sunnuntai 8. elokuuta 2021

TI 10.08.2021 Vastaus esteellisyysväittämään asiasssa L742/2021/1614

 


Vastaus esteellisyysväittämään asiasssa L742/2021/1614


Asia nro 1 Käräjätuomari Timo Mäkeläinen ja käräjäsihteeri Petri Karjaluoto eivät vastaa esittämiini tietopyyntöihin.

SU 25.07.2021 Tietopyyntö Oulun käräjäoikeuden käräjäsihteerille

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/su-26072021-tietopyynto-oulun.html


Asia nro 2 Minulle jäi epäselväksi se miksi Oulun käräjäoikeus katsoo asian tulleen vireille 6.7.2021 vaikka minä olen tehnyt haastehakemuksen 15.3.2021 ja lähettänyt sen jälkeen useita kiirehtimis- ja tietopyyntöjä.


Asia nro 3 Käräjätuomari Timo Mäkeläisellä on ennakkoasenne asiaani, koska hän on aikaisemmin jo käsitellyt samaa asiaani ja silloinkin hän teki väärän päätöksen kun hän ei antanut minulle suullista käsittelyä asiassa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minä en siis saanut todistaa olevani oikeassa, kun vaadin ulosottojani palautettaviksi, sillä perusteellla, että kaikki ulosotot perustuvat viranomaisten rikoksiin ja ovat siksi perintäkelvottomia. Todistusaineisto asioissa on kiistaton, mutta minulta estetään oikeudenmukainen oikeudenkäynti.


Asia nro 4 Käräjätuomari Timo Mäkeläinen ei ole keskeyttänyt ulosottoa vaikka näin olisi pitänyt tehdä, koska rikoksiin perustuva ulosotto on jatkunut jo yli 26 vuotta. Kysymyksessä on kidutusrikos ja perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen toiminta.


Asia nro 5 Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Timo Mäkeläiselta tuomioden jakamisessa puuttuu


Suomen perustuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK.n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja, Kidutus on kielletty rikoslaissa,, perustuslainssa ja ihmisoikeussopimuksissa. Minulla on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja muihin perusoikeuksiin sekä oikeusturvaan. Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa oikeuskäsittelyssä niin perustuslailla on etusija. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että perustuslain 106 § on jäänyt käräjätuomari Timo Mäkeläiseltä huomaamatta.


Asian nro 6 Minulla on todistusaineisto kopioitu valmiiksi Oulun käräjäoikeudessa selostuksineen mitä milläkin todistusaineistolla todistetaan.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fiKäräjätuomari Timo Mäkeläinen ei ole pyyttänyt tuota todistusaineistoa lainaksi vaikka olisi pitänyt. Tämäkin osoittaa sitä, että käräjätuomari Timo Mäkeläisellä ei ole tarkoituskaan tehdä asiassa oikeaa päätöstä.

Mielestäni tässä on nyt jotain epäilyttävää ja siksi olen pyytänyt luotettavaa, asiallista, tunnollista ja kaikin puolin esimerkillistä poliisia Tomi Reinikaista tarkistamaan asian Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä. Minulle on syntynyt epäilys siitä, että Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipiste on tuhonnut ko. todistusaineiston. Sehän sisälsi myös valtiopetoksen todistusaineiston. Samalla käräjäoikeus on jättänyt palauttamatta minulle valtiopetoksen todistavat kirjat.Asia nro 7 Asiat ovat tapahtuneet kuten oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille kirjoitin. Sähköpostin jakelu oli myös oikeuskanslerille, valtakunnansyyttäjälle, keskusrikospoliisille ja ulosottolaitokselle.

MA 09.08.2021 Arvoisa oikeusministeri

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ma-08082021-arvoisa-oikeusministeri.html

Kansalaisilla oikeudensaannin esteenä on ollut valtiopetos, johon kuuluu Koiviston konklaavi, salaiseksi julistettu SSP-sopimus ja Aktiv-Hansa-kauppa. Sähköpostiviestistäni käy selville myös todistusaineistoni asiassani, jonka mukaan olisi ulosottoni pitänyt keskeyttää ja antaa asiassa suullinen käsittely. Kirjassani on kopioitu todistusaineisto, jolla todistan olevani syytön ja oikeassa.


Oulun poliisi, syyttäjä, Oulun käräjäoikeus sekä Rovaniemen hovioikeus ovat jo todistaneet rikolliseksi epäiltävän toimintansa Rovaniemen hovioikeuden päätöksissä R20/855 ja R20/834. Siitä osoituksena rikolliseksi epäiltävä rikostutkinta. Poliisit kieltäytyvät vastaamasta kysymyksiini samoin heidän ammattiliittonsa. On syytä epäillä molempia oikeusprosesseja tietoisesta rikollisesta toiminnasta, mutta KRP kieltäytyy tutkimasta, vaikka kaikkia viranomaisia on syytä epäillä todistusaineston perusteella rikollisesta toiminnasta. Miksi näin? Miksi oikeuskansleri ja valtakunnansyyttäjä eivät puutu viranomaisten rikolliseen toimintaan?


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html

Polliisien ja viranomaisten rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta kertovat myös seuraavat linkit

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle,

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html


TI 20.07.21 Kantelu oikeuskanslerille Virkavallan väärinkäytöstä ja viranomaisten rikollisesta toiminnasta. Ulosotto pitää rikokset avoimena

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/ti-200721-kantelu-oikeuskanslerille.html


Asia nro 8 On aika erikoista, että käräjätuomari Timo Mäkeläinen vaatii minulta tarkkaa summaa ulosoton rahamäärästä, koska ulosottohan on pitänyt siitä tarkkaa ja luotettavana pidettävää seurantaa. Käräjäoikeuden tulee määrätä ulosotto ilmoittamaan tarkka määrä virheellisestä ulosotosta ja määrätä palauttamaan virheellisesti peritty ulosotto takaisin 30.6.1996 lähtien 7 %:n korolla korkoa korolla menetelmän mukaisesti. Todistustaakka on Suomen valtiolla, joka pitää asioista tarkkaa kirjanpitoa.

Ulosottolaitoksen Ylivieskan toimipiste on ilmoittanut minulle, että se hoitaa ulosottoasioitani. Valitettavasti olen joutunut epäilemään heidän totuuttaan sillä ulosottoilmoitukset tulevat sähköpostiini pari viikkoa myöhässä ja silloinkin myöhään lautantai-iltaisin. He tuskin työskentelevät myöhään lauantai-iltaisin, Siksi on todennäköistä, että ulosottoa hoidetaan muualta kuin Ylivieskasta mutta kidutuspalkkio maksetaan ilmoituksessa olevalle henkilölle jonka nimi viimeksi oli kirjoitettu täysin virheellisesti. Siksi minun on selvitettävä ulosoton sekoilu jotta tiedän kukaa vastaa ulosotostani. Minä kuitenkin selvitän asian määräaikaan mennessä.


Asia nro 9 Oikeusministeri, oikeuskansleri, keskusrikospoliisi, valtakunnansyyttäjä, Rovaniemen hovioikeuden presidentti ja Oulun poliisijohtaja kieltäytyvät vastaamasta minulle samoin kuin vastuulliset ministerit eli pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Maria Ohisalo ja eduskunnan puhemies ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Tämä osoittaa sen, että kysymyksessä on valtiopetos ja perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen toiminta, joista myös sähköpostiviestissäni viranomaisille ja samalla Oulun käräjäoikeuden tuomari Timo Mäkeläiselle todistan.

Asia nro 10 Jos toiminta olisi rehellistä, niin näin ei tapahtuisi. Virkamiesten tuleee laillisuusvalvojan päätöksen mukaan vastata kohtuullisen ajan kuluessa. En voi välttyä vaikutelmalta, että Suomessa toimii ns. Virkamafia Suomen poliittisen johdon alaisuudessa. Siksi he eivät vastaa. Siksi Suomessa on mahdoton saada oikeutta vaikka olisi millaiset todisteet tahansa. Asia on niin kuin olen oikeusministerille ja viranomaisille osoittamassani sähköpostiviestissä todistanut.

Valitettavasti ulosoton ja sairauskulujen jälkeen minulle jää niin vähän rahaa käyttööni, että en pysty tekemään paperisia kopioita todistusaineistostani. Minä olen sosiaali- ja oikeusturvan ulkopolella toisin kuin maahanmuuttajat.

Minä katson, että tällä kokemuksella ja ammattitaidolla käräjätuomareiden minuun kohdistunut aliarviointi ja väärät päätökset ovat typerää toimintaa, http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html .

Olen kopioinut todistusaineistot kirjaani ja ilmoittanut kirjan sivunumerot, mistä kopioitu todistusaineisto löytyy. Olen lähettänyt kirjojani useita kappaleita Oulun käräjäoikeuteen, Jos vielä pitää laittaa lisää kirjojani todistusaineistoksi niin pyydän ilmoittamaan siitä. Olen pitänyt oikeusmnisterin, oikeuskanslerin, keskusrikospoliisin ja syyttäjän ajan tasalla asioistani. Poliisin ja syyttäjän on yhdyttävä vaatimukseeni ulosoton palautuksesta. Jos poliisi ja syyttäjä toimivat vastoin lakia niin minun on mahdotonta saada oikeutta. Pidän tätä oikeuskäsittelyä oikeuden väärinkäyttönä ja se johtuu viranomaisten rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. En ole saanut Ylivieskan , Raahen ja Oulun käräjäoikeudesta enkä Rovaniemen hovioikeudesta yhtään oikeaa päätöstä 26 vuoden aikana. Suomi ei ole oikeusvaltio eikä se noudata oikeusvaltioperiaatetta. Aikaisemmin Oulun käräjäoikeudessa käräjätuomari itse on ratkaisut oman esteellisyytensä. Edistystä on tapahtunut, sillä nyt asian ratkaisee kaveri eli toinen Oulun käräjäoikeuden tuomari Anneli Jaakola. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että päätös on tarkkaan suunniteltu ja se on viranomaista suosiva. Sen jälkeen voimme kysyä onko käräjätuomarilla puhdas omatunto.

Minulla on Suomen oikeusjärjestelmästä samanlainen käsitys kuin oikeustieteen kandidaaatti Jaana Kavoniuksella

Oikeustieteen kandidaatti Jaana Kavonius on oikeassa kun hän vaati asioihin muutosta

https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tutkintapyynto-valtiopetos-ym.-31.5.2021-1.pdfKoska eduskunta, hallitus eikä viranomaiset eivätkä myöskään viralliset tiedotusvälineet reagoi asioihin, niin Suomen kansan on palautettava Suomi takaisin itsenäiseksi oikeusvaltioksi oikeustieteen kandidaatti Jaana Kavoniuksen johdolla https://www.virkamafia.fi/ ja Velallisten Tukiryhmän https://www.velallistentuki.fi/ ja sen puheenjohtajan Liisa Mariaporin avustuksella ja Me-kansa-liikkeen https://mekansa.fi/ vetäjän Jukka Davidssonin avustuksella. Olen sitä mieltä, että tällaiset kansanliikkeet ovat syntyneet tarpeesta. Oikeutta on niin vähän Suomessa, ettei sitä riitä kaikille.Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt

https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/


Virkamafia, Paljastus, Keisarille Ei Ole Vaatteita - Jaana Kavonius #47

https://www.youtube.com/watch?v=L0fUrvwuOik


Kalajoki 10.08.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


oulu.ko@oikeus.fi, hallinto.uo@oikeus.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, kirjaamo@okv.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospolisi@poliisi.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti