sunnuntai 17. toukokuuta 2020

TI 19.05.2020 Perustuslain etusija ja ihmisoikeussopimusten noudattaminen


Oulun käräjäoikeus

Asia R20/925

Kiitän Teitä käräjäsihteeri Niina Leinonen-Light avustanne ja vaivannäöstänne asiassani. Varmistan vielä, että asian ratkaisun siirtopyyntö on tullut perille ja samalla ilmoitan, että en tule huomenna tarkistamaan lähettämääni asian ratkaisuaineistoa Ouluun käräjäoikeuteen.

Koska ulosottoani ei ole katkaistu, niin tein sen johtopäätöksen, että tulossa on minun kannalta väärä oikeuden päätös. Yhteiskunnallisena vaikuttajana haluan säästää valtion menoja oikeudenkäynneissä. On todennäköistä, että käräjäoikeus tekee väärän päätöksen vetoamalla haastehakemuksen puutteellisuuksiin. Se johtaisi lisääntyviin oikeuskuluihin ja valtion menoihin.

Minä olen pyytänyt, että Oikeusapu-ja edunvalvontapiirin johtaja Kari Hietala, p.050 5436450, kari.hietala@oikeus.fi
Piiriin kuuluvat Kainuun, Lapin, Oulun ja Ylivieskan oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot.
järjestää minulle oikeusapua.Ylivieskan oikeusaputoimistosta en ole saanut oikeusapua enkä myöskään saa asianajajaa yrityksistäni huolimatta.

Minulla on lain mukainen oikeus saada oikeusapua ja tämä on Oulun käräjäoikeuden tiedossa ja olen sen myös käräjäoikeudelle osoittanut ja käräjäoikeudella on tiedossaan Ylivieskan oikeusaputomiston toiminta asiassani pitkältä ajalta.

Olen oikeuskanslerille tekemässäni kantelussa vedonnut perustuslakiin ja ihmisoikeussopimuksiin, koska katson, että minulla on perustuslain suoma omaisuuden suoja ja minulle on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset kieltävät kidutuksen.
Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin siitä on säädetty perustuslain 106 § Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa,tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Myös asian laatu ja yhteiskunnallinen merkitys eli 25 vuotta jatkunut kidutusrikos vaatii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamista. Myös poikkeustila eli koronapandemian ja poikkeustilan aika ja se , että kuulun riskiryhmään vaatii asian kiireellistä ja Suomen lain, perustuslain ja ihmisoikessopimusten mukaista käsittelyä. Katson, että jos käräjäoikeus ei katkaise ulosottoani eikä anna oikeudenmukaista oikeudenkäytiä ja tekee väärän päätöksen nippeliasioihin vedoten, niin kysymys on kidutusrikoksen jatkamisesta sekä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta menettelystä..
Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katsoon, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Kysymyksessä on ennenkaikkea Oulun poliisin toiminta sekä Raahenseudun ulosottoviranomaisten toiminta.

Tässä kanteluni asiasta oikeuskanslerille
SU 17.05.2020 Pyysin ratkaisun siirtoa ja vaadin oikeuskansleria selvittämään asiat

Olen myös kääntynyt kaikkien 200 kansanedustajan puoleen ja ilmoittanut heille asioiden todellisen tilan. . Kansanedustajan pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia.

Olen kääntynyt myös Euroopan Unionin oikeuskomisaarin puoleen
LA 16.05.2020 Mrs Vera Jourova, European Commissioner for Justice


Kalajoki 18.05.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Nimeni on Erkki Aho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti