sunnuntai 27. joulukuuta 2020

MA 28.12,2020 Vaadin, että kaikki syytteet hylätään ja Suomen valtio määrätään korvausvelvolliseksi

 Rovaniemen hovioikeus

Rovaniemi.ho@oikeus.fi


Valitus Oulun käräjäoikeuden päätöksestä 20/1480.


Vaadin, että kaikki syytteet hylätään.


Perusteet syytteiden hylkäämiseen


1.Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, vaan se oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 3 artiklan vastainen.

2.Rikostutkinta asiassa oli tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

3.Syytteet pohjautuu virheelliseen ja rikolliseksi epäiltävään rikostutkintaan.

 1. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla


6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala ei kutsunut todistajiani oikeudenkäyntiin todistajiksi. En myöskään saanut esittää mitään todistusaineistoja enkä saanut esittää kysymyksiä todistajan roolissa videon avulla esiintyneelle vastapuolelleni Sarianne Ervastille.


Tässä on sähköpostiviesti, jonka lähetin käräjätuomari Jarkko Pekkalalle ja hänet asian käräjätuoamriksi nimittäneelle Rovaniemen hovioikeudelle, kun huomasin, että käräjätuomarin toiminta on minun mielestäni oikeudenkäymiskaaren ja perustuslain vastaista.


Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/oikeudenkaymiskaaren-ja.html


Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaistaKäräjätuomari Jarkko Pekkala ja Rovaniemen hovioikeus

Mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan asiat eivät mene nyt oikeudenkäymiskaaren eikä ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Minä katson, että minun perusoikeuksiani on loukattu ja oikeusturvaani on vaarannettu.

Kun haastemies Saari toi minulle haasteen niin hän kertoi, että voin mennä käräjäoikeuden tiloihin Ylivieskaan oikeuskäsittelyyn videon välityksellä. Silloin minä ajattelin, että mitä minä kuulin. Kysymyshän on yli 25 vuotta jatkuneesta kidutusrikoksesta ja miljoonaa suomalaista koskevasta valtiopetoksesta ja minua kuultaisiin video-oikeudenkäynnissä – EI KÄY!

Siksi päätin korontilanteesta huolimata mennä Ouluun käräjäoikeuteen kuten haasteessa käräjäpaikaksi ilmoitettiin. Asia on minulle ja Suomen kansalle erittäin tärkeä.

Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Toinen asia mikä minua häiritsi vastauksessanne oli todistajieni kuulemisesta.

Todistajiahan kuullaan pääkäsittelyssä. Nyt todistajia ei ole kutsuttu pääkäsittelyyn ja se vaarantaa oikeusturvani ja on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää, että saan puolestani esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuullustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin minua vastaan todistamaan kutsutut todistajat

Onhan se todella kornia, ettei minun todistajiani ole kutsuttu oikeuskäsittelyyn. Menettely on Euroopan Ihmisoikessopimuksen 6 artiklan vastainen menettely.

6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Lisäksi Velallisten Tukiryhmässä on lähes 11 000 jäsentä, joista suuri osa voi toimia todistajana. Kaadettuja yrityksiä oli kaikkiaan n. 60 000 kappaletta ja näistä yrittäjistä useita kymmeniä tuhansia on vielä elossa ja voivat toimia todistajina. Lisäksi pankkikriisi ja valtiopetos koskettivat kaikkiaan n. miljoonaa suomalaista, joista aika moni voi toimia todistajana tässä oikeudenkäynnissä.

Todisteena on myös myös blogini

Pankkikriisi koko blogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi blogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/15.11.2020 Tässä on osa todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-14T21:44:00-08:00&max-results=7Minulla on videoita todistusaineistona n. 20 tuntia ja blogini ovat keskeisiä todistusaineistoja , joiden asioiden käsittelemiseen voi kulua jopa kaksi viikkoa.

Minulla on myös 7 banaanilaatikollista asiakirjoja todistusaineistona joten oikeuskäsittelystä tulee pitkä.

Yksi tärkeä asia on se, että tärkeä osa todistusaineistoa on hukassa ja se johtuu Oulun käräjäoikeuden ja Oulun poliisin toiminnasta.

Kysymys on tästä todistusainistosta

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlOlen ilmoittanut asiasta vastuullisille henkilöille.

LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-21112020-karajasihteeri-tarja.html

Tämä todistusaineisto on määrätty säilytettäväksi Ylivieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti ja nyt Yllivieskan käräjäoikeus on osa Oulun käräjäoikeutta. Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta vastausta missä tuo todistusaineisto on ja olen pyytänyt myös Oulun poliisilta virka-apua tuon asineiston etsimiseen. En ole saanut vastausta. Olen myös tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön Oulun poliisille. Tuo todistusaineisto on keskeinen asia oikeudenkäynnissä, koska juuri tuo todistusaineisto piti olla vaatimuksestani Raahen käräjäoikeuden käsittelyssä, jossa käräjätuomari Sarianna Ervasti oli käräjätuomarina ratkaisemassa asiaani. Kävin todistajani Ivan Georgievin kanssa tarkistamassa asian Raahen käräjäokeuden kansliassa käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa ja saadessa tiedon asiasta todistajien läsnäollessa ennen oikeuden päätöstä.

Toinen asia minkä totesin todistajani kanssa tuolla tarkstuskäynnillä Raahen käräjäoikeudenn kansliassa oli se, että sähköpostitse lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin, sillä linkit oli avaamaatta. Kysymys on tästä aineistosta:

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.htmlAsian ydinhän on tämä:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Nyt on päätettävä onko edelläesitetty summaarinen riita-asia vai rikosasia. Tavalliselle ihmiselle tämä on täysin selvää, mutta poliisilla, syyttäjällä, oikeudentuomareilla on ollut vaikeuksia päättää kummasta asiasta on kysymys.

Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

Tästä huolimatta 5-6 Oulun käräjäoikeuden tuomaria on käsitellyt asian summaarisena riita-asiana. Poliisi on muuttanur R-asian S-asiaksi. Kysymys on ihmisen perusoikeuksista ja omaisuuden suojasta. Summaarinen menettely on perustuslain vastainen menettely. Summaarisessa menettelyssä velkaa ei tarvitse todistaa, vaan pelkkä väite velasta riittää. Mielestäni tällainen menettely on järjen vastainen ja se on myös perustuslain vastainen menettely. Kysymys minun asiassani on varmasti myös kidutusasiasta ja ihmisoikeusrikoksesta koska en saa esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja.

15 §

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

YK:n ihmisoikeusjulistus

 1. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

Minulla on oikeudenkäymiskaaren mukaan oikeus todistaa, että kaikki minun ulosottosaatavani, entiset ja nykyiset, ovat saatu aikaan rikoksien avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki rikosilmoituksen minusta, niin minulla oikeus puolustautua Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Todistusaineistoa on tässä

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html

  - todistajaani Ivan Georgievia ei ole kuultu esitutkinnassa

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita. Myös korkein kieltäytyy purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Rikokset eivät voi olla vanhentuneita, koska rikostutkinta pyyntö on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko ajan. Ulosotto pitää rikokset avoimena ja lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena.Keskeinen asia on asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä, että hän jätti valituksen tekemättä väärillä tiedoilla haetusta konkurssista. Näin väärä käräjäoikeuden päätös jäi voimmaan ja sitä rikolliset käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösten tekemiseen.Asko Keränen on tunnustanut paljon muitakin rikoksiaan ja sai niistä ehdottoman vankeustuomion. Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/
Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä n. 20 vuotta asioissani. Hän on keskeisin tekijä asioissani.Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa sen jälkeen, kun hän oli pyytäänyt minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimuksiin ja Maskonen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin. Sen jälkeen hän teki oman ratkaisunsa ja "putosi" parvekkeelta.Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen vastaus minulle , kun jääväsin hänet rikostutkinnasta, silloin kun ensimmäisen kerran pyysin rikostutkintaa käräjätuomari Sarianna Ervastin tekemässä asiassa. Katson, että rikoskomisario Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassani, kun ryhtyi nyt uudelleen tutkinnanjohtajaksi asiassa, jossa aikaisemmin ilmoitti olevansa esteellinen. Siksi pyydän uutta rikostutkintaa asiassa syytteen pohjaksi. Esteellisyys on virkarikos.

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Mensonen on kuitenkin toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana kun asia tuli uudelleen Raahen poliisin tutkittavaksi. Mielestäni siksi rikostutkinta on tehty esitututkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta niin tutkinnanjohtajaksi määrättiin jälleen rikoskomisaario Hannu Mensonen. Tutkijana asiassa on toiminut poliisi Pekka Niskakangas.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Joel Mäntysaari Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja siksi otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin vaatimuksestani että annan asiassa loppulausunnot.

Kun huomasin poliisien ja muiden viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan niin pyysin poliittista turvapaikka EU:lta ja Bulgarian valtiolta. Asia on nyt toteutunut niin kuin ennakoin.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html


Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


Syyttäjän toiminta on ollut puolueellista ja tarkoitushakuista

Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelmän asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstä tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on kuitenkin luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani Ivan Gerorgievia kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueelista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat kun Oulun poliisi ei laittanut. Huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Syyte on tehty virheellisen tai rikolliseksi epäiltävän rikostutkinnan pohjalta eikä se sillon voi olla todellisen syytteen pohjana.

Syyttäjä Karikoski on tietoinen asiasta

MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-02112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


Näiden asioiden johdosta oikeudenkäynti perjantaina 27.11.2020 ei voi olla pääkäsittely, vaan sen tulee olla valmisteleva istunto. Pääkäsittelyn tulee olla oikeudenkäymiskaaren mukainen. Tämä asia on minulle ja Suomen kansalle tärkeä. Se on erityisen tärkeä 1990-luvun pankkikriisin uhreille. Minun tavoitteenani on saada oikeutta itselleni ja Suomen kansalle. Miksi Suomen valtio ei voi tunnustaa rikollista toimintaansa?


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmailcom


www.erkkiaho.com


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


Rikostutkinnassa on jätetty huomioon ottamatta kaikki loppulausuntoni


Koska en saanut asianomistajakuulustelua niin sovin poliisi Joel Mäntysaaren kanssa, että saan antaa loppulausunnot asiassa ja hän kirjasi asian asiakirjaan.

Loppulausunnot ovat tässä:


Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.htmlLisäksi olin toimittanut tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle ja tutkija Pekka Niskakankaalle todistusaineistoksi kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on PR-Talojen konkurssivyyhden todistusaineisto

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

sekä kopiot salatuista 48 miljoonan pantatuista asiakirjoista.

Kaikki minun loppulausunnot sekä kirjani ja kopiot pantatuista kiinnitysasiakirjoista puuttuivat syyttäjän aineistosta.

Kaiken huipuksi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä ja esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensäTutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.Loppulausunnoistani varmasti näkee mikä on totuus, mutta se on haluttu tietoisesti sivuuttaa jotta voidaan pelastaa käräjätuomari Sarianna Ervasti ja muut henkilöt.

Aluesyyttäjä Karikoski oli varmasti tietoinen kaikista asioista, Se näkyy sähköpostiviesteistä joita olen hänelle lähettänyt

TI 17.11.2020 Käräjäoikeudelle, syyttäjälle ja poliisille

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-17112020-karajaoikeudelle.html


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-05112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.htmlYlitarkastaja Heidi Korri

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/11/ylitarkastaja-heidi-korri.html

Näiden perusteella aluesyyttäjä Juha Karikoski oli varmasti tietoinen tosiasioista.

On tietoista toimintaa, että rikostutkinta ja syyteharkinta asiassa on tehty väärin. Lisäksi heidän olisi tullut reagoida asiaan rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaisesti. Kysymyksessä on valtiopetos.

Lapin käräjäoikeuden tuomari Jarkko Pekkala oli tarkasti tietoinen asioista. Sen osoittaa hänelle lähettämäni sähköpostiviesti ja hänen vastauksensa siihen.

Euroopan Ihmisoikeusopimuksen 6 artiklan mukaan d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

Käräjätuomari Jarkko Pekkala valitsi todistajat oikeudenkäyntiin siten, että vain vastapuolen todistajat kutsuttiin oikeudenistuntoon todistamaan ja minun todistajat jätettiin kutsumatta.Olen selvittänyt 1990-laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen asioita, niin olen pyrkinyt kaikin keinoin saamaan oikeutta pankkikriisin ja valtiopetoksen uhreille ja samalla myös itselleni. Valtiopetos on vaiettu salisuus, mutta minulla on pitkän selvitystyöni pohjalta riittävästi todistusaineistoja, joilla asiat voidaan todistaa. Motiivini asiassa eivät ole rikolliset.Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeutta lähettämään tämän todistusaineiston Rovaniemen hovioikeuteen todistusaineistoksi asiassa

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlLisäksi lähetän postitse kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on toidstusaineistot ja tässä sähköpostissa on kerrottu sivunumerot mistä löytyy kopiot asiakirjoista, joilla todistetaan rikokset.
Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisäksi lähetän postitse salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen muistitikulle kopioituna. Sen sivuilla 16-17 on todistusainesto valtiopetokseen.


Nämä todistusaineistot olen esittänyt käräjäoikeuden istunnossa, mutta en ole varma onko käräjätuomari Jarkko Pekkala toimittanut niitä Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn tai onko poliisi/syyttäjä toimittajanut niitä Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn.

En saanut Oulun käräjäoikeuden istunnossa todistaa, että rikostutkinta oli tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja että tutkinnanjohtaja oli esteellinen eikä sitäkään, että syyte oli tehty virheellisen rikostutkinnan pohjalta ja ilmeisen tietoisesti.


Esitutkintalaki 2 §


Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


Poliisilaki

1 § Poliisin tehtävät

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.

Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011).

2 §

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.


Perustuslaki


15 §

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Euroopan Ihmisoikeussopimus


3 artikla

Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.


6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.


Tässä kanteluni oikeuskanslerille ja muille tahoille asiasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-27122020-erkki-aholle-5-kuukauden.html


Pyydän Rovaniemen hovioikeudelta sellaista päätöstä, mikä velvoittaa Suomen valtion korvaamaan minulle aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Samalla toivon ratkaisun olevan sellainen, jolla korkein oikeus voi purkaa väärät minun väärät oikeuden päätökset.


Liitteet

 • kuulustelutodistajan lausunto

 • todistajan lausunto Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kanslian tapahtmista

 • todistajan lausunto Oulun käräjäoikeuden tapahtumista


Kalajoella 28.12.2020


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti