tiistai 26. helmikuuta 2019

TI 26.02.2019 Väärää politiikkaa kokoomus ja pääministeri Juha Sipilä


Suomeen palaaville Isis-taistelijoille esitetty ”ohituskaistaa” sosiaalipalveluihin – ministeriö pitää ongelmallisena

Ei päätä, ei häntää .... kirjoittaa kokoomuksen Raimo Ilaskivi
Erkin kommentti: Kokoomuslaiset itsekään eivät ymmärrä sisäministerin toilailuja.

Atte Kaleva: ISIS-palaajat eivät ole tervetulleita Suomeen, kokoomuslainen tutkija

Kai Mykkänen vastaa Laura Huhtasaarelle: irakilaiset ovat keskeinen voimavara Suomelle (13.9.2018)

MIKSI KANSLIAPÄÄLLIKKÖ PÄIVI NERG VALEHTELEE?
Päivi "metiedetäänjokaisentausta" Nerg
Rikoslaki määrittelee maanpetoksen:
Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
  1. liittyy vihollisen asevoimiin,
  2. osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
  3. palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka
  4. ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,
on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.
Maanpetos on teko, johon ei voida syyllistyä kuin poikkeusoloissa. Tämä rajoittaa rikoksen tunnusmerkistöä tuntuvasti. Huomattavaa on, että maanpetoksessa rikoksen muodostaa vihollisen puolella toimiminen. Tämä on tyypillistä kaikille maanpetosrikoksille: Niihin tarvitaan vieras valtio. Sen sijaan valtiopetosrikoksissa rikos kohdistuu yhteiskuntajärjestystä vastaan kotimaisin voimin.
Törkeä maanpetos on maanpetoksen törkeä tekomuoto, josta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta ja enintään elinkautinen vankeusrangaistus. Maanpetoksen tekee törkeäksi se, että siinä
  1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka
  2. muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa
ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rikoslain 2. luvun 14a. pykälässä määrätään lisärangaistukseksi maanpetoksesta vankeuteen tuomittavalle henkilölle sotilasarvon menettäminen. Määräys on otettu rikoslakiin jatkosodan aikana vuonna 1944 ja sen tarkoituksena on ollut estää rikoksesta tuomitun henkilön pääsy tärkeisiin sodan ajan tehtäviin.


JUHA SIPILÄ:
Tavoitteeni on ollut johtaa Suomea ja Keskustaa alkiolaisessa hengessä. Kaikkea tekemistä yhdistävänä arvona on ylisukupolvisuus. Se tarkoittaa työn tekemistä seuraavien sukupolvien, lasten ja lastenlasten hyväksi. Maa jätetään seuraaville sukupolville aiempaa paremmassa kunnossa. Tämän takia lähdin kahdeksan vuotta sitten mukaan politiikkaan.

Juha Sipilä Ylelle: ” Olen valmis nostamaan kehitysapua ja tuplaamaan pakolaiskiintiön”
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/257622-juha-sipila-ylelle-olen-valmis-nostamaan-kehitysapua-ja-tuplaamaan-pakolaiskiintion#.XHMQXduHYdx.facebook

Juha Sipilä ja hänen hallituksensa ovat unohtaneet köyhän asian. Sipilän hallitus on kurjistanut köyhällistön elämään ja kurittanut puolustuskyvyttömiä heikompiosaisia eläkeläisiä, sairaita, vanhuksia, opiskelijoita, työttömiä. Mielestäni se ei ole alkiolaista politiikkaa. Oman maan kansalaiset ovat jääneet omassa maassaan toisen luokan kansalaisiksi kun on suosittu maahantunkeutujia.

Miksi hallitus ei ole huolehtinut oman maan kansalaisista?

IL–US-kysely: 72% demarivaikuttajista ottaisi keskustan hallitukseen – mutta ensin ”Sipilälle potkut”

Police to investigate Islam critical picture posted by gay politician

Suomalaiset maksavat kiinalaisen telakan työpaikkoja

Tavio kysyi polttoaineen hinnasta – hallitus unohti lupauksensa

Tavion kysymys kansalaisuuden saamisen ehdoista 12.4.2018

Ville Tavio: Oikeus turvalliseen Suomeen

Kyllä oli kokoomuksella hankalaa: Petteri Orpo ei halunnut vastata vanhuskyselyyn, sillä kysymykset olivat vääriä

Sellaiset päättäjät.

Kike Elomaa

Kalajoki

Kalajoen kaupunginvaltuusto pui maanantain kokouksessaan pitkään ja vaiheikkaasti hallintosäännön päivitystä, josta myös jouduttiin äänestämään. Suurin kiistaa aiheuttanut asia oli se, miten organisoidaan kaavoitus- ja elinkeinoasioiden päätöksenteko. Kaupunginhallituksen esityksenä oli tiukan äänestyksen jälkeen, että kritisoidun elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan tilalle perustettaisiin kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Valtuustossa kuitenkin Hanna Saari (kok.) esitti Jouko Arvon (kok.) ja Päivi Alhon (vas.) kannattamana, että lautakunnan sijaan perustetaan kaupunginhallitukselle kaavoitus- ja elinvoimajaosto.Äänestyksessä Saaren esitys vei lopulta voiton äänin 19–16.Saari perusteli esitystään muun muassa sillä, että jaostomallissa asiat olisivat paremmin kaupunginhallituksen alaisuudessa.– Ja jos perustamme uuden lautakunnan, niin meidän pitää miettiä paikkaneuvottelut uusiksi kaikissa muissakin lautakunnissa, hän huomautti.Hanna Halmeenpää (vihr.) pelkäsi, että jaoston myötä kaavoitusasioiden ratkaisuvaltaa delegoidaan pois kaupunginhallitukselta.– Normaali käytäntöhän jaostoissa on, että päätökset tulevat vain tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus saa asiat päätettäväkseen vain otto-oikeuden kautta. Tätä emme kannata, hän lausui vihreän valtuustoryhmän kantana.Hanna Saari muotoili esitystään uusiksi useampaan kertaan kokouksen aikana. Hänen mukaansa jaoston työ olisi kuitenkin valmistelevaa ja valta säilyisi kaupunginhallituksella.Vesa Hihnala (kesk.) kummeksui sitä, että lautakunnan perustamisesta on tehty peikko.– Puhutaan kuitenkin niin laajoista ja mittavista asioista, että lautakunta on oikea elin niitä käsittelemään. Valitettavasti näyttää siltä, että tässä on kyse arvovallasta.Hihnala kantoi myös huolta siitä, ettei jaosto-esityksessä ollut selkeää vastuunkantajaa maaseutustrategialle.Jukka Rahja (kesk.) pelkäsi, että jaoston pöytäkirjojen nähtäville saamisesta joudutaan taistelemaan. Antti Nikulankin (kesk.) mielestä lautakunnan kautta saataisiin päätöksentekoon avoimuutta.Keskustaryhmä piti jo alussa neuvottelutauon yhteisen kannan löytämiseksi asiaan, mutta tuloksetta. Toinen tauko pidettiin, jotta Saaren esitys ja alunperin puutteellisesti kirjattu kaupunginhallituksen pohjaesitys saatiin kirjallisena valtuutetuille ennen päätöksentekoa.Moni valtuutettu ihmetteli sekavaa souvia, jota valtuuston puheenjohtaja Riitta A. Tiluskin äityi kuvaamaan "tähtien sodaksi".– Olen hämilläni. En ymmärrä, että päätöskokouksessa työstetään tällä tavalla esityksiä. Ei näin voi tulla hyviä päätöksiä, päivitteli Veli Ainali (kd.).Kalajoen terveyskeskuksen A-osan väistötiloille myönnettiin 100 000 euron määräraha tälle vuodelle. Henkilöstöllä on sisäilmaoireilua terveyskeskuksen vanhimmassa, peruskorjaamattomassa osassa, joka on määrä korvata uudistiloilla. Väliaikaiset väistötilat ovat vielä etsinnässä.Himangan terveysaseman väistötilaratkaisu esitetään myöhemmin, ja Himangan palvelutoimiston soveltuvuus väistötiloiksi selvitetään.
Kalajoen valtuusto väänsi hallintosäännöstä – Elinkeino- ja maankäyttöasioiden käsittelystä äänestettiin
Erkin kommentti: Kalajoen kaupunginvaltuuston päätös elinkeino-ja maankäyttötoimikunnasta hallintosääntöön on väärä. Se ei muuta nykyistä laitonta tilannetta lailliseksi. Tilanne jatkuu lainvastaisena kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeenkin. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen olisi pitänyt hyväksyä kaupunginjohtajan esitys, koska se on lainmukainen – kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Kokoomuksen Hanna Saaren esitys on suoraan suolesta ja perustelut myös. Asioita ei voi käsitellä jaostossa, koska se ei ole lainvoimainen elin, mikä voi käsitellä tällaisia asioita. Asioiden käsittelyn tulee olla avointa ja rehellistä. Tämä on käsittämätöntä toimintaa Kalajoen valtuustolta. Kokoomuksen kieroilu näyttää ulottuvan valtakunnan tasolta kunnalliselle tasolle saakka. KOKOOMUKSEEN EI VOI LUOTTAA, Asiasta on syytä tehdä valitus Oulun hallinto-oikeuteen ja vaatia valtuuston päätöstä toimenpidekieltoon ja kumottavaksi. On pyydettävä lausunto asiasta ensin kunnallisliiton lakimieheltä.

Kalajoen Kauppa- ja kulttuurikeskus Merran pihaan esitetään toriaukiota

Alueuutiset

Liukkaasta jalankulkusäästä varoitetaan edelleen Keski-Pohjanmaan alueella: "Liukastumisriski on huomattava"

Kaivosyhtiö Keliberille ympäristölupa ja vesilupa kahden järven kuivattamiseen

Kotimaan uutiset

Sote-vastustajat saivat jo enemmistön eduskunnassa – ”Esitetyssä muodossa sote-uudistus on toteuttamiskelvoton”
Erkin kommentti: Jokin aika sitten blogissani kyselin, että kuka ottaa sankarinviitan harteilleen soten kaatamisessa. Nyt on asia selville. Sote-sankari on kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala. Thannet kiitokset Sinulle Vesa-Matti! Nyt vastustajia Sotelle on 100 ja kannattajia 99, kun eduskunnan puheenmies ei saa äänestää.

Kokoomuksen Jokinen tympääntyi Saarakkalan sote-karkuruuteen: ”Testataan, kenen kuuppa kestää”
Erkin kommentti: Jos kokoomuksen Lepomäki ja Koski muuttaisivat mielipiteensä Sote-asiassa niin silloin he menettäisivät viimeisimmätkin äänestäjänsä.

Katastrofi” – Professori summasi sote-tilanteen yhdellä sanalla Ylellä

Asiantuntijoilta kylmää kyytiä eloonjäämistaistelua käyvälle sotelle – "Ehkä 10 prosentin todennäköisyys läpimenoon"

IL: Sinisten Oinonen epäröi soten puolesta äänestämistä

Kolmas sinisten kansa­ne­dus­taja liittyi sote-epäilijöihin – Simon Elo kutsui tiistaiksi koolle ylimääräisen ryhmä­ko­kouksen

Ko­tout­ta­mis­toi­men­pi­teet voi­vat vah­vis­taa maa­han­muut­ta­jien syr­jäy­ty­mis­tä

Juha Sipilä suunnittelee jatkokautta pääministerinä: esittelee julkaisussaan ”lentosuunnitelman jatkolennolle”
Erkin kommentti: Valitettavasti Juha Sipilä on unohanut äänestäjät. He eivät luota Juha Sipilään joten jatkokautta ei ole näköpiirissä vaikka kuinka haluja olisi.

MT-gallup: Keskustan kannatus maanviljelijöiden keskuudessa laski rajusti

Matkustaja jäi Rovaniemen lentokentällä kiinni väärennetyn passin käytöstä

En enää suostu sellaiseen keskusteluun...” – Rinteen puheet kummastuttavat kokoomus­ministereitä
Erkin kommentti: – Minä en enää suostu sellaiseen keskusteluun, jossa valtiovarainministeriön virkamiehet tai korkeat talouspolitiikan osaajat tulevat kertomaan, että nyt pitää julkista taloutta sopeuttaa sinne tai tänne, Rinne sanoi. Tämä Rinteen kommentti osuu naulankantaa. Näin todella pitää tehdä. Ei saa luottaa valtiovarainministeriön virkamiesten tietoihin. Ne on poliittisesti väritettyjä – kokoomslaista politiikkaa.

Ylen MOT: Onko vuonna 1995 tehty päätös nykyeläkeläisten köyhyyden taustalla?

Poikkeuksellinen määrä ulkomaalaisia tutkintavankeja - näin Oulun seksuaalirikosvyyhti alkaa purkautua: 14-vuotiaan tytön epäilty raiskaaja on ensimmäinen syytetty

Orpo: Maakuntalakeja ei voi viedä eteenpäin ilman valinnanvapautta
Erkin kommentti: Hyvä Orpo, sote-uudistus ja maakuntauudistus kaatuvat ja kansa hyötyy. Loistava ratkaisu.

Sinisten hätäkokous päättyi: ”Käytiin rapsakka keskustelu – kannatamme sote-uudistusta”
Erkin kommentti: Ryhmäkuri se mikä jyllää. Sinä et saa ajatella omilla aivoilla, koska ryhmän johtajallakin on aivot.

Katso suorana: Eduskunta aikoo hylätä kansalaisaloitteen maksuttomasta lukio- ja ammattikoulutuksesta

Rankka rakenneremontti ja iso osa varusmiehistä kasarmilta työelämään – Tässä TEM:n virkamiesten lääkkeet 78 prosentin työllisyysasteeseen
Erkin kommentti: TEM:n ajatukset ja suunnitelmat eivät ole tästä maailamasta.

Ulkomaan uutiset

SVT: Ruotsin hallitus kääntämässä selkänsä Isis-taustaisille kansalaisilleen
Erkin kommentti: Mitä tekee Suomen hallitus? Kutsuu Isis taistelijat Suomeen?

Britannian työväenpuolue kannattaa uutta brexit-kansanäänestystä

Iranin ulkoministeri ilmoitti yllättäen eroavansa

Intian ilmavoimat pommitti Pakistania

Talousuutiset

STUK: Olkiluoto 3 -ydin­voi­ma­lai­to­syk­si­kön käyttö on turvallista – ei estettä myöntää käyttölupaa

Urheilu-uutiset


Pärmäkoski tylyn niukasti ulos MM-mitaleilta! 19-vuotias ruotsalainen laittoi Johaugin tiukoille mestaruustaistossa


Mikael Granlund kaupattiin parempaan seuraan

Video: Juha Miedon haastattelu keskeytyi yllättäen Seefeldissä - jälleennäkemisestä innostunut tuttu moiskautti suudelman!

Marja-Liisa Kirvesniemeltä koskettavat terveiset Seefeldin MM-joukkueelle – katso video

Maailmalla tapahtuu

Suomalainen Pekka pelasti miehen pahasta pinteestä Norjassa – aallot löivät jo miltei konepellille

Oikeus määritteli ikuisuuden kestoksi 116 vuotta – metsäjättiä vastaan niskuroineille pienviljelijöille kallis lasku myllykiistassa

Helsingin yllä nähtiin yksinäinen lentokone, josta arvattiin pommihelvetin olevan tulossa – näin ilmatorjunta taisteli tasan 75 vuotta sitten

Airiston Helmen ratsioissa kiinniotettu venäläismies vapautettiin tutkintavankeudesta

Mielipiteet

Ruotsissa uusi rahanpesuskandaali - miten Suomessa?

Analyysi: Tuleeko sotefarssille traaginen loppu? Hallituksen suurin uudistus on haudan partaalla

Analyysi: Sote kiertyy yhä hankalampaan umpisolmuun – löytyykö hallituksesta avaajia?

Yle Areena

Kaatuiko sote jo?

Minkä puolesta äänestät?

Mistä lisää hoitajia?

Youtube-videot

Uuvattien suursmurffi Simon Elo pystyttelee hillotolppaansa ja Mykkänen on vastaavinaan (5.4.2018)

Tomato Processing - Tomato farming

Carrot harvester by monster machine and Carrot Packing Machine - Noal Farm Mordem Agriculture 2018

Kotimaan matkailu

Tässä viisi kotimaan matkakohdetta, jotka olet unohtanut

Hiihtolomatekemistä Suomessa: kotimaan matkailukohteet perheille

Kotimaan matkailu kesällä - 10 takuuvarmaa kaupunkikohdetta

Ulkomaan matkailu

Rick Steves' Europe Season 10 Preview

CHAMONIX , MONT BLANC - FRANCE 4K

Video Guide To Skiing In Chamonix

Chamonix Resort Guide

Musiikki

BAND ODESSA От зари до зари

Классный танец *Обручальное колечко* Танцуют Хорхе Атака и Таня Алемана

Band ODESSA- *КУКОЛКА КОНФЕТКА* Танцуют Максим Кожевников и Юлия 

Вишня в саду! ?¬ルᆱ (ПОЗИТИВ) Виктор Королёв

Не игрушка! ?¬ルᆱ (ПОЗИТИВ) Ataca & La Alemana

Loppukevennykset


Eduskunnan salahitti: Ministerin puhe josta ei tajua mitään

Piika oli lähdössä pois talosta kuukauden siellä oltuaan ja emäntä kysyi syytä.
- Ei ole pidetty lupauksia.
- Lupauksia. Mitä tarkoitat?
- Minun huoneen seinällä on taulu,jossa lukee:
Herra on minun kanssani joka päivä.
Eikä se ole ollut ollut kuin viisi kertaa.

Kuntoilu

Slim Stomach Workout! 10 Min

Pilates Toned And Tight: Das Anfänger Workout für einen perfekten Körper!

Pilates Flattering Abs: Das Anfänger Workout für einen sexy Bauch!

Liikunta ja terveys


Verenpaine 142 / 82, pulssi 52 , Paino 102,8 kg. Jumppa 0 /1000 min, kuntosali 0/ 1150 min, kävely 3/208 km , uinti 0/600 m, pyöräily 0/0 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti