keskiviikko 13. helmikuuta 2019

TO 14.02.2019 Hyvää ystävänpäivää!Oikeuden Jumalatar on seurannut tiiviisti pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintaa. Päääministeri Juha Sipilä kertoo blogissaan 7.2.2019 näin: Vaalikausi alkaa olla kohta lopuillaan. On aika arvioida, missä asioissa olemme onnistuneet. Vuonna 2015 sain johtaakseni Suomen, joka oli surkeassa kunnossa. Suomeen oli tullut 100 000 työtöntä edellisellä vaalikaudella, valtio oli velkaantunut hyvin voimakkaasti ja verot olivat nousseet. Me päätimme laittaa Suomen kuntoon. Se on vaatinut vahvoja toimenpiteitä, mutta tuloksia on syntynyt. Tämän vaalikauden aikana on syntynyt liki 140 000 uutta työpaikkaa, valtion velkaantuminen on taittunut, velkaa jopa pystyttiin viime vuonna lyhentämään ja verotus on keventynyt. Pitkäaikaistyöttömyys on liki puoliintunut. Keskustalla on keinot työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin ja näytöt siitä, että keinot toimivat.”

Pääministeri Sipilä unohtaa kertoa miten tavoite on saavutettu. Suomi eli Sipilän hallitus on saanut moitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta perusturvan liian alhaisesta tasosta, kertoo Ihmisoikeusliitto ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura tiedotteessaan. Järjestöjen mukaan Suomen valtio on kuitenkin sivuuttanut kritiikin.Euroopan neuvoston alaisen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean uusimman maaraportin mukaan Suomen valtio ei noudata peruskirjassa turvattuja sosiaalisia oikeuksia kaikkien artikloiden osalta. Muun muassa perusturvan piiriin kuuluva työttömyysturva on liian alhainen, sillä se ei kata tuensaajan kaikkia perustarpeita ja jää sosiaalisten peruskirjan tarkasteleman köyhyysrajan alle.

Sipilän hallituksen tekemät leikkaukset ovat kurittaneet etenkin lapsiperheitä ja työttömiä.
Sipilän hallituksen syntilista on pitkä ja raskas. Sipilän hallitusohjelmaa arvosteltiin epätasa-arvoiseksi ja perustuslain vastaiseksi jo tuoreeltaan vuonna 2015. Leikkauslistalle päätyivät heti muun muassa päivähoito-oikeus, ansiosidonnainen ja työttömyysturva. Seuraavaksi hallitus siirtyi valmistelemaan ”yhteiskuntasopimusta” eli kilpailukykysopimusta. Kikylle vaihtoehtona se esitti työehtoja rajusti leikkaavat pakkolait, joiden perustuslainmukaisuus jäi epäselväksi. Pakkolakeihin kuuluivat muun muassa vuosiloman lyhentäminen, sairausloman palkan leikkaaminen ja karenssipäivien lisääminen, arkipyhistä luopuminen, työajan pidentäminen ja lomarahojen leikkaus.

Keväällä 2016 hallitus kiristi vuorotteluvapaan ehtoja, lyhensi sen kestoa puolella ja poisti mahdollisuuden jaksottamiseen.
Hallitus leikkasi myös vanhempainpäivärahoja. Sairausajan vuosilomista leikkaaminen on parhaillaan EU-tuomioistuimen tutkittavana, päätös asiasta tulee ensi vuonna.
Vuosilomalain muutos vähensi lomakertymiä myös vanhempainvapaiden ajalta massiivisesti. Muutoksen jälkeen vuosilomaa kertyy vanhempainvapailta enintään puolen vuoden ajalta.
Paikallista sopimista yritetään lisätä ja ohittaa työehtosopimukset. Keksitään työnäytepalvelu, jossa työttömällä voidaan teettää töitä päivärahalla neljä kuukautta ilman työsuhdetta ja palkkaa.

Kesällä 2016 solmitussa kikyssä julkisten alojen työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosentilla ja vuosittainen työaika pitenee palkattomasti 24 tunnilla. Hallitus siirtää työnantajamaksuja palkansaajille.

Työttömyysturvan lisäleikkaukset ja pakkolait perutaan vastineena kikystä, mutta ennen kikyä sovitut 200 miljoonan euron leikkaukset työttömyysturvaan tulevat voimaan keväällä 2017. Ansiosidonnaisen kesto lyhenee, määrä pienenee ja omavastuupäiviä tulee lisää.
Työsopimuslakiin tulee palkansaajan asemaa heikentäviä uudistuksia. Työnantaja voi jatkossa palkata pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseksi ilman syytä jopa vuodeksi. Koeaika pitenee neljästä kuuteen kuukauteen ja takaisinottovelvollisuus lyhenee yhdeksästä neljään kuukauteen irtisanomisten yhteydessä.

Vuonna 2017 myös koulutuksesta leikataan valtavasti, kun aikuiskoulutustuen kesto lyhenee neljällä kuukaudella ja perusosa pienenee 15 prosentilla. Hallitus yrittää myös muuttaa tuen kokonaan lainaksi.
Hallitus leikkaa ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa euroa, mikä näkyy sekä opetuksessa että aloituspaikkojen määrässä. Asiaa tuntevat kriitikot kuvaavat toimea muun muassa ”vaaralliseksi ihmiskokeeksi”.
Työttömiä kuritetaan edelleen. Työttömyyspäivärahan enimmäisaika lyhenee 400 päivään ja alle kolmen vuoden työhistorialla 300 päivään.

Hallitus leikkaa miltei kaikkia Kelan etuuksia: lapsilisiä, työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, ansiopäivärahan perusosaa, sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja, kansaneläkettä ja takuueläkettä.
Sipilän hallitus on kolmessa vuodessa ehtinyt leikata lapsilta, perheiltä, vanhuksilta, opiskelijoilta, työttömiltä ja työntekijöiltä ennätysmäisesti. Sosiaali- ja terveysalan Soste-järjestön selvityksen mukaan leikkaukset kurittivat pahiten pienituloisia lapsiperheitä, työttömiä ja opiskelijoita.

Sipilän hallitus


Luonnollinen seuras tällaisesta menettelystä on se, että kurjistamisen kohteeksi joutuneet henkilöt ja ryhmät tuntevat vihaa hallitusta ja pääministeri Sipilää kohtaan. Sipilän hallituksen kannatus lukeutuu Suomen historian heikompiin uutisoi Helsingin Sanomat 28.10.2018. Juha Sipilän hallitukseen kuuluvien puolueiden suosio on HS:n selvityksen perusteella historiallisen heikko.Suomea johtaa parhaillaan lähihistorian vähiten suosittu hallitus.Heinäkuussa 2017 hallituspuolueiden kannatus oli laskenut 39,9 prosenttiin, kun vaalien jälkeen kesällä 2015 yhteenlaskettu puoluekannatus oli 57%

MIKÄ SYNNYTTÄÄ IHMISISSÄ VIHAA?
Vihan syntysyyt pitää selvittää perin juurin ja tehdä korjaukset asioihin, jotka ihmisissä vihantunteita synnyttävät. Päättäjien pitäisi itseasiassa olla hyvin kiinnostuneita näistä ihmisten vihantuntemuksista, eikä pelätä niitä, koska viha syntyy epäoikeuden mukaisista kokemuksista. Vihan syntysyyt selvittämällä selviää myös tehtävälista, poliittinen vaaliagenda parhaasta päästä, sisältäen akuutit korjattavat epäkohdat, joihin poliitikkojen tulee välittömästi tarttua. Kun vihaa aiheuttaneet epäkohdat on korjattu ja vihantuntijat saavat kokemuksen oikeudenmukaisuudesta, poistuvat ne vihantuntemuksetkin.
Viha ei lopu pelkillä tukahduttamisyrityksillä tai "viha-kielletty" -käskyillä tai kriminalisoimalla vihapuheet, todennäköisesti vihantuntijoiden sisällä jylläävät vihantunteet vain etsivät ja lopulta myös löytävät jonkun muun purkautumisreitin.
Viha on yksi ihmisen tunteista, siinä kuin ilo, suru, onnellisuus, kateellisuus, jne., jotka ihmisen täyttävät kulloisenkin kokemuksensa seurauksena. Miltä kuulostaisi kehoitus: "Sanotaan ei ilopuheille", "Sanotaan ei surupuheille", jne.
"Vihalla on tunteena tarkoituksensa. Se saa usein alkunsa loukatuksi tulemisesta tai turhautumisesta, kun tavoiteltu ja päämäärään tähtäävä toiminta estyy. Vihan taustalta voi löytyä myös hätää, epäonnistumisen, kykenemättömyyden ja umpikujan tunnetta tai ahdistusta.

Vihan toistuva kokeminen tai päivittäinen ilmaiseminen vain lisää vihamielisyyttä, eikä auta vihan kanavoimisessa. Tyynnyttämisen ja rauhoittamisen opettelu on hyödyllistä, jos kärsii jatkuvasta vihamielisyydestä.

Viha onkin erityisen vaativa tunne; sitä on voitava ja osattava ilmaista tarvittaessa. Toisaalta sitä pitäisi olla purkamatta hallitsemattomasti, lietsomatta lisää ja juuttumatta siihen liian pitkäksi aikaa.

Kyky tuntea ja ilmaista vihaa on myös positiivinen käyttövoima, koska sen avulla on mahdollista:

*määritellä omat rajat ja ottaa omaa tilaa
*puolustautua ja suojautua tarvittaessa
*olla rohkea, itsenäinen ja riippumaton toisten mielipiteistä
*omata aloite- ja toimintakykyä sekä motivoitua.

Kyky tuntea ja ilmaista vihaa on lähtökohta omalle tahdolle. Viha on rohkeuden energiamoottori."

Turhautuminen – Nöyryytys – Ärtymys – Kateus – Raivo
Ihmisen kehityshistoriassa vihalla on ollut tehtävänsä: eloonjäämisen ja selviytymisen puolustaminen täynnä uhkia olevassa ympäristössä. Vaikka ihmisellä ei ole ympärillään samanlaisia uhkia kuin luolamiehellä, kyky tuntea vihaa ei ole kadonnut.
Vihalla on tunteena tarkoituksensa. Se saa usein alkunsa loukatuksi tulemisesta tai turhautumisesta, kun tavoiteltu ja päämäärään tähtäävä toiminta estyy. Vihan taustalta voi löytyä myös hätää, epäonnistumisen, kykenemättömyyden ja umpikujan tunnetta tai ahdistusta.
Vihasta käytetään yleisesti myös sanoja aggressio tai aggressiivisuus. Fyysisen kehon kannalta viha on vahvasti virittynyt tila. Se saa lihakset jännittymään, verenpaineen nousemaan ja adrenaliinin, kiihtymys- ja puolustautumishormonin erittymään. Pitkäkestoinen vihamielisyys kuluttaakin paljon kehon voimavaroja. Hallitsemattoman vihan vallassa on myös suuri riski loukata, satuttaa, alistaa tai kiusata toisia.
Vihan toistuva kokeminen tai päivittäinen ilmaiseminen vain lisää vihamielisyyttä, eikä auta vihan kanavoimisessa. Tyynnyttämisen ja rauhoittamisen opettelu on hyödyllistä, jos kärsii jatkuvasta vihamielisyydestä. Viha onkin erityisen vaativa tunne; sitä on voitava ja osattava ilmaista tarvittaessa. Toisaalta sitä pitäisi olla purkamatta hallitsemattomasti, lietsomatta lisää ja juuttumatta siihen liian pitkäksi aikaa.
Kyky tuntea ja ilmaista vihaa on myös positiivinen käyttövoima, koska sen avulla on mahdollista
 • määritellä omat rajat ja ottaa omaa tilaa
 • puolustautua ja suojautua tarvittaessa
 • olla rohkea, itsenäinen ja riippumaton toisten mielipiteistä
 • omata aloite- ja toimintakykyä sekä motivoitua.
Kyky tuntea ja ilmaista vihaa on lähtökohta omalle tahdolle. Viha on rohkeuden energiamoottori. Vaikka jämäkässä käytöksessä ei ole havaittavissa näkyvää vihaa tai aggressiivista käytöstä, kykyä siihen tarvitaan kuitenkin jämäkkyyden osana. Näkyvästi jämäkkyys voi olla rauhallista tietoisuutta omasta paikasta ja omista rajoista, itsevarmuutta.
Alkiolaisuuden johtoajatus tiivistettiin kahteen asiaan: köyhän asia ja edistyksen lipun kantaminen. Pääministeri Juha Sipilä on toiminut vastoin alkiolaisuuden ja samalla keskusalaisuuden pääreiaatetta eli köyhän asiaa. Keskustalaiseen aatemaailmaan ei kuulu keinottelu ja verovilppi. Santeri Alkio ja Kyösti Kallio varmaan kääntysivät haudassaan kun kuulisivat millaisilla keinoilla nykyinen keskustan puheenjohtaja ja pääministeri Juha Sipilä on rikastunut ja miten hän toimillaan Suomen köyhiä ja vähempiosaisia kurittaa.

Seuran selvitys: Juha Sipilästä tuli miljonääri valtion tuella ja härskeillä tutunkaupoilla

Kysymys verosuunnittelusta suututti Sipilän kyselytunnilla

Itse olen juuriltani keskustalainen. Pidän keskustalaisuuden pääperiaatteina rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja toisten huomioonottamista. Keskustalaisuuteen kuuluu toisten huomioonottaminen ja auttaminen. Mielestäni aitoa keskustalaisuutta Juha Sipilä osoitti siinä, kun hän lupasi sotaa pakeneville oman kotinsa, mikä oli jäänyt vähemmälle käytölle hänen pääministeriksi tulonsa jälkeen. Tämä on aitoa keskustalaisuutta. Valitettavasti sitä ei olisi tarvinnut julistaa koko maailmalle.

Juha Sipilä lupaa kotinsa turvapaikanhakijoille

Tieto pääministeri Sipilän kodin luovuttamisesta hädänalaisille turvapaikanhaijoille kiiri ympäri maailmaa. Samalla rikolliset käyttivät hyväksi asiaa järjestämällä massiivisen maahantunketumisen Suomeen Ruotsin valtion ja rikollisjärjestöjen avustuksella.

Juha Sipilä, Petteri Orpo, Sauli Niinistö ja Timo Soini neuvottelivat vuonna 2015 kesän aikana sopimuksen Euroopan Unionin, Saksan, Ruotsin ja Tanskan kanssa. Sopimuksen myötä kyseisistä maista ohjattiin turvapaikanhakijoita ilmaiseksi busseilla ja junilla kohti Suomea. Ruotsi oli järjestänyt täysin ilmaiset bussikuljetukset ja junakuljetukset turvapaikanhakijoille Tornion rajalle.Ruotsi ohjasi yli 32 000 turvapaikanhakijaa Suomeen 2015 ilmaisilla kuljetuksilla. Turvapaikanhakijoita kehoitettiin menemään Suomeen. Samassa sovittiin, että Suomi tulee lisäämään pakolaisten määrää, sekä ottamaan loputtomasti jatkuvat virrat turvapaikanhakijoita. Erityisen tärkeä kohta sopimuksessa oli, että ylivoimaisesti suurin osa hakijoista tulee olemaan muslimimiehiä. Sekä se, että Suomi tulee pitämään rajat auki ja ottamaan Ruotsin kautta turvapaikanhakijoita 2 miljoonaa vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi sovittiin, että laittomasti maassa oleville tullaan Suomen hallituksen toimesta järjestämään ilmainen sosiaalihuolto. Tarkoituksena on nopeuttaa Suomen islamisaatiota ja nopeuttaa kansanvaihtoa. Sisäministeriön raportti paljastaa sen, että Suomeen tulikin 2015 yli 50 000 turvapaikanhakijaa, eikä vain yli 30 000, kuten mediassa on virheellisesti kerrottu. Suomeen ehti tulla 20 000 turvapaikanhakijaa, ennenkuin rekisteröinnit alkoivat ja vasta sen jälkeen yli 32 000 rekisteröitiin. Mutta niitä 20 000 ei rekisteröity ollenkaan, koska tarkoitus oli salata kansalta tulijoiden määrän suuruus yli 52 000 yhdessä vuodessa.

Suomen länsiraja oli syksyllä 2015 ilman kattavaa rajakontrollia, kuten EU:n sisärajat ja Schengenin sopimuksenallekirjoittajamaiden väliset rajat normaalitilanteessa ovat EU-kansalaisille ja Schengen-sopimusmaiden kansalaisille ja luvallisille oleskelijoille.
 • Schengenin protokolla ei toki estä kysymästä tulijan identiteettiä, eikä liikkumisen vapaus koske muita kuin sopimusmaiden kansalaisia, tai henkilöitä joilla on Schengen-alueen oleskelulupaa osoittavat dokumentit.
 • Schengen-maissa on noudatettu käytäntöä, että raja-asemilla ei-schengen-matkustajille on oma jononsa, ja he ilmoittautuvat tarkastukseen, schengen-kansalaisten kulkiessa vapaata kaistaa. Sopimuksen mukaan allekirjoittajamaa voi palauttaa 100%:sen tarkastuksenomalla päätöksellään, jos sen tarpeelliseksi näkee, yksipuolisena ilmoituksena muille allekirjoittaja-maille. Toimenpide on tilapäinen eikä sitä tarvitse perustella.
 • Dublinin sopimus määrittelee maasta toiseen kiertävien turvapaikanhakijoiden kohtelun: Sopimuksessa sovittiin, että ns. turvapaikkashoppailun estämiseksi hakemus otetaan vastaaan ensimmäisessä Dublinin asiakirjan allekirjoittajaamaassa, johon henkilö saaapuu, -ei sen jälkeen seuraavassa oleskelukohteessa. Kun henkilön hakemus on käsitelty, -ja jos oleskeluluvan ehdot täyttyvät, häntä voidaan siirtää maastaa toiseen ns.taakanjakona, jos valtiot tai EU siitä erikseen sopivat.
Kesällä ja syksyllä 2015 Suomi otti 32 000 turvapaikanhakijaa pääosin Ruotsista jaTornion rajan yli. Schengenin ja Dublinin sopimusten mukaan heidän vastaanottamiseensa ei ollut sopimusperustaista syytä, sikäli kun heitä ei Ruotsissa vainottu. 2015 massavaellukset usean turvallisen maan kautta mm. Suomeen eivät saaneet tukeaa em. kansainvälisistä sopimuksista, vaan olivat vastaanottajamaiden poliittisia valintoja.
Syksyn 2015 tulijoiden käännyttäminen suoraaan rajalta takaisin Ruotsiin ei olisi rikkonut mitään lakia tai Suomea sitovaa sopimusta. Päätös oli yksinomaan Suomen silloisen hallituksen. Kysymys silloisten ratkaisujen mielekkyydestä on nuossut uudelleen kiinnostuksen kohteeksi syksyn 2015 tulijoiden esiintyessä rikostilastoissa ja otsikoissa.

Asiassahan on syytä epäillä törkeää maanpetosta.Törkeä maanpetos.Jos maanpetoksessa
 1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
 2. muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa
ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Pakolaisaalto ja rikollisten tunkeutuminen Suomeen on aiheuttanut suomalaiselle yhteiskunnalle valtavat taloudelliset tappiot sekä turvattomuuden tunteen. Kuka avasi ketulle kanantarhan oven? Syytä on epäillä Petteri Orpoa, Paula Risikkoa, Kai Mykkästä ja Juha Sipilää sekä Sauli Niinistöä
Petteri Orpo hiiltyy Ville Tavion kysymykseen ketusta kanatarhassa (17.1.2019)

Sebastian Tynkkynen Avautuu Sipilästä

Näin Suomi muuttui – katso miten turvapaikkakriisi eteni ja näkyi vuonna 2015

Täällä on hyvä olla – mukava paikka, kiva tunnelma

Totuus mamut saavat moninkertaisesti enemmän tukia, kuin kantasuomalaiset!
Turvapaikanhakijat ja pakolaiset kokevat työn rangaistuksena. Suurin osa tulee elämään sosiaalietuuksilla koko elämänsä, koska työ ei kiinnosta.

GCM ja Suomen pakolaispolitiikka

Sipilän hallituksen pakolaispolitiikka on aiheuttanut erittäin suurta ärtymysta kantasuomalaisten keskuudessa ja varsinkin Sipilän hallituksen kurjistamien köyhällistön ja vähäosaisten keskuudessa.

Sipilän hallituksen politiikka lähti väärille urille heti alkumetreillä, kun pääministeri Juha Sipilällä ei ollut tietoa eikä taitoa analysoida oikein valtionvarainministeriön ohjeita hallitukselle. Sipilällä olisi tullut olla kykyä kriittisesti suhtautua asiaan ja niihin tekijöihin, joilla oikeudenmukaisesti olisi voitu viedä Suomi laiva oikealle reitille.

Sipilä olisi tullut huomioida nämä asiat:

1.Valtion on lopetettava yritystuet ja poistetaan ne sitä mukaan kuin se on mahdollista. Yritystukiin uppoaa jopa 8–9 miljardia vuodessa. Analyysi: Valtio syytää miljoonia risteilyihin ja tuulimyllyihin – 8 syytä, miksi poliitikot eivät uskalla kajota yritystukiin
Järkevöitetään Eu-tukien käyttö ja hankerahojen käyttö tai poistetaan ne kokonaan. Poistetaan n. 27 miljardinverotuet.

2. Virkamiehiä on kymmmeniätuhansia liikaa. Siksi valtion ja kuntien hallinnon rationalisointi on välttämätöntä. Mitä pitempi titteli sen turhampäiväisempi virka.

3. Maahanmuuton kustannukset alas. Kaikki maahantunketujat , jotka ovat syyllistynnet rikoksiin laitetaan Venäjältä vuokrattaviin vankiloihin kärsimään rangaistusta eikä heillä ole sen jälkeen paluumahdollisuutta Suomeen. Palautetaan kaikki maahantunkeutujat joilla ei ole työtä eivätkä he pysty elättämään itseään ja perhettään EU-tuomioistuimen päätöksen mukaisesti ensimmäiseen EU-maahan. Siis sosiaaliavun turvin elävät maahantunketujat poistetaan Suomesta. Näin pakolaiskulut vähenevät merkittävästi. Noudataan kansainvälisiä Schengenin ja Dublinin sopimuksia ja EY-tuomioistuimen päätöksiä. Professorilta tyly reaktio maahanmuuttoraporttiin: ”Tyhmintä, mitä valtionhallinto voi alamaisilleen kertoa”

4.Suoritetaan oikeushallinnon uudistus. Perustetaan perustuslakituomioistuin. Kaikissa muiissa maissa on perustuslakituomioistuin, mutta ei Suomessa. Perustuslakituomioistuin https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin
Lakkautetaan laillisuusvalvonta, hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Jäljellä jäisi kihlakunnan oikeus, hovioikeus ja perustuslakituomiostuin. Uudistetaan poliisihallinto ja lakkautetaan poliisihallitus ja syyttäjälaitos sekä oikeusaputoiminta.. Lisätään poliisivirkoja 900 vuoteen 2022 mennessä.

5. Lakkautetaan väliportaan hallinto eli aluehallintovirastot ja maakuntahallinnot. Perustetaan kuntien välisiä toimialakohtaisia yhteishallintoalueita. Lopetetaan SOTE-sekoilua ja palkataan terveyskeskuksiin valtion tuella 1000 uutta lääkärinvirkaa.

6. Nostetaan pienempien eläkkeensaajien eläkkeitä vähintääkin sadalla eurolla kuukaudessa. Nostetaan ulosoton suojarajaa 100 eurolla ja lopetaan yksityinen perintätoiminta ja pikapankkitoiminta.

7. Hoitajamitoituksessa otetaan tarkat määräykset käyttöön ja varmistetaan vanhusten tehokas hoito. Vanhusten huoltoa ja lastenhuoltoa ei saa yksityistää, sillä vanhukset ja lapset eivät saa olla rahastuksen kohteena.

8. Yritystoiminnan rahoitusta helpotetaan valtion takauksilla, poistetaan byrokratiaa yritysten toiminnasta.

9. Elintärkeän valtion omaisuuden myynti estetään. Kaivoslaki uudistetaan ja tehdään kaikki mahdollinen valtion tärkeän omaisuuden myynnin estämiseksi.

10. Maanmyynti ulkomaisille estetään jos maanmyynnin katsotaan uhkaavan Suomen ja suomalaisten turvallisuutta.

11. Estetään veronkierto ja veroparatiisien käyttö. Estetään vakuuskuorien käyttö. Estetään hallintarekisterin käyttö.

12. Panostetaan kansalaisten liikuntaharrastukseen ja ympärivuotisiin urheilukouluihin. Panostetaan tervellisiin elintapoihin ja terveelliseen ruokaan. Terve ihminen on tuottava ja tehokas. Sosiaalikulut säästyy kun ihmiset elävät terveellisesti.

13. Suomen valtio korvaa 1990-luvun pankkikriisin uhreille ja heidän omaisilleen aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja henkiset kärsimykset. Suomen valtio asettaa pankkikriisin aiheuttajat ja valtiopetokseen syyllistyneet oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen teoistaan

14. Lopetetaan puolue- ja lehdistötuet.

15. Kohtuuttoman korkeat palkat ja eläkkeet ja etuisuudet estetään verotuksen avulla.

16. Suomi tarvitsee vahvan isännän, joka pistää maan järjestykseen ja johon kansalaiset voivat luottaa. Isännän tulee pitää huolta köyhistä ja vähäosaisista sekä kohdella heitä tasavertaisina kansalaisina.

Pääministeri Juha Sipilä ja Sipilän hallitus on itsepintaisesti ajanut Sote-uudistusta eteenpäin, vaikka se lisää valtion kustannuksia ja heikentää kansalaisten palveluksia. Tämä vaalivideo osoittaa hyvin mikä SOTE-uudistus on:

Tämäkö on soten tulevaisuus?

Pääministeri Juha Sipilä eikä Sipilän hallitus ole ryhtynyt toimenpiteisiin Suomen palauttamiseksi oikeusvaltioiden joukkoon. Sipilän hallitus ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin 1990-luvun laman syiden ja seurausten selvittämiseksi ja vahinkojen korvaamiseksi. Pääministeri Juha Sipilä on kuitannut ne vain anteeksipyynnöllä.

HS: Juha Sipilä pyytää anteeksi 1990-luvun laman uhreilta

Oikeuden Jumalattaren mukaan tämä ei ole oikein. Kysymyksessä on valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Noin 60 000 yritystä poistettiin markkinoilta ja yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja n. 16000 yrittäjää teki itsemurhan. Kysymys on kansanmurhasta. Suomalainen oikeuslaitos on alistettu poliittisten päättäjien alaisuuteen eikä Suomen kansalaiset saa oikeutta kuten allaolevasta näkyy

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, February 13, 2019 6:25 AM
To: KKO Kirjaamo ; VKSV@oikeus.fi ; antti.hakkanen@om.fi ; pekka.timonen@om.fi ; kai.mykkanen@intermin.fi ; juha.sipila@vnk.fi ; petteri.orpo@vm.fi ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo
Subject: Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko, oikeuskansleri Tuoms Pöysti, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, oikeusministeri Antti Häkkänen, oikeusministeriön kansliapäällikkä Pekka Timonen, poliisiministeri Kai Mykkänen, pääministeri Juha Sipilä, valtionvarainministeri Petteri Orpo . Poliisi Pekka Niskakangas, keskusrikospoliisi, tiedotusvälineet

From: KKO Kirjaamo
Sent: Tuesday, February 12, 2019 10:18 AM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Maksukehotus

Hei,
ohessa lähetän Teille korkeimman oikeuden kirjaamoon 12.2.2019 saapuneen Teille osoitetun maksukehotuksen.
Maksukehotus koskee laskua numero 1503191631, joka on oikeudenkäyntimaksulasku asiassanne R2017/688.
Terveisin
Maarit Perttilä-Vesikkala
tarkastaja
Korkein oikeus
PL 301
00171 HELSINKI
02956 40007

Ilmoitan uudelleen vastustavani ko. korkeimman oikeuden oikeuskäsitelymaksua, koska katson, että oikeuskäsittely ei ole ollut oikeudenmukainen. Vaadin poliisitutkintaa asiassa kuten jo aikaisemmin ilmoitin,

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, February 10, 2019 12:39 PM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo ; kirjaamo@om.fi
Cc: KKO Kirjaamo
Subject: rikostutkintapyynnön täydennys

Poliisi Pekka Niskakangas rikostutkintapyynnön täydennys, keskusrikospoliisille tiedoksi ja toimenpiteitä varten
Erkki Aholla on kiistattomat näytöt rikoksista

Olen kiistattomasti osoittanut, että ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti ja kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat oikeuden päätökset ovat syntyneet rikollisesti. Korkeimman oikeuden on purettava kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat alioikeuksien ja hovioikeuksien päätökset, koska ne on saatu aikaan rikollisesti - kidutusrikoksen avulla. Poliisin on tutkittava asia ja valtion maksettava vahingonkorvaukset valtavista taloudellisista menetyksistä ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä. Minut on pidätetty laittomasti useamman kerran ja minua on uhkailtu ja yritetty tappaa sekä tuomittu vankeuteen valtion viranomaisten toimesta. Minulta on estetty suomalainen ja ruotsalainen oikeusapu. En ole saanut rehellistä asianajajaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäynti koskaan. Yhtään tekemääni rikostutkintapyyntöä ei ole tutkittu. Oikeudessa todistajiani ei ole kuultu eikä todistusaineistoa otettu vastaan. Esteellinen syyttäjä on toiminut asioissani jatkuvasti. Minun yritystoimintani on tuhottu, minun omaisuuteni, kotini ja kesämökkini on tuhottu, minun perheeni on hajotettu. Inut on häädetty kodistani. Olen joutunut olemaan maan paossa. Olen joutunut olemaan rikollisen ulosoton ja kidutuksen kohteena kymmeniä vuosia. Yritystoimintani on estetty. Olen joutunut leipäjonon asiakkaasi ja jälleen kerran maan pakoon perheen hajottamisen ja valtion rikollisuuden aiheuttaman avioeron jälkeen. Mikään rikos ei ole vanhentunut koska kidutus on jatkunut lähes 24 vuotta ja ulosotto on voimassa.
Katso

Kysymyksessä on kidutusrikos. Rikoslaki 11 luku 9 §, perustuslaki 7 §, Europan Ihmisoikeussopimus 3 artikla. Kidutus on alkanut 11.5.1995 ja jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka kestäen jo lähes 24 vuotta. Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.
Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.
Olen edelleenkin luottokelvoton ja olen edelleenkin rikollisen ulosoton kohteena, koska ulosottoviranomaiset tietävät ja heille on todistettu, että ulosottosaatavat ovat rikollisesti syntyneet.
Poliisi ei tutki asioita, syytäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla). Kidutusartiklan materiaalisen loukkaamisen osalta EIT totesi: "Thus, Article 3 of the Convention does not refer exclusively to the infliction of physical pain but also to that of mental suffering, which is caused by creating a state of anguish and stress by means other than bodily assault (see El-Masri, cited above, § 202; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, §§ 509-510).
Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella. Katson, että valtion toiminta tapauksesani loukkaa EIS 3 artiklan kidutuksenvastaista artiklaa ottaen huomioon edellä kuvatussa Liettuaa koskevassa tapauksessa esitetyt perusteet.

Suomen suurin maakuntalehti Helsingin Sanomat on vihdoin havainnut asian, josta olen kirjoittanut vuosia: on poliisin poliittinen valinta jättää kansalaisten tekemät rikosilmoitukset tutkimatta.
Rikolliset johtavat poliisia
Erkin kommentti: Rikolliset johtavat poliisia samoinkuin syyttäjiä, laillisuusvalvontaa ja oikeuslaitosta. Suomi ei ole oikeusvaltio.
Nimeni on Erkki Aho


Koiviston konklaavi

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Ns. pankkikriisin taustaa

Hätähuuto Suomesta

Saattohoitajat

SSP-sopimus

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Sipilän hallitus ei ole kiinnostunut hoitamaan 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asioita kuntoon. Mikä perkele siinä on että Suomessa ei saa oikeutta? Odotetaanko tässä eugenschaumanneja vai ns. turvapaikanhakijoiden terrosti-iskuja?

Ulosoton peruste on virheellinen ja ulosotto jatkuu edelleen.
Tilanne on ja oli tämä
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.

Tässä selostus ja todistusaineistot

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Valtiopetos on tosiasia
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

oikeustoimi ja poliisiblogi


From: Erkki Aho
Sent: Friday, January 25, 2019 10:41 AM
To: KKO Kirjaamo ; KKO Kirjaamo ; POL_VP_KRP_kirjaamo
Subject: Re: Maksukehotus
Korkeimmalle oikeudelle ja keskusrikospoliisille

Lasku perustuu Suomen valtion ja korkeimman oikeuden rikolliseen toimintaan. En hyväksy laskua. Edellytän, että KRP tutkii asian.

Erkki Aho
24.1.2019 siellä jossakin

From: KKO Kirjaamo
Sent: Friday, January 25, 2019 9:14 AM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Maksukehotus

Hei,
ohessa lähetän Teille korkeimman oikeuden kirjaamoon 24.1.2019 saapuneen Teille osoitetun maksukehotuksen.
Maksukehotus koskee laskua numero 1503191631, joka on oikeudenkäyntimaksulasku asiassanne R2017/688.
Ystävällisin terveisin,
Marja Nurminen
kirjaaja
Korkein oikeus
PL 301
00170 Helsinki
Puh. 029 56 40042From: Erkki Aho
Sent: Thursday, February 7, 2019 10:14 AM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi ; KKO Kirjaamo ; keskusrikospoliisi@poliisi.fi ; info@vnk.fi
Subject: Valtiopetos ei vanhene koskaan vaadin oikeutta ja korvauksia asioissani

Poliisi Pekka Niskakangas, keskusrikospoliisi, pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo, oikeusministeri Antti Häkkänen, poliisiministeri Kai Mykkänen, tiedotusvälineet

Suomessa vapautettiin rahamarkkinat Mauno Koiviston ensimmäisellä presidenttikaudella. Lisäksi Suomi pyrki EY:n jäseneksi pois Venäjän ikeen alta. 1990-luvun lama oli Suomen poliitikkojen itse aiheuttama. Presidentti Mauno Koivisto päätti että pankit pelastetaan. Samalla hän ohjeisti oikeuslaitosta asiassa. Keskeinen asia oli 6.5.1992 tasavallan presidentin linnassa pidetty ns. Koiviston konklaavi, jossa oikeuslaitosta ohjeistettiin. Tapaamisen asiakirjat on julistettu salaisiksi. 22.10.1992 Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia sopivat ns. SSP-sopimuksen, jossa määriteltiin yritysten kaatamisperusteet jne. Sopimus on julistettu 100 vuodeksi salaiseksi. Markkinoilta poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä, yli 500 000 ihmistä joutui työttömäksi, yli 280 000 ylivelkaantui ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan. Tapahtui Suomen historian suurin omaisuudenryöstö. Kysymyksessä on valtiopetos ja kansanmurha. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Suomessa oikeuslaitos on alistettu poliittiseen valvontaa, laillisuusvaltonta ei toimi. Ainoastaan muutama promille laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Poliisi ei tutki rikoksia, eikä syyttäjä syytä. Oikeuslaitos ei voi tehdä oikeita päätöksiä. Ns. viralliset tiedotusvälineet vaikenevat asioista. Suomalaiset eivät voi saada oikeutta Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa eikä kansainvälinen rikostuomioistuin ota Suomen asiaa käsiteltäväkseen. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta niinkuin muissa maissa.

Valtiopetos on tosiasia

Valtiopetos
Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen valtiojärjestystä. Valtiopetokseksi katsotaan myös tilanne, jossa henkilö väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, taikka kokonaan tai osittain estää tai yrittää estää näitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta

Rikoslaki 13 luku
1 § (21.4.1995/578) Valtiopetos.Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
 1. kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
 2. muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578) Törkeä valtiopetos. Jos valtiopetoksessa
 1. rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
 2. rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
 3. rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
 4. rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
3 §(21.4.1995/578) Valtiopetoksen valmistelu.Joka tehdäkseen valtiopetoksen
 1. ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
 2. valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
 3. antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
 4. värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,
on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

Valtiopetos

Koiviston konklaavi

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?


Pankkikriisiblogi

Oikeuslaitos ja poliisiblogi


Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.(4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Katson, että pääministeri Juha Sipilä, valtionvarainministeri Petteri Orpo, oikeusministeri Antti Häkkänen ja poliisiministeri Kai Mykkänen on varamsti tietoisia tilanteesta. Katson, että he ovat syyllistyneet virkavelvollisuuden laiminlyöntii, koska eivät ole reagoineet tilanteeseen ja asiaan. Samalla heitä on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetokseen sekä rikollisten suojeluun ja törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämiseen.

Oikeusministeriö 2017

Oikeusministerion vuosikatsaus 2018
MIKSI OIKEUSMINSTERIÖ VALEHTELEE?

Tässä on syy miksi olen joutunut käyttämään kovempaa kieltä, jotta asiat saadaan tutkintaan. Minun tekemiäni rikostutkintapyyntöjä poliisi ei ole koskaan tutkinut asianmukaisesti eli en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa asioissani ja lisäksi en ole saanut koskaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asioissani. Siksi on syytä epäillä valtiopetosta, minkä voin todistaa ja myös sen, että kaikki minua koskevat oikeuksien päätökset on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi valtiokonttorin olisi tullut korvata minulle Suomen valtion aiheuttamat valtavat taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset.

07.02.2019

Erkki Aho


From: Erkki Aho
Sent: Friday, February 8, 2019 10:46 AM
To: oikeusministerio@om.fi ; petteri.orpo@vnk.fi ; juha.sipila@vnk.fi
Subject: oikeusministeri antti hakkanen

Arvoisa oikeusministeri Antti Häkkänen ja kansliapäällikkö Pekka Timonen, tiedoksi valtionvarainministeri Petteri Orpo ja pääministeri Juha Sipilä

Oikeusministeriön tehtävät on määritelty valtioneuvoston asetuksessa oikeusministeriöstä

Ministeriön tehtävät
Oikeusministeriön tehtäviä ovat:
1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;
2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta;
3) tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus;
4) oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys;
5) yleinen edunvalvonta;
6) syyttäjäntoimi;
7) ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta;
8) sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano;
9) rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu;
10) rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;
11) rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit;
12) armahdusasiat;
13) holhoustoimen sisällön kehittäminen;
14) avioliitto-oikeudelliset hakemukset;
15) kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;
16) oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa;
17) valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen;
18) puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen;
  19) kielilain täytäntöönpanon seuranta;
  20) Suomen säädöskokoelma;
  21) onnettomuuksien tutkinta;
  22) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto;
  23) saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen;
  24) Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi;
  25) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

Kysyn oikeusministeri Antti Häkkäseltä ja kansliapäällikkö Pekka Timoselta, että milloin ministeri ja ministeriö ryhtyvät hoitamaan asetuksessa mainittuja tehtäviään eli valvomaan tuomioistuinten, oikeuskanslerinviraston, syyttäjätoimen sekä ulosottotoiminnan toimintaa.
Alla olevista linkeistä käy ilmi tehtävien laiminlyönti. Milloin saan oikeutta asioissani ja milloin valtion aiheuttamat vahingot korvataan minulle? Oikeuskansleri on laiminlyönyt tehtävänsä, koska ei ole huomannut asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.13.02.2019

Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti