sunnuntai 27. kesäkuuta 2021

MA 28.06.2021 Rikostarkastaja Teemu Jokisen päätös

 


Oikeuskanslerille, valtakunnansyyttälle sekä Helsingin poliisille Teemu Jokiselle


Rikostarkastaja Teemu Jokisen päätös


Helsingin poliisin Teemu Jokisen päätös pääministeri Sanna Marinin ateriaettuutta koskevassa asiassa koettelee kansalaisten ja tiedotusvälineiden edustajien oikeustajua. Pääministeri Sanna Marinin ateriaetu on verottajan mukaan ollut verotettavaa tuloa. Pääministeri Sanna Marin on maksanut ateriaedusta veron jälkikäteen. Pääministeri ateriaedun veroton hyväksikäyttö täyttää veropetoksen tunnusmerkistön, vaikka pääministeri on maksanut valtiolle takaisin käyttämänsä ateriaedun ja verottajalle määrätyt verot ateriaedusta.

Kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Mihin lakiin perustuu virkamiehen/virkamiesten oikeus luoda ja käyttöönottaa pääministerille lain vastaisia etuja? On syytä epäillä, että virkamiehet ovat ylittäneet toimivaltuutensa. Eikö kysymyksessä ole rikos?

Kun poliisi Teemu Jokinen on jättänyt tällaiset asiat tutkimatta niin eikö poliisi Teemu Jokista ole syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Tässä Iltalehden pääkirjoitus, jonka perusteella oikeuskanslerin on ryhdyttävä tutkimaan asiaa ja katson, että asia aiheuttaa toimenpiteitä myös valtakunnansyyttäjän toimesta.

Pääkirjoitus: Poliisin päätös pääministerin ateriaedusta jätti paljon auki

https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/a3432436-cedb-436f-a90f-61fab074ab45

Virkamiehet ovat luoneet pääministereille lakiin perustumattoman etuuden, mutta poliisin mukaan se kuuluu virkamiesten toimivaltaan, kirjoittaa Juha Ristamäki.

Varmin tapa yrittää välttää yhteiskunnallista keskustelua arasta asiasta, on julkaista sitä koskeva päätös juhlapyhien alla. Tämä vanha totuus tuli mieleen, kun poliisi ilmoitti torstaina iltapäivällä juhannusaaton alla, että se ei aloita esitutkintaa pääministeri Sanna Marinin (sd) ateriaetuutta koskevassa asiassa. Esiselvitys koski vain valtioneuvoston kanslian (VNK) virkamiehiä, ei pääministeri Marinia.

Poliisi teki ratkaisunsa VNK:n virkamiesten antaman antaman kirjallisen selvityksen perusteella. Selvitysten mukaan VNK on ”ainakin vuodesta 2007 noudattanut hallintokäytäntöä, jonka mukaan Kesärannassa asumiseen liittyvänä palveluna pääministerille tarjotaan ateriapalveluita pääministerin asuessa virka-asunnossa”.

VNK:n mukaan tämä hallintokäytäntö pääministerin ateriaedusta on perustunut ministeripalkkiolain kuudenteen pykälään. Sen mukaan ”pääministerillä on asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksetaan valtion varoista”.

Ruokaedusta ei laissa puhuta, ja siitä koko vyyhti on syntynytkin. Pääministeri Marin maksoi saamansa ruokaedun takaisin veroineen, koska verottajakin katsoi, ettei etu perustunut lakiin.

Rikostarkastaja Teemu Jokinen myöntääkin päätöksessään olla suorittamatta esitutkintaa, että ”tulkinta asuntoetukäsitteen laajuudesta ei välttämättä ole perustelluin, eikä se saa käsitykseni mukaan tukea oikeuslähteistäkään”.

Poliisi hakikin päätökselleen tukea Kesärannan historiasta. Suomen pääministeri on voinut käyttää Kesärantaa virka-asuntona jo paljon ennen ministeripalkkiolain säätämistä.

– Pääministerille kuuluvaa asuntoetua Kesärannassa palveluineen voidaan käsitykseni mukaan luonnehtia siten alun perin maan tapaan perustuvaksi. Oikeuskirjallisuudessa on perinteisesti katsottu, että lain ohella myös maan tapaa voidaan pitää vahvasti velvoittavana oikeuslähteenä, rikostarkastaja Jokinen kirjoittaa päätöksessään.

Kesärannat palvelut ovat siis poliisin mukaan tulleet maan tapana, joka vuonna 2006 on kirjattu ministeripalkkiolakiin. Poliisin mukaan on syntynyt ”vakiintunut käytäntö”, jonka mukaan asuntoetu pitää sisällään myös ateriaedun. Näin ollen Jokisen mukaan ”tulkinta siitä, että asuntoetu pitää sisällään aterioita, on kuitenkin mahdollinen, erityisesti, kun se on perustunut vakiintuneeseen käytäntöön”.


Poliisin mukaan VNK:n virkamiehillä voidaankin ”katsoa olevan lakiin perustuva toimivalta eli kompetenssi soveltaa ja tulkita ministeripalkkiolakia sekä antaa sitä koskevaa tarkentavaa ohjeistusta”.

Näin olleen lakiin perustumaton tulkinta ateriaedusta ei poliisin mukaan ”yksinään osoita asianosaisen virkamiehen ylittäneen toimivaltaansa ja siten rikkoneen virkavelvollisuuttaan”.

Poliisin päätös tyytyä asiassa suppeaan esiselvitykseen jättää ilmaan paljon kysymyksiä.

Ensinnäkin, jos VNK:n antama selvitys pitää paikkansa, kuka on luonut ”vakiintuneen käytännön” ateriaedusta vuonna 2007?

Käytäntö on outo, jos ajatellaan esimerkiksi, mitä entinen ministeri ja kansanedustaja Kimmo Sasi on kertonut. Hän toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2006, kun valiokunta teki mietinnön ministeripalkkiolaista: ”Pääministerin etu koski vain asumisetua. Ateriaetu on eri asia kuin asumisetu. Millään tavalla etuutta ei ulotettu ateriaetuun”, Sasi on kertonut.

Toiseksi, onko niin, että asian selvittämiseen riittää vain esiselvitys? Virkamiehet ovat luoneet laittoman etuuden pääministereille. VNK:n alivaltiosihteerit ovat antaneet ohjeistusta asiasta on vuosina 2010 ja 2019, jatkaen lakiin perustumatonta etuutta. Asian perusteellisempi selvittäminen olisi voinut olla paikallaan myöskin jälkispekulaatioiden välttämiseksi.

Helsingin poliisin mukaan ”keskustelua ministeripalkkiolain kuudennen pykälän tulkinnasta ja pääministerille kuuluvista Kesärannassa tarjottavista eduista tulisi jatkaa jossakin muussa forumissa kuin rikosprosessissa”.

Vaikka olikin juhannus, jotkut tunnetut lainoppineet olivat jo ehtineet tutustua poliisin linjaukseen.

– Kuvastaa hyvin virkavastuun tilaamme: verovaroja privatisoidaan ilman lakiperustaa, vaikka nimenomaan on säädetty velvollisuudeksi tarkistaa laillisuus, kirjoitti julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen Twitterissä ja ihmetteli poliisin päätöstä.


Kalajoki 28.06.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti