lauantai 30. toukokuuta 2020

LA 30.05.2020 Kiitän eduskunnan apulaisoikeusasiamiestä nopeasta vastauksesta


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Erkki Aho

Oulun poliisipäällikkö Sauli Kuha ja apulaispäällikkö Aarno Kankaanranta eivät mielestäni toimi rehellisesti eikä heitä tavoita sähköpostitse. Minä en voi hyväksyä sitä, että Oulun poliisipäällikkö hyväksyy tällaisen rikollisuuden omalla vastuualueellaan ja alaistensa keskuudessa.

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini

Johanna Kiviniemi, Sauli Kuha, Pertti Rönkkö, Petri Oulasmaa

Kiitän eduskunnan apulaisoikeusasiamiestä Pasi Pölöstä nopeasta vastauksesta.

Viite: 22.5.2020 vireille tullut kantelu
ASIA: Valtakunnansyyttäjäviraston toiminta koskien sähköpostien vastaanottamista
Pyysitte tutkimaan, ”millä oikeudella” valtakunnansyyttäjän toimisto estää lähettämienne sähköpostiviestien vastaanottamisen ja miksi viranomainen kieltäytyy vastaanottamasta sähköpostiviestejä.
Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöselle. Hän katsoi, että asiassa ei ole aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä. Siitä syystä asiaanne ei ryhdytä tutkimaan enempää.
Tämän ratkaisun allekirjoittanut esittelijä on alustavasti tiedustellut valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta toimiston menettelyä säh- köpostiviestienne suhteen ja saanut vastauksen: ”Erkki Ahon sähkö- postiviestien saapumista valtakunnansyyttäjän toimistoon ei ole estetty.”

Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Vastaus on vain osavastaus kanteluuni, sillä minä pyysin selvittämään myös miksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei ota vastaan sähköpostiviestejäni. Siihen ei tullut vastausta. Minä olen joutunut lähettämään viestit oikeusministerin sihteerille Teija Moilaselle, koska oikeusministeri ei ota vastaan sähköpostejani.
Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää on saanut valtakunnansyyttäjävirastosta vastauksen, jossa sanotaan:” Erkki Aho sähköpostiviestien saapumista valtakunnansyyttäjän toimiston ei ole estetty:” Nyt jäi kuitenkin selvittämättä, että miksi minun sähköpostini eivät mene valtakunnansyyttäjävirastoon. Maanantaina tarkistan asian ja katson, onko tilanteeseen tullut muutosta. Onko syytä epäillä, että valtakunnansyyttäjäviraston henkilö valehtelee? Miksi en ole saanut sähköpostiviestejäni menemään valtakunnansyyttäjävirastoon?

Olen lisäksi kiinnostunut siitä miksi Oulun poliisipäällikkö Sauli Kuha ei ota vastaan sähköpostiviestejäni eikä myös hänen sijaisensa Aarno Karnaranta. Oulun poliisissa poliisi Tapani Tasannon työnjatkaja ei vastaa sähköpostiviesteihini ja Oulun poliisi jättää kaikki rikostutkintapyyntöni tutkimatta. Poliisi ei edes tutki entisen asianajaja Asko Keräsen tunnustusta asiassani.

Olen esittänyt Oulun käräjäoikeudelle ja Oulun poliisille todistuksen asianajaja Asko Keräsen tunnustuksesta, jossa hän todistaa, että hän on jättänyt valituksen tekemättä Vaasaan hovioikeulle. Näin ainoa mahdollisuus on saada tuomionpurkua korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei pura väärää konkurssipäätöstä.
Keränen on tunnustanut muitakin rikoksiaan ja saanut niistä ehdottoman vankeustuomion.


Lisäksi todisteena asianajaja Asko Keräselle tehty avoin asianajovaltakirja.Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

On me aikoihin eletty, laamanni Antti Savela. Yhteiskunnan pahimpia rikollisia ovat poliisit, syyttäjät, käräjätuomarit ja ulosottoviranomaiset. Siis henkilö, joihin meidän pitäisi pystyä sokeasti luottamaan. Ei ole uskottavaa, ettei yksikään poliisi, syyttäjä, laillisuusvalvoja eikä eri oikeusasteiden tuomari ole huomannut kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyttä ja rikollista toimintaa. Kysymys on tietoisesta ja tarkoituksellisesta Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

Käräjäoikeus on ilmoittanut, että syyttäjänä seuraavissa oikeuden ratkaisuissa on toiminut syyttäjä Sulo Heiskari:

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä näissä oikeudenkäynneissä:
R98/503 Ylivieskan käräjäoikeus 01.06.1998 R98/71 144
R02/393 Ylivieskan kärjäoikeus 15.02.2002 RD01/361 10046
S01/320 Ylivieskan käräjäoikeus 30.01.2001 K00/1003 148
S00/1437 Ylivieskan käräjäoikeus 13.11.2000 K00/1003 1311
S01/447 Ylivieskan käräjäoikeus 28.02.2001 K001/1003 280
R98/692 Ylivieskan käräjäoikeus 26.08.1998 R98/90 224
R03/150 Ylivieskan käräjäoikeus 19.12.2002 R02/276 R1.OH.KP
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 30.05.1996 nro 860
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 03.01.1997 96/531
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 28.06.1996 nro 900
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 26.08.1998 nro 228
Ylivieskan käräjäoikeudenpäätös 19.09.2000 bro 1066
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 03.10.2000 nro 1050
Vaasan hovioikeuden tuomio 21.05.1999 nro 521
Vaasan hovioikeuden päätös 08.12.2000 nro 1376
Vaasan hovioikeuden päätös 07.05.2001 nro 545
Vaasan hovioikeuden päätös 13.01.2000 nro 39 R98/692
Vaasan hovioikeuden päätös 31.01.2000 nro 39
Korkeimman oikeuden päätös 11.01.2002 R2000/206 nro 0017
Korkeimman oikeuden päätös 24.01.2001 H2000/386 nro 0143
Korkeimman oikeuden päätös 20.09.2001 nro 1841
Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2001/318 nro 1800
Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/16 nro 1801
Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/210 nro 1802
Korkeimman oikeuden päätös 28.06.2002 H2001/138 nro 1771
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.12.2004 3383 nro 17602/04
konkurssiasiat
K 96/531, PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne
Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236 International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003 Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589 Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71 Asia: velallisen vilpillisyys
ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90 Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
ratkaisu 26.8.1998/1
ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361 ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506 asianomistajana Tapio Lahola
Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506, asianomistaja Mikko Kovalainen
Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537 asianomistaja Markku Koski
Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488 Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesä
Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri

Minä olen todistanut Oulun poliisille, Oulun käräjäoikeudelle ja ulosottoviranomaisille, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani noin 20 vuoden ajan. Esteellisyys johtuu siitä, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut tai ainakin on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa,jossa hän käyttää syyteoikeutta ja arvoi näin omien toimiensa lainmukaisuutta. Olen lähettänyt Oulun käräjäoikeuteen todistuksen kaupanvahvistuksesta, jossa näkyy, että Sulo Heiskari on vahvistanut lainvastaisen kaupan, sillä väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännon 50 §:n mukaan. Syyttäjä Heiskari on esteellinen syyttäjistä annetun lain mukaan.
On selvää, että Heiskarin rikokset painavat jo miehen omaakin mieltä. Se näkyy hänen kävelytyylissään.

Kaupanvahvistus


Lisäksi kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnytkään kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria.
Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.


Lisäksi kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinitykset, joista tässä esimerkkinä yksi sivu.Kysymyksessä on siis törkeä petos. Olen pyytänyt Oulun poliisia toimittamaan teille nämä kaikki asiakirjat, koska olen ne Oulun poliisille toimittanut.


Koko tämä asia on tietoisesti jätetty tutkimatta Oulun poliisinn toimesta:
Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Kysymyksessä on ennenkaikkea Oulun poliisin sekä Raahenseudun ulosottoviranomaisten toiminta.

Asiat ovat tulleet Oulun poliisin tietoon ja käsiteltäväksi useita kertoja ja viimeksi tämän rikosilmoituksen johdosta 5770/R/53493/18

Kysymys on tästä rikostutkintapyynnöstä 5770/R/53493/18 ja sen käsittelystä valtakunnansyyttäjävirastossa . Olen tehnyt asiasta tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle ja kantelun oikeuskanslerille.

Miksi minulle on tärkeää se, että saan yhteyden valtakunnansyyttäjävirastoon? Syy on tämä: Kuka toimii syyttäjänä tässä asiassa 5770/R/53493/18 , jossa rikosilmoituksen tekijänä on Oulun käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervasti.

Vaadin elinkautista vankeusrangaistusta ylikomisario Johanna Tynille

Olen tehnyt järkyttävän määärän rikostutkintapyyntöjä asiassani nykyisen Oulun poliisin alueella poliisille asioistani. Poliisi kieltäytyy jatkuvasti tutkimasta asioitani vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Viimeisin tapaus on Oulun poliisin rikosylikomisario Johanna Tynin päätös asiassa 5770/S/6644/18. Asiassa syyttämättäjättämispäätöksen on tehnyt syyttäjä Essi Kanniainen. Tein asiassa rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle. Asiassa on kiistattomat näytöt, jotka todistavat Oulun poliisin rikosylikomisario Johanna Tynin syyllistyneen virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin, törkeän virka-aseman väärinkäyttöön, rikollisten suojeluun, rikosten peittelyyn, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaa jotka täyttävät kidutuksen tunnusmerkistön. Minua ei edes kuulusteltu asiassa.

Kysymyksessä on tapaus, jossa käräjätuomari Sarianne Ervasti teki minusta rikosilmoitus virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Käräjätuomari Ervasti jäi kiinni virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä, virka-aseman väärinkäytöstä, rikollisten suojelusta, rikosten peittelystä, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisista toimista, koska hän ei antanut mnulle oikeudenmukaista oikeudenkäynti eikä perustuslain mukaista omaisuuden suojaa vaan jatkoi kidutusrikostani. Kaiken lisäksi hän teki minusta perättömän ilmiannon.

Poliisit Pekka Niskakangas ja tutkinnanjohtajana Hannu Mensonen ryhtyivät suojelemaan käräjätuomaria. Asiassa myös KRP;n Erkki Rossi teki väärän päätöksen eli virkarikoksen ja Oulun ja Lapin poliisit sekä valtakunnansyyttäjävirastossa toimiva kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne. Asioissta informoin poliisiministeri Maria Ohisaloa sekä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia, mutta he eivät vastanneet selvityspyyntöihini. Siksi myös he ovat asiassa asian osaisia ja joutuvat kantamaan oikeudellisen vastuun asiassa.
Rikostutkinnat asioissa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Tässä selostus asioista

virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Haen poliittista turvapaikkaa Bulgarian presidentiltä

Sain kuitenkin antaa asiassa loppulausunnot

Loppulausunto

loppulausunto 1. jatko-osa

loppulausunto 2, jatko-osa

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

5770/R/53493/18.

Kiireellinen kantelun täydennys ja rikostutkintapyyntö

Valitus Oulun käräjäoikeuden päätöksestä 20/507

Niillä ei kuitenkaan ole ollut mitään merkitystä, koska Oulun rikosylikomisario Johanna Tyni jatkaa rikoksista epäillyn ja todistetun käräjätuomari Sarianne Ervastin suojelua. Olen tehnyt järkyttävän määärän rikostutkintapyyntöjä asiassani nykyisen Oulun poliisin alueella poliisille asioistani. Poliisi kieltäytyy jatkuvasti tutkimasta asioitani vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Viimeisin tapaus on Oulun poliisin rikosylikomisario Johanna Tynin päätös asiassa 5770/S/6644/18. Asiassa syyttämättäjättämispäätöksen on tehnyt syyttäjä Essi Kanniainen. Tein asiassa rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle. Asiassa on kiistattomat näytöt, jotka todistavat Oulun poliisin rikosylikomisario Johanna Tynin syyllistyneen virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin. Minua ei edes kuulusteltu asiassa.
Vaadin rikosylikomisario Johanna Tynille elinkautista vankeusrangaistusa virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä, törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, rikollisten suojelusta, rikosten peittelystä ja perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta, kidutuksesta, koska hän jatkaa jo 25 vuotta jatkunutta kidutustani.

Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Asian käsittely on kestänyt jo kolme vuotta Suomen viranomaisten käsittelyssä. Menettely on perustuslain 21 §:n ja ihmisoikeussopimusten vastaista.

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho

MA 25.05.2020 Vaadin elinkautista vankeusrangaistusta käräjätuomari Suvi Morkolle

____________________________________________________________________
Viestin lähettäminen onnistui seuraaville fb-kvareilleni ennenkuin esto tuli päälle: Ritva Elomaa,Jani Mäkelä,Vilhelm Junnila, Ari Koponen, Ville Tavio, Juha Mäenpää, Riikka Purra.

Lähetin tämän viestin sitten kaikille sähköpostitse.
huom. facebook esti fb-viestin lähettämisen fb-kansanedustajakavereilleni.

Hyvä Fb-kaveri, Facebook esti fb-viestin lähettämisen Sinulle ja siksi joudun käyttämäään sähköpostia.


Kalajoki 29.05.2020
Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho

Ainoastaan yksi FB-kansanedustaja on vastannut tähän mennessä minulle sanoin Erkki, toivotan Sinulle hyvää viikonloppua!

Kalajoki
Pohjankylän koulun kevätjuhla 2020

Puolustusvoimain katsaus 53

Meri-iglu on korona-ajan keksintö, jossa on pilkkireikä ja ruokakellari ja joka vie majoittujat merelle äänettömällä sähkömoottorilla – Aalloilla keinuvasta lautasta odotetaan Kalajoella uutta matkailuhittiä

Sähkön siirtohinnoissa suuria eroja– Nivalassa ja Kalajoella pientalon omistaja maksaa sähköstä yli 300 euroa vuodessa enemmän kuin naapurissa Sievissä, puhumattakaan Kokkolasta: Katso millaista siirtohintaa kuntasi alueella peritään!

Alueuutiset

Ylivieskan kirkon tuhopoltosta jäi vain hiiltyneitä hirsiä, nyt Saku Vuori antaa yhdelle hirrenpätkälle uuden elämän bassona
Pääsiäisenä 2016 Ylivieskan kirkko tuhoutui tuhopoltossa. 230-vuotiaasta puukirkosta ei jäänyt jäljelle kuin muutamia paloja hiiltyneitä mäntyhirsiä.
Keväällä 2019 reilun puolen metrin kappale paksua hirttä lojuu mestarisoitinrakentaja Saku Vuoren pöydällä Jyväskylässä. Puu on mustaa, hiiltynyttä ja halkeillutta – ja satoja vuosia vanhaa. Se on osa Ylivieskan palanutta kirkkoa.

Kannuksen kaupunginjohtajan valinta siirtyy: valtuusto haluaa keskustella ehdokkaiden kanssa ennen valintaa
Kaupunginjohtajan paikkaa tavoittelevat maisteri Laura Lakso Helsingistä, entinen ministeri Jussi Niinistö Helsingistä, kauppatieteiden maisteri Johanna Rautakoski Ylivieskasta sekä Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen Sievistä.
Erkin kommentti: Jussi Niinistö oli joskus minun fb-kaverikin, mutta ei ole enää. Tuskinpa häntä valitaan Kannuksen kaupunginjohtajaksikaan, kun hakijana on entinen sihteerinä Anne Sormunen.

Kotimaan uutiset

Kasvo­maskien vaikutus infektioiden leviämiseen vähäinen tai olematon, kertoo STM:n selvitys
Sosiaali- ja terveysministeriön odotettu selvitys kasvomaskeista toteaa, että näyttö kasvosuojusten vaikutuksesta on vähäinen. Tieto pohjaa ministeriön tilaamaan kirjallisuuskatsaukseen.
Erkin kommentti: Olen jyrkästi eri mieltä STM:n kanssa. Virus varmasti leviää hengittäessä. Siksi kasvosuojaimet on välttämätön kriittisellä tautialueella.

Nyt Lapissa tulvii – katso kuvat ja videot
Tulvat ovat alkaneet Lapissa. Pohjois-Suomen tulvat ovat jatkaneet etenemistään. Alkuviikolle on luvattu jopa hellettä lähenteleviä lukemia, jotka sulattavat vielä maastossa makaavaa lunta ennätysnopeasti.Tästä on seurauksena tulvia, joiden pelätään olevan pahimpia jopa 50 vuoteen. Ilta-Sanomat pyysi lukijoilta kuvia ja videoita ympäri tulvivaa Lappia. Niitä on tullut runsaasti.

Oikeusministerin valtiosihteeri halusi estää pääkirjoituksen julkaisun, väittää lehti – valtiosihteeri sanoo vitsailleensa
Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää tuomitsee oikeusministerin valtiosihteerin toiminnan Österbottens Tidning -lehteä kohtaan. Hänen mukaansa se oli sopimatonta.
Erkin kommentti: Kokoomuksen esitys asiassa oli aivan oikea. Suomen valtio olisi voinut tukea kannattamattomia tai heikosti kannattavia maakuntalentoja, mutta hallitus ei siihen suostunut ja siksi se oli RKP:lle poliittisesta kova paikka.

Ulkomaan uutiset

Tutkijat varoittavat: kahden metrin etäisyys ei suojaa koronavirukselta – vertaus tupakansavuun paljastaa vaaran
Kaksi yhdysvaltalaista ja yksi taiwanilainen tutkija kirjoittavat Science-lehdessä julkaistussa artikkelissa, että kasvomaskien käyttö on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Analyysi: Kritiikki yltyy Ruotsissa maan koronaviruslinjaa kohtaan – Yhä useampi kysyy, valitsiko Ruotsi oikean strategian
Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n toimittaja esitti valtionepidemiologi Anders Tegnellille harvinaisen suoran kysymyksen terveysviranomaisten päivittäisessä tiedotustilaisuudessa toissapäivänä.
Tanskassa ei ole raportoitu viime vuorokauden aikana yhtään kuollutta. Missä kuussa tai millä vuosineljänneksellä meillä raportoidaan nolla koronaan kuollutta?
Tegnell veti kaksi kertaa syvään henkeä kysymyksen aikana. Siihen oli tietysti mahdoton vastata, minkä hän sanoikin. Tegnell totesi, että koronaan kuolleiden määrä on pudonnut 30 prosenttia kuluneen kuukauden aikana ja hän toivoo, että kehitys jatkuisi sellaisena.

EU:n tukirahojen piti auttaa pahiten pandemiasta kärsineitä maita, mutta jakoperusteet ovatkin ihan toiset
Komission omat laskelmat tukien jakautumisesta osoittavat, että merkittävä osa hätärahoituksesta olisi komission ehdottamassa mallissa menossa maille, jotka eivät kuulu kriisin suurimpiin kärsijöihin. Erityisesti Puola ja muut Itä-Euroopan maat olisivat paketin merkittävimpiä nettohyötyjiä, vaikka esimerkiksi koronakuolemien määrällä tai ennustetuilla talousvaikutuksilla mitattuna maat ovat selvinneet kriisistä toistaiseksi verraten vähin vaurioin.

Toukokuussa Kabulissa tapahtui isku, jollaista ei ole ennen nähty – Synnytyssairaalaan hyökännyt ryhmä oli Isis-K, jonka luultiin jo kadonneen
AFGANISTANISSA on 40 sotavuoden aikana tapahtunut kaikenlaista, ja myös sairaalat ovat joutuneet pommitusten kohteiksi ja taisteluiden jalkoihin. Tiistaina toukokuun 12. päivänä terroristit tekivät Kabulissa kuitenkin iskun, jollaista ei ole aiemmin nähty.
Joukko poliisin univormuihin pukeutuneita, aseistautuneita miehiä saapui aamukymmeneltä Dasht-e-Barchin sairaalan sisäänkäynnille.
Synnytysosasto sijaitsee hieman taaempana mutta he suuntasivat suoraan sinne, ei se mikään vahinko ollut”, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate.
Järjestö on tukenut sairaalaa kuuden vuoden ajan. Konate työskenteli 2016 järjestön henkilöstöhallinnon koordinaattorina Kabulissa ja tuntee sairaalan.
HYÖKKÄYS synnytysosastolle kesti neljä tuntia. Virallisten tietojen mukaan 24 ihmistä kuoli ja ainakin 20 haavoittui, suurin osa heistä potilaita.

Poliisi pidätti mellakoista raportoineen toimittajan suorassa lähetyksessä – huomiota kiinnitti toisen toimittajan kohtelu samaan aikaan

Poliisiväkivallan synnyttämä viha leimahti liekkeihin eri puolilla Yhdysvaltoja – viime yönä puhkesi mellakoita, jollaisia ei ole nähty vuosiin
Minneapolisissa Yhdysvalloissa tuhannet mielenosoittajat ovat uhmanneet ulkonaliikkumiskieltoa ja vahvaa poliisiläsnäoloa kaupungissa.
Levottomuuksiksi ja ryöstelyksi kärjistyneet mielenosoitukset saivat alkunsa poliisin toiminnasta pidätystilanteessa.
Perjantaina pidätettyä poliisia Derek Chauvinia vastaan on nostettu kolmannen asteen murhasyyte sekä syyte taposta. Silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyy kuinka valkoihoinen Chauvin painaa minuuttien ajan mustaihoisen George Floydin kaulaa katua vasten. Käsiraudoissa ollut Floyd toisteli, ettei hän saanut hengitettyä.
Floyd menetti tajuntansa ja hänet julistettiin myöhemmin sairaalassa
(siirryt toiseen palveluun)
kuolleeksi.

Talousuutiset

Yritysten pelastamisen biljoonapaketit muuttivat pelin – koronan jälkeen valtio, verokeplottelu ja eriarvoisuus nousevat talouskeskusteluun
Riskit sosialisoidaan ja tuotot ovat edelleen yksityisiä.
Näin analysoi koronapandemian synnyttämää talouskriisiä yhdysvaltalaisen Columbian yliopiston taloushistorian professori Adam Tooze.
Brittiläissyntyinen Tooze tuli laajemmin tunnetuksi vuoden 2008 finanssikriisiä analysoineella teoksellaan Crashed. Sitä ennen hän niitti mainetta natsi-Saksan talouden tutkimuksellaan.
Riskien sosialisoiminen tarkoittaa nyt sitä, että hallitukset ympäri maailman laittavat valtavia rahamääriä koronan pysäyttämän talouden elvyttämiseen.
Yhdysvalloissa tukisummat ovat kaksi biljoonaa dollaria, eivätkä Euroopan maiden ja EU:n tukipaketit jää juuri pienemmiksi. Tähtitieteelliset miljardikasat ovat velkarahaa, joilla pelastetaan yrityksiä.

Urheilu-uutiset

BEST OF THE BEST - ALEKSANDR KARELIN. WRESTLING MOTIVATION | Russian Bears

Top 10 Outstanding Curved Free Kicks

TOP 10-najkreativnije izvedenih Penala

Mielipiteet

Pääkirjoitus: EU on jo matkalla kohti liittovaltiota – tukipaketin valtavat rahasummat kätkevät ehkä peruuttamattoman muutoksen
Nyt pitäisi puhua EU:n liittovaltiosta eikä viilata pilkkua elpymisrahaston rahasummista, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.
KOMISSION ehdotusta EU:n elpymisrahastoksi voi hyvällä syyllä pitää radikaalina.
Ehdotuksen mukaan EU lainaisi velkamarkkinoilta unionin piikkiin 750 miljardia euroa ja ohjaisi varat ilmaisina tukina ja puoli-ilmaisina luottoina koronakriisistä eniten kärsineiden jäsenmaiden tukemiseen.
Puhe on siis yhteisellä velalla rahoitettavista rahasiirroista, jollaisia ei ole ennen nähty unionin historiassa.
Mutta silti radikaaleinta ehdotuksessa eivät ole rahasummat vaan tapa, jolla komission malli muuttaisi unionin luonnetta – monilta osin aiemmin pyhinä pidettyjä periaatteita koetellen.
EU SAISI LUVAN ja keinot kasvattaa menojaan niin mittavalla velkarahoituksella, että sen rinnalla unionin aiemmat velat ovat mitättömiä vaihtorahoja. Ja se saisi luvan ottaa sellaista yhteistä velkaa, jota se on aiemmin itsekin pitänyt kiellettynä.
Elvytysvarojen ohjailu puolestaan antaisi komissiolle ennen kokemattoman suuren määrän sellaista talouspolitiikan päätösvaltaa, joka on tähän asti kuulunut jäsenvaltioiden suvereenin päätösvallan ytimeen.
Ja vaikka komissio ehdottaa elpymisrahastoa vain koronakriisin haittoja taltuttavaksi tilapäiseksi ja kertaluontoiseksi kriisivälineeksi, on se kriisin jälkeen helpompi muuttaa pysyväksi kuin purkaa.
Koronapölyjen laskeuduttua jonossa on pitkä lista muita ja kenties vielä suurempia rahareikiä ilmasto-, ympäristö-, energia- ja liikennemullistuksiin, joiden hoitamiseksi on aikanaan aivan yhtä houkuttelevaa perustella yhteisiä ponnisteluja kuin nyt koronakriisissä.
Elpymisrahastoa voi pitää taivaan lahjana – tai pirullisen viekkaana ansana.

Yle Areena

Charles & Diana: Totuus häistä
Keskiviikkona 29.7.1981 klo 11:30, 20-vuotias Lady Diana Spencer käveli St Paulin katedraalissa kohti prinssi Charlesia. Vuosisadan satuhäät kohottivat kansakunnan mieltä sekavana ajanjaksona Britanniassa. Tapahtumaa seurasi lähes miljardi ihmistä ympäri maailmaa, mutta kaikki ei ollut niin kuin ulospäin näytti.

Youtube

Afrikkalainen presidentti tyrmää kehitysavun - uskomattoman hieno puhe! [teksitetty suomeksi]

Ulkomaalaisten tekemien raiskausrikosten järkyttävät uudet luvut julki - joko alkaisi riittää?

Toimialarationalisointi

Iskän oppeja” Youtubessa jakavasta miehestä tuli valtava hitti: ”Tämä mies oli se, jota monet ovat tarvinneet”

Viikin lehmät kirmasivat kesälaitumelle – katso ilahduttava video

Minneapolis: Uudet videot tarkentavat hetkiä ennen Floydin kuolemaa – kaksi poliiseista lukuisien kanteluiden kohteena aiemmin

Älä osta väärää väriä - Tiedätkö mitä viestit kukillasi?

UNBEATABLE MONSTER - RONNIE COLEMAN MOTIVATION

Suvivirsi - kunnianosoitus päättyneelle keväälle ja alkavalle kesälle

Kuntoilu

Jakso 40: Lempeä venyttely

Jakso 39: Voimaa reisiin

Jakso 38: Kehonhallinta


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti