistusaineistoon tai sitten sitä ei ole siirretty käräjäoikeuden sisäisenä siirtona Ylivieskasta ja Raahen poliisilta Oulun käräjäoikeuteen. Olen korostanut sitä, että haluan tarkistaa kaiken lähettämini aineiston ennen oikeuskäsittelyä. Valitettavasti nyt on korona-aika ja olen riskiryhmää ja lisäksi ulosotto vie rahat ettei ole mahdollisuus matkustaa. Siksi pyydän, että Oulun käräjäoikeus laittaa minulla valokuvan asian käsittelyaineistota. Silloin voin varmistaa, että myös tämä aineisto on käsittelyssä

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.


Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Nämä asiakirjat on pyydettävä lainaksi asian käsittelyä ja todistamista varten.Kantelu viranomaisten toiminnasta selventää asioita. Oikeuskansleri ei ole käsitellyt kanteluani. Sekin osoittaa, että asioissa jotakin salattavaa ja hämärää.
MA 25.01.2021 Kantelu viranomaisten toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ma-25012021-kantelu-viranomaisten.html


Olen pyytänyt Poliisiliitolta vastausta poliisien rikolliseksi epäiltävään toimintaan.TO 18.03.2021 SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne – pyydän vastausta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-18032021-spjln-puheenjohtaja-jonne.html


SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne lausuu mielipiteensä asiasta Iltalehden jutussa. Hän ei vastaa minulle niin kuin olen pyytänyt. Hän tunnustaa tilanteen Iltalehden haastattelussa.


Näin rikosilmoituksia ”tapetaan”

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3f2b2e4c-c38e-4ff7-b440-1bf91329d992


Olen joutunut haastamaan viranomaiset ja asioista vastuulliset oikeuteen.


MA 12.04.2021 Haastehakemuksen täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/ma-12042021-haastehakemuksen-taydennys.html


Minä pyydän, että Rovaniemen hovioikeus oikaisee oman virheellisen päätöksenä R20/855 ja poistaa oikeudenkäyntimaksun. Lisäksi pyydän kiirehtimään toista asiani käsittelyä, jossa käräjätuomari toimi Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti jättämällä kutsumatta oikeuteen minun syytetyn todistajat ja hylkäämällä kaikki todistusainestot asiaan kuulumattomina. Lisäksi en saanut vapaasti kuulustella vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia, joka todistajana olisi joutunut puhumaan totta. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen. Minun asiani käsittely poliisin, syyttäjä ja oikeuslaitoksen toimesta oli myös Euroopan iIhmisoikeussopimuksen 3 artilan vastainen. Rikostutkinta asiassa oli tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja Euroopan Ihmisoikeussopimusta. Tutkinnanjahtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä ja tutkija Pekka Niskakangas on tehnyt rikostutkinnan lain vastaisesti. Syyttäjä Juha Karikoski on tehnyt syytteen virhellisen rikostukinnan perusteella. Aluesyyttäjä Juha Karikoski ja asianajaja Pasi Hagman antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.  Oikeusprosessissa tehtiin siis kaikki mahdolliset virheet eikä se ollut sattumaa. Tämä näkyy poliiseille tekemistä kysymyksistä , joihin he jättivät vastaamatta samoin kuin SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne, joka kuitenkin lausuu mielipiteensä poliisien toiminnasta Iltalehden haastattelussa

Näin rikosilmoituksia ”tapetaan”

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3f2b2e4c-c38e-4ff7-b440-1bf91329d992


Pyydän, että Rovaniemen hovioikeus oikaisee virheellisen päätöksen R20/855 ja poistaa samalla oikeudenkäynti maksun. Pyydän, että Rovaniemen hovioikeus tekee toisessa asiassani oikean päätöksen. Pyydän, että päätöksissä tunnustetaan valtiopetos, SSP-sopimus ja Aktiv Hansa-kauppa sekä se, ettei Suomi ja Suomen oikeuslaitos ole noudattanut oikeusvaltioperiaatetta tekemissään päätöksissä. Suomen 1990-luvun lama johtui Suomen poliittisten päättäjien virhearvionjnnista. Valtiopetoksen johtuen Suomessa pankit päätettiin pelastaa ja maksajiksi valitiin tiettyjen alojen yritykset SSP-sopimuksen perustella. Aktiv-Hansa-kauppa tehtiin rikosten peittelemiksi. Siksi 1990-luvunn laman asiat, pankkikriisi ja valtiopetos on selvitettävä perusteellisesti,


Pyydän, että Rovaniemen hovioikeus määrää Suomen valtion korvaamaan miuulle kidukseni johdosta valtavat taloudelliset tappion ja hirvittävät henkiset kärsimykset korkoineen. Kysymyksessä on kidutusrikos, mikä johtuu siitä ettei poliisi tutki eikä oikeslaitos ota asioita käsiteltäväkseen,


Toinen vaihtoehto on se, että noudatetaan lakia ja mennään lain mukaisesti toisen vaihtoehdon mukaisesti.

MA 12.04.2021 Haastehakemuksen täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/ma-12042021-haastehakemuksen-taydennys.html


Odotan pikaista päätöstä Rovaniemen hovioikeudelta molempiin käsiteltävänä oleviin asioihin jotta voin perua haastehakemukseni Oulun käräjäoikeudesta.


Kalajoki 12.04.2021


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Rovaniemen hovioikeus, oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä ja keskusrikospoliisi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly


Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja perustuslaissa on määritelty kidutuksen kielto. Te olette ”varastaneet” eläkkeestäni osan minulle siitä etu- tai jälkikäteen ilmoittamatta. Mihin olette käyttäneet ne rahat?

Minulla on oikeus tietää.

Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.

Katson, että Te ette noudata lakia esimiestenne ja muiden viranomaisten määräyksestä. Kysymys on kidutusrikoksesta, josta lain mukaan rangaistus on 2-12 vuotta vankeutta. Olen haastanut Teidät ja esimiehenne oikeuteen. Vaadin Teille ankarinta mahdollista rangaistusta eli 12 vuoden vankeutta asiassa.


MA 12.04.2021 Haastehakemuksen täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/ma-12042021-haastehakemuksen-taydennys.html


Tosiasiat käyvät ilmi myös tästä asiakirjasta

TI 13.04. 2021 Vastaus Rovaniemen hovioikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/ti-13022021-vastaus-rovaniemen.html


Kalajoki 13.04.2021


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskansleri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti