keskiviikko 16. joulukuuta 2020

KE 16.12.2020 Kantelu oikeuskanslerille aluesyyttaja Juha Karikosken ja käräjätuomari Jarkko Pekkalan toiminnasta

 


Kantelu oikeuskanslerille aluesyyttäjä Juha Karikosken ja käräjätuomari Jarkko Pekkalan toiminnasta ja muiden kantelussa mainittujen henkilöiden toiminnasta.

Asia R20/2978

Asiassa tutkinnanjohtajana on toiminut poliisi Hannu Mensonen ja tutkijana Pekka Niskakangas, ns. kuulustelijana Joel Mäntysaari , syyttäjänä aluesyyttäjä Juha Karikoski ja käräjätuomarina Lapin käräjäoikeuden tuomari Jarkko Pekkala.

Rikostutkintapyynnän tekijöinä käräjätuomari Sarianne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä.


Minulla, Erkki Aholla, on ja pitää olla oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on saatu aikaan rikollisesti. Poliisi ei tutki, korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä ja käräjäoikeus ei ota käsiteltäväkseen. Minulla on kiistaton todistusaineisto asiassa. Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa. Asiat ovat olleet keskeytyksettä vireilla 30.61996 lähtien tähän päivään saakka. Ulosotto pitää rikokset avoinna ja valtiopetos pitää rikokset avoinna. Asiat eivät voi olla vanhentuneita.

Esitutkinta asiassa tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaisesti.

Minun oikeustajuni mukaan tutkinnanjohtajan esteellisyys on kiistaton, koska hän tunnustaa tekonsa,

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Tutkittava asia on rikosasia, koska Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela on niin päättänyt.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

( olen haastanut ulosottomiehen useita kertoja Oulun käräjäoikeuteen todistaakseni, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatava on saatu aikaan rikosten avulla)

Rikos on tämä asia

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia


Minulla on oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Olen tehnyt rikostutkintapyynnöt ajoissa, mutta poliisi on jättänyt rikokset tukimatta. Asiat ovat olleet vireillä keskeytyksettä 30.6.1996 lähtien tähän päivään saakka. Ulosotto pitää rikokset avoimena ja samoin valtiopetos. Siksi olen haastanut ulosottoviranomaiset ja Suomen valtion oikeuteen asiassa. Minulla on kiistaton näyttö asioissa ja olen toimittanut todistusaineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Raahen toimipisteeseen. Minä kävin todistajan kanssa tarkistamassa ennen oikeuskäsittelyä Raahen käräjäoikeuden kansliassa sen, että kaikki käräjäoikeuteen toimittamani ainiestot on varmasti tullut oikeuskäsittelyyn. Tarkistuksessa huomasin, että sähköpostitse lähettämäni aineisto oli väärin tulostettu ja Ylivieskan toimipisteeseen toimittamani aineisto puuttui oikeuskäsittelystä kokonaan. Ilmoitin asiasta käräjäsihteerille, joka kutsui paikalle käräjätuomari Ervastin, joka oli sitä mieltä, ettei niillä ole mitään merkitystä asiassa, Minä olin eri mieltä, koska minulle niillä on erittäin suuri merkitys. Poistuin Raahen käräjäoikeuden kansliasta todistajani kanssa tekemään rikosilmotusta asiasta poliisille.Kun käräjätuomari teki minusta rikosilmoituksen, niin esteellinen tutkinnanjohtaja ryhtyi tutkinnanjohtajaksi ja poliisi Pekka Niskakangas tutkijaksi. Esitutkinta suoritettiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. Siis suojeltiin käräjätuomari Ervastia. Kuulustelija, poliisi Joel Mäntysaari, ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen valmiiksi. Minä otin ns, kuulusteluun mukaan kuulustelutodistajan joka todistaa, että en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa, Myöskään todistajaani ei kuultu. En saanut myöskään ns. kuulustelukertomuksesta kopioa itselleni. Minä sain kuitenkin sovittua poliisi Mäntysaaren kanssa sen, että ns, kuulustelupöytäkirjaan kirjoitettiin, että voin antaa loppulausunnot asiassa.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.htmlMinä tein loppulausunnot ja toimitin todistusaineistot asiassa poliisille, Sinä oli mukana kaksi kirjoittamaani kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jotka todistavat PR-talojen konkurssivyyhden tapahtumat eli rikokset ja todistusaineistot siihen sekä kirjasta puuttuvat, mutta siellä mainitut ja kaupanteossa salatut 48 miljoonan pantatut kiinnitysasiakirjat. Kaikki minun laatimat loppulausunnot sekä poliisille toimittamani todistusmateriaali puuttuivat syyteharkintamateriaalista.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Koska en saanut asianmukaista asianomistajakuulustelua syylliseksi epäiltynä enkä myöskään kuulustelukertomuksesta kopioa niin tein sovitusti loppulausunnot asiassa.Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Oikeuskäsittely asiassa oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja perustuslain 21 §:n vastainen, koska käräjätuomari valitsi syytetyn eli minun todistajat ja todistusaineiston. En saanut kuulustella käräjätuomari Sarianna Ervastia oikeudenistunnossa. Todistajaani ei kuultu esitutkinnassa eikä oikeudenistunnossa, vaikka hän oli paikalla oikeudenistunnossa.


Ilmoitin asiasta käräjätuomari Jarkko Pekkalalle ja Rovaniemen hovioikeudelle etukäteen, että asiat eivät mene nyt oikein


TI 17.11.2020 Käräjäoikeudelle, syyttäjälle ja poliisille

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-17112020-karajaoikeudelle.html


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-05112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


Ylitarkastaja Heidi Korri

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/11/ylitarkastaja-heidi-korri.html


Näiden perusteella aluesyyttäjä Juha Karikoski oli varmasti tietoinen tosiasioista.

On tietoista toimintaa, että rikostutkinta ja syyteharkinta asiassa on tehty väärin. Lisäksi heidän olisi tullut reagoida asiaan rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaisesti. Kysymyksessä on valtiopetos.


Lapin käräjäoikeuden tuomari Jarkko Pekkala oli tarkasti tietoinen asioista. Sen osoittaa hänelle lähettämäni sähköpostiviesti ja hänen vastauksensa siihen.


Euroopan Ihmisoikeusopimuksen 6 artiklan mukaan d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;


Käräjätuomari Jarkko Pekkala valitsi todistajat oikeudenkäyntiin siten, että vain vastapuolen todistajat kutsuttiin oikeudenistuntoon todistamaan ja minun todistajat jätettiin kutsumatta.


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

  • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

  • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

  • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

  • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

  • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

  • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

  • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

  • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

  • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala oli tietoinen asiasta koska ilmoitin hänelle asiasta etukäteen.

Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/oikeudenkaymiskaaren-ja.html


Erkki Aho,


Alla mainitsemanne asia on esillä pääkäsittelyssä ensi viikon perjantaina eli 27.11.2020 kello 9.00. Asia vaikuttaisi lähettämienne sähköpostiviestien perusteella olevan monelta osin riitainen. Tulemme selvittämään kaikki riitakysymykset asian pääkäsittelyssä samoin kuin tarvittavan todistelun laajuuden. Tarvittaessa jatkamme asian pääkäsittelyä muina päivinä.


Pitää paikkaansa, että Oulun käräjäoikeuden tuomarit ovat esteellisiä ratkaisemaan asian. Tämän vuoksi Rovaniemen hovioikeus on määrännyt allekirjoittaneen ratkaisemaan asian esteettömänä tuomarina. Tiedoksenne, että asian pääkäsittelyyn tulee myös pöytäkirjanpitäjäksi esteetön henkilö Lapin käräjäoikeudesta.


Jatkamme asian selvittämistä asian pääkäsittelyssä.


Ystävällisin terveisin,


Jarkko Pekkala

Käräjätuomari


Lapin käräjäoikeus, Kemin kanslia

Valtakatu 39, 94100 Kemi

02956 49988

jarkko.pekkala@oikeus.fi


Käräjäoikeudentuomari ei voi valita sytetyn todistajia ja todistusaineistoa. Hän valitsi ja jätti minun todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon. Siksi oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen. Se oli EOS:n 6 artiklan vastainen.

Rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perusutuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.


Näin asiat ovat tapahtuneet


SU 13.12.2020 Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-13122020-rovaniemen-hovioikeuden.html


Olen tehnyt asioista rikosilmoituksen keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle, koska myös sähköpostiviestit todistavat viranomaisten rikosten tapahtuneen.

LA 12.12.2020 VALTIOPETOS ON TUTKITTAVA

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/la-12122020-valtiopetos-on-tutkittava.html


SU 13.12.2020 Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-13122020-rovaniemen-hovioikeuden.html


MA 14.12.2020 Viranomaisille – palautetaan Suomi oikeusvaltioiden joukkoon

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ma-14122020-viranomaisille-palautetaan.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


PR-talojen konkurssivyyhti, josta poliisi ei löydä rikosta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/pr-talojen-konkurssivyyhti-josta.html


Olen mieluummin yksin oikeassa kuin lauman kanssa väärässä

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/olen-mieluummin-yksin-oikeassa-kuin.html


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4Ei kommentteja:

Lähetä kommentti