maanantai 14. joulukuuta 2020

MA 14.12.2020 Viranomaisille – palautetaan Suomi oikeusvaltioiden joukkoon

 

Valtakunnansyyttäjälle, keskusrikospoliisille, oikeuskanslerille, oikeusministerille, valtioneuvostolle, Rovaniemen hovioikeuden presidentille, Oulun poliisipäällikölle

Asia R20/2978 Pyydän vastausta KRP:ltä ja valtakunnansyytätjävirastolta. Kuka toimii tutkinnanjohtajana ja tutkijana ja mikä on tutkintanumero. Mikä on tutkintasuunnitelma ja aikataulu?


Minun oikeustajuni mukaan tutkinnanjohtajan esteellisyys on kiistaton, koska hän tunnustaa tekonsa,


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.Tutkittava asia on rikosasia, koska Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela on niin päättänyt.

28.03.2020


Hyvä Erkki Aho


Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.


Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Rikos on tämä asia


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia


Minulla on oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Olen tehnyt rikostutkintapyynnöt ajoissa, mutta poliisi on jättänyt rikokset tukimatta. Asiat ovat olleet vireillä keskeytyksettä 30.6.1996 lähtien tähän päivään saakka. Ulosotto pitää rikokset avoimena ja samoin valtiopetos. Siksi olen haastanut ulosottoviranomaiset ja Suomen valtion oikeuteen asiassa. Minulla on kiistaton näyttö asioissa ja olen toimittanut todistusaineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Raahen toimipisteeseen. Minä kävin todistajan kanssa tarkistamassa ennen oikeuskäsittelyä Raahen käräjäoikeuden kansliassa sen, että kaikki käräjäoikeuteen toimittamani ainiestot on varmasti tullut oikeuskäsittelyyn. Tarkistuksessa huomasin, että sähköpostitse lähettämäni aineisto oli väärin tulostettu ja Ylivieskan toimipisteeseen toimittamani aineisto puuttui oikeuskäsittelystä kokonaan. Ilmoitin asiasta käräjäsihteerille, joka kutsui paikalle käräjätuomari Ervastin, joka oli sitä mieltä, ettei niillä ole mitään merkitystä asiassa, Minä olin eri mieltä, koska minulle niillä on erittäin suuri merkitys. Poistuin Raahen käräjäoikeuden kansliasta todistajani kanssa tekemään rikosilmotusta asiasta poliisille.Kun käräjätuomari teki minusta rikosilmoituksen, niin esteellinen tutkinnanjohtaja ryhtyi tutkinnanjohtajaksi ja poliisi Pekka Niskakangas tutkijaksi. Esitutkinta suoritettiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. Siis suojeltiin käräjätuomari Ervastia. Kuulustelija, poliisi Joel Mäntysaari, ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen valmiiksi. Minä otin ns, kuulusteluun mukaan kuulustelutodistajan joka todistaa, että en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa, Myöskään todistajaani ei kuultu. En saanut myöskään ns. kuulustelukertomuksesta kopioa itselleni. Minä sain kuitenkin sovittua poliisi Mäntysaaren kanssa sen, että ns, kuulustelupöytäkirjaan kirjoitettiin, että voin antaa loppulausunnot asiassa.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.htmlMinä tein loppulausunnot ja toimitin todistusaineistot asiassa poliisille, Sinä oli mukana kaksi kirjoittamaani kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jotka todistavat PR-talojen konkurssivyyhden tapahtumat eli rikokset ja todistusaineistot siihen sekä kirjasta puuttuvat, mutta siellä mainitut ja kaupanteossa salatut 48 miljoonan pantatut kiinnitysasiakirjat. Kaikki minun laatimat loppulausunnot sekä poliisille toimittamani todistusmateriaali puuttuivat syyteharkintamateriaalista.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Koska en saanut asianmukaista asianomistajakuulustelua syylliseksi epäiltynä enkä myöskään kuulustelukertomuksesta kopioa niin tein sovitusti loppulausunnot asiassa.


Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Oikeuskäsittely asiassa oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja perustuslain 21 §:n vastainen, koska käräjätuomari valitsi syytetyn eli minun todistajat ja todistusaineiston. En saanut kuulustella käräjätuomari Sarianna Ervastia oikeudenistunnossa. Todistajaani ei kuultu esitutkinnassa eikä oikeudenistunnossa, vaikka hän oli paikalla oikeudenistunnossa,


Näin asiat ovat tapahtuneet


SU 13.12.2020 Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-13122020-rovaniemen-hovioikeuden.html


Olen tehnyt asioista rikosilmoituksen keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle, koska myös sähköpostiviestit todistavat viranomaisten rikosten tapahtuneen.

LA 12.12.2020 VALTIOPETOS ON TUTKITTAVA

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/la-12122020-valtiopetos-on-tutkittava.htmlPyydän keskusrikospoliisia ilmoittamaan minulle kuka toimii tutkinnanjohtajana ja kuka toimii rikostutkijana asiassa. Milloin suoritetaan asianomistajakuulustelu? Minä tarvitsen rikostutkinnan tuloksen 10.01.2021 mennessä jotta ne ehtii Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn.

Minulla on myös itselläni mahdollisuus kysyä ao.virkamiehiltä poliiseilta, syyttäjiltä ja käräjätuomareilta suoraan heiltä itseltään ja heidän on vastattava kohtuullisen ( 14 vrk) kuluessa. Silloin minä edellytän, että Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä vastaa siitä, että virkamiehet vastaavat kohtuullisen ajan kuluessa. Lähetän kysymykset myös Oulun poliisille jotta se kirjautuu viralliseksi asiakirjaksi. Minä tiedän tarkasti keneltä kysyn ja mitä kysyn. Voin käyttä tätä todistusaineistoa hyväksi tarvittaessa.Tämä on oikeusturvani kannalta äärettömän tärkeä asia.

Pyydän valtakunnansyyttäjää ilmoittamaan kuka toimii tutkinnanjohtajana ja kuka toimii rikostutkijana asiassa. Milloin suoritetaan asianomistajakuulustelu?

Koska asia on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä, niin pyydän oikeuskansleria ottamaan vastuun asian lain ja oikeudemukaisuuden toteutumisesta, Tiedoksi oikeusministeri, valtioneuvosto, Rovaniemen hovioikeuden presidentti , Oulun poliisipäällikkkö

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rYKalajoki 14.12.2020Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@kotinet.com

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4Ei kommentteja:

Lähetä kommentti