torstai 28. toukokuuta 2020

TO 28.05.2020 Mitä ajattelen ystävyydestä?Ystävyys on yksi arvokkaimmista asioista koko maailmassa. Ystävyyttä kannattaa arvostaa ja kunnioittaa kaikilla osaamillaan tavoilla. Ystävää tarvitaan jakamaan elämään liittyviä iloja ja suruja. Ystävä saattaa olla melkeinpä hengenpelastaja, kun tuntuu, että koko muu maailma on itseä vastaan.
On koulu-, koti- ja lapsuusajan ystäviä, mummola- tai mökkikavereita. Erilaisia ystäviä nähdään erilaisissa paikoissa. Joitakin kavereita nähdään vain koulussa, toisia nähdään joka päivä tai pari kertaa vuodessa. Joidenkin kanssa ollaan ystäviä netissä, eikä heitä välttämättä koskaan tavata kasvokkain.
Ystävyyssuhteissa opetellaan taitoja, jotka ovat tärkeitä myös muissa läheisissä ihmissuhteissa. Ystävien kanssa harjoitellaan luottamusta, yhdessä olemista, ristiriitojen ratkaisemista ja toisen huomioimista. Ystävyyssuhteista on myös pidettävä huolta. On tärkeää tehdä yhdessä asioita, keskustella ja pitää lupauksista kiinni. Ystävyystaitoja opetellaan läpi elämän.
Ystäväpiirissä voi tapahtua muutoksia ja esimerkiksi kaverit vaihtua. Joskus ystävyys hiipuu kokonaan. Se voi tuntua pahalta, mutta joissakin tilanteissa se on väistämätöntä. Toisaalta ystäviä voi saada myös lisää. On tavallista, että joskus hiipunut ystävyys löytyykin myöhemmin elämässä uudelleen.
Ystävät ja seura yleensä vaikuttaa jokaiseen monelle tavalla. Joskus ystävät saavat päähän tehdä asioita, jotka eivät tunnu itsestä järkevältä. Silloin kannattaa kuunnella itseä ja toimia sen mukaan, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Ystävyyteen kuuluu myös erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen.
Jokainen meistä on erilainen. Kaikki eivät viihdy isossa ryhmässä. On tärkeää, että löydät oman paikkasi yhteisössä. Ystäviä ja kavereita ei tarvitse olla paljon. Yksikin hyvä ystävä voi korvata monta kaveria. Ystäväpiirin laajuus ei kerro siitä, minkälainen on ihmisenä.

Ystävyys on molemminpuolista ja tasa-arvoista. Ketään ei voi pakottaa olemaan ystävä, mutta on tärkeää tulla kaikkien kanssa toimeen. Ystävyydessä on tärkeää, että molemmat haluavat olla toistensa kanssa.
Kaveri, joka saa sinut nauramaan, jonka kanssa voit olla oma itsesi, mutta johon myös luotat, on varmasti hyvä ystävä. Kaveri, joka kohtelee sinua kurjasti, jonka vuoksi joudut usein ongelmiin ja joka kertoo salaisuutesi muille, ei täytä välttämättä hyvän ystävän kriteereitä.
Toisinaan myös ystävien kesken tulee riitoja ja erimielisyyksiä. Ne voivat olla ahdistavia ja aiheuttaa paljon huolta. Riidat eivät yleensä ole vaarallisia ja niistä voi seurata jopa jotain hyvää. Merkitystä on sillä, miten riidat sovitaan ja miten riidellään.
Kuten kaikissa muissakin ihmissuhteissa, luottamus on tärkeä osa ystävyyttä. Joissain tapauksissa, ystävä voi kertoa salaisuuden, joka saa sinut huolestumaan ja hämmentymään.

Kun ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa ja vaikuttavat toisiinsa, puhutaan ihmissuhteista. Ihmissuhde tarkoittaa yhteyttä kahden tai useamman ihmisen välillä. Kaikissa ihmissuhteissa vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Puhuminen on tärkein vuorovaikutusmuoto.
Ihmissuhteisiin kuuluu hyviä ja toisinaan huonompia hetkiä. Jotta ihmissuhteet pysyvät hyvinä, on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka kohtelee toisia. Ihmissuhteita täytyy myös hoitaa. Kaikista ihmisistä ei tarvitse pitää, mutta olisi hyvä, jos kaikkien kanssa tulisi edes jotenkin toimeen. Jos ei erityisesti pidä jostain ihmisestä, on helpompaa pysytellä hänestä kauempana.
Harva ihminen elää täysin yksin. Useimmilla on jonkinlainen suhde erilaisiin ihmisiin, kuten perheenjäseniin, kavereihin, rakkaaseen, ystäviin, sukulaisiin ja koulu- ja harrastuskavereihin. Ihmissuhteisiin liittyy myös paljon tunteita, kuten kiintymystä, rakkautta, välittämistä, ystävyyttä, ihastusta, vihastusta, pettymystä ja läheisyyttä.
Kaikissa ihmissuhteissa vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Vuorovaikutus tarkoittaa kahden tai useamman ihmisen välistä vastavuoroista kommunikaatiota. Se on kaikkea sitä, millä tavalla olemme toisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutus voi olla sanoja, puhetta, eleitä, ilmeitä, ääntelyitä tai katseita. Netissä vuorovaikutus voi tapahtua kirjoittaen tai se voi olla hymiöitä, lyhennesanoja tai kuvia.
Ihmissuhteissa yksi tärkeä kommunikaation muoto on puhuminen. Siinä on läsnä paljon muutakin kuin puhutut tai kirjoitetut sanat. Myös eleet, ilmeet, äänenpainot, kosketus ja katseet ovat merkitseviä, ja ne luovat sanoille merkityksiä. Toisaalta kirjoittaminen antaa mahdollisuuden hitaampitempoiseen vuorovaikutukseen.
Jos luulee tietävänsä tai olettaa asioita, lopputuloksena voi olla iso väärinkäsitys. Kaikissa ihmissuhteissa on tärkeää, että uskaltaa kertoa omista tunteistaan ja toiveistaan. Erityisesti se korostuu lähimmissä ihmissuhteissa kuten seurustelusuhteessa. Sen lisäksi, että kykenee ilmaisemaan itseään, täytyy opetella kuuntelemaan ja kuulemaan kumppania.
Ystävyyksiä kannattaisi kuitenkin vaalia.Ihmisellä on luontainen tarve olla yhteydessä toiseen ihmiseen. Kosketus, silmiin katsominen ja tunneyhteys tuottavat hyvää oloa.  Ystävyyssuhteita kannattaa etsiä niistä paikoista, joissa käy samoja mielenkiinnon kohteita jakavia ihmisiä. Yhteiset arvot ja aktiviteetit yhdistävät ja tukevat säännöllistä kanssakäymistä. Ystävien juhlat ovat myös erinomainen mahdollisuus tutustua hyviin tyyppeihin. Avoin ja utelias asenne auttaa ja rohkeus tehdä aloitteita palkitsee.

Hyvän ystävän piirteitä ovat esimerkiksi nämä:
 • Luotettava
 • Huolehtiva/välittävä
 • Reilu
 • Lojaali
 • Avoin
 • Anteeksi antava
Aidot ystävät hyväksyvät toinen toisensa sellaisina kuin ovat.
Ystävyys on arvokas ja herkkä asia. Mutta mistä aidon ystävän voi tunnistaa? Tiedäthän sen tunteen, kun olet niin sanotusti parantanut maailmaa kaverisi kanssa? Ystävän kanssa juttelun jälkeen mieli tuntuu kevyemmältä, olo rentoutuneemmalta. Ystävyydellä on iso vaikutus hyvinvointiisi. Toimiva ystävyyssuhde perustuu aitoon vuorovaikutukseen.
Ystävyyteen kuuluu välittömyys, jossa kumpikin hyväksyy toisensa sellaisena kuin on. Ystävyydessä pitää voida jakaa syvimmät tunnot turvallisesti, Ystävyys on kuin leirinuotio, jonka lämmössä on mukava viivähtää. Kumpikin tulee sen ääreen ensisijaisesti viihtymään. Ystävyys on hallanarka suhde. Jos ystävyyteen alkaa tulla ristiriitoja, nuotio sammuu. Kaikille on varmaan myös käynyt joskus niin, että on huomannut olevansa aktiivisempi osapuoli suhteessa. Toinen ei vain enää ota yhteyttä oma-aloitteisesti, ja tapaamisten sopiminen on yhtäkkiä kamalan vaikeaa.
Toki toinen voi tulla yhteiselle leirinuotiolle vielä velvollisuudestakin, mutta silloin se ei ole enää aitoa ystävyyttä. On paljon ihmisiä, jotka eivät koko elämänsä aika koe todellista ystävyyttä vaan pikemminkin vain toveruutta tai vertaistukea. Niihinkin voi kyllä sisältyä ystävyyden hetkiä.
Ystävyys katkaistaan yleensä, kun luottamus on petetty. Vähemmänkin dramaattisia tapauksia löytyy, kuten erilleen kasvaminen. Yhteiset mielenkiinnon kohteet saattavat ajan myötä vähentyä ja arvomaailmat erkaantua liikaa toisistaan. Jos ystävyydellänne ei ole tulevaisuutta kevyemmälläkään tasolla, voit hivuttautua pikkuhiljaa pois hänen elämästään. Jos panet välit poikki, tee se huolellisesti punnituin perustein ja kertaheitolla.

Näin aito ystävä toimii
1. Hän kuuntelee sinua – eikä pelkästään puhu ja toitota omia mielipiteitään. Ystävä uskaltaa silti olla kanssasi myös eri mieltä.
2. Soittaa sinulle, kun hänellä on ikävä – ei vain silloin, kuin hänellä on joku ongelma.
3. Hyväksyy sinut lihavana, laihana, väsyneenä, rakastuneena eli juuri sellaisena kuin olet.
4.Ystävä tuntee sinut ja saa sinusta esiin parhaat puolesi.
5.Ymmärtää, että joskus sinun pitää saada olla koko päivä yksin pyjamassa ja villasukissa.
6.Soittaa ja onnittelee sinua kun menestyt – tai ilmestyy ovesi taakse suklaarasian kanssa.
7.Muistaa, että sinä lainasit hänelle tiukan paikan tullen rahaa, ja toimii samoin, kuin sinulla on vaikeaa.
8.Luottamus on monen suhteen tärkein liima

1. Hyvä ystävä on luotettava
Jos hän jotain lupaa, sen hän myös pitää. Todellinen ystävä ei peru viime hetkellä sovittua tapaamista ilman todella hyvää syytä tai jätä ilmaantumatta mökkitalkoisiinne, joihin on lupautunut apuriksi.
2. Suvaitseva
Hyvä ystävä ei tuomitse tai arvostele toisen tekemiä valintoja, vaikka olisi itse valinnut täysin päinvastoin.
3. Rehti
Todellinen ystävä ei puhu toisesta pahaa selän takana vaan haluaa puhua erimielisyydet halki.
4. Kunnioittava
Hyvän ystävän ei tarvitse olla kanssasi samaa mieltä jokaisesta asiasta, mutta hän kunnioittaa sinun mielipidettäsi eikä yritä käännyttää omalle kannalleen.
5. Armollinen
Todellinen ystävä osaa olla toista kohtaan armollinen. Hän ei jää kantamaan kaunaa, jos joskus teet virheen ja tuotat hänelle pettymyksen. Hyvä ystävä antaa sinulle anteeksi, koska on varma, että toimit seuraavalla kerralla toisin.
6. Läsnä oleva
Tosiystävä on elämässäsi läsnä siksi, koska hän haluaa olla, eikä vain siksi, koska pyydät. Hän haluaa juhlia kanssasi merkkipäiviä ja olla tukena, kun elämä heittelee. Voit luottaa siihen, että vaikka ette hetkeen näkisi, ystäväsi ei katoa elämästäsi mihinkään.
7. Huomioonottavainen
Ihana ystävä tilaa kahvilassa sinullekin pullan ja laittaa heti viestiä, kun huomaa suosikkilaulajanne konserttikiertueen poikkeavan tiedänkin kotipaikkakunnallanne.
8. Huumorintajuinen
Nauru ja ilo tekevät elämästä elämisen arvoista. Hyvän ystävän seurassa huumori kukkii jopa silloin, kun kaikki menee päin mäntyä.
9. Lojaali
Hyvä ystävä on ennen kaikkea lojaali. Tarvitsemme elämäämme ihmisiä, jolle voimme uskoa salaisuutemme ja jotka pysyvät rinnallamme niin elämän myötä- kuin vastamäissäkin.

1. Ystävyytenne kestää riidat ja välimatkat
Yhteytenne on niin voimakas, ettei mikään riita pysty viilentämään välejänne lopullisesti. Saattaa jopa olla, että välillänne vallitseva intensiivinen kemia suorastaan vaatii aika ajoin hieman hengähdystaukoa. Suhteessanne on aikoja, jolloin ette juurikaan pidä yhteyttä, mutta sitten koittaa hetki, kun sinun on ”aivan pakko” ottaa yhteyttä ystävääsi. Ja kun tapaatte, tuntuu siltä kuin ette olisi olleet koskaan erossa.
Ei ole ollenkaan tavatonta, että sielunkumppani asuu maailman toisella laidalla, mutta silti hän tuntuu läheisemmältä kuin henkilö, jota näet päivittäin. Vaikka olette harvoin tekemisissä, ajattelet häntä usein ja tiedät, että sielunkumppanisi on läsnä silloin, kun häntä tarvitset.

2. Hän on muuttanut sinua ihmisenä
Ennen kuin tapasit sielunkumppanisi, sinulla on saattanut olla mielestäsi vankka käsitys siitä, kuka olet ja mihin olet elämässäsi menossa. Sitten saapuu ihminen, joka kääntää koko maailmasi päälaelleen.
Ystäväsi on ehkä muuttanut täysin ajattelutapaasi tai sitä kuinka näet itsesi. Saattaa olla, että sielunkumppanisi on saapunut elämääsi sellaisen pyörremyrskyn voimalla, ettet ole aluksi ajatellut hänestä kovin lämpimästi. Myöhemmin kuitenkin huomaat, että teidän on tarkoitettu kohtaavan toisenne. Aluksi hankalalta tuntunut muutos ja ihmissuhde muuttuukin elämäsi tärkeimmäksi käännekohdaksi.

3. Pystyt olemaan oma itsesi
Sielunkumppanisi on heijastus sinusta itsestäsi. Ystäväsi saa kaivettua sinusta esiin myös synkimmät ja huonoimmat puolesi. Tunteiden voimakkuus on saattanut aluksi pelästyttää sinut, etkä ehkä ole heti pitänyt näkemästäsi. Olet jopa saattanut vihata sielunkumppaniasi siksi, että hän on liian samanlainen kuin sinä. Yhtäläisyydet tuntuvat aluksi ärsyttäviltä ja ajattelet, että te kaksi ette mahdu samaan tilaan.
Tunteenpurkaukset eivät kuitenkaan säikäytä sielunkumppaniasi, hän pystyy ottamaan sinut vastaan juuri sellaisena kuin olet. Sielunkumppanisi kanssa voit aina olla oma itsesi – niin hyvässä kuin pahassa.

4. Näet ystävästäsi unia
Usein sielunkumppani on sellainen ihminen, johon olet tutustunut lapsena. Polkunne ovat eronneet vuosien saatossa, mutta välillänne oleva yhteys ei ole katkennut. Vaikka ette ole tekemisissä, näet usein ystävästäsi unia, joissa kohtaatte uudestaan.
Hyvin suurella todennäköisyydellä tienne risteävät aikuisiällä uudestaan, vaikka kumpikaan teistä ei olisi sitä edes ajatellut. Tämä on merkki siitä, että ystävyydessänne on syvempi henkinen yhteys.

5. Hän lukee sinua täydellisesti
Sielunkumppanisi on kuin peili. Tunnette toisenne läpikotaisin ja luotatte toisiinne kaikissa tilanteissa.
Olette ehdottoman rehellisiä, mutta ette koskaan tuomitse toistenne tekoja. Voitte sanoa toisillenne mitä vaan, eikä sinun tarvitse koskaan pelätä, että sielunkumppanisi kääntäisi sinulle selkänsä.
Ratkotte riidat helposti puhumalla, sillä tiedätte sanomattakin mitä toinen ajattelee. Huonona päivänä et tarvitse suklaata tai saippuasarjoja, sillä pelkkä sielunkumppanin läsnäolo saa sinut tuntemaan olosi paremmaksi.

Ystävyys perustuu toisen kohtaamiseen. Kun syvä side on joskus syntynyt, ei haittaa vaikka ystävyydessä olisi taukoja. Kun nuotio jäähtyy, kumpikin poistuu tahoilleen, mutta kun sen ääreen taas vuosien päästä palataan, yhteys löytyy heti uudestaan ja juttu jatkuu siitä, mihin se aikoinaan jäi. Energiaa syövistä ystävistä joutaa eroon.

Myrkyllinen ihminen voi sairastuttaa, jopa fyysisesti. Näistä merkeistä erotat tosiystävän ja energiasyöpön, josta kannattaa päästää irti.

1. Todellinen ystävä nauttii tasapuolisesta keskustelusta.
Myrkyllinen ystävä odottaa, milloin hän pääsee itse puhumaan. Oma asia kiilaa aina edelle.

2. Todellinen ystävä soittaa sinulle, koska hänellä on ikävä.
Myrkyllinen ystävä löytää luoksesi vain, kun hänellä on jokin ongelma.

3. Todellinen ystävä hyväksyy sinut sellaisena kuin olet.
Myrkyllinen ystävä yrittää hallita ja muuttaa sinua. Et ole ikinä riittävä, vaikka täyttäisit jokaisen hänen toiveistaan.

4. Todellinen ystävä käyttäytyy johdonmukaisesti ja reilusti.
Myrkyllinen ystävä on tarkka-ampuja, jonka seuraavaa iskua ei näe ennalta. Isku on tarkkaan tähdätty heikkoon kohtaasi. Sen tarkoitus on nöyryyttää.

5. Todellinen ystävä saa sinusta esiin parhaat puolesi.
Myrkyllinen ystävä saa sinusta esiin huonoimmat puolesi. Alat ehkä huomaamatta vähätellä itseäsi ja vältellä hyvien uutisten kertomista.

6. Todellinen ystävä ymmärtää, että sinun pitää saada olla välillä yksin.
Myrkyllinen ystävä tunkeutuu arkeesi toistuvasti kysymättä, sopiiko se sinulle.

7. Todellinen ystävä iloitsee aidosti puolestasi, kun menestyt.
Myrkyllinen ystävä kadehtii saavutuksiasi eikä osaa kehua vilpittömästi.

8. Todellinen ystävä kehuu ja kannustaa.
Myrkyllinen ystävä mustamaalaa, epäilee ja vähättelee sanomisiasi ja tekemisiäsi.

9. Todellinen ystävä tekee vastapalveluksia.
Myrkyllinen ystävä on vapaamatkustaja, joka hyötyy sinusta. Hän saattaa kuokkia asunnollasi pitkiä aikoja tekemättä kertaakaan ostoksia tai edes kiittämättä.

10. Todellinen ystävä jakaa kanssasi tasaisesti elämän valo- ja varjopuolet oikeissa mittasuhteissaan.
Myrkyllisen ystävän elämä on pelkkää draamaa, johon hän kiskoo sinut jatkuvasti mukaan: liioittelee, ei löydä mistään hyvää sanottavaa ja juoruaa.

Näin syntymäpäivän jälkeen voi miettiä ketkä ovat todellisia ystäviäni. Kenelle minä merkitsen jotakin. Koska ystävyys on vuorovaikutusta ja toisesta välittämistä, niin katson, että henkilöt, joille minä en merkitse mitään, eivät ole minulle tärkeitä ystäviä.
Tämä pohdiskelu ystävyydestä on ollut pitkähkö alustus sille, että poistan fb-kaveruudesta sellaisia henkilöitä joille minä en merkitse mitään. Poistin jo kuukausi sitten n.600 henkilöä fb-kaveruudestani ja nyt teen uuden arvion tilasteesta. Ystävyys on ansaittava ja se on molemminpuolista


Mitä ajattelen EU:n tukipaketeista?


EU-komission esittämä 750 miljardin tukipaketti on EU:n perussopimuksen ja Suomen lain vastainen. EU:n tukipaketilla pelastetaan Ranskan, Saksan, Italian ja Espanjan pankit. Maksajana tulee olemaan suomalainen veronmaksaja. Ensin Saksan johtaja Merkel ja Ranskan johtaja Macron esittivät 500 miljardin tukipakettia, mikä olisi riittänyt Ranskan ja Saksan pankkien pelastamiseen, mutta kun EU joutuu pelastamaan myös Italian ja Espanjan pankit niin apupaketin suuruus muodostui 750 miljardiksi. Maksajana on suomalainen veronmaksaja nyt ja tulevaisuudessa.

Ulkomaisten pankkien suurimmat saatavat Etelä-Euroopan valtioissa:
Ranskalaiset pankit: 437 mrd €
Saksalaiset pankit: 356 mrd €
Britannian pankit: 272 mrd €
Yhdysvaltain pankit: 268 mrd €
Japanin pankit: 239 mrd €
Espanjan pankit: 184 mrd €
Hollannin pankit: 140 mrd €
Italian pankit: 74 mrd €
Sveitsin pankit: 2 mrd €

Suomen rikoslaki:
12 luku (21.4.1995/578)
Maanpetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

EU-tukipakettien yhteissumma nousee biljooniin – Koskenkylä: Eduskunnan selvitettävä paketin laillisuus Suomen perustuslain kannalta

Nyt on ratkaiseva hetki” – Komissio esittää 750 miljardin euron elpymis­rahastoa

Esitän jyrkän vastalauseeni EU-komission esittämälle EU-tukipaketille, koska se on EU:n perussopimuksen vastainen. En hyväksy sitä, että suomalaiset veronmaksajat pistetään saksalaisten ja ranskalaisten pankkien pelastajiksi. Menettely on myös Suomen lain vastainen. En siis hyväksy Marinin hallituksen aikeita hyväksyä ko.sopimus ja aiheuttaa Suomen valtiolle ja suomalaisille veronmaksajille miljardien lisälasku Suomen lain vastaisella menettelyllä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

tiedoksi pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja.Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo, valtionvarainministeri Katri Kulmuni, petusministeri Li Andersson ja valtioneuvosto.

Te puhutte mielellänne oikeusvaltioperiaatteesta. Minä halua, että Te perehdytte uudestaa ministerikaverienne pääministeri Sanna Marinin, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin, sisäministeri Maria Ohisalon, valtionvarainministeri Katri Kulmunin ja opetusministeri Li Anderssonin kanssa Suomen oikeusvaltiotilanteeseen.

Suomen kotitekoisen 1990-luvun laman asiat on edelleenkin selvittämättä ja syylliset vastuuseen saattamatta. Kysymys on näistä asioista:

Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

SSP-sopimus

Olen yksi pankkikriisin ja valtiopetoksen uhri. Todistusaineistot ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvojat eivät näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Kysymyksessä on ennenkaikkea Oulun poliisin sekä Raahenseudun ulosottoviranomaisten toiminta.

Nämä asiat olen ilmoittantu Suomen hallitukselle ja kaikille kansanedustajilleTodelliset syylliset ovat tässä
 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
 • poliisi Raimo Ollila
 • poliisi Petri Oulasmaa
 • Oulun poliisipäällikkö Sauli Kuha
 • Oulun KRP

Kiduttajat
 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
 • ulosottomies Eveliina Nissilä

Asioista vastuussa olevat ministerit tällä hetkellä
 • pääministeri Sanna Marin
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
 • sisäministeri Mari Ohisalo

sekä 200 kansanedustajaa, jotka kieltäytyvät reagoimasta asioihin. Miksi kansanedustajat eivä noudata Suomen lakia?

SU 24.05.2020 Laillisuusvalvoja Jarmo Hirvonen

Valtiopetos on tosiasia

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

U20/4572

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

1990-luvun pankkikriisi on selvitettävä, syylliset on saatava vastuuseen ja aiheutetut vahingot on korvattava


Lisäksi huomatan vielä, että EU-tukipaketin osalta on otettava huomioon se, että tukipaketti on Suomen lain ja EU:n perussopimuksen vastainen.

EU-komission esittämä 750 miljardin tukipaketti on EU:n perussopimuksen ja Suomen lain vastainen. EU:n tukipaketilla pelastetaan Ranskan, Saksan, Italian ja Espanjan pankit. Maksajana tulee olemaan suomalainen veronmaksaja. Ensin Saksan johtaja Merkel ja Ranskan johtaja Macron esittivät 500 miljardin tukipakettia, mikä olisi riittänyt Ranskan ja Saksan pankkien pelastamiseen, mutta kun EU joutuu pelastamaan myös Italian ja Espanjan pankit niin apupaketin suuruus muodostui 750 miljardiksi. Maksajana on suomalainen veronmaksaja nyt ja tulevaisuudessa.

Ulkomaisten pankkien suurimmat saatavat Etelä-Euroopan valtioissa:
Ranskalaiset pankit: 437 mrd €
Saksalaiset pankit: 356 mrd €
Britannian pankit: 272 mrd €
Yhdysvaltain pankit: 268 mrd €
Japanin pankit: 239 mrd €
Espanjan pankit: 184 mrd €
Hollannin pankit: 140 mrd €
Italian pankit: 74 mrd €
Sveitsin pankit: 2 mrd €

Suomen rikoslaki:
12 luku (21.4.1995/578)
Maanpetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Kalajoki 28.05.2020
Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki AhoEi kommentteja:

Lähetä kommentti