lauantai 12. kesäkuuta 2021

MA 14.06.2021 Käytä ääntäsi


Arvoisat päätoimittajat ja muut lehtien toimittajat

Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lehden uudistetut periaatteet kertovat Keskipohjanmaan linjasta

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/617815

PE 11.06.2021 Hurskastelua, valehtelua vai journalististen ohjeiden noudattamista?

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/06/pe-11062021-hurskastelua-valehtelua-vai.html

Erkin kommentti: Ei voi välttyä vaikutelmalta, että KPK:n lehdet eivät noudata journalistisia ohjeita.

Olen kuulolla ja odottelen päätoimittajien yhteudenottoa. Milloin ryhtyvät lunastamaan lupauksiaan ja ryhtyvät sanoista tekoihin.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

Kalajoki

e.ahoky@kotinet.com

044-3025948

tiina.ojutkangas@kpk.fi, toimitus@kpk.fi , hanna.parhaniemi@kalajokiseutu.fi toimitus@kalajokiseutu.fi , seppo.kangas@kalajokilaakso.fi, toimitus@kalajokilaakso.fi

Olen haastanut Suomen päättäjät oikeuteen, koska Suomessa toimii virkamafia, mikä estää oikeuden toteutumisen. Poliittiset päättäjät ovat vastuussa tämän virkamafian toiminnasta. Oikeustieteen kandidaatti Jaana Kavonius on tehnyt asiasta rikosilmoituksen keskusrikospoliisillle ja Suomen viranomaisille. Hän kertoo videolla tosiasiat Suomen tilanteesta.

Perustuslain rikkominen ja sen seuraukset

https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2021/05/Perustuslain-rikkominen-ja-sen-seuraukset-MUISTIO.pdf

Erkin kommentti: Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomen valtio toimii rikollisesti.

EU:N KUSETUS PAKETTI SUOMELLE ! KANSAMME SANOO EI KIITOS !

https://www.youtube.com/watch?v=upFK9uGbdNo

Erkin kommentti: Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomen valtio toimii rikollisesti.

Minä olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta ja kidutuksesta jo 26 vuotta. Siksi olen tehnyt kaksiosaisen haasteen Suomen vastuullisia päättäjiä koskien Oulun käräjäoikeuteen.

Haasteen ensimmäinen osa on tämä:

Olen haastanut Suomen vastuulliset viranomaiset oikeuteen, koska ne eivät pysty takaamaan kansalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksia. He eivät puuttu viranomaisten rikolliseen toimintaan ja he syyllistyvät perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan sekä kidutusrikokseen.

Tässä lasku ulosottoviranomaisille


Lasku ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html

Todistan, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on aikaansaatu rikollisesti ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Olen joutunut olemaan virheellisen ja rikoksilla aikaansaadun ulosoton kohteena jo 26 vuotta.

Oulun käräjäoikeuden on käsiteltävä tämä asia, koska se on riita-asia, mikä on samalla myös rikosasia.

Haaste on kaksiosainen. Ensin käsitellään lasku ulosottoviranomaisille. Siinä todistan, etä kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatava on saatu aikaan rikoksilla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia.

SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html

Asia

Olen lähettänyt Ulosottolaitokselle laskun virheellisestä ulosotosta ja perustelut virheellisestä ulosotosta. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ilmoittanut, että hän hoitaa minun ulosottoasioitani.

Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja.

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija.

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Katson, että minua ja yritystoimintaani koskevat ulosottoasiat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi tuon asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiat on selvitetty seuraavien linkkien avulla. Ulosottoviranomaiset kieltäyvät maksamasta laskua.

SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html

PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html

Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Nämä asiakirjat on pyydettävä lainaksi asian käsittelyä ja todistamista varten.

Lisäksi todistusaineistona nämä asiakirjat

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisäksi minulla on todistusaineistot sähköisessä muodossa

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html

ja kirjallisessa muodossa kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/

sekä videoina

ideoni todistavat tapahtumat ja tosiasiat samoin kuin blogini

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8&t=86s

Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=2

Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=3

Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=4

Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=5

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=7

Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8

Vaadin, että ulosotto lopetetaan ja määrätään Ulosottolaitos palauttamaan kaikki Erkki Ahon ulosotot 30.06.1996 alkaen tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Pyydän käräjäoikeuden päättämään ulosottojen palauttamisesta, koska perustuslaki sitä edellyttää. Tarkkaa summaa ulosottopalautusten summasta on vaikea määrittää, mutta todennäköisesti se on n. 400 000 -450 000 euroa. Ulosottolaitos on velvollinen selvittämään asian.

Syytteen osa 2

Poliisi ei ole tutkinut asioita eikä oikeus ole ottanut asioita käsiteltäväkseen ja ulosotto on toiminut tietoisesti virheellisten oikeuden päätösten perusteella. Näin asiasta on muodostunut Erkki Ahon kidutusrikos, mikä on alkanut 30.06.1996 ja jatkunut tähän päivään.

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Jurdisesti kidutusrikos määritellään seuraavasti: Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutuksesta on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.

Vastaajat asiasa

Katson, että kidutusrikokseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, jotka on haastettava oikeuteen vastaamaan jurdisesti kidutusrikoksesta ja määrättävä heidät juridiseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Vaadin heille kidutusrikoksesta ja muista rikoksista Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta,


 1. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 2. Ulosottolaitoksen johtaja valtakunnanvouti Juhani Toukola

  Valtakunnanvoudin kanslia, PL 2 , 00067 Ulosottolaitos

 3. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 4. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

  Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto Vaihde: 02951 6001 Faksi: 09 1606 7730

 5. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti Käyntiosoite Snellmaninkatu 1, HELSINKI. Postiosoite PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO. Puhelin 0295 162 902 (kirjaamo) Sähköposti kirjaamo(at)okv.fi.

 6. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen Lintulahdenkuja 4
  00530 Helsinki 
  Puhelin
  029 562 0800 vaihde
  029 562 0810 kirjaamo
  029 562 0888 faksi

 7. Sisäministeri Maria Ohisalo Kirkkokatu 12, Helsinki Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 480 171 (vaihde), ohivalinta 0295...
  Faksi 09 160 44635 (kirjaamo)

 8. Pääministeri Sanna Marin Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
  Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto 
  Vaihde: 0295 16001
  Faksi: 09 1602 2165

 9. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen Puhelin: 09 4321 (eduskunnan vaihde)
  Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

 10. Perustuslakivaliokunnan vt. puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne Postiosoite: 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta
  Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)eduskunta.fi
  Kirjaamoon osoitetun aineiston voi tuoda osoitteeseen Eduskuntakatu 4.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat ja että virkamiehet noudatavat Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Hallituksen tehtävänä on toimia niin, että Suomen virkamiehet toimivat oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.

Juridisena perusteena minulla on perustuslain pykälät omaisuuden suojasta, kidutuksesta, oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä sekä perustuslain etusijasta oikeudenkäynnissä. Ihmisoikeusrikoksessa ministterivastuulaki jää toiseksi. Siksi ministeritkin on haastettu oikeuteen ja vaadin heille kidustuksesta ja perustuslain ja ihmisoikeussopimusten rikkomisesta Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta mikä 12 vuotta vankeutta.


Ylen hieno uutisointin Suomen ensimmäisestä EM-ottelusta.

Pohjanpalo ja Hradecky Suomen sankarit! Peli keskeytyi karmivasti, mutta jatkui sykähdyttävästi – katso tästä EM-voittopelin kohokohdat

https://yle.fi/urheilu/3-11978755?utm_source=facebook&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social

-----------------------------------

Rautio on elinvoimainen ja esimerkillinen kylä Euroopassa. Pienessä Rautionkylässä on oma kauppa ja muita palveluita.

Raution kyläkauppa avataan 11. kesäkuuta, myymäläpäällikkönä Nina Nilsson - Hannu Niemelä: "Maalaiskaupassamme myös Posti, Veikkaus, Kahvila ja Apteekki"

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/617046

Raution senioritalo rakentuu paikallisin voimin

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/571953

Raution monitoimitalo

http://www3.kalajoki.fi/Djulkaisu/kokous/20201294-3-1.PDF

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi Raution monitoimitalo hankkeen pienennetyt suunnitelmat – Suunnitelmia karsittu lähinnä liikuntatilojen osalta koska kustannukset ylittyivät

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/607648

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi Raution monitoimitalon pääpiirustukset ja kustannusarvion – Tältä monitoimitalo tulee näyttämään

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/601010

Ka­la­joen Rautio Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä

https://www.kaleva.fi/kalajoen-rautio-pohjois-pohjanmaan-vuoden-kyla/1948486

Raution asemankaavan muutos ja laajennus

https://www.kaleva.fi/kalajoen-rautio-pohjois-pohjanmaan-vuoden-kyla/1948486

Rautio voitti kulttuurinliekin vuonna 1964

https://skr.fi/tammenlastuja-lehdet/tam_3_2015/files/assets/basic-html/index.html#7

Vuonna 1964 alkaneen kansankeräyksen eli kulttuuriadressin keräämiseen liittyen julistettiin Suomennkuntien kesken kilpailu, jossa kerättyjen nimikirjoitusten määrää verrattiin kunnan asukaslukuun. Kilpailun

pääpalkintona oli Kulttuurin liekki -teos, jonka lahjoittivat Mainostoimisto Srk, Upo Oy ja Shell-kaasu. Kilpailun voitti Raution kunta, ja Suomen Kulttuurirahasto ja Keski-Pohjanmaan rahasto järjestivät sen kunniaksi Rautiossa kulttuurijuhlan 31.10.1965. Juhlallisuuksiin kuului jumalanpalvelus, kirkkokahvit ja ”kulttuurin liekin” luovutustilaisuus. Kulttuurijuhlaan oli kutsuttu kaikki Raution asukkaat, ja siellä puhuivat

professori L. A. Puntila sekä maanviljelysneuvos Viljami Kalliokoski Lisäksi ohjelmassa oli muun muassa Maakuntakuron esitys.

Rautiolla on hyvin kirjattu historia jälkipolville. Rautio on tunnettu poikkeuksellisen suuresta määrästä tohtoreita suhteessa muuhun väestöön.

Rautiolaiset voisivat järjestää asiasta kiinnostuneille Rautio kiertoajelun, jonka aikana kerrottaisiin Raution historiaa ja juttuja rautiolaisista ihmisistä. Asiaan voisivat liittyä Raution kirkon historiaa, Raution Nuorisoseuran historiaa, Raution Kisailijoiden historiaa, Raution pankkien, kirjastojen, postien, suojeluskunnan historiaa, Voitaisiin esitellä vanhoja paikkoja ja tunnettuja rautiolaisia. Petäistön Helenan projektia ja Helenan toimintaa. Raution pappilan värikästä historiaa, tunnettuja rautiolaistaustaisia henilöitä kuten Pekka Niska, Janne Tähkä, tohtori Anne os. Hillukkala, tohtori Esa Väiverronen, tohtori Pekka Takkunen, tohtori Arto Haveri, tohtori Keijo Nivala, Alapää oli ennen Raution keskusta ja sieltä löytyy paljoon historiaa Alapään koulun, urheilukentän, kunnantalon ja suojeluskuntatalon, meijerin, kauppojen, puhelinkeskuksen osalta, jossa Fanni Väliverronen toimi keskusneitinä. Juttuja mökkiperän asukkaista ja toiminnasta jne. Kerrottavaa on paljon Ylipään, Typpön ja Käskisenkin osalta.


Oulu va­lit­tiin Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si 2026 – Oulu2026-li­put al­koi­vat heti liehua ja ou­lu­lai­set rä­jäh­ti­vät huu­ta­maan "Oulua"

https://www.kaleva.fi/oulu-valittiin-euroopan-kulttuuripaakaupungiksi-20/3658506

Erkin kommentti: Oulu todennäköisesti hakee kulttuurikohteita koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Rautio voisi olla yksi kohde, jos niin tahdomme ja toimimmen.


Raution monitoimitalo rakennetaan entisen Perttulan talon paikalle. Perttula oli äitini syntymäkoti. Minulla on oma taidenäyttely mikä hakee vielä paikkaansa. http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/

Taidenäyttelyni on vielä kehitysvaiheessa, sillä näyttelyssäni on nyt 24 rakennusten pienoismallia ja hiukan yli sata maalausta ja muotokuvaa. Näyttelyni kehittyy koko ajan ja teosten määrä lisääntyy joka kuukausi.

Rautiolaisen syntyperäni ja sukutaustani mukaan kotiseuturakkaus kiinostaa minua ja olen valmis yhteistyöhön kotikyläni kanssa ja toteuttamaan eurooppalaisen kulttuuriteon vuonna 2026. Valmistelut voidaan aloittaa mahdollisiiman pian Tällä tavalla voidaan turvata omalta osaltaan Raution kauppapalvelut. Asiakasmäärä tulee kasvamaan huomattavasti.

----------Ennustajalle on annettu kyky nähdä ajassa eteen- ja joskus taaksepäin

Elämän pitkällä polulla kaipaamme joskus näkemystä tulevaan. Hyvä ennustaja pystyy auttamaan eteen tulevissa haasteissa mitä joudumme elämässämme kohtaamaan.

Kalajoella on muun muassa seuraavat henkilöt ehdolla kaupunginvaltuustoon:

Vasemmistoliitto: Sirkka Alho, Päivi Alho ja Eero Kinare.

Keskusta: Jenni Ekoluoma, Hannu Heikkilä, Miika Heikkilä, Seppo Hihnala, Raili Myllylä, Eeva Myllynen, Ritva Mäntymäki, Mari Niemelä, Antti Nikula, Eija Pahkala, Maria Pentinmikko, Jukka Rahja, Mauno Rahkola, Riitta A.Tilus, Aulis Vuotila, Tomme Pöyhtäri, Fanni Pöntiö, Sari Alatalo, Juha Anttila, Jaana Kolppanen, Tomi Gronoff. Kristallipallooni tuli Pohjankylän kohdalla häiriöitä. Siksi nimet voivat vielä 5-6 nimen kohdalla muuttua kun katson seuraavan kerran kristallipalloani. Kristallipallosta puuttuu vielä tiettyjen ehdokkaiden sukuselvitykset, jotka voivat vaikuttaa tulokseen ratkaisevasti.

Kokoomus: Hanna Saari, Jouko Arvo, Sami Mölsä, Juha Rahkola

Vihreät: Hanna Halmeenpää, Sanni Eerola, Sami Salmu

Perussuomalaiset: Lek Pernu, Markku Myllymäki

SDP: Timo Suni , Markus Forslund

Kuntavaalit Kalajoki 2017

https://vaalit.yle.fi/tulospalvelu/kv2017/vaalipiiri/12/kunta/208


Keskusta 55,1 % 3364 ääntä 20 paikkaa

Kokoomus 11,1 % 691 ääntä 4 paikkaa

Vasemmistoliitto 10,5 % 642 ääntä 4 paikkaa

Vihtreät 9,9 % 605 ääntä 3 paikkaa

SDP 6,5 % 400 ääntä 2 paikkaa

PS 3.4 % 208 ääntä 1 paikka

KD 3,2 % 197 ääntä 1 paikka

Kuntavaalit 2021

Keskusta 53,2 % 2820 ääntä , muutos -484 ääntä -1,0 % 20 paikkaa

Kokoomus 12,8 % 693 ääntä . Muutos +2 ääntä + 1,5 % 4 paikkaa

Perussuomalaiset 9.9 % 535 ääntä, muutos + 327 ääntä + 6,5 % 3 paikkaa

Vasemmistoliitto 7.8 % 424 ääntä, muutos – 218 ääntä – 2,7 % 3 paikkaa

Vihreät 6,5 % 353 ääntä, muutos -252 ääntä, -3,4 % 2 paikkaa

SDP 6,0 % 327 ääntä, muutos -73 ääntä -0,5 % 2 paikkkaa

Kristilliset 3,2 % 172 ääntä, muutos -21 0,0 % 1 paikka

Muut 30 ääntä

Kalajoella äänestysprosentti on 56 %. Äänestysprosentti on alhaisempi kuin olin ennustanut. Edellisissä vaaleissa äänestysprosentti oli 63 %. Uskon, että alhainen äänestysprosentti on protesti valtuutettujen riitelylle.

https://www.kaleva.fi/kuntavaalit-tulospalvelu#municipality=kalajoki

Perussuomalaiset voittivat Kalajoella kaksi paikkaa. Heillä on nyt kolme valtuutettua. Lek Pernu sai 163 ääntä, Markku Talllila 84 ääntä (uusi) ja Timo Heikkinen 68 ääntä (uusi). Timo on sokea henkilö. Perussuomalaisten kokonaisäänimäärä oli 535.

Vasemmistoliitto menetti yhden paikan ja se johtui sitä, että nyt vihreillä ja vasemmistoliitolla ei ollut vaaliliittoa kuten edellisissä vaaleissa. Vasemmistoliitosta tulivat valituksi Sirkka Alho 125 äänellä, Päivi Alho 66 äänellä ja Jenni Tuliniemi 61 ääntä (uusi). Vasemmistoliiton kokonaisäänimäärä oli 474.

Kokoomus säilytti paikkalukunsa 4 ennallaan. Kokoomuksesta valittiin Hanna Saari 151 ääntä, Sami Mölsä 74 ääntä, Jouko Arvo 68 ääntä, Juha Rahkola 58 ääntä. Kokoomuksen äänimäärä 693. Edellisissä vaaleissa 691.

Kristilliset sälyttivät yhden paikkansa kun Risto Nikula valittiin 93 äänellä. (uusi) Kristillisten kokonaisäänimäärä oli 176.

Vihreät menettivät yhden paikan. Ehkä se johtuu siitä, että Vihreillä oli vain viisi ehdokasta. Vihreistä valittiin Hanna Halmeenpää 238 äänellä ja Sami Salmu 52 äänellä. Vihreiden kokonaisäänimärä oli 353.

SDP:n säilytti kaksi paikkaa. Markus Forslund sai 100 ääntä (uusi) ja Timo Suni 74 ääntä. SDP:n kokonaisäänimäärä oli 327 ääntä.

Keskusta säilytti paikkalukunsa 20 valtuustopaikassa. Valituksi tulivat

Eija Pahkala 190 ääntä

Mari Niemelä 155

Jukka Rahja 139

Miika Heikkilä 138

Hannu Rantala 129 ( uusi)

Antti Nikula 126

Kalle Mäkelä 107 (uusi)

Mauno Rahkola 106

Raili Myllylä 104

Seppo Hihnala 101(uusi)

Olli Isokääntä 101(uusi)

Pauli Ålander 101 (  uusi)

Paavo Tiinanen 97 (uusi)

Sari Alatalo 96 ( uusi)

Tomme Pöyhtäri 93

Riitta A.Tilus 88

Tomi Gronoff 84 (uusi)

Ritva Mäntymäki 79

Aulis Vuotila 74

Fanni Pöntiö 70 (uusi)

Keskustan kokonaisäänimäärä oli 2880 ääntä.

Keskustan valtuustoryhmä uusiutui merkittävästi.

Onnittelut valituille.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti