keskiviikko 6. toukokuuta 2020

TO 07.04.2020 Vastaus apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle


Vastaus apulaisoikeuskansleri Puumalaisen ratkaisuun

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Vaadin, että Oulun käräjäoikeus toimii asiassani R20/925 niin kuin Suomen laki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät. Pyydän asialle kiireellistä käsittelyä. Ulosoton keskeytys on tehtävä välittömästi.

Vaadin, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti selvittää kiireellisesti miten kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari on voinut jatkaa rikollista toimintaansa noin 20 vuoden ajan laillisuusvalvojien ja Oulun poliisiviranomaisten suojeluksessa. Miksi Jokilaaksojen poliisit Raimo Ollila, Ilkka Piispanen ja Petri Oulasmaa eivät ole huomanneet laajassa rikosvyyhdessä mitään rikosta? Minulle on muodostunut vahva käsitys siitä, että poliisi Ilkka Piispasen toiminta, ammattitaito, lain tuntemus ja oikeudentunto estää kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeuksien totetutumisen.

Miksi Oulun KRP:n Klemetti, Mäkelä ja kumppanit eivät ole löytäneet laajasta rikosvyhdestä yhtään rikosta? Miksi sisäasianministeriön poliisiosasto ei löytänyt rikosvyyhdestä yhtään rikosta vaikka kävin ne henkilökohtaisesti esittelemässä todistusaineistoineen poliisiylijohtaja Paaterolle?

Olen tehnyt Oulun poliisin toiminnasta kantelun oikeuskanslerille, mutta en ole vieläkään saanut vastausta kanteluuni. Ehkä on vaikea löytää sanoja poliisien tekojen suojelemisessa. Nyt siihen on vielä vaikeampi saada vastausta kun tähän aineistoon tutustuu.

Minusta on erikoista, että erään poliisin sisko kääntyi puoleeni eräässä tunnetun poliitikon esittämässä arkaluontoisessa asiassa, jota hän ei voinut hyväksyä. Nainen pyysi apuani, koska hän ei voinut luottaa Oulun poliisijohdon toimintaan. Toinen erikoinen tapaus oli se, kun poliisin vaimo yhdessä poliisimiehensä kanssa tulivat luokseni ja pyysivät apuani, kun Oulun poliisijohdon toimintaan ei voi luottaa.

Pari kaupunginjohtajaakin on kääntynyt hädissään puoleeni - toinen poliisi Ilkka Piispasen erikoisen toiminnan johdosta. Sen onneksi käräjäoikeus oikaisi - ainakin osaksi. Muistan elävästi kuinka kaupunginjohtaja soitti minulle iltamyöhällä ja pelkäsi henkensä edestä poliisi Piispasen toiminnan johdosta. Kaupunginjohtaja pelkäsi, että vihamiehet tulevat tappamaan hänet. Onneksi sain rahoiteltua henkilöä tosiasioilla. Kerroin hänelle että hän voi mennä rauhallisin mielin ja turvallisesti nukkumaan.

En voi ymmärtää sitä, että Oulun poliisi laiminlyö rikostutkinnat mm. erään kuorma-autoilijan asiassa, jossa pankinjohtaja joutui luopumaan raskaista syytteistään käräjäoikeudessa ja tunnustamaan valheensa. Hän oli kuitenkin saanut toiminnallaan yrityksen konkurssiin ja tuhottua yrittäjän omaisuuden. Poliisi Piispanen ei löytänyt tässäkään mitään rikosta vaikka pankinjohtaja oikeudessa tunnusti tekonsa. Konkurssiinajettu yrittäjä soittaa minulle vieläkin 2-3 kertaa päivässä ja kysyy:”Joko asiat alkavat aueta?”

Toinen tapaus mikä on jäänyt minua vaivaamaan on bulgarialaisten työntekijöiden törkeä hyväksikäyttö ja laittomat irtisanomiset. Tapaus ei ole vieläkään vanhentunut johtuen palkkasaatavista ja eläkertymän estämisestä ja laittomista irtisanomista. Poliisi Piispanen ei löytänyt tässäkään mitään rikollista vaikka alaisten rikostutkinta oli tehty päin helvettiä. Keskustelin tutkivan poliisin H.P:n kanssa ja huomasin ettei hän ymmärrä tutkittavasta asiasta sen enempää kuin sika tuulimyllystä. Lisäksi tutkivan poliisin esimies oli hukannut tutkittavan aineiston ja valehteli, että aineisto on postissa hukkunut. Se ei voinut hukkua postissa koska minä ojensin aineiston suoraan poliisin käteen Kalajoen poliisiasemalla.

Yksi oikeushistoriamme järkyttävimistä tapauksista ovat varatuomari Mikko Kovalainen ja nimismies Vesa Juntunen ja heidän toimintansa
Jos asiassa rikostutkinta olisi tehty oikein niin nämä henkilöt olisi saatu kaltereiden taakse. Rikostutkinnat esti syyttäjä Heiskari peitelläkseen omia rikoksiaan. Hänen työtään jatkoi syyttäjä Mustonen, joka antoi asiassa yhdessä käräjätuomari Määtän ja varatuomari Kovalaisen kanssa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Lisäksi käräjätuomari Määttä esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa liki 90-vuotiasta Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asiasta on antanut kolme oikeudenistunnossa läsänäollutta henkilöä kirjallisen todistajalausunnon. Käräjäoikeuden kuulustelunauhat todistivat totuuden, mutta jostain syystä niitä ei eri oikeusasteissa huomoitu. Rovaniemen hovioikeuden toiminta oli tässäkin asiassa kysymyksiä herättävää. Oikeuskanslerinvirasto on osa syyllinen siihen, ettei oikeus ole toteutunut. Muistan elävästi kuinka Paavo H soitti minulle 2-3 kertaa viikossa ja kysyi: ”Kuule, Erkki miten meidän nyt käy?” Ennen kurki kuoli kuin suo suolasi. Rauha Paavo Heikkisen ja muiden Kovalaisen ja Juntusen uhrien muistolle. Niitä on jo useita.

Mielestäni ja kokemukseni perusteella Oulun poliisin toimintaan tarvitaan perustavaa laatuva oleva uudistus jotta kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat.

Miten eri oikeusasteissa kaikki rikokset ovat menneet läpi niin ettei niitä ole huomattu? Miten laillisuusvalvojat ja syyttäjälaitos eivät ole huomanneet laajassa rikosvyyhdessä yhtään rikosta? Ei voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjälaitos toimii kiinteänä hyvä-veli-verkostona. Minun kokemukseni mukaan syyttäjälaitos on suomalaisen yhteiskunnan syöpäkasvain – varsinkin Oulun ja Lapin osalta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että valtakunnansyyttäjäkin sekoilee tai ainakin puuhastelee kansalaisten mielestä aivan väärien asioiden parissa. Valtakunnansyyttäjä toimi bulgarialaisten asiassakin vastoin parempaa tietoa. Oliko se virkarikos ?

Oikeuskanslerin on kiinnitettävä erityistä huomiota Rovaniemen hovioikeuden toimintaan ja sen laatuun. Oikeusistuimen tehtävänä on jakaa oikeutta eikä vääryyttä.
Onko syytä harkita Rovaniemen hovioikeuden toiminnan lakkauttamista kokonaan ?

En ole tyytyväinen laillisuusvalvonnan toimintaan Suomessa. Suomen kansa ei voi olla niin väärässä kuin laillisuusvalvojien päätökset osoittavat. Siksi koko laillisuusvalvonnan olemassaolo on kyseenalaistettava. Tästä loistavana esimerkkinä on apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätös OKV/792/1/2020. Pyydän apulaisoikeuskansleri Puumalaista perehtymään vastaukseeni ratkaisussaan ja sitten harkitsemaan omaa toimintaansa, asemaansa ja tulevaisuuttaan.

Mielestäni kysymys ei ole yksittäisasiasta vaan laajemasta asiasta Suomessa. Minun oikeustajuni mukaan moni asia johtuu valtiopetoksesta eli ns. Koiviston konklaavista , SSP-sopimuksesta ja Aktiv Hansa-kaupasta johtuvista asioista. Ne on syytä avata ja ne on syytä käsitellä niin kuin oikeusvaltiossa kuuluukin.

KE 06.05.2020 Vastaus oikeuskanslerin päätökseen OKV/792/1/2020

Minun on vaikea hyväksyä laillisuusvalvojien rikollisten suojelua kuten tapauksestani näkyy. Vahva käsitykseni on se, että Suomi tarvitsee oikeusjärjestelmän uudistamisen. Oikeusjärjestelmän uudistamisen pohjana voi olla oma eli Erkki Ahon tapaus hyvän dokumentaation johdosta ja perusteella. On perustettava perustuslakituomioistuin jotta kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat. Totuuskomissio on perustettava 1990-luvun kotitekoisen laman rikosten selvittämiseksi. Todelliset syylliset on saatava oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Oikeuskanslerin on selvitettävä miksi pääministerit ja muut ministerit vaikenevat asioista. Miksi he eivät noudata Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia? Rikosten kohteeksi joutneilla ihmisillä on suuri hätä, kun Suomen viranomaiset ja poliittinen johto laiminlyö virkavelvollisuutensa.

Perustuslakivaliokunta on vastuussa Suomen oikeusvaltiotilanteesta ja siitä että kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat. Olen valmis antamaan asiassa perustuslakivaliokunnalle asinatuntijalausunnon 25 vuoden kokemuksella Suomen oikeus- ja poliisijärjestelmän toimivuudesta. Oma tapaukseni on erinomainen esimerkki siitä miten viranomaiset Suomessa suojelevat rikollisia ja peittelevät rikoksia. SUOMI ON PALAUTETTAVA OIKEUSVALTIOIDEN JOUKKOON. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ON SIITÄ VASTUUSSA.

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti