keskiviikko 16. kesäkuuta 2021

TO 17.06.2021 Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti

 


TO 17.06.2021 Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti


oikeuskansleri

eduskunnan oikeusasiamies

valtakunnansyyttäjä

keskusrikospoliisi

korkein oikeus

oikeusministeri

perustuslakivaliokunta

eduskuntaryhmät

tiedotusvälineet


Rovaniemen hovioikeus on tehnyt kaksi varmasti väärä ratkaisua asioissani ratkaisut R20/855 ja R20/834. Molemmat väärät ratkaisut on tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa sama kokoonpano

hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja esitellyt hovioikeudenneuvos Suvi Hannula.


Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta. Oulun käräjäoikeuden olisi tullut siirtää ko.aineisto Rovaniemen hovioikeuteen. Oulun käräjäoikeus ei ole siirtänyt sitä Rovaniemen hovioikeuteen. Kysymyksessä on tämä aineisto. Käräjätuomari Sarianne Ervastikaan ei siirtänyt eikä käsitellyt tätä aineistoa Raahen käräjäoikeudessa. Poliisit ja syyttäjä jättivät aineiston kokonaan huomoonottamatta.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Tilanne on tämä:Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlRovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on siis vuoren varmasti väärä. Poliisi Tiina Sarparanta jätti rikokset tutkimatta ja palautti todistusaineistot takaisin ja teki tutkimattajättämispäätöksen. Hän siis laiminlöi virkavelvollisuutensa ja suojeli rikollisia ja peitteli rikoksia. Todisteena asiassa on poliisi Tiina Sarparannan kirjallinen ilmoitus todistuaineiston palauttamisesta ja tutkimmattajättämispäätös.

Haastoin Kajaanissa työskentelevän Oulun poliisin oikeuteen. Oulun käräjääoikeuden esteellin käräjätuomari Jyrki Määttä ryhtyi käsittelemään asiaa vaikka asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteleväksi. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei siirtänyt Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä aineistoa oikeuskäsittelyä varten. Käräjätuomari Jyrki Määttä tunnustaa kirjallisesti asian. Käräjätuomari Jyrki Määttä laiminlöi virkavelvollisuutensa ja esti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Valitin asiasta Rovaniemen hovioikeuteen, jossa hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen teki väärän päätöksen.


Rovaniemen hovioikeudelle on lähetetty kaikki nämä todistusaineistot

MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-24052021-kiirehtimispyynto.html


Näistä aineistoista selviää se, että asioissa käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksista kiinni, kun hän jätti siirtämättä Ylivieskan toimipisteestä todistusaineistot Raahen käräjäoikeuteen. Lisäksi hän oli tietoinen siitä, että sähköpostitse käräjäoikeuteen lähetetty todistusaineisto oli tulostettu väärin siten, että todistuaineistot oli tulostamatta. Kävin todistajani kanssa Raahen käräjäoikeudessa todistamassa käräjätuomari Sarianne Ervastille asiat todistajani, käräjäsihteerin ja tomistosihteerin läsnäollessa. Hän siitä huolimatta teki väärän päätöken, jonka Rovaniemen hovioikeus hyväksyi. Kun käräjätuomari jäi rikoksesta kiinni niin hän teki minusta rikosilmoituksen. Tutkinnajohtajaksi nimettiin esteellinen Raahen poliisi Hannu Mensonen, joka tunnustaa esteellisyytensä. Tutkinajana asiassa oli Raahen poliisi Pekka Niskakangas. Rikostutkinta tehtiin esitutkintalain , poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. Ns. kuulustelussa en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Ns. kuulustelukertomukseen kirjattiin, että annan asioissa loppulausunnot. Niitä ei kuitenkaan otettu huomioon rikostutkinnassa. Minä lähetin Raahen poliisille myös kirjallisen todistusaineiston asiassa. Myöskään näitä ei otettu huomioon rikostutkinnassa eikä syyteharkinnassa. Syyteharkinta oli siis tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella.

Oikeuskäsittelyyn oli jätetty todistajani kutsumatta eikä todistusaineistoani otettu vastaan asiaan kuuluvana. Lisäksi en saanut kuulustella vapaasti todistajana esiintynyt vastapuoltani eli käräjätuomari Sarianne Ervastia. Nämä menettelyt ovat Eeropan Ihmisoikeussopimuksen vastaisia menettelytatapoja ja siksi oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen.

Tarkemmin kerron asioista tässä

KE 16.06.2021 Erikoinen tilanne

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/06/ke-16062021-erikoinen-tilanne.html


KE 16.06.2021 Keskusrikospoliisille ja perustuslakivaliokunnalle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/06/ke-16062021-keskusrikospoliisille-ja.html


Koska Te Rovaniemen hovioikeuden presidentti vastaatte Rovaniemen hovioikeuden toiminnasta niin pyydän Teiltä vastausta. Miksi Rovaniemen hovioikeus tekee tietoisesti ja tarkoituksellisesti vääriä päätöksiä ja suojelee rikollisesti toimivia viranomaisia? On syytä epäillä Rovaniemen hovioikeutta tietoisesta ja tarkoituksellisesta ihmisoikeusrikoksesta – kiduttamisesta sekä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vasstaisesta toiminnasta. Minä en tule maksamaan kummastakaan Rovaniemen hovioikeuden ratkaisusta oikeudenkäyntimaksua, koska molemmat oikeudenkäynnit perustuvat rikolliseen toimintaan. Keskusrikospoliisin on tutkittava asiat.


Pyydän vastausta 14 vuorokauden kuluessa.


Kalajoki 16.06.2021

Erkki Aho

Merenoantie 9 B 16

www.erkkiaho.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti