lauantai 2. toukokuuta 2020

SU 03.05.2020 Huomenna on mielenkiintoinen päivä
Huomenna on mielenkiintoinen päivä, sillä olen pyytänyt Oulun käräjäoikeuden laamannia Antti Savelaa seuraamaan asiani R20/925 asian käsittelyä. Käräjätuomarina asiassa on Sari Morko. Olen vaatinut ulosoton keskeytystä, koska katson, että kaikki minua koskevat ja koskeneet ulosotot on saatu aikaan rikosten avulla ja ovat siksi perintäkelvottomia. Lisäksi minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja. Minä olen todistanut asian olevan totta Oulun käräjäoikeudelle sekä ulosottoviranomaisille. Huomenna näen onko ulosotto keskeytetty. Huomenna  on eläkkeen maksupäivä. Jos ulosottoani ei ole keskeytetty niin ryhdyn asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Minulla on perusteltu syy toimia näin eli vaatia Oulun käräjäoikeuden laamannia seuraamaan tilannetta ja asiaa, koska kuusi Oulun käräjäoikeuden tuomaria ei ollut erottanut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista toimintaa ja ihmisoikeusrikoksia ulosottovalituksesta tehdessään päätöksiä asiassa. Lisäksi yksi käräjäoikeuden tuomari oli toiminut jo toiseen kertaan samalla tavalla ja yksi käräjäoikeuden tuomari jäi kiinni virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja hänon mielestäni käyttänyt törkeällä tavalla virkavaltaansa väärin tekemällä minusta rikosilmoituksen eli perättömän ilmiannon. Hän toimi asiassa yhteistyössä poliisin ja ulosottoviranomaisten kanssa ja siksi minä jouduin pakenemaan maasta ja hakemaan poliittista turvapaikkaa EY:n oikeuskomissaarilta ja Bulgarian presidentiltä. Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajiani kuultu. Lisäksi kuulustelija etukäteen ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen.

Kuulustelutodistajan lausunto
Bulgarian presidentin päätös turvapaikka-asiassa

Oulun käräjäoikeuden olisi pitänyt katkaista ulosottoni ulosottokaaren perusteella sekä käräjäoikeuteen lähettämäni todistusaineiston perusteella.
Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy.

Minun oikeustajuni mukaan kihlakunnanvouti ja ulosottoviranomaiset toimivat vastoin lakia. Katso kihlakunnanvoudin lausuma:

Kiitos yhteydenotostanne.

Tähän asiaan liittyen Teille on jo aikaisemmin useassakin eri yhteydessä kerrottu, että ulosottomies ei voi tutkia täytäntöönpanoperusteiden oikeellisuutta. Ulosottomies ei voi myöskään lopettaa täytäntöönpanotoimia sillä perusteella, että Teidän oman käsityksenne mukaan täytäntöönpanoperusteet olisivat virheellisiä. Ulosottomies ei voi tehdä myöskään esittämällänne tavalla sopimuksia ulosottotoimien lopettamisesta tai osallistua avustajananne täytäntöönpanoperusteiden oikeellisuuden selvittelyyn.

Vastauksena esitykseenne totean siis, ettei ulosottomies osallistu pyytämällänne tavalla täytäntöönpanoperusteiden oikeellisuuden selvittämiseen.

Ystävällisin terveisin,

Anssi Tuomaala
johtava kihlakunnanvouti


Ulosotokaaren mukainen erityinen syy on oikeudenkäynti, jossa todistan kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavani ovat rikoksilla aikaansaatuja ja ovat siten perintäkelvottomia ja perustuvat törkeisiin rikoksiin ja ihmisoikeusrikoksiin. Lisäksi olen haastantu oikeuteen kihlakunnanvoudin ja ulosottomiehen.
(Huom. olen kuitenkin perunut haasteen viranomaisten osalta, koska haluan oikeutta vain itselleni ja katson, että yhteiskunnan velvollisuus on valvoa viranomaisten toimienn lainmukaisuutta. Minä haluan päätöksen vain rikosasiassa syyttämättä ketään rikoksista.)

Olen eri mieltä kihlakunnanvouti Anssi Tuomaalan kanssa, koska ulosottokaaren mukaan ulosottoviranomaisella on mahdollisuus keskeyttää ulosotto erityisen syyn takia. Tämä erityinen syy on ihmisoikeusrikos eli kidutus, johan katson myös kihlakunnanvoudin syyllistyvän. Lisäksi katson, että kihalakunnanvouti toimii rikoslain 15 luvun 10§ ja 11 §:n vastaisesti.

Minä olen todistanut Oulun käräjäoikeudelle, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani noin 20 vuoden ajan. Esteellisyys johtuu siitä, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut tai ainakin on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa,jossa hän käyttää syyteoikeutta ja arvoi näin omien toimiensa lainmukaisuutta. Olen lähettänyt Oulun käräjäoikeuteen todistuksen kaupanvahvistuksesta, jossa näkyy, että Sulo Heiskari on vahvistanut lainvastaisen kaupan, sillä väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännon 50 §:n mukaan. Syyttäjä Heiskari on esteellinen syyttäjistä annetun lain mukaan.

                                                    Kaupanvahvistus


Lisäksi kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnytkään kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria.


Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.

Lisäksi kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinitykset, joista tässä esimerkkinä yksi sivu.Kysymyksessä on siis törkeä petos.Olen esittänyt Oulun käräjäoikeudelle todistuksen asianajaja Asko Keräsen tunnustuksesta, jossa hän todistaa, että hän on jättänyt valituksen tekemättä Vaasaan hovioikeulle. Näin ainoa mahdollisuus on saada tuomionpurkua korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei pura väärää konkurssipäätöstä.


Lisäksi todisteena asianajaja Asko Keräselle tehty avoin asianajovaltakirja


Lisäksi olen esittänyt Oulun käräjäoikeudelle varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustuksen, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa, vaikka hän on antanut asiassa lausunnon käräjäoikeudelle asianomaisten tietämättä ja ilman heidän toimeksiantoaan.


Olen esittänyt käräjäoikeudessa esteellisyysväittämän syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Syyttäjä Sulo Heiskari on antanut asiassa seuraavan vääräm lausuman käräoikeudelle ja hovioikeudelleOlen esittänyt käräjäoikeudelle ja syyttäjä Sulo Heiskarille 130 sivuisen luettelon niistä rikoksista mitä PR-talojen konkurssivyyhdessä on tehty. Miksi syyttäjä Heiskari laiminlöi virkavelvollisuutensa samoin kuin käräjätuomari?


Tässä tarkasti selostettuna käräjäoikeudelle lähettämäni todistusaineisto asioissa sekä oikeudellinen argumentointi, mikä on oikeustieteen tohtorin tarkistama ja oikeaksi havaitsema.

21.04.2020 25 vuoden kidutus oikeuskäsittelyssä

KE 08.04.2020 Kirjaani on vielä myynnissä Kalajoen kirjakaupassa
http://kalajokinen.blogspot.com/2020/04/ke-08042020-kirjaani-on-viela-myynnissa.html

Rikoksissa Arsenal ja Kera Ovat olleet vahvasti mukana. Heitä asioissa edusti konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, joista viimeksi mainittu teki oman lopullisen ratkaisunsa "putoamalla" parvekkeelta alla näkyvin seurauksin
Kun olen puolustanut oikeuksiani olen saanut kokea
Minulta on viime päivinä kyselty salatuista sopimuksista ja 1990-luvun lamaan liittyvistä asioista.

Tässä tasavallan presidentti Tarja Halosen päätös ns. Koiviston konklaavista.Tässä sivuja SSP-sopimuksesta, mikä on jatkoa valtiopetokselle ja minun oikeustajuni mukaan on osa sitäValitettavasti keskusrikospoliisi ei tutki asiaa, vaikka todistusaineisto asiassa on mielestäni kiistaton.


Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

JUKKA DAVIDSSON "Tieto lisää tuskaa" seminaari Helsinki

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Ns. pankkikriisin taustaa

Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

Ns. pankkikriisin EMU-varauma

PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

Perintätoimen laittomuudet

ULOSOTON TULOSPALKKIO; valtiolle moninkertaiset menetykset !!

ELÄKELÄISTEN AHDINGOSTA - Liisa Mariapori & Hilkka Laikko keskustevat

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti