lauantai 26. kesäkuuta 2021

SU 27.06.2021 Vastuuministeri

 

Vastuuministeri, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

tiedoksi oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä ja keskusrikospoliisi


Vaadin, että oikeusministeriö toimii lain mukaisesti samoin kuin muutkin viranomaiset.


Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Oikeusministeriön visio on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriön tehtävät on määritelty valtioneuvoston asetuksessa oikeusministeriöstä. Osaa tehtävistä hoitavat hallinnonalan virastot ja laitokset. Tehtävät ovat muun muassa

- syyttäjäntoimi

  • ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta

  • oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa


Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030543


Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minuleta, Erkki Aholta, sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Oikeusministeriön alaiset oikeuskansleri ja valtakunnansyyttäjä eivät reagoi asioihin eivätkä käsittele tekemiäni kanteluita ja tutkintapyyntöjä.

Rovaniemen hovioikeus on tehnyt minun oikeustajuni mukaan ja todistusaineiston mukaan kaksi tahallista väärää päätöstä samalla kokoonpanolla. Päätökset ovat R20/855 ja R20/834. Rovaniemen hovioikeuden kokoonpano on ollut molemmissa asioissa sama hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja asian esitellyt hovioikeudenneuvos Suvi Hannula.

Molemmat päätökset on tehty rikollisen poliisitutkinnan perusteella ja R20/834 virheellisen syytteen perusteella, jossa on annettu minulle vankeustuomio. R20/855 päätös johtuu poliisien rikollisesta toiminnasta ja syyttäjälaitoksen syyttäjien rikollisesta toiminnasta. Näihin rikoksiin oikeusmnisteriön alaisest oikeuskansleri ja valtakunnansyyttäjä eivät ole reagoineet.


Tässä on selostus ja todistukset poliisien rikollisesta toiminnasta. Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen ja tutkija Pekka Niskakangas ovat asiassa R20/834 tehneet rikostutkinnan virheellisesti esitukintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtaja ja tunnustaa asian. Rikostutkinnassa on lähdetty suojelemaan teosta kiinnijäänytä Raahen käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervastia. Syyte minua vastaan tehtiin virheellisen rikostutkinnan perusteella, jolla aiheutettiin minulle vankeustuomio. Aluesyyttäjä Juha Karikoski teki syytteen virheellisen rikostutkinnan perusteella ja antoi väärän lausuman asiassa Rovaniemen hovioikeudelle samoin kuin vastapuolen asianajaja.


Tiina Sarparanta laiminlöi virkavelvollisuutensa asiassa R20/855 ja Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä suojeli esteellisenä käräjätuomarina rikoksista epäiltyä poliisia Tiina Sarparantaa. Asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa. Käräjätuomari Jyrki Määttä tunnustaa, ettei hän pyytänyt Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteesta todistusaineistoa siirrettäväksi Ouluun eikä nääinollen myöskään Rovaniemen hovioikeuteen.

Poliisit, joiden tehtäväksi rikostutkinta oli annettu, eivät vastaa minulle tekemiini kysymyksiini. Poliisit toimivat laillisuusvalvojan ohjeen vastaisesti salatessaan totuutta. On syytä epäillä, että kysymyksessä on hyvä-veli-verkoston toiminta. Olen tehnyt asiasta lukemattomia kanteluita oikeuskanslerille ja valtakunnansyyttäjälle sekä Oulun poliisille sekä keskusrikospoliisille, mutta he eivät reagoi asioihin.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi, tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email:jyrki.jylha@oikeus.fi


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa rikosten tutkinnassa.


Ollen toimittanut nämä todistusaineistot Oulun poliisille, aluesyyttäjälle, Oulun käräjäoikeudelle ja Rovaniemen hovioikeudelle sähköpostitse ja myös kirjallisesti. Lisäksi olen toimittanut nämä aineistot oikeuskanslerille ja valtakunnansyyttäjälle sähköpostitse.


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Todelliset syylliset ovat tässä

                                                         Syyttäjä Sul Heiskari                                            Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen

                                                          Asianjajaja Antti Latola 

                                                            Asianajaja Hannu Maskonen                                                      Varatuomari Paavo M. Petäjä                                                      Entinen asianajaja Asko Keränen                                                                poliisi Raimo Ollila                                                           Poliisijohtaja Sauli Kuha                                                  Pääministeri Esko Ahon hallitusPresidentti Mauno Koivisto


MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-24052021-kiirehtimispyynto.html


KE 16.06.2021 Keskusrikospoliisille ja perustuslakivaliokunnalle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/06/ke-16062021-keskusrikospoliisille-ja.html


Tämä aineisto on lähetetty sähköisesti sekä kirjallisesti Rovaniemen hovioikeudelle. Kirjallinen aineisto lähtettiin postitse sen jälkeen kun aluesyyttäjä ja vastapuolen asianjaja antoivat väärät lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Tyttöni postitti kirjallisen aineiston Rovaniemen hovioikeudelle.

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html


Täydennys KRP:lle eilen 30.11.2020 tekemääni rikostutkintapyyntöön

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/taydennys-krplle-eilen-30112020.html

Oikeudenkäynti asiassa R20/855 ei ollut oikeudenmukainen, koska se perustui tietoiseen virheelliseen rikostutkintaan, tietoiseen virheelliseen syyteharkintaan sekä siitä johtuvaan virheellisiin tietoihin perustuvaan oikeudenkäyntiin, johon käräjätuomari jätti todistajani kutsuttamatta eikä ottanut todistusaienistoani vastaan asiaan kuuluvana eikä antanut minun kuulustella vapaasti todistajana esiintynyttä vastapuoltani eli käräjätuomari Sarianne Ervastia. Kysymys on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta eikä oikeudenkäynti ollut oikeudenmukainen. Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymys on ylhäältä johdetusta Suomen valtion rikollisesta toiminnasta, koska oikeuskansleri ja valtakunnansyyttä eivät reagoi asioihin eikä poliisijohto reagoi eikä vastaa sähköpostitse tehtyihin rikostutkintapyyntöihin eikä korkein oikeus pura vääriä päätöksiä. Mielestäni korkein oikeus toimii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti samoin kuin muutkin Suomen valtion viranomaiset.

Kohdallani on kysymys perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta. Kysymys on kidutusrikoksesta. Minulla perustuslain mukaan omaisuudensuoja ja minulla on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeusopimuksissa. Vaadin, että oikeusministeriö toimii lain mukaisesti asiassa ja siten, että oikeus toteutuu ja todelliset syylliset joutuvat taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen.


Kalajoki 27.06.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti