tiistai 15. kesäkuuta 2021

KE 16.06.2021 Erikoinen tilanne

 


Oulun käräjäoikeuden laamanni Savela teki päätöksen, että asiani on rikosasia. Tästä huolimatta Oulun käräjäoikeuden tuomari ei ota huomioon laamannin tekemää päätöstä omassa ratkaisuussaan. Oulun kräjäoikeuden laamannin päätöksen perusteella tein Oulun poliisille rikosilmoituksen asiassani. Oulun poliisi muutti R-asian S-asiaksi ja siirsi asian tutkinnan Kajaanin poliisin Tiina Sarparannan tutkittavaksi.Polliisi Tiina Sarparanta laiminlöi virkavelvollisuutensa palauttamalla tutkinta-aineiston ja tekemällä tutkimatta jättämispäätöksen. Kysymyksessä on myös kidutusrikos, kun poliisi ei ole tutkinut asioita eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan 26 vuoteen. Poliisi Sarparanta tunnnustaa rikoksensa lähettämällä todistusaineiston minulle takaisin. Siksi haastoin poliisi Sarparannan oikeuteen. Asiat selviävät haastehakemuksestani

https://haastehakemus.blogspot.com/


Koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa, niin asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa. Asian otti käsiteltäväkseen Oulun käräjäoikeuden esteellinen käräjätuomari Jyrki Määttä. Hän lähti suojelemaan virkarikoksesta ja muista rikoksista epäiltyä poliisi Sarparantaa ja teki asiassa tietoisen väärän päätöksen. Käräjätuomari Jyrki Määttä jätti pyytämättä saman käräjäoikeuden Ylivieskan toimistossa todistusaineiston, mikä todistaa rikokset asiassani tapahtuneeksi. Käräjätuomari Jyrki Määttä tunnustaa asian päätöksessään. Jyrki Määtän esteellisyys johtuu siitä, että hän ei atanut minun kuulustella aikanaan vastapuoleni Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista oikeudenkäynnissä. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Kolme oikeudenkäyntiä kuulemassa ollutta todistajaa todistaa asiaan kirjallisesti. Lisäksi kuulustelunauhat todistavat asian. Lisäksi käräjätuomari Määttä, syyttäjä ja vastapuoleni varatuomari Mikko Kovalainen antoivat Rovaniemen hovioikeudelle tuossa oikeudenkäynnissä väärän lausuman. Rovaniemen hovioikeus teki asiassa kuitenkin väärän päätöksen.


Rovaniemen hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen teki myös väärän päätöksen suojellessaan rikoksista epäiltyjä poliisi Sarparantaa ja käräjätuomari Määttää koskevassa asiassa. Hyvä-veli-järjestelmä toimi. Minä soitin Rovaniemen hovioikeuteen ja tavoittelin hovioikeudenneuvos Tukiaista tiedustellakseni häneltä asioista tarkemmin. En tavoittanut hovioikeudenneuvos Tukiaista, mutta puheluni käännettiin toiselle hovoikeudenneuvokselle Petri Nykäselle, jonka nimi oli Rovaniemen hovioikeuden päätöksessä. Hovoikeuden neuvos Nykänen kertoi minulle, ettei hän ole ollut tekemässä tätä päätöstä R20/855 vaan hän on siinä minun toisessa asiassani. Minulle riitti tämä tieto, En jatkanut puhelua pitempää. Lähetin Rovaniemen hovioikeuden presidentille sähköpostiviestin ja kysyin että miten tämä on mahdollista. Jos hovioikeudenneuvoksen nimi on paperissa niin eikä se merkitse sitä, että hän on ollut ratkaisemassa asiaa ja on vastuussa siitä. Tämän jälkeen hovioikeudenneuvos Nykänen laittoi minulle säähkäpostia, että hän on ollutkin tekemässä tuota ratkaisua.


Rovaniemen hovioikeus laittoi minulle laskun eli oikeudenkäyntimaksun tuosta ratkaisusta. Minä vastustin maksua, mutta yhä uudelleen Rovaniemen hovioikeus vaati minulta maksua tuosta väärästä päätöksestä. Minä kieltäydyin maksamasta riitauti´n asian. Sekään ei auttanut ja siksi minä tein asiasta rikosilmoituksen keskusrikospoliisille ja laillisuusvalvojalle. Kumpikaan ei ole reagoinut mitenkaan asiaan. Vastulliset ministerit ja heidän kansaliapäällikönsä eivät reagoi asiaan. Hiljaista on kuin huopatossutehtaassa.


Toisessa tapauksessa käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi kiinni virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Hän ei siirtänyt saman käräjäoikeuden toisesta pisteestä eli Ylivieskan toimipisteestä todistusaineistoja asiaani eikä hän myöskään reagoinut asiaan, kun kävin todistajan kanssa käräjäoikeuden kansliassa todistamassa hänelle asian ja samalla myös todistamassa sen, että sähköisesti lähetty todistusaineisto oli tulostettu väärin ja osa todstusaineistoa puuttui kokonaan. Tästä huolimatta käräjätuomari Sarianne Ervasti teki väärän päätöksen. Minä valitin asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Koskaan en ole saanut Rovaniemen hovioikeudesta oikeaa päätöstä koko 26 vuoden aikana enkä saanut sitä nytkään. Peitelläkseen epäiltyjä rikoksia käräjätuomari Sarianne Ervasti teki minusta rikosilmoituksen.


Asiassa virkakoneisto käynnisti käräjätuommarin suojeluoperaation. Tutkinnanjohtajaksi nimettiin esteellinen Raahen poliisi Hannu Mensonen. Tutkijana toimi Raahen poliisi Pekka Niskakangas. Esitutkinta asiassa tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelija Mäntysaari ilmoitti minulle etukäteen, että kysymykset ja vastaukset asiassa on tehty etukäteen valmiiksi. Minä ihmettelin hänelle asiaa. Siksi menin ns. kuulusteluun todistajan kanssa.

Minä en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistusaineistoja otettu vastaan. Kuulustelukertomukseeni lisättiin loppuun lause, että annan asiassa loppulausunnot. Kuulustelutodistaja todistaa asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet.


Minä sain antaa loppulausunnot ja lähetin todistusaineistot sähköpostilla ja kirjallisesti Raahen poliisille. Rikostutkinnassa loppulausuntojani ja todistusaineistoani ei oltu otettu huomioon lainkaan. Tämä kävi selville kuin sain haasteen käräjäoikeuteen. Haasteen saatuani pyysin haasteessa maintusta Oulun poliisin osoitteesta asiakirja-aineiston. Oulun poliisi asiakirjayksikkö ilmoitti minulle, että haastessa mainitut asiakirjat eivät liity asiaani. Pyysin siitä huolimatta Oulun poliisin asiakirjayksikköä lähetämään asiakirjat minulle. Oulun poliisin asiakirjayksikkö kieltäytyi lähettämästä asiakirjoja minulle. Sen sijaan syyttäjälaitos laittoi minulle pyytämättä syytteen perusteena olevat tiedot asiakirjoista. Sieltä huomasin, että kaikki minun loppulausuntoni ja todistusaineistoni oli jätetty pois syyteharkinnasta. Syyteharkinnan oli tehnyt aluesyyttäjä Juha Karikoski virheellisen aineiston perusteella.


Koska kysymyksessä oli Oulun käräjäoikeuden tuomarin asia, niin käräjätuomariksi Oulun käräjäoikeuteen Rovaniemen hovioikeus määräsi määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, joka jätti kaikki minun todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon. Hän ei ottanut vastaan mitään minun esittämääni todistusaineistoa asiaan kuuluvana. Lisäksi hän ei antanut minun vapaasti kuulustella todistajana esiintynyttä vastappuoltani eli käräjätuomari Sarianne Ervastia.


Oikeudenkäynti ei varmasti ollut oikeudenmukainen, koska se perustui virheelliseen rikostutkintaan , virheelliseen syytteeseen sekä oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuuden ja kolmannen artiklan vastainen. Lisäksi syyttäjä Juha Karikoski ja vastapuolen asianajaja antoivat väärän lausuman asiassa Rovaniemen hovikeudelle. Rovaniemen hovioikeus ei ole vieläkään antanut asiassa ratkaisuaan.


Minulle tuli yllätyksenä, että blogisivuni suljettiin minulle siitä etukäteen mitäään ilmoittamatta. Tein asiasta rikosilmoituksen keskusrikospoliisille. Sen jälkeen sivut avattiin ja blogger-teami ilmoitti, että he ovat asiaan syyllisiä koska heitä oli pyydetty tekemään niin. Keskusrikospoliisi ei ole vastannut minulle tutkintapyntööni, että kuka tai ketkä olivat tämän sulkemispyynnön tekijät.


Minä olen tehnyt myös vastapuolen asianajajasta kantelun Suomen Asianjajaliittoon, mutta Asianajaja liitto ei ole jostain syystä ratkaissut kanteluani.


Oikeuskanslerin pitäisi Suomessa valvoa sitä, että viranomaiset noudattavat lakia ja kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusturva toteutuvat. Oikeuskansleri vaikenee kuin muuri. Samoin tekee valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja keskusrikospoliisi. Vastuuministerit ja tasavallan presidetti sekä eduskunnan puhemieshistö eivät reagoi kidustukseeni. Siksi minä olen haastanut haasteessa henkilöt oikeudeen. Minä katson, että nyt ministerivastuulaki ei suojaa ministereitä, koska oikeuskäsittelyssä perustuslaki ja ihmisoikeussopimuset ovat etusijalla.


Minä olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta ja kidutuksesta jo 26 vuotta. Siksi olen tehnyt kaksiosaisen haasteen Suomen vastuullisia päättäjiä koskien Oulun käräjäoikeuteen.

Haasteen ensimmäinen osa on tämä:

Olen haastanut Suomen vastuulliset viranomaiset oikeuteen, koska he eivät pysty takaamaan kansalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksia. He eivät puuttu viranomaisten rikolliseen toimintaan ja he syyllistyvät perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan sekä kidutusrikokseen.

Tässä lasku ulosottoviranomaisille


Lasku ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html

Todistan, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on aikaansaatu rikollisesti ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Olen joutunut olemaan virheellisen ja rikoksilla aikaansaadun ulosoton kohteena jo 26 vuotta.

Oulun käräjäoikeuden on käsiteltävä tämä asia, koska se on riita-asia, mikä on samalla myös rikosasia.

Haaste on kaksiosainen. Ensin käsitellään lasku ulosottoviranomaisille. Siinä todistan, etä kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatava on saatu aikaan rikoksilla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia.

SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html

Asia

Olen lähettänyt Ulosottolaitokselle laskun virheellisestä ulosotosta ja perustelut virheellisestä ulosotosta. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ilmoittanut, että hän hoitaa minun ulosottoasioitani.

Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja.

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija.

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Katson, että minua ja yritystoimintaani koskevat ulosottoasiat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi tuon asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiat on selvitetty seuraavien linkkien avulla. Ulosottoviranomaiset kieltäyvät maksamasta laskua.

SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html

PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html

Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fiNämä asiakirjat on pyydettävä lainaksi asian käsittelyä ja todistamista varten.

Lisäksi todistusaineistona nämä asiakirjat

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisäksi minulla on todistusaineistot sähköisessä muodossa

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html

ja kirjallisessa muodossa kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/

sekä videoina

ideoni todistavat tapahtumat ja tosiasiat samoin kuin blogini

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8&t=86s

Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=2

Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=3

Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch ?v=mB1U6KXh3rA&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=4

Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=5

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=7

Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8

Vaadin, että ulosotto lopetetaan ja määrätään Ulosottolaitos palauttamaan kaikki Erkki Ahon ulosotot 30.06.1996 alkaen tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Pyydän käräjäoikeuden päättämään ulosottojen palauttamisesta, koska perustuslaki sitä edellyttää. Tarkkaa summaa ulosottopalautusten summasta on vaikea määrittää, mutta todennäköisesti se on n. 400 000 -450 000 euroa. Ulosottolaitos on velvollinen selvittämään asian.

Syytteen osa 2

Poliisi ei ole tutkinut asioita eikä oikeus ole ottanut asioita käsiteltäväkseen ja ulosotto on toiminut tietoisesti virheellisten oikeuden päätösten perusteella. Näin asiasta on muodostunut Erkki Ahon kidutusrikos, mikä on alkanut 30.06.1996 ja jatkunut tähän päivään.

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Jurdisesti kidutusrikos määritellään seuraavasti: Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutuksesta on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.

Vastaajat asiasa

Katson, että kidutusrikokseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, jotka on haastettava oikeuteen vastaamaan jurdisesti kidutusrikoksesta ja määrättävä heidät juridiseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Vaadin heille kidutusrikoksesta ja muista rikoksista Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta, 1. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 2. Ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Toukola

  Valtakunnanvoudin kanslia, PL 2 , 00067 Ulosottolaitos

 3. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 4. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 5. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti Käyntiosoite Snellmaninkatu 1, HELSINKI. Postiosoite PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO. Puhelin 0295 162 902 (kirjaamo) Sähköposti kirjaamo(at)okv.fi.

 6. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen Lintulahdenkuja 4
  00530 Helsinki 
  Puhelin
  029 562 0800 vaihde
  029 562 0810 kirjaamo
  029 562 0888 faksi

 7. Sisäministeri Maria Ohisalo Kirkkokatu 12, Helsinki Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 480 171 (vaihde), ohivalinta 0295...
  Faksi 09 160 44635 (kirjaamo)

 8. Pääministeri Sanna Marin Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
  Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto 
  Vaihde: 0295 16001
  Faksi: 09 1602 2165

 9. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen Puhelin: 09 4321 (eduskunnan vaihde)
  Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

 10. Perustuslakivaliokunnan vt. puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat ja että virkamiehet noudatavat Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Hallituksen tehtävänä on toimia niin, että Suomen virkamiehet toimivat oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.

Juridisena perusteena minulla on perustuslain pykälät omaisuuden suojasta, kidutuksesta, oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä sekä perustuslain etusijasta oikeudenkäynnissä. Ihmisoikeusrikoksessa ministterivastuulaki jää toiseksi. Siksi ministeritkin on haastettu oikeuteen ja vaadin heille kidustuksesta ja perustuslain ja ihmisoikeussopimusten rikkomisesta Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta mikä 12 vuotta vankeutta.

Tänään 16.06.2021 tuli Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/834. Oulun käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta. Asian on ratkaissut hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja esitellyt hovioikeudenneuvos Suvi Hannula.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti