keskiviikko 9. kesäkuuta 2021

PE 11.06.2021 Hurskastelua, valehtelua vai journalististen ohjeiden noudattamista?

 


Tiedotteen toinen allekirjoittaja Tiina Ojutkangas


Kalajokiseudun kannanotto viime viikon kirjoitteluun

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/617709

KPK Yhtiöiden Mediat noudattavat lakeja, hyviä tapoja ja Journalistin ohjeita. Lehtien yhteisenä linjana journalismissa on luotettavuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Näiden vaatimusten ja ohjeiden tulee näkyä aina, mutta erityisesti vaalien läheisyydessä tasapuolisuuden vaatimus korostuu.

Journalismiin kuuluu kritiikki. Yksi journalismiin liittyvä tehtävä on valtaa pitävien toiminnan seuraaminen ja myös sen arvioiminen. Lehtien toiminta perustuu faktoihin eli tarkistettuun tietoon. Tiedot voidaan hankkia myös taustakeskustelujen kautta, mutta olennaista on, että toimituksellista päätösvaltaa ei saa koskaan luovuttaa toimituksen ulkopuolelle.

Journalistin ohjeissa kuvataan journalistien ammatillista asemaa muistuttamalla, että journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Kalajokiseudussa vastuu lukijoita kohtaan näkyy muun muassa tasapuolisena journalismina.

Viime viikon Kalajokiseutu-lehden (3.6.) pääkirjoitus ja aiheeseen liittynyt somekirjoittelu lehden Facebook-sivuilla eivät ole olleet Kalajokiseudun linjan mukaisia. Lehti sanoutuu yksiselitteisesti irti näistä kirjoituksista. Lehden linja ei ole muuttunut eikä yksittäinen päätoimittaja tai tämän sijainen myöskään voi muuttaa lehden linjaa. Sen tekee tarvittaessa lehteä kustantavan yhtiön hallitus.

Kalajokiseutu noudattaa Journalistin ohjeita kaikissa kanavissaan. Lehti edellyttää toimitukseltaan asiallista ja hyviin tapoihin ja Journalistin ohjeisiin perustuvaa some-käyttäytymistä myös silloin, kun kritiikki kohdistuu lehteen tai sen toimintaan.

Hanna Parhaniemi

Kalajokiseudun päätoimittaja,

Tiina Ojutkangas

KPK Yhtiöiden sisältöjohtaja


Eilinen blogikirjoitteluni osui herkkään kohtaan. Viime valtuustokauden kärhämät Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä johtuivat suurelta osin vihreiden valtuutettujen ja keskustan valtuuttettujen ydinporukan sekä kaupuginjohdon erilaisesta suhtautumisesta asioihin ja toimintatapoihin. Siksi tuli ristiriitoja eikä kyetty yhteistyöhön. Minä en pitkäaikaisena entisenä valtuutettuna voi hyväksyä tällaista toimintaa. Valtuutettujen ja kaupunginjohdon tulee olla yhteistyökykysiä. Kalajokisille on tärkeää, että valtuutetut kykenevät yhteistyöhön puoluetaustasta riippumatta. Kalajoen valtuustoon tulee äänestää puolueista riippumatta yhteistyökykyisiä henkilöitä ja kaikkien valtuutettujen tulee kuvaannollisesti sanoen yhdessä muodostaa Kalajoki-puolue. Valtuutetut valitaan ajamaan kalajokisten etua.


Minun on pakko tunnustaa, että kun luin vt.päätoimittaja Hannu Verrosen kirjoittaman Kalajokiseutu-lehden pääkirjoituksen, niin hieraisin silmiäni ja nipistin itseäni, silla halusin tietää, että oleko hereillä ja että onko tämä unta vai huonoa viinaa. Pääkirjoitus oli normaalista poikkeava. Tämä riittäköön kommentoinniksi asiasta omalta osaltani.


Minä uskallan epäillä Kalajokiseudun päätomittajan Hanna Parhaniemen ja KPK Yhtiöiden sisältöjohtajan Tiina Ojutkankaan kirjoituksen paikkansa pitävyyttä. Voi tätä käsien pesua! Mielestäni se on hurskastelua tai jopa suoranaista valehtelua, kun he kirjoittavat näin:

KPK Yhtiöiden Mediat noudattavat lakeja, hyviä tapoja ja Journalistin ohjeita. Lehtien yhteisenä linjana journalismissa on luotettavuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Näiden vaatimusten ja ohjeiden tulee näkyä aina, mutta erityisesti vaalien läheisyydessä tasapuolisuuden vaatimus korostuu.

Journalistiset ohjeet tässä

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

Mielestäni KPK Yhtiöiden lehdiltä puuttuu tutkiva jouranlismi ja journalististen ohjeiden noudattaminen. Todistan asian esimerkkien avulla.

Näistä asioista KPK Yhtiöiden lehdet vaikenevat ja kieltäytyvät noudattamasta journalistisia ohjeita.

Näistä asioista KPK Yhtiöiden lehdet ja tiedotteen julkistaneet toimittajat vaikenevat yhdessä KPK Yhtöiden toimittajien kanssa.

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa rikosten tutkinnassa.R


Juridisesti kidutusrikos määritellään seuraavasti: Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutuksesta on tuomittavavankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.

Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Terve Juha!

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html

Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8&t=45s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

OTK Jaana Kavoniuksen todistus asiassa

Perustuslain rikkominen ja sen seuraukset

https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2021/05/Perustuslain-rikkominen-ja-sen-seuraukset-MUISTIO.pdf


Todelliset syyllliset ovat tässä

                                                         Syyttäjä Sul Heiskari                                            Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen

                                                          Asianjajaja Antti Latola 

                                                            Asianajaja Hannu Maskonen                                                      Varatuomari Paavo M. Petäjä                                                      Entinen asianajaja Asko Keränen                                                                poliisi Raimo Ollila                                                           Poliisijohtaja Sauli Kuha                                                  Pääministeri Esko Ahon hallitusPresidentti Mauno KoivistoTI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


MA 31,05,2021 Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-31052021-kansliapaallikko-kirsi-pimia.html


MA 24.05.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle ja kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille tutkintapyynnöstä R20/855

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-24052021-kiirehtimispyynto.html


MA 31.05.2021 Kansliapäällikkö Pekka Timonen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/05/ma-31052021-kansliapaallikko-pekka.html


Taidenäyttelyni

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/


Miksi KPK Yhtiöiden lehdet vaikenevat näistä asioista? Miksi tiedotteen allekirjoittaneet toimittajat kieltäytyvät noudatamasta journalistisia ohjeita?


Kalajoki 10.06.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti