keskiviikko 9. joulukuuta 2020

TO 10.12.2020 Kiireellinen asia - kysymys on murhaan verrattavasta asiasta

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe


Kiireellinen asia – kysymys on murhaan verrattavasta asiasta


Pyydän kiireellistä tutkintaan aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminnasta Oulun käräjäoikeuden tuomiossa 20/146716 asianumero R20/2978. Minulle aiheutettiin vankeustuomio viranomaisten rikolliseksi epäiltävällä toiminnalla. Kysymys on 25,5 vuotta jatkuneesta kidutuksesta, jossa rikollisia suojellaan ja syyttömistä tehdään rikollisia. Yksi päärikollisista asioissa on syyttäjä Sulo Heiskari, joka on mahdollisesti aluesyyttäjä Juha Karikosken eräänlainen (työ)kaveri.


Minun oikeustajuni mukaan asiassa tehtiin tietoisesti ja tarkoituksellisesti virheellinen rikostutkinta tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen ja tutkija Pekka Niskakankaan toimesta. Rikostutkinta oli minun oikeustajuni mukaan esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastainen. Minä en saanut varsinaista asianomistaja kuulustelua eikä todistusaineistoja huomioitu rikostutkinnassa eikä todistajaani kuultu rikostutkinnassa eikä oikeuskäsittelyssä. Rikostutkinnassa samoinkuin oikeuskäsittelyssä pyrittiin suojelemaan käräjätuomaria. Koska en saanut ns. kuulustelussa esittää todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu, niin lähetin aineistot sähköpostilla loppulausuntojen muodossa tutkinnanjohtajalle sekä postitse, jolloin lähetin 2 kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja sekä kopiot 48 miljoonan salatuista pantatuista kiinnitysasiakirjoista. Kirjassani on selostukset asioista sekä kopiot todistusaineistosta. Näitä aineistoja ei ole syyttäjän aineistossa huomioitu lainkaan. Mensonen tunnustaa esteellisyytensä asiassa.


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Siitä huolimatta hän on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassa. Olen tehnyt asiassa rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille.


Syyttäjällä on rikosasiaa käsittelevistä viranomaisista laajin rooli. Se ulottuu esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn asti. Minulla on kiistattomat todistusaineistot syyttömyydestäni, mutta poliisi, syyttäjä ja oikeuslaitos ei ota niitä käsiteltäväkseen.


Minulla on ja pitää olla oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla – viranomaisten rikosten avulla.


Ensimmäinen todistusaineisto on melkein täydellinen todistusaineisto. Tämä todistusaineisto on Oulun käräjäoikeudessa valmiina. Tässä on selostus todistusaineistosta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Toinen todistusaineisto on kirjoittamani kirja, johon olen kopioinut todistusaineistot ja kirjoittanut selostukset asioista. Kirja on toimitettu rikostutkintaan ja syyteharkintaan.

Kirjassa on todistusaineistot ja tässä on selosteet kirjan todistusaineistosta.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kysymys on asiasta, jossa Oulun käräjäoikeuden laamanni on tehnyt päätöksen että asia on rikosasia.

Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.


28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Tämä on asia R20/2978, jota Oulun poliisi ei suostu tutkimaan, eikä Oulun käräjäoikeus käsittelemään. En ole saanut todistaa, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Rikolliset on tiedossa ja osa jo tunnustanut tekonsa.

Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Suomen valtion menettely on kiistatta kidutusartiklan vastaista. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maanpaossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomissaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Olen tehnyt Oulun käräjäoikeuden tuomiosta valituksen Rovaniemen hovioikeuteen, mutta en luota Rovaniemen hovioikeuden toimintaan, koska en ole saanut sieltä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskaan ja koska käräjäoikeuden tuomio on saatu aikaan rikosten avulla.


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Asiano: R20/2753

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle.html


Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-karajaoikeuden-patoksesta.html


Asia: Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/asia-valitus-karajaoikeuden-patoksesta.html


TI 08.12.2020 Arvoisa Rovaniemen hoivioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-08122020-arvoisa-rovaniemen.html


Olen lähettänyt selvityspyynnön käräjätuomari Jarkko Pekkalalle


Käräjätuomari Jarkko Pekkala

Olen tehnyt valituksen Oulun käräjäoikeuteen tuomiosta 20/146716 asianumero R20/2978. Koska olette Lapin käräjäoikeuden tuomari, niin haluan varmistaa, että Oulun käräjäoikeus toimittaa valitukseni Teidän vastattavaksi.

Tärkeimmät asiat valituksessa ovat seuraavat asiat:

 1. Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, vaan se oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Käräjätuomari ei voi valita syytetyn todistajia eikä todistusaineistoa.

 2. Rikostutkinta asiassa oli tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Rikostutkinta olisi pitänyt tapahtua epäillystä rikostapahtumasta ja sen olosuhteista. Tämä tarkoittaa sitä tilannetta kun kävin tarkistamassa todistusaineiston todistajani kassa Raahen käräjäoikeuden kansliassa ennen oikeuden päätöstä. Huomasin silloin, että sähköpostitse lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin, että linkit olivat avaamatta ja tulostamatta. Juuri linkkien takana olivat todistusaineistot. Lisäksi tarkastuksessa huomasin, että Ylivieskan toimipisteestä siirrettävä aineisto puuttui kokonaan asian käsittelystä.''

  Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


  Tästä todistusaineistosta luovutin teille selostuksen oikeudenkäynnissä, mutta todistusaineistoa ei voitu käyttää, koska Oulun käräjäoikeus ja Oulun poliisi estivät sen käytön. Olin pyytänyt aineiston siirtämistä tähän oikeuskäsittelyyn. Tuo todistusaineisto sisälsi myös valtiopetoksen todistusaineston.

  Lisäksi luovutin Teille kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ,mikä oli myös tuossa puuttuvassa Ylivieskan aineistossa. Se aineisto sisältää toistusaineiston PR-talojen konkurssivyyhdestä

  Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


  Rikostutkinta oli siis tehty vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia ja sama linja jatkui oikeudenistunnossa. Rikostutkinnassa en ole saanut esittää todistusaineistoa eikä todistajaani ole kuultu. Riksostutkinnassa on ollut esteellinen tutkinnanjohtaja. Hän on tunnustanut tekonsa. Esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätetön.

 1. Syyte on tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella. Syyttäjä ei ole perehtynyt loppulausuntoihini eikä todistusaineistooni. Se näkyy syyteaineistosta. Syyttäjän toiminta on ollut puolueellista. Lisäksi syytekirjelmän perusteet on Oulun Poliisin asiakirjayksiön mukaan virheelliset eli eivät liity asiaan. Oulun poliiis kieltäytyi toimittamasta minulle noita asiakirjoja todistusaineistoksi.

 2. Sähköpostivaihto osoittaa, että niin rikostutkijat eli tutkivat poliisit kuin syyttäjä ja käräjätuomari ovat olleet tietoisia totuudesta.

 3. Minun motiivini asioissa on ollut se, että saan oikeutta ja samalla oikeutta saavat kaikki 1990-luvun pankkikriisin uhrit. Minun motiivini ei ole ollut rikollinen, vaan olen pyrkinyt kaikin keinoin saamaan oikeutta. Valtiopetos on tosiasia ja sitä viranomaiset yrittävät kaikin keinoin jopa rikollisin keinoin salamaan. Minä olen käyttäänyt lain vastaisiksi keinoiksi luokiteltavia keinoja viranomaisten rikollista toimintaa vastaan. Motiivini ei kuitenkaan ole ollut rikollinen vaan tavoitteenani on ollut oikeuden toteutuminen ja oikeuden saaminen. Kiistän jyrkästi syyllistyneeni virkamiehen väkivalataiseen vastustamiseen.

 4. Olen tehnyt asioissa rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille. Aikaisemmin olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä Oulun poliisille huonolla menestyksellä kuten todistusaineistosta käy ilmi.


Kalajoki 06.12.2020


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


PS. Valitan sitä, että kirjoituksessani on linkkejä, jotka on avattava. Vaadin asiassa esteetöntä rikostutkintaa kiireellisesti ennen Rovaniemen hovioikeuden käsittelyä.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


cab-jourova-contact@ec.europa.eu , kirjaamo@okv.fi, kirjaamo@vnk.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi

Vera Jourova, European Commissioner for Justice,

Chancellor of Justice of Finland, Prime Minister of Finland, Minister of Justice of Finland

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

Finland is not a state governed by the rule of law

We need help urgently! An urgent matter - a matter comparable to murder.

TO 10.12.2020 Kiireellinen asia - kysymys on murhaan verrattavasta asiasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/to-10122020-kiireellinen-asia-kysymys.html

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Finland

www.erkkiaho.com

e.ahoky@gmail.com

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi , mot@yle.fi, toimitus@kaleva.fi ,


Tutkintapyyntö keskusrikospoliisille (täydennys)

Request for investigation by the Central Criminal Police (supplement)

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/to-10122020-kiireellinen-asia-kysymys.html


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Finland

www.erkkiaho.com

e.ahoky@gmail.com

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

MOT-ohjelma ja Kalevan toimitus

Journalistiset ohjeet

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/Ei kommentteja:

Lähetä kommentti