perjantai 4. joulukuuta 2020

Asia: Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 2

 

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

Pankki voittaa oikeudessa

Pankit pelastettiin kyseenalaisin keinoin. Kun on käyty läpi 5500 ylempien oikeusasteiden ratkaisua, joissa vastakkain ovat olleet pankki ja yksityinen kansalainen, niin pankki on hävinnyt vain yhden oikeudenkäynnin. Pankit pystyivät toteuttamaan valtavan omaisuudensiirron saamatta tahroja kilpeensä, 1990-luvun pankkikriisi on virallisesti vieläkin selvittämättä.

Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmässä on tutkittu yli 3000 pankkioikeusjuttua, jotka on käyty Suomen hovioikeuksissa laman jälkeisinä vuosina. Havaintojen perusteella voidaan todeta, että ainoastaan yhdessä (1) tapauksessa asiakas voitti pankin. On nimittäin pitävästi selvitetty tapauksia, joissa esimerkiksi takaajaa velvoittavan tuomion purku olisi ollut aiheellinen pankin tekemän virheen tai jopa rikoksen johdosta. Korkein oikeus on ”jälkeen Koiviston konklaavin” systemaattisesti jättänyt tällaiset kanteet eri verukkeilla tutkimatta.

Korkeimman oikeuden presidenttien Olavi J. Heinosen ja Leif Sevonin aikana Korkein oikeus on johdonmukaisesti noudattanut rahanpesulaman ”jälkihoitoon” presidentti Koiviston 6.5.1992 antamaa ohjeistusta niin ennakkopäätöksissään kuin etenkin piiloon jäävien, tutkimatta jätettyjen kanteiden yhteydessä. KKO:n uusi presidentti Pauliine Koskelo oli oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvos vuosina 1985 -1995. Siinä virka-asemassa hän on linjannut velkojat - velalliset -suhteensa vahvemman puolelle ”Business Books” – nimisen kustantamon vuonna 1994 julkaisemassa kirjassa ”Uudet velkalait perinnässä”. Kirjan esipuhe on päivätty 7.10.1993. Laki oikeudenkäymiskaaren muutoksesta (595/1993), ja sen mukanaan tuomasta alioikeusuudistuksesta (28.6.1993/581) ja haastemenettelyn uudistamisesta astui voimaan 1.12.1993. Niillä heikennettiin velallisen oikeussuojaa merkittävästi.

Kysymys on siitä, että kansalaiset eivät saa Suomessa oikeutta, koska laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Tämä on törkeää virkavallan väärinkäyttöä ja rikolliseksi epäiltävää toimintaa. Siksi laillisuusvalvojat on saatavaa oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html

Olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita. Myös korkein kieltäytyy purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Keskeinen asia on asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä, että hän jätti valituksen tekemättä väärillä tiedoilla haetusta konkurssista. Näin väärä käräjäoikeuden päätös jäi voimmaan ja sitä rikolliset käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösten tekemiseen.


Asko Keränen on tunnustanut paljon muitakin rikoksiaan ja sai niistä ehdottoman vankeustuomion. Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä n. 20 vuotta asioissani. Hän on keskeisin tekijä asioissani. Lisäksi hän kirjoittelee ilkeyksiä minusta Suomi 24-sivuilla. Onneksi hän ei enää voi soittaa minulle. Lopetin soittamismahdollisuudet sen jälkeen kun hän ilmoitti minulle olevansa ”vielä vapaalla jalalla oleva perkele”.Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa sen jälkeen, kun hän oli pyytäänyt minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimuksiin ja Maskonen teki oman ratkaisunsa ja "putosi" parvekkeelta.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=23s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=28s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=24s


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=75s


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=18s


Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.


Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.

Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.

Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.

Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.


Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset

Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus


Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle


Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..

Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.

Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.

Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.

Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuussa edes ollut olemassa.

Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2019-09-27T14:18:00%2B03:00&max-results=7

Koska rikostutkijaksi tuli esteellinen poliisi niin arvasin, että hän ryhtyy suojelemaan rikoksesta epäilemääni käräjätuomaria. Koska arvasin, että rikostutkintaa ei tehdä oikein ja syyttäjä tulee toimimaan puolueellisesti asiassa enkä tule saamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niin pyysin poliittista turvapaikkaa Euroopan Unioinilta ja Bulgarian presidentiltä.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Bulgarian presidentin päätös

Arvioini osui oikeaan:

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.


Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Rikoskomisario Hannu Mensonen ryhtyi asiassa tutkinnanjohtajaksi vaikka oli aikaisemmin jäävännyt itsensä asiassa. Hän siis toimi esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassa. Esteellisyys on virkarikos.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html  

Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Minulle etukäteen ilmoitettiin että kysymyskset ja vastaukset on tehty etukäteen. En siis saanut asianomistajakuulustelua lainkaan eikä todistajaani kuultu. Sain kuitenkin antaa asiassa loppulausunnot.

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-05112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


Kun sain syytteen tiedokseni ,niin päätin tilata syytekirjelmän asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.


Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi.

Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueellista ja huolimatonta. Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Teidän tehtävänne on estää asian vieminen oikeuskäsittelyyn ilman perusteellista rikostutkintaa. Tässä tapauksessa rikostutkinta pitää alkaa minun, syytetyn, asianomistajakuulustelulla ja todistajaani tulee kuulla. Asian tutkiminen on aloitettava syytehakemuksesta ja sen täydennyksestä ja siitä miksi olen joutunut haastamaan ulosottoviranomaiset oikeuteen. Myös esittämäni todistusaineistot tulee ottaa vastaan. Syyttäjän tehtävänä ei ole rikollisten suojeleminen.

Minulla syytettynä on oikeus puolustautua kaikin käytettävissä olevin keinoin niin olen ilmoittanut todistajikseni seuraavat henkilöt:

Minä olen lisäksi nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikkalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa asiakirjoin valtiopetoksen  tapahtumat

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Käyn sekä ”puolustus- että hyökkäyssotaa” Suomen valtiota vastaan:

Tein tästä asiasta rikostutkintapyynnön, koska käräjäoikeuden laamanni katsoi asian rikokseksi

Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen

.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.


Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

R-asian muuttaminen S-asiaksi on tapahtunut Oulun poliisin laillisuusvalvojan Antti Räsäsen ja Oulun poliisin Johanna Kiviniemen, Lapin poliisin Jukka Haatajan sekä kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen tieten ja hyväksyen. Siksi heitä on syytä epäillä rikoksesta eli muun muassa valtiopetoksen peittelystä. Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta aloitti asian tutkimisen S-asiana. Poliisilla ei ole oikeutta muuttaa R-asiaa S-asiaksi, koska käräjäoikeus on nimennyt asian R-asiaksi.

Tästä syystä asian palauttaminen rikostutkintaa on välttämätöntä.

Olen haastanut Kajaanissa toimipaikkaansa pitävän Oulun poliisin Oulun käräjäoikeuteen. Tein asiassa myös toisen rikosilmoituksen , mutta Ylivieskan poliisi Ilkka Piispanen lähetti aineistot Tiina Sarparannalle.

Aineistossa oli mukana Olet Maamme Armahin Suomenmaa kirja, jossa on tärkeät kopiot PR-Taljen konkurssivyyhdestä todistusaineistona ja salaiseksi julistettu SSP-sopimus muistitikulle tallennettuna, mikä todistaa valtiopetoksen.


Haastehakemus on tässä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html


Haastehakemuksen täydennys on tässä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html


Kun näytti siltä, ettei asia etene, niin pyysin Oulun käräjäoikeuden laamannia Antti Savela ja Oulun polisipäälliköä Mika Heinilää apuun asiassa.

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/laamanni-antti-savela-ja.html

Asiaa ryhtyi käsittelemään Oulun käräjäoikeudessa esteellinen käräjätuomari Jyrki Määttä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html


Minä ymmärsin jäävänneeni hänet asian käsittelystä esteellisyytensä takia. Laitoin asian tiedoksi näille tahoille

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten: keskusrikospoliisi, valtakunnansyyttäjä, oikeusminsteri, sisäministeri ja päministeri sekä oikeuskansleri.

Tästä syystä asian palauttaminen rikostutkintaan on välttämätöntä.

Tämän takia Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä ei voi tehdä asiassa kansliapäätöstä,koska on näin kiistattomasti osoitettu, että poliisi Tiina Sarparanta on jättänyt virkavelvollisuutensa suorittamatta ja hän myös tunnustaa asian.

PE 06.11.2020 Poliisi Tiina Sarparanta tunnustaa rikoksensa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/pe-06112020-poliisi-tiina-sarparanta.html

LA 07.11.2020 Virka-apupyyntö KIIREELLINEN

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-07112020-virka-apupyynto-kiireellinen.html

Sekä ”puolustus- että hyökkäysasiassa” erittäin tärkeä asiakirja on

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Tämä on keskeinen todistusaineisto molemmissa oikeudenkäynneissä, koska se sisältää muun muassa kirjallisen kopio salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta mikä on osa valtiopetosta sekä kirjat, jotka todistavat valtiopetoksen tapahtuneen. Lisäksi aineistossa on kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa mikä sisältää kopiot asiakirjoista, jolla todistetaan PR-talojen konkurssivyyden rikokset.

Minä katson, että minulla on oikeus todistaa käräjäoikeudessa se, että kaikki minun ulosotossa olleet ja olevat saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia. Minulla on oikeus saada oikeudenmukainen oikeudenkäyntiä ja minulla on oikeus todistaa, että asia johtuu valtiopetoksesta ja sen suorasta yhteydestä PR-talojen konkurssivyyhteen sekä siitä, että poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita ja korkein oikeus purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä. Katon, että Oulun käräjäoikeus ei voi ohittaa asiassani kiistatonta todistusaineistoa eikä sitä, että rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Asia on nyt Oulun käräjäoikeudessa käsiteltävänä ja käräjäoikeus on ilmoittanut, että ratkaisu asiassa annetaan 10.11.2020. Tämä merkitsee sitä, että en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja esteellinen tuomari Jyrki Määttä estää minulta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja eikä ota mitään minun todistusaineistoani asiassa huomioon. Kysymys on ihmisoikeussopimusten vastaisesta sekä perustuslain vastaista menettelystä sekä kidutukseni jatkamisesta, sillä oikeustaisteluni Suomen valtiota vastaan on jatkunut jo yli 25 vuotta vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

PE 06.11.2020 Poliisi Tiina Sarparanta tunnustaa rikoksensa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/pe-06112020-poliisi-tiina-sarparanta.html

LA 07.11.2020 Virka-apupyyntö KIIREELLINEN

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-07112020-virka-apupyynto-kiireellinen.html

Jos esteellinen Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttää antaa 10.11.2020 ratkaisun asiassa tekemällä kansliapäätöksen ja suojelemalla poliisien rikolliseksi ja muiden tahojen rikolliseksi epäiltävää toimintaa, niin en valita asiasta, vaan vaadin asiasta rikostutkintaa. Otan asian myös käsittelyyn puolustusoikeudenkäynnissä 27.11.2020. Jouduin valittamaan asiasta , koska en saanut ottaa asiaa käsittelyyn 27.11.2020.

Siinä oikeudenkäynnissä käsitellään Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Sarianna Ervasti minusta tekemää rikosilmoitusta Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Rikostutkijana asiassa on toiminut esteellinen Hannu Mensonen, joka on tunnustanut esteellisyytensä. Minä en ole saanut asiassa asianomistajakuulustelua eikä todistajaani ole kuultu. Minä olen ollut kuultavana sellaisessa kuulustelussa, jossa kuuulustelija ilmoitti etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Koska en saanut esittää todistusaineistoja ja todistajaani ei kuultu niin vaadin, että saan esittää asiassa loppulausunnot. Tein asiassa loppulausunnot ja lähetin todistusaineistot tutkinnanjohtajalle Hannu Mensoselle ja tutkijalle Pekka Niskakankaalle.

Syyttäjä Juha Karikoski oli hylännyt syytteen Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Myöhemmin hän ilmoitti minulle, että minua vastaan nostetaan syyte kunnianloukkauksesta. Minä protestoin asiaa, koska syytteen pohjana oli sellainen asiakirja mikä ei liity asiaan lainkaan. Tarkistin asian Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Lisäksi syyteen asiakirjoista puuttui kaikki minun todistusaineistoni ja loppulausuntoni. Käännyin Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen johtajan puoleen.

MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-02112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html

TI 03.11.2020 Tästä minua syytetään R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-03112020-tasta-minua-syytetaan.html


Pohjois-Suomen syyttäjälaitos ei ole vastannut minulle mitään eikä myöskään aluesyyyttäjä Juha Karikoski. Minun näkemyksen mukaan aluesyyttäjän puolueettomuus on vaarantunut eikä hän voi toimia syyttäjänä asiassa. Lisäksi rikostutkinta on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja tutkinnanjohtajana on toiminut estellinen henkilö, joka on tunnustanut esteellisyytensä. En ole saanut varsinaista asianomistajakuulustelua vaikka olen rikoksesta epäilty eikä minun loppulausuntojani ja todistusaineistoja ole huomiotu syyteharkinnassa eikä minun todistajaani ole kuultu. Katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on puolueellinen asiassa.

Lisäksi Oulun käräjäoikeus on esteellinen käsittelemään asiaa, koska Oulun käräjäoikeus on yhteisöjäävi asiassa, sillä rikosilmoituksen tekijä on Oulun käräjäoikeudn tuomari Sarianna Ervasti. Oikeusvaltion kuvaan ei kuulu toverituomioistuimet.

Yhteenvetona totean, että Suomen 1990-luvun lama oli Suomen johtavien poliitikkojen aikaansaama ja johtui heidän virhearvioistaan eli vakaan markan politiikasta. Jotta Suomi saavuttaisi EU:hun vaadittavat edellytykset pankkien vakavaraisuudesta, niin tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin ns. Koiviston konklaavissa, että pankelle annetaan suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voittaa aina ylemmissä oikeusasteissa. Pankit siis päätettiin pelastaa tasavallan presidetin puuttuessa riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa tavalla, mikä täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Asia on todistettu myös sillä, että on tutkittu 5500 pankkioikeudenkäyntiä ja vain kerran pankki on hävinnut.

Valtiopetokseen liityy keskeisesti Esko Ahon hallituksen ja 4 ostajapankin välillä solmittu ns. SSP-sopimus, missä sovittiin toimialaratiolanalisointi ja yritysten kaatamisperusteet. Tietyilta aloilta poistettiin ylikapasiteetti ja sovittiin kaatamisperusteet. Markkinoilta poistettiin Velallisten Tukiryhmän mukaan 60 000 yritystä ja sillä aiheutettiin 500 000 ihmisen työttömyys ja 280 000 ylivelkaantuminen. Asioiden hoidon johdosta yrittäjät tekivät 11500 itsemurhaa vuoden 1997 loppuun mennessä. Minä olen hankkinut salapoliisityönä kirjallisen kopion tuosta salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä on nyt todisteainestona kahdessa oikeudenkäynnissä.

Kun tarkemmin ajatellaan, että miten pankit voivat voittaa oikeuskäsittelyssä, niin se vaatii koko poliis- ja oikeusjärjestelmältä rikollista toimintaa. Pankinjohtajien syytesuoja oli turvattava. Se saatiin aikaan kun kaadetuissa yrityksissä suoritetttiin ns. erityistilintarkastus, joka oli sellainen, että se turvasi oikeuskäsittelyssä rikollisesti toimivan pankinjohtajan aseman. Lisäksi syyttäjälaitoksen ja poliisin tuli toimia rikollisesti jotta pankit voitiin pelastaa. Näin oikeuslaitos saattoi tuomita rehelliset yrittäjät rikollisiksi ja kaataa jopa elinkelpoisia yrityksiä. Keskeisessä roolissa on ollut syyttäjälaitos ja rikollisille syyttäjille ja poliiseile sekä oikeuden tuomareille on annettu syytesuoja. Siitä konkreettisena esimerkkinä on syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta.

Tarkemmin asioista oikeustoimi-ja poliisiblogissani http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ ja pankkikriisiblogissani http://pankkikriisi.blogspot.com/


Siis pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Kaikki asiat johtuivat Suomen johtavien poliitikkojen virhearvioinnista ja 1990-luvun lama oli kototekoinen ja johtui vakaan markan politiikasta. Rikosten todistusaineistona on valtiopetos, mikä koostuu ns. Koiviston konklaavin asiakirjoista sekä salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta ja Aktiv-Hansakaupasta. Onko Suomi oikeusvaltio, kun tämä tapahtuu johtavien poliitikkojen ja kaikkien kansanedustajien tieten ja jotka toimivat tietoisesti ja rarkoituksellisesti rikosten salaamiseksi ja peittelemiseksi ja rikollisten suojelemiseksi. Valtiopetos ei vanhene koskaan.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@kotinet.com

PS. Miksi todistajiani ei ole haastettu oikeuteen todistamaan? Asiassa on suoritettava valmisteluistunto. Minä vaadin, että tehdään kokonaan uusi rikostutkinta ennen syyteharkintaa ja aloitetaan minun kuulustelulla ja otetaan vastaan esittämäni todistusaineisto.


TI 17.11.2020 Käräjäoikeudelle, syyttäjälle ja poliisille

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-17112020-karajaoikeudelle.html


Oulun käräjäoikeus , Pohjois-Suomen aluesyyttäjävirasto ja Oulun poliisi

Oulu.ko@oikeus.fipohjois-suomi.syyttaja@oikeus.fikirjaamo.oulu@poliisi.fi

Asia R20/2978

Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Suomen valtion menettely on kiistatta kidutusartiklan vastaista. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanniTutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin että annan asiassa loppulausunnot.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

Esitutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja lisäksi tutkinnanjohtaja on ollut esteellinen ja hän on itse tunnustanut asian.

Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelman asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstä tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle syytteessä mainittua asiakirjaa todisteeksi asiassa.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueellista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle syytteen asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Myös kaikki minun todistajani on jätetty kutsumatta oikeuskäsittelyyn.

Olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa. Asiakirja-aineistoa tarkistaessani huomasin toistajani läsnäollessa ja käräjätuomarin, käräjäsihteerin ja kanslistin läsnäollessa että asiakirjat oli tulostettu väärin ja asiakirja-aineistosta puuttui tärkeimmät asiakirjat. Koska käräjätuomari ei reagoinut asiaan niin menimme tekemään rikosilmoitusta Raahen poliisilaitokselle.

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä oli tietoinen, että PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten listalla. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.

Katson, että Oulun käräjäoikeus on asiassa yhteisöjäävi, koska rikosilmoituksen tekijä on Oulun käräjäoikeuden tuomari. Toverituomioistuimet eivät kuulu oikeusvaltion kuvaan. Lisäksi katson, että Oulun käräjäoikeus on asiassa asianomistajajäävi, koska se on hukannut tärkeää todistusaineistoa. Kysymys on tästä todistusaineistosta, mikä sisältää paperisen kopion salaiseksi julistetutsta SSP-sopimuksesta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Lisäksi Oulun käräjäoikeuden tuomari on tehnyt asiaan kuuluvassa asiassa päätöksen 20/1460 Asianumero R20/2753. Kysymyksessä on rikoksesta epäillyn poliisin suojelupäätös. Asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html

YK:n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

 1. Artikla. 1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet. 2. Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

Katson kuitenkin että Oulun käräjäoikeus on toimivaltainen keskeyttämään ulosottoni rikostutkinnan ajaksi. Kysymyshän on kidutusrikoksesta ja persutuslain vastaisesta toiminnasta sekä valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.

Todistusaineistoa asiassa on valtavasti. Siksi asia on palautettava rikostutkintaan uudestaan.


15.11.2020 Tässä on osa todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/15112020-tassa-on-osa-todistusaineistoa.html


Kalajoki 16.11.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Koska asioita ei saanut rikostutkintaan normaalilla tavalla niin

minä ajoin tahallinen ylinopeuden jotta saan asiat rikostutkintaa esitutkintalain perusteella

2 § Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

 1. asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

Ilmoitin asiasta heti Kalajoen poliisile Tomi Reinikaiselle. Sen jälkeen Ylivieskan poliisi Leskinen pyysi minut kuulusteluun, mutta kieltäytyi ottamasta käsittelyyn teko-olosuhteita eli mielipahaani siitä, ettei PR-talojen rikoksia tutkita. Ylivieskan poliisi Leskinen ei ottanut asioita tutkittavakseen ja minä sain kuukauden ajokiellon.

Minä olen kirjoittanut terapiatyönä Kalajoen historiaa ja koonnut Kalajoen historiaa käsittelevän täidenäyttelyn, mikä on nähtävillä Kalajoki-näyttely- blogissani http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/ Minä siirsin taidenäyttelyni oman yritykseni nimiin ja kerroin ulosottoviranomaisille asian. Verottajan arvio näyttelyni verotusarvoksi oli 33 400 euroa. Kun ulosottoviranomaiset eivät reagoineet asiaan, niin minä tein rikosilmoituksen itsestäni Kalajoen poliisille. Poliisi jätti asian tutkimatta. Minä haastoin poliisin oikeuteen, mutta Raahen käräjätuomari Timo Tammiketo jätti asian käsittelemättä. Minulla oli suuria vaikeuksia saada Taidenäyttelykansiotani takaisin Raahen käräjäoikeudesta. Se oli todistusaineistonana siellä. Näyttelykansiossa oli kuvat maalauksista ja rakennusten pienoismalleista ja niiden historiikit. Lisäksi siinä oli kertomus Näyttelyn syntyhistoriasta eli PR-talojen konkurssivyyhdestä ja siinä tapahtuneissa rikoksista.

Minä ajattelin, että kuinka suuri rikos minun pitää tehdä jotta saan asiat rikostutkintaan. Minä olin kyllästynyt siihen, että vaikka minä jatkuvasti olen vastustanut rikollisesti aikaansaatuja ulosottoja ulosottoviranomaisille, niin en saa niitä lopetetuksi. Kaikki minun ulosottosaatavani ovat saatu aikaan rikollisesti ja ovat siksi perintäkelvottomia. Ulosottoviranomaiset eivät ole kiinnostuneita siitä, että yhdessä voisimme saada aikaan rikollisesti aikaansaatujen ulosottojen lopettamisen.

Ulosottoviranomaiset ovat olleet tarkasti tietoisia tosiasioista.

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/vastaus-ylitarkastaja-ylva-norrgardille.html

Ylitarkastaja Heidi Korri 15.11.2018

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/11/ylitarkastaja-heidi-korri.html

Ulosottoviranomaiset ja oikeusviranomaiset olivat tarkasti tietoisia siitä, että ulosottoni ovat rikollisesti aikaansaatuja. He eivät noudataneet lain määräyksiä. Heidän olisi tullut rikoslain 15 luvun 10 § mukaan reagoida asioihin.

10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

Minä tein sähköpostiviestin ulosottoviranomaisille jos kerroin tunteeni ulosottoviranomaisten toiminnasta. Tavoitteenani oli saada asiani ja 1990-luvun laman ja pankkikriisin uhrien asiat suuren yleisön tietoisuuteen tavalla joka ylittää uutiskynnyksen virallisen tapahtuman kautta eli oikeuskäsittelyn kautta. Ilmoitin asiasta useita kertoja sanomalehti Kalevalle sekä Ylen Oulun toimitukseen. Nyt oikeus teki päätöksen ja Kaleva teki jutun. Kaleva on toistuvasti kieltäytynyt julkaisemasta tietoja asioistani tai on tehnyt minua mollaavan jutun.

Aikanaan Helsingin Sanomien toimittaja Harri Nykänen teki jutun asiastani, mutta päätoimittaja ei julkaissut juttua. Myös Ilalehden toimittaja Uolevi Mattila teki jutun asiastani, mutta päätoimittaja kielsi julkaisemasta. Iltasanomien toimittaja Manu Paajanen teki jutun asioistani, mutta päätoimittaja kielsi julkaisemasta.

Olen ollut lukusia kertoja yhteydessä Ylen ajankohtaistoimitukseen ja MOT-ohjelmaan, mutta mitään vastausta ei ole tullut.


Minä en ole syyllistynyt laittomaan uhkaukseen todellisuudessa, vaan olen käyttänyt lainvastaisia toimia jotta voisin saada oikeutta asioissani, koska en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Asiano: R20/2753

Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi

tiedoksi Rovaniemen hovioikeus

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Asiano: R20/2753

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-2.html

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-3.html

Pyrin tekemään nämä pdf-tieodstoiksi, mutta valitettavasti en itse nyt osaa niin tehdä.

Tämä todistusaineisto on Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä ja pyydän Teitä tekemään sisäisen siirron asiassa ja hankkimaan sen todistusaineistoksi tähän tapaukseen kuten olin jo aikaisemmin pyytänyt.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Tämä aineisto sisältää mm. salaiseksi jullistetun SSP-sopimuksen paperisen kopion, jossa sivuilla 16-17 on valtiopetoksen todistava aineisto. Valtiopetosta todistaa myös aineiston mukana olevat kolme kirjaa Laman ja Rahan pelurit, Seppo Konttisen Salainen pankkituki ja Ari-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperit.

Aineiston mukana on myös kirjoittamni kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa, joka sisältää PR-talojen konkurssivyyhden todistusaineston lukuunottamatta entisen asianajaja Asko Keräsen tunnustusta ja salattuja 48 miljoonan pantattuja kiinnityksiä. Ne aineiston on mukana tyytymättömyyden ilmaisussa.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Tässä on selvitys kirjassani olevista todistusaineistoista eli siitä miltä sivulta löytyy todistusainesto ja mitä se todistaa.

Nyt on otettava huomioon se, että aineisto ei ole parhaassa mahdollisessa muodossa oikeuskäsittelyä varten ja se johtuu juuri siitä, että poliisi ole tehnyt asiassa esitutkintaa.

Kalajoki 03.12.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.comEi kommentteja:

Lähetä kommentti