keskiviikko 16. joulukuuta 2020

TO 17.12.2020 Oulun käräjäoikeus – Rovaniemen hovioikeus

Asia R20/2978

Pyydän Oulun käräjäoikeutta siirtämään Rovaniemen hovioikeuteen nämä asiakirjat

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

todistusaineistoksi asiassani.


Nämä asiakirjat ovat tärkein todistusaineisto asiassa. Olin pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta siirtämään nuo asiakirjat käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä Raahen toimipisteeseen jotta voin todistaa oikeuskäsittelyssä, että kaikki ulosottosaatavani olivat rikoksilla aikaansaatuja ja siten perintäkelvottomia. Tavoitteenani oli saada ulosoton keskeytys ja todistusaineisto käräjäoikeuden käsittelyyn vahingonkorvausten saantia ja tuomionpurkuja varten.

Kävin Raahessa todistajani kanssa tarkistamassa asian ja katsomassa, että onko kaikki asiakirjat asian käsittelyä varten hankittu ja sähköisesti lähettämäni aineisto oikein tulostettu. Tarkistuksessa totesin todistajani sekä käräjäsihteerin, kanslistin ja käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa ettei asia ollut kunnossa.


Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan päätöksen jälkeen tein uuden rikosilmoituksen asiassa. Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan päätös

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

Rikostutkinnanjohtajaksi valikoitui Kajaanin poliisi, joka jätti asiat tutkimatta ja palautti todistusaineistot. Olin pyytänyt Oulun käräjäoikeutta siirtämään tämän toistusaineiston

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

käräjäoikeuskäsittelyyn, Asian käsitteli Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä, joka jätti haasteen tekemättä poliisi Tiina Sarparannalle sekä tuon todistusaineiston käsittelemättä. Asia olisi kuulunut Kajanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska epäilty rikos oli tehty Kajaanissa.


Koska selvisi, ettei tuota aineistoa oltu hankittu tuohon käräjäoikeuden pitämättömään istuntoon, koska haastettava oli jätetty haastamatta, niin pyysin poliisin virka-aåua aineiston siirtämiseksi käräjäoikeuden istuntoon R20/2978, jossa käräjätuomarina oli Lapin käräjäoikeuden tuomari Jarkko Pekkala.

Luovutin käräjätuomarille kuitenkin selostuksen tuosta aineistosta.


Nyt aineisto on toimitettava Rovaniemen hovioikeuteen todistusaineistoksi asiassani viivtyksetä, koska aineisto on Oulun käräjäoikeudessa säilyytettävänä vuoteen 2021 helmikuuhun saakka.


Kalajoki 17.12.2020


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 KalajokiNyt olen tehnyt kaiken mitä olen pystynty 1990-luvun laman ja pankkikriisin uhrien auttamiseksi ja valtiopetoksen paljastamiseksi. Jään odottamaan Rovaniemen hovioikeuden päätöstä asiassa ja oikeuskanslerin toimenpiteitä asiassa. Oikeustaisteluni on kestänyt lähes 26 vuotta. Se on vaatinut minulta valtavan suuria uhrauksia. Saamani tiedon mukaan keväällä ilmestyy kirja, jossa käsitellään oikeustaisteluani. Näin tästä oikeustaistelusta jää jälkipolville ainakin kirja luettavaksi. On todennäköistä, että kirjoja ilmestyy useampiakin jos kaikkien kirjan kirjoittajien suunnitelmat realisoituvat.


Nyt keskityn parantamaan terveyttäni ja toteuttamaan omaa taidenäyttelyäni, josta toivon tuleville sukupolville ja eteenkin nuorisolle mielenkiintoista aineistoa kotiseutuhistorian, Suomen historia ja lähialueen historian opiskeluun, Odotan, että näyttelystäni on suuri apu kalajokisille opiskelijoille. Toivon, että se on mielenkiintoinen vierailukohde tavallisille nykyisille ja entisille kalajokisille sekä myös Kalajoella vierailiville matkailijoille.

Seuraavaksi on taidekokoelmaani tulossa muotokuva Eino Takkusesta, joka kuoli kolme kertaa ja haudattiin kaksi kertaa.

http://kalajoenhistoria.blogspot.com/2016/12/eino-takkunen-kuoli-kolme-kertaa.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti