torstai 14. toukokuuta 2020

TO 14.05.2020 Onko Suomi oikeusvaltio? Se nähdään 22.05.2020.


Arvoisa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela

Te johdatte Oulun käräjäoikeutta. Te ilmoititte minulle, että asia U20/4572 muutetaan asiaksi R20/295 eli käräjäoikeuden ulosottovalitukseksi katsoma asia muutetaan sittenkin rikosasiaksi. Nyt asia menee oikein.  Pyysin Teitä seuraamaan asian käsittelyä jotta virheiltä vältytään. 

Sain tänään Oulun käräjäoikeudelta käräjätuomari Morkolta allaolevan sähköpostiviestin.  Asia on otettu käräjäoikeudessa vaatimuksestani rikosasiana käsittelyyn ja vielä niin, että käräjäoikeus on itse vahvistanut tämän asian. Kun tilanne on tämä, niin syyttäjän olisi pitänyt yhtyä haasteeseeni. Nyt minulla ei ole tiedossa kuka on syyttäjä, joka on yhtynyt syytteeseeni, sillä hän ei ole ollut minuun minkäänlaisessa yhteydssä. Onko niin, ettei syyttäjä olekaan yhtynyt syytteeseeni, vaikka käräjäoikeus on päättänyt käsitella asian rikosasiana?

Toinen asia mikä minua huolestuttaa on se, ettei käräjäoikeus ole määrännyt minulle asianajajaa rikosasiaan vaikka kaikki terroristitkin Suomessa saavat asianajajan. Pidän aika erikoisena sitä, että kun minua epäillään rikoksesta (tosin todistettavasti aiheetta), niin silloin minulle käräjäoikeus nimeää asianajajan, mutta ei silloin kun minä sitä oikeusturvani kannalta tarvitsen ja siihen minulla on lain mukainen oikeus.

Minua huolestuttaa myös se, että asiaan liittyvässä asiassa 5770/R/13205/14 Oulun poliisi rikosylikonstaapeli Johanna Tyni ja kihlakunnansyyttäjä Essi Kanniainen ovat minun lain tuntemukseni mukaan tehneet virkarikokset ja kihlakunnansyyttäjä Essi Kanniainen vielä toisenkin virkarikoksen, joiden johdosta olent tehnyt kantelun oikeuskanslerille ja rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjävirastolle.

Minua huolestuttaa se, että edelleenkin syyttäjä Sulo Heiskari saa olla vapaalla jalalla vaikka tuomioistuimia valvova laillisuusvalvoja  Hirvonen totesi syyttäjän olleen esteellinen toimimaan syyttäjänä asioissani. Minua huolestuttaa Oulun poliisin toiminta, koska se ei ole löytänyt rikosvyyhdestä yhtään rikosta vaikka kysymyksessä on todella törkeät ihmisoikeusrikokset: 

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.

Käräjätuomari Morko on minulle allaolevalla sähköpostilla ilmoittanut, että Ratkaisu ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat ratkaisun
antamispäivästä alkaen nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. Jos
haluatte, että ratkaisu toimitetaan Teille, Teidän on erikseen pyydettävä
sitä käräjäoikeudelta.

Minä ilmoitan, että minä haluan ratkaisun heti sähköpostiini, kun ratkaisu asiassa on tehty. Minä ilmoitan jo etukäteen, että en tule valittamaan asiasta, vaan jos en ole tyytyväinen ratkaisuun, niin teen uuden haastehakemuksen niin kauan että asia käsitellään oikein ja lain mukaisesti käräjäoikeudessa.

Minä ilmoitan, että tulen Oulun käräjäoikeuteen tarkistamaan toimittamani todistusaineiston ennen käräjäoikeuden päätöstä kahden todistajan kanssa ja varmistan, että kaikki toimittamani todistusaineisto on asian käsittelyssä mukana.
Pyydän, että käräjäsihteeri ilmoittaa milloin voin tulla tarkistamaan ko. aineiston
Pyydän Teitä arvoisa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela olemaan mukana tilaisuudessa kun tarkistan aineiston. En näe mitään estettä sille, että myös tiedotusvälineiden edustajat ovat paikalla. Sovitaan sellainen aika, että se sopii meille kaikille.

Sain seuraavan sähköpostiviestin Oulun käräjäoikeudelta

OULUN KÄRÄJÄOIKEUS
2. osasto/Morko
PL 141
90101 Oulu
Puhelin 02956 49500 Fax 02956 49615
oulu.ko@oikeus.fi

ILMOITUS RATKAISUN ANTAMISESTA

Asiano:
14.5.2020 R 20/925

AHO ERKKI JOHANNES
MERENOJANTIE 9 B 16
85100 KALAJOKI

RATKAISUN ANTAMINEN

Käräjäoikeus ilmoittaa, että ratkaisu yllä mainitussa asiassa annetaan
22.5.2020 kello 13.00.

Käräjäoikeuden ratkaisuun tyytymätön voi hakea siihen muutosta
hovioikeudelta valittamalla tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta
oikeudelta.

Muutoksenhakuun kuuluvat:
- tyytymättömyyden ilmoittaminen ja
  • valittaminen.
Jos muutoksenhakija tahtoo hakea muutosta ennakkopäätösvalituksella,
hänen on ilmoitettava siitä tyytymättömyydenilmoituksen yhteydessä.
Säädetyt määräajat tyytymättömyyden ilmoittamiselle (7 päivää) ja
valituksen ja ennakkopäätösvalituksen tekemiselle (30 päivää) alkavat
ratkaisun antamispäivästä. Valituksen ja ennakkopäätösvalituksen
johdosta valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa
osaltaan käräjäoikeuden ratkaisusta. Määräaika vastavalitusta varten on
kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä, Sillä,
milloin tosiasiallisesti saatte tiedon ratkaisun sisällöstä, ei ole merkitystä
näiden määräaikojen laskemiselle.

Asian käsittely hovioikeudessa edellyttää eräissä tapauksissa
hovioikeuden myöntämää jatkokäsittelylupaa, jollei vastaajaa ole
tuomittu yli 8 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää vastapuolen
suostumusta ja valitusluvan pyytämistä korkeimmalta oikeudelta. Jos
jatkokäsittelylupaa tai valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu
jää pysyväksi.

Ratkaisu ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat ratkaisun
antamispäivästä alkaen nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. Jos
haluatte, että ratkaisu toimitetaan Teille, Teidän on erikseen pyydettävä
sitä käräjäoikeudelta.

Käräjäsihteeri Niina Leinonen-Light

Yritin tavoitella käräjätuomari Suvi Morkoa tiedustellakseni, että onko oikeudenkäynti oikeudenmukainen, kun minulle ei ole määrätty asianajajaa vaikka asia on käräjäoikeudessa muutettu rikosasiaksi ja syyttäjän olisi pitänyt yhtyä haasteeseen. Käräjätuomari Morko ei ottanut puheluani vastaan. Onko tämä huono ennusmerkki. Morkon puhelinnumero on 029 5649435

Asia on tämä, josta ratkaisu on annetaan:

KE 13.05.2020 Vaadin kidutukseni lopettamista välittömästi

Kalajoki 14.05.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

PS. tiedoksi oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjävirasto ja perustuslakivaliokunta sekä Oulun ja Vaasan läänin kansanedustajat sekä tiedotusvälineet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virsi 440

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti