lauantai 12. joulukuuta 2020

SU 13.12.2020 Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner

 


Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Oulun käräjäoikeuden päätöksestä R20/2978


Tässä olen kertonut asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet. Oulun käräjäoikeuden istunto oli asioiden tietoinen ja tarkoituksellinen vääristely ja oikeuden saamisen estotilaisuus, josta olen vaatinut rikostutkintaa.


Todistan syyttömyyteni useammalla eri tavalla. Olen tehnyt myös rikostutkintapyynön valtakunnansyyttäjälle ja keskusrikospoliisille asian käsittelystä Oulun käräjäoikeudessa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/la-12122020-valtiopetos-on-tutkittava.html


1. Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlTämän asian todistusaineisto on Oulun käräjäoikeudessa ja Oulun käräjäoikeuden on toimitettava tämä todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuteen. Aineistoa on säilytetty Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan pisteessä.

Aineisto todistaa PR-talojen konkurssivyyhden rikokset. Lisäksi aineistossa on kirjallinen kopio salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, jonka sivuilla 16-17 on todistettu toimialarationalistointi ja yritysten kaatamisperusteet. Kysymys on valtiopetoksen todistamisesta. Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Todistan syyttömyyteni myös toisella tavalla. Todistusaineisto on kopioitu Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa jossa selostukset asioista sekä kopiot todistusaineistosta. Seuraavassa kerron miltä sivulta löytyy kopiotu todistusaineisto ja mitä se todistaa ja mikä on juridinen argumentointi.

Kirjan olen toimittanut käräjätuomarille, poliisille ja syyttäjälle. Käräjätuomarin on toimitettava kirja Rovaniemen hovioikeuteen.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen syyttömänä joutunut kärsimään valtavat taloudelliset vahingot ja hirivittävät henkiset kärsimykset 25,5 vuoden aikana kun poliisi ei tutki asioita, eikä korkein oikeus pura vääriä päätöksiä eikä oikeuslaitos ota asioita käsiteltäväkseen. Olen pyrkinyt todistamaan , että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia.


Koska poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita ja korkein oikeus kieltäytyy purkamasta eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulle ei ole jäänyt muuta mahdollisuutta kuin todistaa asiani käräjäoikeudessa. Olen vastustanut ulosottoa koko ajan ja kertonut heille sähköpostitse totuuden asioista. He eivät ole halunneet lopettaa rikoksilla aikaansaatua ulosottoa.

Siksi olen haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen todistaakseni sen, että kaikki ulosotot ovat rikoksilla aikaansaatuja ja siten perintäkelvottomia.


Haastoin ulosottoviranomaiset Raahen käräjäoikeuteen tässä tarkoituksessa. Käräjätuomarina oli Sarianne Ervasti. Sain tiedon käräjäoikeudesta että tuomio asiassa annetaan tiettynä päivämääränä. Minä soitin Raahen käräjäoikeuteen ja sovittiin käräjäoikeuden sihteerin kanssa, että voin tulla tarkistamaan sähköpostitse lähettämäni todistusaineiston asiassa sekä myös sen, että käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä on siirretty Raaheen todistusaineistoni. Menin Raahen käräjäoikeuteen tarkistamaan todistajani Ivan Georgievin kanssa asian. Minä tarkistan aineistot ja huomasin, että todistusaineisto oli väärin tulostettu.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Nämä linkit olivat avaamatta ja tulostamatta. Lisäksi videot olivat merkitsemättä niin, että niitä olisi voitu käyttää todistusaineistona. Lisäksi Ylivieskan toimipisteestä oli tämä todistusaineisto jätetty siirtämättä.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kerroin asian käräjäsihteerille. Käräjäsihteeri kutsui paikalle käräjätuomari Ervastin. Kerroin hänelle kolmen todistajan läsänäollessa totuuden asioista. Käräjätuomari antoi ymmärtää ettei näillä asioilla ole mitään merkitystä asian käsittelyssä.


Olin eri mieltä ja poistuin todistajani Ivan Georgievin kanssa Raahen poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta asiasta. Raahen poliisiasemalla ei ollut poliiseja paikalla joten tulimme Kalajoelle ja tein heti rikosilmoituksen asiasta Oulun poliisille.

Oulun poliisi määräsi tutkinnanjohtajaksi poliisi Hannu Mensosen. Kävin Mensosen sähköpostiviestikeskustelun ja Mensonen totesi olevansa esteellinen asiassa.


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Oulun poliisi siirsi asian tutkimisen KRP:lle jossa rikospoliisi Erkki Rossi teki tutkimattajättämispäätöksen perehtymättä asiaan. En saanut asianomistajakuulustelua. Valitin asiasta valtakunnansyyttäjävirastoon, jossa valtiosyyttäjä Heidi Savurinne teki suojelupäätöksen Oulun poliisin Antti Räsäsen ja Lapin poliisin Jukka Haatajan lausuntojen perusteella. Sain puhelimella kiinni valtiosyyttäjä Heidi Savurinteen ja keskutelussa huomasin, ettei hän ollut perehtynyt aineistoon. Hän tunnusti myös asian. Pyysin sisäministeri Maria Ohisaloa ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia puuttumaan alaistensa rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Kumpikaan ei vastannut. En myöskään saanut suullista käsittelyä Rovaniemen hovioikeudessa ja siksi käräjätuomari pääsi pälkästä.


Olen pyrkinyt useita kertoja saamaan asioita käsittelyyn Oulun käräjäoikeudessa. Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa päätöksen, että kysymyksessä on rikos.


28.03.2020Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Rikos on tämä. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia


Oulun käräjäoikeuden laamanni on määritellyt, että asiani on rikos. Se on rikoksena käsiteltävä. Käräjätuomari Sarianne Ervasti ei ole käsitellyt asiaa rikoksena eikä hän ole antanut minun todistaa, että kaikki ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan rikoksilla ja ovat siten perintäkelvottomia. Asia ei ole summaarinen riita-asia, vaan rikosasia kuten laamanni on päättänyt. Kysymys on ihmisoikeusrikoksista, koska en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25,5 vuoteen. Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja ja perusoikeudet ovat turvattu lailla. Käräjätuomari Ervasti on estänyt minulta oikeusturvan ja perusoikeudet sekä toiminut perustuslain vastaisesti ja jatkanut kidutusrikostani.

Kun käräjätuomari Ervästi jäi rysän päältä eli teosta kiinni, niin hän tunsi kunniaansa loukatuksi. Siksi hän teki rikosilmoituksen minusta.

Tutkinnanjohtajaksi määrättiin Raahen rikoskomissario Hannu Mensonen, joka aikaisemmin todisti olevansa asiassa esteellinen. Rikostutkinta tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Esitutkinnassa ei tutkittu epäillyn rikoksen olosuhteita eli edellä esittämiäni asioita. Ns. kuulustelussa minä en saanut esittää todistusaineistoja eikä todistajiani kuultu. Kuulustelija poliisi Joel Mäntysaari ilmoitti etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Kuulustelutodistajani Heino Ylitorvi todistaa asian.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Koska en saanut asianmukaista asianomistajakuulustelua syylliseksi epäiltynä enkä myöskään kuulustelukertomuksesta kopiota niin tein sovitusti loppulausunnot asiassa.


Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Näitä loppulausuntoja ei ole huomioitu rikostutkinnassa eikä syyteharkinnassa eikä todistajaani ole kuultu.

Virheellisen rikostutkinnan ja esteellisen tutkinnajohtajan avulla asia voitiin vääntää sellaiseksi, ettei totuutta voitu todistaa käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden istunto ei muutenkaan ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari ei kutsunut todistajiani oikeudenistuntoon eikä todistusaneistojani hyväksytty. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 3 artiklan vastainen. Näin saatiin aikaan minulle vankeustuomio. Olen tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle ja keskusrikospoliisille.

LA 12.12.2020 VALTIOPETOS ON TUTKITTAVA

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/la-12122020-valtiopetos-on-tutkittava.htmlMinä tunnustan sen, että olen pyrkinyt saamaan oikeutta ja lopetettua kidutusrikokseni laittomilla keinoilla, koska poliisi ei tutki asioita eikä korkein oikeus pura vääriä päätöksiä.

1. Minä olen ajanut tahallisen ylinopeuden, koska esitutkintalain mukaan on tutkittava epäillyn rikoksen olosuhteet. Kun olin ajanut tahallisen ylinopeuden, niin ilmoitin Kalajoen poliisi Tomi Reinkaiselle asian ja pyysin häntä toimimaan niin, että pääsen kuulusteluun mahdollisimman nopeasti. Ylivieskan poliisi Leskinen suoritti kuulustelun, mutta hän sanoi, ettei muita asioita oteta tässä huomioon. Siis en saanut asioitani esitutkintaan. Sain vain kuukauden ajokiellon.

2. Minä olen purkanut pahaa oloani positiivisesti ja olen kirjoittanut terapiatyönä Kalajoen historiaa ja koonnut kalajokisista merkkihenkilöistä ja rakennusten pienoismalleista taidenäyttelyn.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2016/08/kalajoki-nayttely-etappi-kirppiksella.html

Kalajoki-näyttely

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/

Minä ilmoitin ulosottoviranomaisille, että olen siirtänyt omaisuuttani velkojieni ulottumattomiin. Siirsin näyttelyn yritykseni nimiin.Verottajan arvio yritykseni omaisuuden arvoksi 33 400 euroa. Ulosottoviranomaiset eivät ryhtyneet asiassa mihinkään toimenpiteisiin. Minä tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille. Poliisi teki asiassa tutkimatta jättämispäätöksen. Minä haastoin poliisin oikeuteen. Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomari Timo Tammiketo teki tutkimattajättämispäätöksen. Minulla oli suuria vaikeuksia saada näyttelykansioitani pois käräjäoikeudesta. Se oli siellä todistusaineistona. Näyttelykansiossani on selostus PR-talojen konkurssivyyhdestä kertomuksena näyttelyni synnystä.

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/06/la-20062020-kalajoki-nayttelysta-erkki.html

Toisena asiana samassa oikeuskäsittelyssä oli saman poliisin tekemä tutkimattajättämispäätös bulgarialaisten työntekijöiden törkeästä hyväksikäytöstä, työsuojelurikoksesta ja laittomista irtisanomisista.

Käräjätuomari Timo Tammiketo ei suostunut käsittelemään Kalajoen poliisin rikolliseksi epäiltävää toimintaa Antero Penttilä Oy:n asiassa. Kalajoen poliisi Hannu Vainionpää ja tutkija Hanna Puotila tutkivat väärin asiat. Olen henkilöstöasioissa vahvan työkokemuksen ja hyvän koulutuksen omaava henkilö. http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html ja olen työsuojeluasioiden ja henkilöstöasioiden ammattilainen.


Bulgarialaiset työntekijät kääntyivät puoleeni koska työnantaja oli jättänyt heille maksamatta valtavat ylityötuntimäärät. Kun perehdyin asiaan, niin huomasin bulgarialaisten työntekijöiden törkeän hyväksikäytön, työsuojelurikoksen sekä laittomat irtisanomiset. Keskustelin asiasta tutun Kalajoen poliisinTomi Reinikaisen kanssa ja sovittiin niin että yritetään ensin sovintoneuvottelua Oululaisen firman avulla. Firma ilmoitti, ettei sovintoneuvottelua heidän mielestään voida tehdä koska kysymyksessä on sellaiset rikokset. Poliisi Reinikaisen kanssa sovittiin, että tehdään rikosilmoitus asiasta nimettömänä. Minä tein nimettömänä rikosilmoituksen jonka vein Kalajoen poliisiasemalle ja annoin rikokset todistavat asiakirjat kirjeessä suoraan käteen poliisiaseman päivystävälle henkilölle. Rikostutkinnat rupesivat viipymään ja siksi tiedustelin tilannetta. Kalajoen poliisi ilmoitti, että asiakirjat ovat joutuneet hukaan postissa. Minä tiesin, että poliisi valehtelee, koska olin toimittanut asiakirjat suoraan käteen eikä ne kulkeneet postin kautta. Tehtiin kuitenkin uudet tutkinta-aineistot, koska asia oli Kalajoen poliisilla viipynyt jo yli vuoden.


Koska huomasin, että Kalajoen poliisit eivät ymmärtäneet asioista sen enempää kuin sika tulimyllystä niin tein poliiseille asian ammattilaisena tarkat tutkintaohjeet.

Poliisi ei kuitenkaan niitä noudattanut, vaan teetti virheelliset laskelmat jossakin ammattiliitossa, joilla ei ollut oikeat tiedot asioista. Siitä huolimatta poliisit hankkimat virheelliset laskelmat osoittivat että ylitöitä oli maksamatta kummallekin työntekijälle melkein 20 000 euroa. Poliisi jätti tutkimatta törkeän työsuojelurikoksen jossa työntekijät joutuivat ylitöinä lastamaan 20 kg säkkeihin perunoita Venäjälle vietäväksi useita rekkalasteja viikossa. Työtuntimäärät kuukaudessa ylittivät jopa 300 tuntia ja työsuojelumääräysten mukaan naisen enimmäisnostopaino saa olla 15 kg. Nyt naiset joutuivat nostamaan 20 kg säkkejä kymmeniätuhansia kiloja viikossa ylitöinä. Kun he rupesivat vaatimaan palkkojaan, niin heidät irtisanottiin laittomasti. Asiassa virheitä ja mielestäni virkavelvollisuuden laiminlyöntejä eli virkarikoksia tekivät myös työsuojeuviranomaiset poliisien ja käräjätuomarin, syyttäjän ja itse valtakunnansyyttäjä. Asia ei ole vieläkään vanhentunut, koska on kysymys eläketurvaan vaikuttavasta palkka-asiasta. Asia on siis tutkittava uudelleen, koska se tulee esille tässä esitutkinnassa.

Tutkintapyyntö poliisille

Pyydän poliisia tutkimaan bulgarialaisten asian ohjeideni mukaisesti oikein. Pyydän ilmoittamaan minulle 31.12.2017 mennessä milloin tutkinta aloitetaan.

Selostus tapahtumista

Suomenkieltä taitamaton ja Suomen lakeja tuntematon bulgarialainen Maria Donaganova s. 29.7.1959 tuli Antero Penttilälle töihin 31.12.2007.Antero Penttilällä oli kaksi yritystä. Maatila Antero Penttilä ja Antero Penttilä Oy. Työsopimus työ alkoi 31.12.2007 ja työsopimus tehtiin 11.08.2008 Maatila Antero Penttilän ja Maria Donaganovan kesken. Maria Donoganovalle aloitti työt Antero Penttilä Oy:ssä. Työsopimuksessa sovittiin, että noudatetaan alan TES:ä eli liittojen välistä työehtosopimusta.. Työ oli perunnan lajittelua ja pakkausta. Työ oli kokoaikainen eli 40 tuntia viikossa. Perunaa lajiteltiin ja pakattiin 15 – 16 kg:n laatikoihin kotimaahan ja sen jälkeen 20 kg:n säkkeihin nostaminen kahdeksaan säkkiä päällekkäin. Tämä on Suomen työsuojelumääräysten vastaista, koska naisille enimmäismäärä nostamisessa on 15 kg.

Maria Donaganovalle teetettiin ylitöitä jopa yli 300 tuntia kuukaudessa ja ylityökorvaukset jätettiin maksamatta. Työ oli työsuojelumääräysten vastaista, sillä työsuojelumääräysten mukaan nostamisen enimmäismäärä naisilla on 15 kg. Nyt Maria joutui pakkaamaan ja nostamaan 20 kg perunasäkkejä työsuojelumääräysten vastaisesti. Perunoita pakattiin rekka-autoihin. Venäjälle pakattiin 3-9 rekkalastia viikossa. Yhteen rekka-autoon menee 20 000 -30 0000 kg perunoita. Tämä merkitsee sitä yhteen rekkalastiin menee n. 1000 kpl 20 kg perunasäkkejä, jotka Maria joutui nostamalla pakkaamaan työsuojelumääräysten vastaisesti. Tämä merkitsee

2400 – 7 200 perunasäkkiä viikossa. Lisäksi parhaimpaan aikaan meni kotimaahan 1-6 rekkalastia viikossa.

Antero Penttilä oli alun pitäen määritellyt palkat TES:n vastaisesti, vaikka hän työsopimuksessa oli sitoutunut noudattamaan TES:ä. TES:n mukaan on viisi vaativuusryhmään. Työantaja oli määritellyt työn vaatimustason alhaisimmaksi mahdolliseksi, vaikka työ oli erittäin raskasta. Vaatimusryhmäksi olisi pitänyt määrittää viisi tai vähintäänkin neljä.

Vaativuusryhmien palkat 1.10.2017 -30.4.2008

  1. vaativuusryhmä 7,12

  2. vaativuusryhmä 7,46

  3. vaativuusryhmä 7.83

  4. vaativuusryhmä 8,21

  5. vaativuusryhmä 8,57

Kahden kuukauden koeajan jälkeen palkkaa ei kuitenkaan nostettu oikeaan vaativuusryhmään. Palkankorotukset on jatkuvasti jätetty kokonaan tekemättä tai on tehty väärään aikaan ja väärän kokoisina. Tätä on jatkunut vuodesta 2007 tähän päivään asti.

Poliisille tehtiin asiasta tutkintapyyntö sen jälkeen sovittelu ei onnistunut. Oulussa oleva sovittelutoimisto kieltäytyi sovittelemasta, koska kysymyksessä oli rikos. Oulun Työsuojelupiiri ei tutkinut asiaa vaan työsuojelupiirin edustaja kävi tarkastuskäynnillä mutta ei käynyt edes työpaikalla. Tästä huolimatta Oulun Työsuojelupiiri antoi asiassa väärän lausuman.


Suomen kieltä osaamattoman ja Suomen lakia tuntemattoman Cvetana Todorovan kanssa Antero Penttilä Oy teki työsopimuksen 18.06.2010 ja työsopimuksessa sitouduttiin noudattamaan TES:ä. Työn määritys oli perunan käsinvalinta ja siivous. Käytännössä työ oli samaa perunnan lajittelua ja pakkausta 20 kg:n säkkeihin, siis työsuojelumääräysten vastaista työtä. Lisäksi ylitöitä teetettiin runsaasti ja ylityöt jätettiin korvaamatta ja palkankorotuksen tehtiin väärän kokoisina tai jätettiin kokonaan tekemättä. Myös Cvetanan osalta vaativuusryhmät on koko ajan määritelty väärin.

Kalajoen poliisille tehtiin rikostutkintapyyntö asioista toukokuussa 2015, mutta Kalajoen poliisi hukkasi tutkintapyynnön ja palkkalaskelmat ajalta 2007 -2014. Kun asiasta tiedusteltiin niin poliisi pyysi uudet laskelmat, jotka poliisille toimitettiin tutkintapyynnön kanssa, jossa pyydettiin tutkimaan kaikki asiaan liittyvät rikokset.

Kalajoen poliisi ei osannut tutkia asiaa oikein vaikka sille tehtiin tarkka suunnitelma sitä mitä pitää tutkia. Poliisi lasketti ylityöt ulkopuolisella asiantuntijalla ja tuli siihen tulokseen, että Maria Donaganovalle oli ylitöitä maksamatta 21 685,95 euroa ja Cvetana Todorovalle 17 710,87 euroa. Todellisuudessa laskelmat olivat vääriä, koska vaativuusryhmät oli määritelty väärin ja palkankorotukset oli tehty vastoin TES:ä tai oli kokonaan tekemättä. Todellisuudessa Antero Penttilä oli jättänyt maksamatta huomattavasti suuremmat summat, jotka korkoineen olisivat olleet melkein kaksinkertaiset. Lisäksi poliisi oli jättänyt työsuojelurikoksen tutkimatta, koska töitä oli tehty vastoin työsuojelumääräyksiä. Kalajoen poliisi Hannu Vainionpää oli tehnyt tutkimatta jättämispäätöksen 5770/R/0013205/14. Asiassa Kalajoen poliisi ei antanut loppulausunnon mahdollisuutta asiaa hoitaneelle Erkki Aholle.

Tutkintaohje poliisille

Ensin käydään läpi

1. työsopimukset

2, Sitten rekonsturoidaan rikostapahtuma eli työsuoritus. ( Videokuvaus)

3. Määritellään työtehtävän vaativuusluokitus eli palkkataso

4.Katsotaan palkanmaksut työsopimuksen solmimisesta lähtien eli korjataan palkat oikean suuruisiksi (TES)

5.Tarkistetaan ylitöiden laskeminen, sunnuntaitöiden maksaminen, pekkaspäivien maksaminen jne., korjataan palkat näiltä osin

6. Tarkistetaan palkankorotusten maksaminen TES:n mukaisesti, koska työsopimuksessa on sovittu TES:n noudattamisesta

7. korjataan palkanmaksu TES:n mukaiseksi

8. lasketaan viivästyskorot maksamattomille palkoille

9. tutkitaan laiton irtisanominen

10. ilmoitetaan eläkeyhtiöille oikeat palkkasummat työeläkkeiden määrittämistä varten

Poliisin tehtävänä on lisäksi saattaa kaikki rikoksiin syyllistyneet taloudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan

Poliisi jätti tutkimatta muun muassa sen, että henkilöitä alettiin painostaa sen jälkeen kun he pyysivät maksamattomia palkkojaan työantajalta. Heidän olivat vuokralla työsuhdeasunnossa ja heidän vuokraansa korotettiin ilman ennakkovaroitusta 100 euroa, jolloin ko. henkilöt hankkivat halvemman asunnon vapailta markkinoilta. Heille ryhdyttiin ilmoittamaan työhöntuloajat tekstiviestillä edellisen päivän iltana. Heitä kohdeltiin epäystävällisesti huutamalla ja komentamalla ja myös muut tekijät heittelivät heitä perunoilla todennäköisesti työnantajan pyynnöstä. Heille annettiin kirjalliset varoitukset kyseenalaisin perustein ja lopulta Cvetana Todorova irtisanottiin laittomasti toimestaan. Heille aiheutui sairaslomia työn raskauden takia, joista on lääkärin todistukset. Nämä kaikki poliisit jätti tutkimatta.

Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin.

Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Kalajoen poliisin kanssa ja Kalajoen poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, etä hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt.

Erkki Aho

P.S. Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin. Myös Maria Donaganova sanottiin laittomasti irti.

Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Kalajoen poliisin Hanna P:n kanssa ja Kalajoen poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, että hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt. Kysymys on siis poliisin ammattitaidosta. En halua, että enää Kalajoen tai Ylivieskan poliisia ja Oulun AVIa sotketaan asiaan. Minä henkilöstö- ja työsuojeluasiainammattilaisena tulen antamaan asiassa loppulausunnon. Näin estetään poliisin virheellinen toiminta.

Erkki Aho haastoi poliisi Hannu Vainionpään Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen virkavelvollisuuden laiminlyömisestä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari Timo Tamiketo) teki päätöksen 17/80 21.3.2017 Asianumero 17/73. Ratkaisun lopputulos oli kanne jätetään tutkimatta. Todistusaineistoja ei otettu vastaan eikä todistajia kuultu. Päätös tehtiin kansliapäätöksenä. Rovaniemen hovioikeus päätös Numero 281 antamispäivä 29.6.2017 Diaarinumero R 17/405 päätöslauselmassa lukee, että Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Korkein oikeus päätti Diaarinumero R2017/688 antopäivä 27.11.2017 numero 2319 ettei valituslupaa myönnetä. Hovioikeuden päätös jää pysyväksi.

Näin poliisin rikolliseksi epäiltävällä toiminnalla ja Raahen käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden väärällä päätöksellä bulgarialaiset työntekijät kärsivät valtavat taloudelliset tappiot ja joutuivat törkeiden rikosten uhreiksi. Minä olen työsuojeluasioiden ja henkölöstöasioiden ammattilainen ja siksi olen äärettömän pettynyt poliisin, käräjäoikeuden ja hovioikeuden toimintaan.


  1. Minä mietin, että miten saan asiani rikostutkintaan, kun poliisi ei reagoi mihinkään minun tekemääni rikostutkintapyyntöön eikä korkein oikeus pura vääriä päätöksiä. Ulosottoviranomaiset eivät reagoi asioihin vaikka minä kuinka vastustan rikoksilla aikaansaatuja ulosottoja, jotka ovat todellisuudessa perintäkelvottomia. Myöskään keskusrikospoliisi ja valtakunnansyyttäjä ja laillisuusvalvojat eivät reagoi asioihin, vaikka teen heille jatkuvasti uusia tutkintapyyntöjä ja kanteluita.. Ministerit ja kansanedustajat eivät reagoi asioihin. Ei ollut laillista keinoa saada asioita poliisin tutkintaan tai oikeuskäsittelyyn.

    Asian todistusaineistona oikeustoimi ja poliisiblogi http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ sekä pankkikriisiblogi http://pankkikriisi.blogspot.com/ sekä osaltaan myös muista blogeistani https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

    Minulla oli kiistattomat todistusaineistot PR-talojen konkurssivyyhdestä ja siitä johtuvista asioista sekä valtiopetoksesta ja lisäksi todistajat, jotka todistavat asian.

Päätin tehdä sellaista mikä herättää huomiota ja saa aikaan rikostutkinnat. Se oli harkittu teko lähettää ulosottoviranomaisille sellainen sähköpostiviesti, jolla saadaan aikaan rikostutkinnat. He tiesivät todellisen tilanteeni eli sen , että kaikki ulosotossa olevat saatavat oli saatu aikaan Suomen valtion rikollisen toiminnan avulla. Olin joutunut olemaan 25 vuotta rikollisen ulosoton kohteena ja menettänyt yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja avioliittoni oli rikottu Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olin kärsinyt vaimoni kanssa yhdessä Suomen valtion rikollisesta toiminnasta lähes 25 vuotta ja Kalajoen kaupungin syrjinnästä yli 30 vuotta. Olin kärsinyt syyttömänä neljä kokurssiä, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 teatterioikeudenkäyntiä, joista oli seurauksena 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen joutunut syyttömänä olemaan ulosottohelvetissä ihmisoikeusrikosten ja kidutuksen kohteena jo 25 vuotta.

Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Markkinoilta poistettiin 48 000 yritystä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 ja itsemurhan tehneiden yrittäjien määrä n. 16 000.


Lisäksi minulla on todistusaineisto, mikä todistaa valtiopetoksen Suomessa Se on kopio salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta sekä muu todistusaineisto valtiopetoksesta. Valtiopetos koskee Suomessa n. miljoonaa henkilöä. Minulla on riittävästi todistajia jotka ovat valmiita todistamaan asiassa.


1980-luvun talouspolitiikka oli laman eräs taustatekijä. 1980-luvulla Suomessa vallitsi voimakas taloudellinen nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Yksi syy nousukauden pitkittymiseen ja ylikuumenemiseenoli ulkomaisen luotonhakemisen vapautuminen. Aiemmin luoton hakeminen ulkomailta oli luvanvaraista, mutta Suomen pankki vapautti luoton hakemisen1986 ja tämä johti laajamittaiseen yrityksien lainanhakuun ulkomailta. Ulkomainen lainaraha oli huomattavasti kotimaista rahaa halvempaa. Myös pankkien luotonanto yksityishenkilöille vapautui ja luottokanta kasvoi enimmillään yli 100% vuodessa. Edellä mainitut seikat johtivat kansantaloudessa olevan rahamäärän voimakkaaseen kasvuun, joka puolestaan nosti asuntojen ja liiketilojen hintoja voimakkaasti. Syntyi kiinteistö- ja pörssikupla, jonka aikana syntyi nopeasti velkarahoituksella suuria omaisuuksia. Termi kasinotalous kuvasi lainarahalla ja spekulatiivisella sijoittamisella rikastumista.


Hallitus sitoi markan Euroopan valuuttayksikköön ecuun korkealla kurssilla, eli noudatti vahvan markan politiikkaa. Kurssin tiedettiin heikentävän Suomen kilpailukykyä ja pahentavan työttömyyttä. Kilpailukykyä pyrittiin parantamaan tupo-sopimuksella, jolla olisi alennettu palkkoja. Devalvaatio-odotukset johtivat Suomen pankin valuuttapakoon, eli sijoittajat vaihtoivat markkoja ulkomaan valuuttaan. 14. marraskuuta 1991 Suomen Pankin valuuttavaranto oli ehtymäisillään ja se lopetti markkaa tukeneet ostot. Valtiovarainministeri Iiro Viinanen vakuutteli, ettei Suomi devalvoi, mutta valuuttapaon vuoksi jouduttiin pakkodevalvaatioon marraskuussa 1991 ja markka päästettiin kellumaan valuuttavarannon jälleen ehdyttyä 8. syyskuuta 1992.

Marraskuussa 1991 tehty suuri devalvaatio nosti ulkomaisia lainoja ottaneiden valuuttavelkoja. Ulkomaisissa valuutoissa otetut lainat eivät sopineet lainkaan yhteen devalvaation kanssa, minkä Kouri–Porter-malli oli osoittanut jo vuonna1974. Suomessa jätettiin noudattamatta tätä mallia rahamarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä. Valuuttalainojen määrä oli tosin vain 15% koko lainakannasta.


Laman seurauksena kulutus ja investoinnit putosivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti, ja niiden kaatuminen ja heikko taloustilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Työttömyys oli vuosina 1992–1997 yli 12 prosenttia, pahimpana vuonna 1994 kaikesta työvoimasta 17 prosenttia ja rakennusteollisuudessa lähes 37 prosenttia. Pankit joutuivat suuriin vaikeuksiin muun muassa riskialttiiden operaatioiden ja yritysten kannattavuusvaikeuksien takia, ja seurauksena oli pankkikriisi.


Vakaan markan politiikka

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti
Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 48 000 elinkelpoista yritystä vuoden 1997 loppuu mennessä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 11500. Pankit pelastettiin. Voidaanko puhua kansanmurhasta?

Koiviston konklaavi on valtiopetos?

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti
Heinonen. Palveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.

Toukokuun tuomarineuvoston kokous ei ollut ainoa laatuaan. Professori
Kekkonen oli – Koivisto-kriittisyydestään huolimatta – erään kokouksen pääalustajana. Tuolloin käsiteltiin lähinnä talousrikoksia ja niiden tutkintaa. Presidentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, vaan iltaa isännöi oikeusministeri Matti Louekoski. Lopulta hänellekin tuli kiire, ja emännäksi siirtyi Tarja Halonen.

Iltalehdessä 15.8.2005 Postipankin ex-pääjohtaja
Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä pankkikriisiin.
Soitin europarlamentaarikko
Anneli Jäätteenmäelle ja kysyi ns. Koiviston konklaavista. Jäätteenmäki sanoi ettei hän ole juuri tuohon palaveriin osallistunut, mutta hän on osallistunut vastaaviin palavereihin. Tästä voidaan päätellä, että pankkikriisin ja suuren laman totuuden salaaminen on poliittisesti yhteisesti sovittu salaisuus. Mukana asioiden salaamisessa on kaikki poliittiset puolueet. Oikeuslaitos on alistettu poliittisen valvonnan alaisuuteen. Tästä kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson.

Asiapaperit salaisiksi

Presidentti Mauno Koiviston presidentin linnassa 6.5.1992 järjestetyn ”tuomarineuvoston” asiakirjat on määrätty salaisiksi Koiviston pyynnöstä ja tasavallan presidentti
Tarja Halosen määräyksestä.
- Selvästihän Koivisto halusi vaikuttaa siihen, että oikeuslaitos ei tekisi pankkien kannalta hankalia ratkaisuja, muistaa professori Jukka Kekkonen vuosikymmen takaisen keskustelutilaisuuden ilmapiiristä.
Myös professori
Heikki Ylikankaan mukaan Linnan tilaisuuden tarkoituksena oli koolle kutsuttujen arvovallalla painostaa Korkein Oikeus tekemään Koivistolle mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa. Koiviston palaverissa linjattiin pankkikriisiin liittyvä oikeuskäytäntö pankkeja suosivaksi ja velallisia tainnuttavaksi. Terveetkin pienyritykset olivat pankeille lainsuojatonta riistaa. Luotot pantiin kerralla maksuun, vakuudet rosvottiin laillisesti pankeille, jotka realisoivat ne päivän hintaan ja kirjasivat voitot hyväkseen.
Jos Koiviston seminaari kestäisi päivänvalon niin miksi asiakirjat on pitänyt julistaa salaisiksi.

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-Sopimus

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri
Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä

Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja
Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria.

Talonrakennusalalla kysyntä romahti vuoden 1989 14 000 talopaketista vuoden1995 2900 talopakettiin. Ylikapasiteettia muodostui rajusti. Vuoden 1992 tilinpäätöksien mukaan Suomen Taloteollisuuden tulos oli 80 miljoonaa markkaa miinuksella ja vierasta pääomaa oli 214 miljoonaa markkaa, Honkarakenne Oy oli miinuksella 30 miljoonaa ja vierasta pääomaa oli 242 miljoonaa markkaa, Pyhännän Rakennustuote Oy oli miinuksella 20 miljoonaa markkaa ja vierasta pääomaa oli 100 miljoonaa markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy oli Suomen kolmanneksi suurin talotehdas, jonka tappio oli vuonna 1992 vain miljoona markkaa tappiolla ja vierasta pääomaa oli 36 miljoonaa markkaa.


Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa

KEP:n Säästöpankin johtaja
Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.

MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja
Antti Ojala sanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.

Jälkien peittely

Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri
Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta. Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.


Johtopäätökset

Suomessa pankkikriisi kosketti noin miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat kärsimään Suomen talouden ja poliittisten päättäjien virhearvioinneista. Hinta on monen osalta äärettömän korkea. Pankkikriisi jätettiin selvittämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta on poliittinen sopimus suurimpien puolueiden sekä Kristillisten, Vasemmistoliiton sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen kesken. Menettely on törkeä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan loukkaus. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/


Velallisten tukiryhmä

https://www.velallistentuki.fi/


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=122s


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=23s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=28s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=24s


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=75s


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=18s


Seuraava teksti ulosottomies Eveliina Nissilän kuulustelukertomuksesta pitää paikkansa:

Viesti on lähetetty osoitteesta e.ahoky@kotinet.com ja lähetysaika on 24.4.2019 klo 8.43. Vastaanottajina viestissä on ulosottoviraston lisäksi useita muita tahoja. Viestissä Aho kirjoittaa seuraavalla tavalla:

PS. Minulla on perustuslain mukainen omaisuuden suoja. Minulla on oikeuspuolustaa omaisuuttani viakka asein. Jos ulosottomies Eveliina Nissilä koskee eläkkeeseeni, niin hän samalla allekirjoittaa kuolemantuomionsa. Hyvänä puolena asiassa on se, että hän voi itse osallistua omien hautajaistensa suunnitteluun.

Katson, että ulosotto toimii rikollisesti, koska entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on jättänyt valituksen Vaasan Hovioikeuteen tekemättä ja korkein oikesu ei ole purkanut vääriä päätöksi. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi saatiin aikaan prosessipetoksen avulla. Rkosliigan keskeinen tekijä on syyttäjä Sulo Heiskai, joka on voinut käyttää oikeuden väärää päätöstä hyväksi uusien väärien päätösten aikaansaamiseen. Tätä on jatkunut jo 24 vuotta. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväkseen. Laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Siksi minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tapattaa ulosottomies Eveliina Nissilä, jos ulosottomies koskee eläkkeeseeni.”


Sain tavoittelemani rikostutkinnan ja oikeuskäsittelyn. Tutkintakertomuksessa ulosottomies Eveliina Nissilä kertoo, että Viesti ei ole vaikuttanut millään tavalla työtehtäveni hoitoon eikä henkilökohtaiseen elämääni.”


Nyt kun sain aikaan rikostutkinnan , niin rikostutkinta tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkinnanjohtaja oli esteellinen ja syytteen pohjana oli virheellinen rikostutkinta. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Lisäksi oikeuskäsittely ei täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusteita vaan oli Euroopan ihmisoikesusopimuksen vastainen. Poliisi ja syyttäjä väänsivät asian rikolliseksi epäiltävällä toiminnalla ja käräjätuomarin Euroopan ihmisoikeusopimuksen vastaisella toiminnalla kokonaan virheelliseksi ja minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä asiasta rikosilmoitus, koska loppulausunnot ja sähköpostiviestit osoittavat viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/la-12122020-valtiopetos-on-tutkittava.html

Käännyin myös Euroopan Unioinin oikeuskomissarin Vera Jourovan puoleen ja muiden instassien puoleen.

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/to-10122020-kiireellinen-asia-kysymys.html


Katson, että kaikki syytteet minua vastaan on hylättävä, vaikka olen toiminut lain vastaisesti ulosottomiehen asiassa, mutta motiivini ei ole ollut rikollinen. En ole syyllistynyt rikokseen. Tavoitteeni on ollut paljastaa valtiopetos ja Suomen valtion viranomaisten rikollinen toiminta. Katson, että teen suuren palveluksen 1990-luvun laman ja pankkikrisin uhreille ja rikosten kohteeksi joutuneille, kun paljastan valtiopetoksen. Suomi on palautettava takaisin oikeusvaltioiden joukkoon. Asia koskee noin miljoonaa suomalaista.


Pyydän, että ulosottoni keskeytetään ja asiat palautetaan rikostutkintaan. Olen jo tehnyt asioissa rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle. Olen informoinut Euroopan oikeuskomissaaria Vera Jourovaa , Suomen hallitusta, oikeusministeriä ja oikeuskansleria Suomen tilasteesta ja omasta kohtelustani. Pyydän sellaista hovioikeuden päästöstä, mikä on perusteena vahingonkorvausteni saannille Suomen valtiolta sekä tuomioiden purulle korkeimmassa oikeudessa.

Olen valmis asioiden suulliseen käsittelyyn niin pian kuin mahdollista. Haluan tarkistaa, että kaikki todistusaineistot on varmasti toimitettu Rovaniemen hovioikeuteen. Liitteenä todistajani Ivan Georgievin todistus asiassa.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@kotinet.com


Liite Ivan Georgievin todistus


PS. En tarvitse pidempää vastausaikaa valitukselleni. Lähetän valitukseni tiedoksi valtakunnansyyttäjälle, keskusrikospoliisille rikostutkintapyyntöni tueksi ja oikeuskanslerille tiedoksi ja valvottavaksi asiaksi.

Valitettavasti tässä sähköpostiviestissä on runsaasti linkkejä, jotka on avattava. Minä en osaa tehdä tästä pdf-tiedostoa, mutta se jää vastaanottajan tehtäväksi. Juuri nyt on rahatilanteeni sellainen, etteivät rahat riitä edes ruokaan joululahjoista puhumattakaan. Poistan blogini yleisön nähtäviltä heti kun saan oikeutta asioissani ja apua asian hoitamisessa. Haluan elää rauhassa loppuelämäni.


Rovaniemi.ho@oikeus.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, kirjaamo@okv.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti