perjantai 11. joulukuuta 2020

LA 12.12.2020 VALTIOPETOS ON TUTKITTAVA

 


Valtakunnansyyttäjälle Valtiopetos on tutkittava


asia Oulun käräjäoikeuden päätöksestä R20/2978, jossa estutkinta tehtiin virheellisesti ja tutkinnanjohtaja tunnustaa esteellisyytensä. Lisäksi syyteharkinta on tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella ja oikeudenkäynti oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Sähköpostivaihto osoittaa, että tekijät ovat olleet tarkasti tietoisia totuudesta. Tällä menettelyllä on aihetettu minulle vankeustuomio.


Minä katson, että käräjäoikeuden päätös on syntyntyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 3 artiklan vastaisesti ja oikeudenkäymiskaaren vastaisesti. Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari valitsi minun syytetyn puolesta, todistajat ja todistusaineistot, joita minä syyteettynä saan esittää. Hän ei hyväksynyt todistajiani eikä todistusaineistojani. Tämä johtui siitä, että rikostutkinta asiassa oli tehty vastoin esitutkintalakia, vastoin poliisilakia, vastoin perustuslakia ja vastoin ihmisoikeussopimuksia. Ei tutkittu niitä olosuhteita missä epäilty rikos on tapahtunut ja kaikki loppulausuntoni oli jätetty rikostutkinnan ulkopuolelle. En myöskään saanut kuulustella asiaan kuuluvalla tavalla käräjätuomari Sarianna Ervastia.


Käräjätuomarilla oli ennakkoasenne asiaan, koska hän jätti todistajani kutsumatta oikeuskäsittelyyn. Käräjätuomari oli varmasti tietoinen asioista, koska olin lähettänyt hänelle sähköpostitse tietoa asioista samoin kuin syyttäjälle ennen oikeudenkäyntiä.


6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.


3 artikla

Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.


Katson, että kohteluni täyttää kidutuksen tunnusmerkistön, koska en ole saanut esteetöntä riostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25,5 vuoteen. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.


28.03.2020


Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Yksi tärkeä asia on se, että tärkeä osa todistusaineistoa on hukassa ja se johtuu Oulun käräjäoikeuden ja Oulun poliisin toiminnasta.


Kysymys on tästä todistusainistosta


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Olen ilmoittanut asiasta vastuullisille henkilöille.


LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-21112020-karajasihteeri-tarja.html


Tämä todistusaineisto on määrätty säilytettäväksi Ylivieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti ja nyt Yllivieskan käräjäoikeus on osa Oulun käräjäoikeutta. Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta vastausta missä tuo todistusaineisto on ja olen pyytänyt myös Oulun poliisilta virka-apua tuon asineiston etsimiseen. En ole saanut vastausta. Olen myös tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön Oulun poliisille. Tuo todistusaineisto on keskeinen asia oikeudenkäynnissä, koska juuri tuo todistusaineisto piti olla vaatimuksestani Raahen käräjäoikeuden käsittelyssä, jossa käräjätuomari Sarianna Ervasti oli käräjätuomarina ratkaisemassa asiaani. Kävin todistajani Ivan Georgievin kanssa tarkistamassa asian Raahen käräjäokeuden kansliassa käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa ja saadessa tiedon asiasta todistajien läsnäollessa ennen oikeuden päätöstä. Tuo aineisto puuttui asian todistusaineistosta.


Toinen asia minkä totesin todistajani kanssa tuolla tarkastuskäynnillä Raahen käräjäoikeuden kansliassa oli se, että sähköpostitse lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin, sillä linkit oli avaamaatta. Kysymys on tästä aineistosta.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Katson, että rikoskomisario Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassani, kun ryhtyi nyt uudelleen tutkinnanjohtajaksi asiassa, jossa aikaisemmin ilmoitti olevansa esteellinen. Siksi pyydän uutta rikostutkintaa asiassa syytteen pohjaksi. Esteellisyys on virkarikos.

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Mensonen on kuitenkin toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana kun asia tuli uudelleen Raahen poliisin tutkittavaksi. Mielestäni siksi rikostutkinta on tehty esitututkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta niin tutkinnanjohtajaksi määrättiin jälleen rikoskomisaario Hannu Mensonen. Tutkijana asiassa on toiminut poliisi Pekka Niskakangas.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Joel Mäntysaari Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja siksi otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin vaatimuksestani että annan asiassa loppulausunnot.

rikostutkinta on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti

  - en ole saanut asiassa varsinaista asianomistajakuulustelua lainkaan

  - kuulustelija ilmoitti minulle etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen

  - kuulustelutodistaja todistaa etten saanut antaa kuulusteluissa mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu

    Kuulustelutodistajan lausunto

  http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

  rikostutkinnassa on jätetty syyttäjälle ilmoittamatta kaikki minun loppulausuntoni sekä poliisille lähettämäni todistusaineistot

  Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Loppulausuntojani ei ole huomioitu rikostutkinnassa eikä syyteharkinnassa lainkaan.


Todistusaineistosta puuttui tämä asiakirjakokonaisuus, jota on määrätty säilytettäväksi Ylivieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyisin Oulun käräjäoikeutta


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Olen toimittanut tutkinnanjohtajalle ja tutkijalle kirjani, jossa on nämä todistusaineistot kopioituna ja lisäksi olen toimittanut kopiot salaistuista 48 miljoonan pantatuista kiinnitysasiakirjoista.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


  - todistajaani Ivan Georgievia ei ole kuultu esitutkinnassa

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita. Myös korkein kieltäytyy purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Kun huomasin poliisien ja muiden viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan niin pyysin poliittista turvapaikka EU:lta ja Bulgarian valtiolta. Asia on nyt toteutunut niin kuin ennakoin.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

lauantai 21. marraskuuta 2020

Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

Käräjätuomari Jarkko Pekkala ja Rovaniemen hovioikeus

Mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan asiat eivät mene nyt oikeudenkäymiskaaren eikä ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Minä katson, että minun perusoikeuksiani on loukattu ja oikeusturvaani on vaarannettu.

Kun haastemies Saari toi minulle haasteen niin hän kertoi, että voin mennä käräjäoikeuden tiloihin Ylivieskaan oikeuskäsittelyyn videon välityksellä. Silloin minä ajattelin, että mitä minä kuulin. Kysymyshän on yli 25 vuotta jatkuneesta kidutusrikoksesta ja miljoonaa suomalaista koskevasta valtiopetoksesta ja minua kuultaisiin video-oikeudenkäynnissä – EI KÄY!

Siksi päätin korontilanteesta huolimata mennä Ouluun käräjäoikeuteen kuten haasteessa käräjäpaikaksi ilmoitettiin. Asia on minulle ja Suomen kansalle erittäin tärkeä.

Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch

?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Toinen asia mikä minua häiritsi vastauksessanne oli todistajieni kuulemisesta.


Todistajiahan kuullaan pääkäsittelyssä. Nyt todistajia ei ole kutsuttu pääkäsittelyyn ja se vaarantaa oikeusturvani ja on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely.


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää, että saan puolestani esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuullustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin minua vastaan todistamaan kutsutut todistajat


Onhan se todella kornia, ettei minun todistajiani ole kutsuttu oikeuskäsittelyyn. Menettely on Euroopan Ihmisoikessopimuksen 6 artiklan vastainen menettely.


6 artikla


Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin


 1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

  2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Lisäksi Velallisten Tukiryhmässä on lähes 11 000 jäsentä, joista suuri osa voi toimia todistajana. Kaadettuja yrityksiä oli kaikkiaan n. 60 000 kappaletta ja näistä yrittäjistä useita kymmeniä tuhansia on vielä elossa ja voivat toimia todistajina. Lisäksi pankkikriisi ja valtiopetos koskettivat kaikkiaan n. miljoonaa suomalaista, joista aika moni voi toimia todistajana tässä oikeudenkäynnissä.

Todisteena on myös myös blogini

Pankkikriisi koko blogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi blogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


15.11.2020 Tässä on osa todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-14T21:44:00-08:00&max-results=7


Minulla on videoita todistusaineistona n. 20 tuntia ja blogini ovat keskeisiä todistusaineistoja , joiden asioiden käsittelemiseen voi kulua jopa kaksi viikkoa.


Minulla on myös 7 banaanilaatikollista asiakirjoja todistusaineistona joten oikeuskäsittelystä tulee pitkä.


Yksi tärkeä asia on se, että tärkeä osa todistusaineistoa on hukassa ja se johtuu Oulun käräjäoikeuden ja Oulun poliisin toiminnasta.


Kysymys on tästä todistusainistosta


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Olen ilmoittanut asiasta vastuullisille henkilöille.


LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-21112020-karajasihteeri-tarja.html


Tämä todistusaineisto on määrätty säilytettäväksi Ylivieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti ja nyt Ylivieskan käräjäoikeus on osa Oulun käräjäoikeutta. Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta vastausta missä tuo todistusaineisto on ja olen pyytänyt myös Oulun poliisilta virka-apua tuon asineiston etsimiseen. En ole saanut vastausta. Olen myös tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön Oulun poliisille. Tuo todistusaineisto on keskeinen asia oikeudenkäynnissä, koska juuri tuo todistusaineisto piti olla vaatimuksestani Raahen käräjäoikeuden käsittelyssä, jossa käräjätuomari Sarianna Ervasti oli käräjätuomarina ratkaisemassa asiaani. Kävin todistajani Ivan Georgievin kanssa tarkistamassa asian Raahen käräjäokeuden kansliassa käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa ja saadessa tiedon asiasta todistajien läsnäollessa ennen oikeuden päätöstä. Tuo aineisto puuttui asian todistusaineistosta.


Toinen asia minkä totesin todistajani kanssa tuolla tarkastuskäynnillä Raahen käräjäoikeudenn kansliassa oli se, että sähköpostitse lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin, sillä linkit oli avaamaatta. Kysymys on tästä aineistosta.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html

Asian ydinhän on tämä:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia


Nyt on päätettävä onko edelläesitetty summaarinen riita-asia vai rikosasia. Tavalliselle ihmiselle tämä on täysin selvää, mutta poliisilla, syyttäjällä, oikeudentuomareilla on ollut vaikeuksia päättää kummasta asiasta on kysymys.


Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.


"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.


28.03.2020


Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Tästä huolimatta 5-6 Oulun käräjäoikeuden tuomaria on käsitellyt asian summaarisena riita-asiana. Poliisi on muuttanur R-asian S-asiaksi. Kysymys on ihmisen perusoikeuksista ja omaisuuden suojasta. Summaarinen menettely on perustuslain vastainen menettely. Summaarisessa menettelyssä velkaa ei tarvitse todistaa, vaan pelkkä väite velasta riittää. Mielestäni tällainen menettely on järjen vastainen ja se on myös perustuslain vastainen menettely. Kysymys minun asiassani on varmasti myös kidutusasiasta ja ihmisoikeusrikoksesta koska en saa esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja.


15 §

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.


106 §


Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


YK:n ihmisoikeusjulistus

 1. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

Minulla on oikeudenkäymiskaaren mukaan oikeus todistaa, että kaikki minun ulosottosaatavani, entiset ja nykyiset, ovat saatu aikaan rikoksien avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki rikosilmoituksen minusta, niin minulla oikeus puolustautua Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Todistusaineistoa on tässä

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html

- todistajaani Ivan Georgievia ei ole kuultu esitutkinnassa

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita. Myös korkein kieltäytyy purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Rikokset eivät voi olla vanhentuneita, koska rikostutkinta pyyntö on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko ajan. Ulosotto pitää rikokset avoimena ja lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena.

Keskeinen asia on asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä, että hän jätti valituksen tekemättä väärillä tiedoilla haetusta konkurssista. Näin väärä käräjäoikeuden päätös jäi voimmaan ja sitä rikolliset käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösten tekemiseen.

Asko Keränen on tunnustanut paljon muitakin rikoksiaan ja sai niistä ehdottoman vankeustuomion.

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä n. 20 vuotta asioissani. Hän on keskeisin tekijä asioissani.

Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa sen jälkeen, kun hän oli pyytäänyt minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimuksiin ja Maskonen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin. Sen jälkeen hän teki oman ratkaisunsa ja "putosi" parvekkeelta.

Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen vastaus minulle , kun jääväsin hänet rikostutkinnasta, silloin kun ensimmäisen kerran pyysin rikostutkintaa käräjätuomari Sarianna Ervastin tekemässä asiassa. Katson, että rikoskomisario Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassani, kun ryhtyi nyt uudelleen tutkinnanjohtajaksi asiassa, jossa aikaisemmin ilmoitti olevansa esteellinen. Siksi pyydän uutta rikostutkintaa asiassa syytteen pohjaksi. Esteellisyys on virkarikos.

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Mensonen on kuitenkin toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana kun asia tuli uudelleen Raahen poliisin tutkittavaksi. Mielestäni siksi rikostutkinta on tehty esitututkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta niin tutkinnanjohtajaksi määrättiin jälleen rikoskomisaario Hannu Mensonen. Tutkijana asiassa on toiminut poliisi Pekka Niskakangas.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Joel Mäntysaari Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja siksi otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin vaatimuksestani että annan asiassa loppulausunnot.

Kun huomasin poliisien ja muiden viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan niin pyysin poliittista turvapaikka EU:lta ja Bulgarian valtiolta. Asia on nyt toteutunut niin kuin ennakoin.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html


Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


Syyttäjän toiminta on ollut puolueellista ja tarkoitushakuista


Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelmän asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstä tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.


Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on kuitenkin luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani Ivan Gerorgievia kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueellista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat kun Oulun poliisi ei laittanut. Huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Syyte on tehty virheellisen tai rikolliseksi epäiltävän rikostutkinnan pohjalta eikä se sillon voi olla todellisen syytteen pohjana.

LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala


Käräjäsihteeri Tarja Perttula

Tämä todistusaineisto on erittäin tärkeä oikeudenkäynnissäni R20/2978 perjantaina 27.11.2020 klo 9.00. Tätä todistusaineistoa on säilytetty Ylivieskan käräjäoikeudessa vuodesta 2016 lähtien ja sitä pitää säilyttää 5 vuotta. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.

Tämä todistusaineisto piti olla paikalla Raahen käräjäoikeudessa vuonna 2018, jolloin käräjätuomarina oli Sarianna Ervasti. Kun kävin todistajan kanssa tarkistamassa asian, niin tämä todistusaineisto puuttui silloin asiakirjojen joukosta.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Oulun käräjäoikeus on nyt vastuussa tuon asiakirja-aineisto säilytyksestä ja se toimittamisesta käräjäoikeuden istuntoon perjantaiksi 27.11.2020 klo 9.00.

Aineisto sisältää käräjäoikeuden päätösten lisäksi todistusaineistot PR-talojen konkurssivyyhdessä sekä todistusaineiston valtiopetoksesta.

Kopio Salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta eli tämä asiakirja


sekä nämä kirjat

Seppo Konttinen Salainen pankkituki

 

Ari-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperit

 

Laman ja rahan pelurit

 

 

Salaiseksi julistettu SSP-sopimus sisältää muun muassa nämä tiedot

Valtiopetokseen liittyy kiinteästi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä solmittiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992.

Kirja näkyy videollani

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1992 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


Käräjätuomari Jarkko Pekkala


On otettava huomioon asian R20/2978 käsittelyssä, että


 1. rikostutkinta on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti

  - en ole saanut asiassa varsinaista asianomistajakuulustelua lainkaan

  - kuulustelija ilmoitti minulle etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen

  - kuulustelutodistaja todistaa etten saanut antaa kuulusteluissa mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu

   Kuulustelutodistajan lausunto

  http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

  rikostutkinnassa on jätetty syyttäjälle ilmoittamatta kaikki minun loppulausuntoni sekä poliisille lähettämäni todistusaineistot

  Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Todistusaineistosta puuttui tämä asiakirjakokonaisuus, jota on määrätty säilytettäväksi Ylvieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyisin Oulun käräjäoikeutta


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Olen toimittanut tutkinnanjohtajalle ja tutkijalle kirjani, jossa on nämä todistusaineistot kopioituna ja lisäksi olen toimittanut kopiot salaistuista 48 miljoonan pantatuista kiinnitysasiakirjoista.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


  - todistajaani Ivan Georgievia ei ole kuultu esitutkinnassa

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita. Myös korkein kieltäytyy purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.


Keskeinen asia on asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä, että hän jätti valituksen tekemättä väärillä tiedoilla haetusta konkurssista. Näin väärä käräjäoikeuden päätös jäi voimmaan ja sitä rikolliset käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösten tekemiseen.


Asko Keränen on tunnustanut paljon muitakin rikoksiaan ja sai niistä ehdottoman vankeustuomion.

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä n. 20 vuotta asioissani. Hän on keskeisin tekijä asioissani.


Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa sen jälkeen, kun hän oli pyytäänyt minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimuksiin ja Maskonen teki oman ratkaisunsa ja "putosi" parvekkeelta.


Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen vastaus minulle , kun jääväsin hänet rikostutkinnasta, silloin kun ensimmäisen kerran pyysin rikostutkintaa käräjätuomari Sarianna Ervastin tekemässä rikostutkintapyynnössä. Katson, että rikoskomisario Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassani, kun ryhtyi nyt uudelleen tutkinnanjohtajaksi asiassa, jossa aikaisemmin ilmoitti olevansa esteellinen. Siksi pyydän uutta rikostutkintaa asiassa syytteen pohjaksi.


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.


Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Mensonen on kuitenkin toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana kun asia tuli uudelleen Raahen poliisin tutkittavaksi. Mielestäni siksi rikostutkinta on tehty esitututkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta niin tutkinnanjohtajaksi määrättiin jälleen rikoskomisaario Hannu Mensonen. Tutkijana asiassa on toiminut poliisi Pekka Niskakangas.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin että annan asiassa loppulausunnot.


Kun huomasin poliisien ja muiden viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan niin pyysin poliittista turvapaikka EU:lta ja Bulgarian valtiolta. Asia on nyt toteutunut niin kuin ennakoin.


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html


Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


ja lisäksi tämä aineisto puuttui


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


ja kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa mikä sisältää kopiot todistusaineistostani sekä 48 miljoonan salatut pantatut kiinnitykset, jotka todistavat törkeän petoksen kaupanteossa jossa kaupanvahvistajana oli tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut esteellisenä syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä 20 vuoden ajan. Hän on samalla estänyt rikostutkinnat asioissa.

Esteettömän rikostutkinnan esteenä Oulun poliisilaitoksella ovat olleet seuraavat poliisihenkilöt: Hannu Mensonen, Johanna Kiviniemi, Tiina Sarparanta, Ilkka Piispanen sekä Antti Räsänen. Siis näitä Oulun poliisin palveluksessa olevia poliiseja on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta.

Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020


Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


2. Syyttäjän toiminta on ollut puolueellista ja tarkoitushakuista

Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelman asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkauksesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueellista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.


Syyte on tehty virheellisen tai rikolliseksi epäiltävän rikostutkinnan pohjalta eikä se sillon voi olla todellisen syytteen pohjana.

Syyttäjä Karikoski on tietoinen asiasta


MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-02112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


3. Lisäksi kaikki todistajani on jätetty haastamatta oikeuteen todistajiksi asiassa


Minä olen lisäksi nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikkalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Minä vaadin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja esteetöntä rikostutkintaa. Vaadin, että suoritetaan uusi asianomistajakuulustelu, jolloin minua kuulustellaan asiallisesti, oikein ja lain mukaisesti. Vaadin, että ulosotto keskeytetään rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi.

Asiani käsittely on erittäin merkittivä koko Suomen historiassa, koska kysymyksessä on kidutusrikos sekä valtiopetoksen todistaminen ja sen yhteys PR-talojen konkurssivyyhteen. 1990-luvun laman oli kototekoinen ja johtui vakaan markan politiikasta. Sen seurausta oli valtiopetos, jonko johdosta tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui oikeuslaitoksen toimintaan. Kysymys on valtiopetoksesta mikä ei vanhene koskaan.


Katson, että näin korona-aikana ei ole viisasta käydä turhaa oikeudenkäyntiä, jossa rikostutkintaa on syytä epäillä rikolliseksi ja syyttäjän toimintaa puolueelliseksi ja todistajani on kaiken lisäksi jätetty kutsumatta oikeidenkäyntiin kokonaan.

Ensin on tehtävä esteetön rikostutkinta ja sen jälkeen syyteharkinta. Itse olen koronan riskiryhmää ja siksi näin suuren oikeudenkäynnin järjestäminen on kohtuutonta ja sisältää valtavia oikeusvarmuusriskejä ja mittavia terveydellisiä riskejä sekä mittavia taloudellisia kuluja. Mielestäni se olisi oikeuden väärin käyttöä. Mielestäni oikeutta olisi käytävä laajennetussa muodossa asian merkittävyyden takia.


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


Rikostutkinta-asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkinnanjohtaja tunnusta esteellisyytensä. Esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Syyteharkinta on tehty puolueellisesti ja virheellisen rikostutkinnan perusteella.


sunnuntai 1. marraskuuta 2020

MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen


Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen, kiireellinen asia , tiedoksi aluesyyttäjä Juha Karikoski


Te vastaatte Pohjois-Suomen aluesyyttäjien toiminnasta. Vaadin asiassa R20/2978 uutta rikostutkintaa, koska rikostutkinta on tehty asiassa esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Minä ei ole saanut asianomistajakuulustelua vaikka olen rikoksesta epäilty eikä todistajaani ole kuultu. Tutkinnanjohtajana on toiminut esteellinen henkilö ja hän tunnustaa esteellisyytensä. Minun todistusaineistoani asiassa ei ole toimitettu syyttäjälle. Syyte on nostettu sellaisen asiakirjan perusteella, mikä ei liity asiaan. Koska en saanut asiallista asianomistajakuulustelua niin tein loppulausunnot asiassa. Niitä ei ole toimitettu syyttäjälle eikä myöskään todistusaineistoani asiassa.


Syyttäjälaitoksen työjärjestys

7 § Yksiköiden päälliköiden tehtävät

Yksiköiden päälliköt ovat yksiköidensä henkilöstön esimiehiä, jotka johtavat, valvovat ja kehittävät yksiköidensä toimintaa ja vastaavat niiden tuloksellisuudesta.

Yksiköiden päälliköt voivat työkuormien tasaisemmaksi jakamiseksi tai muun sellaisen tarpeen vaatiessa sopia työtehtävien hoitamisesta tilapäisesti toisin kuin yksiköiden tehtäviä koskevissa 2, 3 ja 4 §:ssä määrätään.


Syyttäjän rooli

Rikosprosessissa syyttäjällä on viranomaisista laajin rooli. Se ulottuu käsittelyketjussa esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Syyttäjä voi myös itse määrätä sakkorangaistuksen lievemmistä rikoksista.

Syyttäjän tehtävät painottuvat syyteharkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn. Syyteharkinnassa syyttäjä päättää siitä, mitkä asiat hän vie nostamansa syytteen perusteella tuomioistuimen käsiteltäviksi. Syyttäjän vastuulla oikeudenkäynnissä on näyttää toteen, että syytteessä kuvattu rikos on tehty.

Syyttäjä huolehtii myös siitä, että ennen syyteharkintaa tehtävä esitutkinta suoritetaan riittävässä laajuudessa. Syyttäjä perehtyy vaativampiin rikosasioihin jo esitutkintaa aloitettaessa ja voi tutkinnanjohtajan esityksestä myös lopettaa esitutkinnan ennen syyteharkintavaihetta.

Syyttäjän merkitys esitutkinnassa korostuu, kun poliisimiestä epäillään rikoksesta. Silloin myös esitutkintaa johtavana tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä.


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen vastaus minulle , kun jääväsin hänet rikostutkinnasta, silloin kun ensimmäisen kerran pyysin rikostutkintaa käräjätuomari Sarianna Ervastin asiassa. Silloin hän kieltäytyi tutkimasta asiaa. Katson, että rikoskomisario Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassani, kun ryhtyi nyt uudelleen tutkinnanjohtajaksi asiassa, jossa aikaisemmin ilmoitti olevansa esteellinen. Siksi pyydän uutta rikostutkintaa asiassa syytteen pohjaksi.


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Mensonen on kuitenkin toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana kun asia tuli uudelleen Raahen poliisin tutkittavaksi. Minun oikeustajuni mukaan rikostutkinta on tehty esitututkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, niin tutkinnanjohtajaksi määrättiin jälleen rikoskomisaario Hannu Mensonen. Tutkijana asiassa on toiminut poliisi Pekka Niskakangas.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin että annan asiassa loppulausunnot.


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

Esitutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja lisäksi tutkinnanjohtaja on ollut esteellinen ja hän on itse tunnustanut asian.

Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelman asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueelista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Tässä on loppulausuntoni asiassa


Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html


Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


ja lisäksi tämä aineisto puuttui

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


ja kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa mikä sisältää kopiot todistusaineistostani sekä 48 miljoonan salatut pantatut kiinnitykset, jotka todistavat törkeän petoksen kaupanteossa jossa kaupanvahvistajana oli tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut esteellisenä syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä 20 vuoden ajan. Hän on samalla estänyt rikostutkinnat asioissa.


Asiat selviävät tästä:

Olen todella huolissani Oulun poliisijohdon rikollisesta toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/su-01112020-olen-todella-huolissani.html


Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Teidän tehtävänne on estää asian vieminen oikeuskäsittelyyn ilman perusteellista rikostutkintaa. Tässä tapauksessa rikostutkinta pitää alkaa minun, syytetyn, asianomistajakuulustelulla ja todistajaani tulee kuulla. Asian tutkiminen on aloitettava syytehakemuksesta ja sen täydennyksestä ja siitä miksi olen joutunut haastamaan ulosottoviranomaiset oikeuteen. Myös esittämäni todistusaineistot tulee ottaa vastaan. Syyttäjän tehtävänä ei ole rikollisten suojeleminen. Koska Oulun poliisit ovat nyt tehneet tietoisesti virheitä asioissa niin heitä on syytä epäillä rikoksista ja siksi asian tutkijana tulee olla KRP – ei kutenkaan poliisi Erkki Rossi, joka on esteellinen asiassa.

Jos kuitenkin asiat viedään rikolliseksi epäiltävän esitutkinan jälkeen ja puolueellisen syyttäjätoimnnan jälkeen Oulun käräjäoikeuteen, jota on syytä epäillä yhteisöjääviydestä, koska rikostutkintailmoituksen tekijä on Oulun käräjäoikeuden tuomari, niin vaadin joka tapauksessa, että asiassa kuullaan joko rikostutkinnassa tai oikeuskäsittelyssä todistajiani

Minä olen lisäksi nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikkalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Huom. On myös selvitettävä onko vastapuolen asianajajaa Pasi Hagmania syytä epäillä rikoksesta, koska hän juristina on yhtynyt haasteeseen, jota on syytä epäillä aikaansaaduksi rikollisen esitutkinnan ja rikollisen syytteen avulla. Asianajajan olisi luullut ymmärtävän, ettei Oulun käräjäoikeus voi olla asian käsittelypaikkana yhteisöjääviyden takia.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948

pohjois-suomi.syyttaja@oikeus.fi valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fiEi kommentteja:

Lähetä kommentti